๑๕ วันสุดท้าย ขาด ๒๒๕ โคมๆ ละ ๙๙ ร่วมทำบุญถวายโคมประทีปบูชาพระบรมธาตุฯเก่าบนเขา งานกฐิน วันลอยกระทง

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย นพศูล, 18 กันยายน 2019.

 1. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  4,809
  ค่าพลัง:
  +3,569
  บอกบุญร่วมทำบุญถวายประทีปโคมไฟเป็นเครื่องสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์บนเขาและเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ช่วงงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง)
  ในวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ศรีล้านนาบนเขา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
  โดยท่านสามารถจองเป็นเจ้าภาพดังนี้

  ๑.โคมใหญ่ล้านแบบผ้า สีขาว เขียว เหลือง น้ำเงิน ขนาด ๑๒ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้า จำนวน ๔ โคมโคมละ ๔๒๐ บาท
  ๒.โคมล้านนาแบบผ้าขนาด ๑๐ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้า จำนวน ๑๐ โคม โคมละ ๑๘๐ บาท
  ๓.โคมล้านนาแบบผ้าขนาด ๘ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้า จำนวน ๕๖ โคม โคมละ ๑๔๐ บาท
  ๔.โคมล้านนาแบบผ้าขนาด ๖ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้า จำนวน ๒๓๕ โคม โคมละ ๙๙ บาท
  ๕.ประทีปดอกบัว จำนวน ๑๐๘ ดวง ดวงละ ๕๐ บาท

  หรือทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา
  *********************************************************
  โดยท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญได้โดยโอนปัจจัยสมทบเพิ่มเติ่มได้ที่
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 067-2-84741-9 ชื่อบัญชี พรเทพ ธำรงสมบัติ

  (โอนทำบุญข้ามประเทศผ่านทาง S.W.I.F.T. Code)
  Account Name : Pornthep Thomrongsombat
  Bank's name : KASIKORNBANK PCL
  Branch : PHO SAM TON
  Savings Account Number : 067-2-84741-9
  S.W.I.F.T. Code : KASITHBK

  ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ Facebook: Pornthep Thomrongsombat
  ท่านใดทำบุญรบกวนแจ้งชื่อผู้ร่วมทำบุญกลับทางผมเพื่อจะได้รวบร่วมเพื่ออนุโมทนาบุญต่อไป
  ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 085-060-0601 และ ID Line.: 850600601 (พรเทพ)

  ระยะเวลาในการบอกบุญครั้งนี้ :
  วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
  pageประทีป.jpg โคม59ตัด.jpg โคม8ตัด.jpg โคม7.jpg ผางประทีป1.jpg ผางประทีปบัว.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 กันยายน 2019
 2. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  4,809
  ค่าพลัง:
  +3,569
  รายชื่อเป็นเจ้าภาพดังนี้
  *-*ทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา*-*

  ๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๐.๒๐ บาท
  ๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๗ บาท
  ๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๒ บาท
  ๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๒ บาท
  ๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๕ บาท
  ๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๔ บาท
  ๑๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ๑๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ๑๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ๑๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ๑๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ๑๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ๑๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ๑๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย บาท
  ๑๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย บาท
  ๑๙.
  *-*โคมใหญ่ล้านแบบผ้า สีขาว เขียว เหลือง น้ำเงิน ขนาด ๑๒ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้า จำนวน ๘ โคมโคมละ ๔๒๐ บาท
  ๑-๔.คุณวิภาวดี จริยาธนาวุฒิ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๔ โคม ปัจจัย ๑,๖๘๐ บาท
  ๕-๘.คุณทิพาและคุณเลฟ เยบเศณอิ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๔ โคม ปัจจัย ๑,๖๘๐ บาท
  *กองบุญนี้มีเจ้าภาพเต็มแล้ว*
  *-*โคมล้านนาแบบผ้าขนาด ๑๐ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้า จำนวน ๑๒ โคม โคมละ ๑๘๐ บาท

  ๑-๑๐.คุณธนัญพัส วรรณภักดี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐ โคม ปัจจัย ๑,๙๙๐ บาท
  ๑๑-๑๒.คุณทิพาและคุณเลฟ เยบเศณอิ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ โคม ปัจจัย ๓๖๐ บาท

