ปิดรับบริจาค ปิดยอดวันสุดท้าย ขาด ๑๒๐ โคมละ ๙๙ ร่วมทำบุญถวายโคมประทีปบูชาพระธาตุฯเก่าบนเขา ถวายกฐิน วันลอยกระทง

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย นพศูล, 18 กันยายน 2019.

 1. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,225
  ค่าพลัง:
  +3,912
  บอกบุญร่วมทำบุญถวายประทีปโคมไฟเป็นเครื่องสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์บนเขาและเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ช่วงงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง)
  ในวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ศรีล้านนาบนเขา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
  โดยท่านสามารถจองเป็นเจ้าภาพดังนี้

  ๑.โคมใหญ่ล้านแบบผ้า สีขาว เขียว เหลือง น้ำเงิน ขนาด ๑๒ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้า จำนวน ๔ โคมโคมละ ๔๒๐ บาท
  ๒.โคมล้านนาแบบผ้าขนาด ๑๐ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้า จำนวน ๑๐ โคม โคมละ ๑๘๐ บาท
  ๓.โคมล้านนาแบบผ้าขนาด ๘ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้า จำนวน ๕๖ โคม โคมละ ๑๔๐ บาท
  ๔.โคมล้านนาแบบผ้าขนาด ๖ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้า จำนวน ๑๘๐ โคม โคมละ ๙๙ บาท
  ๕.ประทีปดอกบัว จำนวน ๑๐๘ ดวง ดวงละ ๕๐ บาท

  หรือทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา
  *********************************************************
  โดยท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญได้โดยโอนปัจจัยสมทบเพิ่มเติ่มได้ที่
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 067-2-84741-9 ชื่อบัญชี พรเทพ ธำรงสมบัติ

  (โอนทำบุญข้ามประเทศผ่านทาง S.W.I.F.T. Code)
  Account Name : Pornthep Thomrongsombat
  Bank's name : KASIKORNBANK PCL
  Branch : PHO SAM TON
  Savings Account Number : 067-2-84741-9
  S.W.I.F.T. Code : KASITHBK

  ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ Facebook: Pornthep Thomrongsombat
  ท่านใดทำบุญรบกวนแจ้งชื่อผู้ร่วมทำบุญกลับทางผมเพื่อจะได้รวบร่วมเพื่ออนุโมทนาบุญต่อไป
  ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 085-060-0601 และ ID Line.: 850600601 (พรเทพ)

  ระยะเวลาในการบอกบุญครั้งนี้ :
  วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
  pageประทีป.jpg โคม59ตัด.jpg โคม8ตัด.jpg โคม7.jpg ผางประทีป1.jpg ผางประทีปบัว.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 ตุลาคม 2019
 2. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,225
  ค่าพลัง:
  +3,912
  รายชื่อเป็นเจ้าภาพดังนี้
  *-*ทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา*-*

  ๑.นพ.ประวิทย์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๓๑ บาท
  ๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๐.๒๐ บาท
  ๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๔ บาท
  ๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๔ บาท
  ๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๒๑ บาท
  ๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย บาท
  ๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย บาท
  ๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย บาท
  ๑๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย บาท
  ๑๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย บาท
  ๑๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย บาท
  ๑๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย บาท
  ๑๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย บาท
  ๑๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย บาท
  ๑๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย บาท
  ๑๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย บาท
  ๑๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย บาท
  ๑๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย บาท
  ๒๐.
  *-*โคมใหญ่ล้านแบบผ้า สีขาว เขียว เหลือง น้ำเงิน ขนาด ๑๒ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้า จำนวน ๘ โคมโคมละ ๔๒๐ บาท
  ๑-๔.คุณวิภาวดี จริยาธนาวุฒิ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๔ โคม ปัจจัย ๑,๖๘๐ บาท
  ๕-๘.คุณทิพาและคุณเลฟ เยบเศณอิ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๔ โคม ปัจจัย ๑,๖๘๐ บาท
  *กองบุญนี้มีเจ้าภาพเต็มแล้ว*
  *-*โคมล้านนาแบบผ้าขนาด ๑๐ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้า จำนวน ๑๒ โคม โคมละ ๑๘๐ บาท

  ๑-๑๐.คุณธนัญพัส วรรณภักดี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐ โคม ปัจจัย ๑,๙๙๐ บาท
  ๑๑-๑๒.คุณทิพาและคุณเลฟ เยบเศณอิ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ โคม ปัจจัย ๓๖๐ บาท

  *กองบุญนี้มีเจ้าภาพเต็มแล้ว*
  *-*โคมล้านนาแบบผ้าขนาด ๘ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้า จำนวน ๕๖ โคม โคมละ ๑๔๐ บาท
  ๑.คุณพรเทพ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๕๐ บาท
  ๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๖ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๔๐ บาท
  ๓-๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๓ โคม ปัจจัย ๔๐๐ บาท
  ๖-๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒ โคม ปัจจัย ๒๘๐ บาท
  ๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๖ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๔๐ บาท
  ๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๔๐ บาท
  ๑๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๗ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๔๐ บาท
  ๑๑-๑๒.คุณทิพาและคุณเลฟ เยบเศณอิ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ โคม ปัจจัย ๒๘๐ บาท
  ๑๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๔๐ บาท
  ๑๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๕๐ บาท
  ๑๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๕๐ บาท
  ๑๖-๑๗.คุณวิลาวรรณ์ จริยาธนาวุฒิ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ โคม ปัจจัย ๓๒๔ บาท
  ๑๘-๑๙.คุณจรัสศรี ทองศรี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ โคม ปัจจัย ๒๑๖ บาท
  ๒๐-๒๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗ ท่าน ร่วมทำบุญ ๕ โคม ปัจจัย ๗๐๐ บาท
  ๒๕-๒๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗ ท่าน ร่วมทำบุญ ๕ โคม ปัจจัย ๗๐๐ บาท
  ๓๐-๓๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๖ ท่าน ร่วมทำบุญ ๕ โคม ปัจจัย ๗๐๐ บาท
  ๓๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๖ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๔๐ บาท
  ๓๖-๔๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๒ ท่าน ร่วมทำบุญ ๕ โคม ปัจจัย ๖๙๙ บาท
  ๔๑-๔๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๗ ท่าน ร่วมทำบุญ ๕ โคม ปัจจัย ๗๐๐ บาท
  ๔๖-๔๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน ร่วมทำบุญ ๓ โคม ปัจจัย ๔๒๐ บาท
  ๔๙-๕๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๘ ท่าน ร่วมทำบุญ ๒ โคม ปัจจัย ๒๘๐ บาท
  ๕๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๔๐ บาท
  ๕๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๔๐ บาท
  ๕๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๔๐ บาท
  ๕๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๖ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๔๐ บาท
  ๕๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๗ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๔๐ บาท
  ๕๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๔๐ บาท
  *กองบุญนี้มีเจ้าภาพเต็มแล้ว*
  *-*โคมล้านนาแบบผ้าขนาด ๖ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้า จำนวน ๑๘๐ โคม โคมละ ๙๙ บาท