  *กองบุญนี้มีเจ้าภาพเต็มแล้ว*
  *-*โคมล้านนาแบบผ้าขนาด ๘ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้า จำนวน ๕๖ โคม โคมละ ๑๔๐ บาท
  ๑.คุณพรเทพ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๕๐ บาท
  ๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๖ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๔๐ บาท
  ๓-๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๓ โคม ปัจจัย ๔๐๐ บาท
  ๖-๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒ โคม ปัจจัย ๒๘๐ บาท
  ๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๖ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๔๐ บาท
  ๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๔๐ บาท
  ๑๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๗ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๔๐ บาท
  ๑๑-๑๒.คุณทิพาและคุณเลฟ เยบเศณอิ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ โคม ปัจจัย ๒๘๐ บาท
  ๑๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๔๐ บาท
  ๑๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๕๐ บาท
  ๑๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๕๐ บาท
  ๑๖-๑๗.คุณวิลาวรรณ์ จริยาธนาวุฒิ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ โคม ปัจจัย ๓๒๔ บาท
  ๑๘-๑๙.คุณจรัสศรี ทองศรี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ โคม ปัจจัย ๒๑๖ บาท
  ๒๐-๒๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗ ท่าน ร่วมทำบุญ ๕ โคม ปัจจัย ๗๐๐ บาท
  ๒๕-๒๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗ ท่าน ร่วมทำบุญ ๕ โคม ปัจจัย ๗๐๐ บาท
  ๓๐-๓๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๖ ท่าน ร่วมทำบุญ ๕ โคม ปัจจัย ๗๐๐ บาท
  ๓๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๖ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๔๐ บาท
  ๓๖.
  *-*โคมล้านนาแบบผ้าขนาด ๖ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้า จำนวน ๒๓๕ โคม โคมละ ๙๙ บาท
  ๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๙๙ บาท
  ๒-๓.คุณทิพาและคุณเลฟ เยบเศณอิ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ โคม ปัจจัย ๑๙๘ บาท
  ๔.คุณยุภาวดี รัตนวโรภาส พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๐๐.๑๐ บาท
  ๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๐๐.๕๕ บาท
  ๗-๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒ โคม ปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๙-๑๐.คุณพัชรากร การภูมิ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ โคม ปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๒.
  *-*ประทีปดอกบัว จำนวน ๑๐๘ ดวง ดวงละ ๕๐ บาท
  ๑-๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒ ดวง ปัจจัย ๑๐๐.๕๕ บาท
  ๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๔-๑๓.คุณธนัญพัส วรรณภักดี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐ ดวง ปัจจัย ๕๐๐ บาท
  ๑๔-๑๙.คุณจรัสศรี ทองศรี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๖ ดวง ปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๒๐.คุณจิณณ์พณิตา คงพูลศิลป์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๒๒.คุณอมร คงเกตุ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๒๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๒๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๒๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๒๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๒๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๒๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๒๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๓๐-๓๑.คุณสุภาพัน ปุปลั่ง พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ ดวง ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๒-๓๓.คุณยุภาวดี รัตนวโรภาส พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ ดวง ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๓๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๓๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๓๗-๓๘.คุณทิพาและคุณเลฟ เยบเศณอิ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ ดวง ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๔๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๔๑-๔๓.คุณGanjana Takanaga พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๓ ดวง ปัจจัย ๑๕๐ บาท
  ๔๔.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 ตุลาคม 2019 at 22:33
 3. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  4,809
  ค่าพลัง:
  +3,569
  คุณวิภาวดี จริยาธนาวุฒิ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโคมใหญ่ล้านแบบผ้า สีขาว เขียว เหลือง น้ำเงิน ขนาด ๑๒ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้ารวม ๔ โคม ทำบุญปัจจัย ๑,๖๘๐ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 4. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  4,809
  ค่าพลัง:
  +3,569
  คุณวิลาวรรณ์ จริยาธนาวุฒิ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโคมล้านนาแบบผ้าขนาด ๖ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้า ๓ โคม ทำบุญปัจจัย ๓๒๔ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 5. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  4,809
  ค่าพลัง:
  +3,569
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจุดประทีปดอกบัว ๑๐๘ ดวง จำนวน ๒ ดวง ทำบุญปัจจัย ๑๐๐.๕๕ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 6. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  4,809
  ค่าพลัง:
  +3,569
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกอย่างบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 7. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  4,809
  ค่าพลัง:
  +3,569
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจุดประทีปดอกบัว ๑๐๘ ดวง จำนวน ๑ ดวง ทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 8. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  4,809
  ค่าพลัง:
  +3,569
  คุณธนัญพัส วรรณภักดี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโคมล้านนาแบบผ้าขนาด ๘ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้า ๑๐ โคม ทำบุญปัจจัย ๑,๙๙๐ บาท พร้อมด้วยเป็นเจ้าภาพจุดประทีปดอกบัว ๑๐๘ ดวง จำนวน ๑๐ ดวง ร่วมถวายปัจจัย ๒,๔๙๐ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 9. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  4,809
  ค่าพลัง:
  +3,569
  คุณจรัสศรี ทองศรี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโคมล้านนาแบบผ้าขนาด ๖ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้า ๒ โคม ทำบุญปัจจัย ๒๑๖ บาท พร้อมด้วยเป็นเจ้าภาพจุดประทีปดอกบัว ๑๐๘ ดวง จำนวน ๖ ดวง ร่วมถวายปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 10. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  4,809
  ค่าพลัง:
  +3,569
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกอย่างบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ทำบุญปัจจัย ๕ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 11. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  4,809
  ค่าพลัง:
  +3,569
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกอย่างบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 12. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  4,809
  ค่าพลัง:
  +3,569
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกอย่างบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 13. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  4,809
  ค่าพลัง:
  +3,569
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกอย่างบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ทำบุญปัจจัย ๕ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 14. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  4,809
  ค่าพลัง:
  +3,569
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกอย่างบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 15. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  4,809
  ค่าพลัง:
  +3,569
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกอย่างบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 16. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  4,809
  ค่าพลัง:
  +3,569
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกอย่างบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ทำบุญปัจจัย ๓๐ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 17. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  4,809
  ค่าพลัง:
  +3,569
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกอย่างบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ทำบุญปัจจัย ๖๐ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 18. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  4,809
  ค่าพลัง:
  +3,569
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกอย่างบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 19. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  4,809
  ค่าพลัง:
  +3,569
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกอย่างบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 20. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  4,809
  ค่าพลัง:
  +3,569
  สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณจิณณ์พณิตา คงพูลศิลป์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผางประทีปดวงบัว เพื่อจุดถวายบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) จำนวน ๑ ดวง ทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   

แชร์หน้านี้

Loading...