  ๑-๒.คุณทิพาและคุณเลฟ เยบเศณอิ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ โคม ปัจจัย ๑๙๘ บาท
  ๓.คุณยุภาวดี รัตนวโรภาส พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๔-๕.คุณพัชรากร การภูมิ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ โคม ปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๖-๘.คุณอดิศร วัฒนะกิจ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๓ โคม ปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๙๙ บาท
  ๑๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๑.คุณณฐมน ทองอำไพ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๐๘ บาท
  ๑๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๔-๑๕.คุณสุภาพัน ปุปลั่ง พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ โคม ปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๖.คุณรสริน กิตติชีวัน พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๘.คุณพิมพ์ลดา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๙๙ บาท
  ๑๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๖ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๙๙ บาท
  ๒๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๗-๒๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒ โคม ปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๒๙.คุณชมภัสสร อยู่อ๋อง พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๙๙ บาท
  ๓๐.คุณรตีภัทร ปูตะ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๙๙ บาท
  ๓๑.คุณจันจิรา แอสุวรรณ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๙๙ บาท
  ๓๒.คุณกฤษณา สารเขียว พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๙๙ บาท
  ๓๓.ด.ญ.ปุญชรัศมิ์ อุ่นบริบูรณ์ ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๙๙ บาท
  ๓๔.คุณวันชัย รันดอน พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๙๙ บาท
  ๓๕.คุณธีมาพร หาญบุญทรง พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ โคม ปัจจัย ๙๙ บาท
  ๓๖-๖๐.คุณเอ็ดดี้ หว่อง พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๕ โคม ปัจจัย ๒,๕๐๐ บาท
  ๖๑.
  *-*ประทีปดอกบัว จำนวน ๑๐๘ ดวง ดวงละ ๕๐ บาท
  ๑-๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒ ดวง ปัจจัย ๑๐๐.๕๕ บาท
  ๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๔-๑๓.คุณธนัญพัส วรรณภักดี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐ ดวง ปัจจัย ๕๐๐ บาท
  ๑๔-๑๙.คุณจรัสศรี ทองศรี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๖ ดวง ปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๒๐.คุณจิณณ์พณิตา คงพูลศิลป์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๒๒.คุณอมร คงเกตุ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๒๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๒๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๒๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๒๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๒๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๒๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๒๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ ดวง ปัจจัย ๕๐ บาท
  ๓๐-๓๑.คุณสุภาพัน ปุปลั่ง พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ ดวง ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๒-๓๓.คุณยุภาวดี รัตนวโรภาส พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ ดวง ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๔-๓๕.คุณทิพาและคุณเลฟ เยบเศณอิ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ ดวง ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๖-๓๘.คุณGanjana Takanaga พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๓ ดวง ปัจจัย ๑๕๐ บาท
  ๓๙-๑๐๘.คุณวิภาวดี จริยาธนาวุฒิ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๗๐ ดวง ปัจจัย ๓,๕๐๐ บาท
  *กองบุญนี้มีเจ้าภาพเต็มแล้ว*
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 พฤศจิกายน 2019
 3. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,225
  ค่าพลัง:
  +3,912
  คุณวิภาวดี จริยาธนาวุฒิ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโคมใหญ่ล้านแบบผ้า สีขาว เขียว เหลือง น้ำเงิน ขนาด ๑๒ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้ารวม ๔ โคม ทำบุญปัจจัย ๑,๖๘๐ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 4. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,225
  ค่าพลัง:
  +3,912
  คุณวิลาวรรณ์ จริยาธนาวุฒิ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโคมล้านนาแบบผ้าขนาด ๖ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้า ๓ โคม ทำบุญปัจจัย ๓๒๔ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 5. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,225
  ค่าพลัง:
  +3,912
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจุดประทีปดอกบัว ๑๐๘ ดวง จำนวน ๒ ดวง ทำบุญปัจจัย ๑๐๐.๕๕ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 6. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,225
  ค่าพลัง:
  +3,912
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกอย่างบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 7. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,225
  ค่าพลัง:
  +3,912
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจุดประทีปดอกบัว ๑๐๘ ดวง จำนวน ๑ ดวง ทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 8. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,225
  ค่าพลัง:
  +3,912
  คุณธนัญพัส วรรณภักดี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโคมล้านนาแบบผ้าขนาด ๘ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้า ๑๐ โคม ทำบุญปัจจัย ๑,๙๙๐ บาท พร้อมด้วยเป็นเจ้าภาพจุดประทีปดอกบัว ๑๐๘ ดวง จำนวน ๑๐ ดวง ร่วมถวายปัจจัย ๒,๔๙๐ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 9. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,225
  ค่าพลัง:
  +3,912
  คุณจรัสศรี ทองศรี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโคมล้านนาแบบผ้าขนาด ๖ นิ้วพร้อมหลอดไฟฟ้า ๒ โคม ทำบุญปัจจัย ๒๑๖ บาท พร้อมด้วยเป็นเจ้าภาพจุดประทีปดอกบัว ๑๐๘ ดวง จำนวน ๖ ดวง ร่วมถวายปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 10. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,225
  ค่าพลัง:
  +3,912
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกอย่างบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ทำบุญปัจจัย ๕ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 11. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,225
  ค่าพลัง:
  +3,912
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกอย่างบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 12. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,225
  ค่าพลัง:
  +3,912
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกอย่างบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 13. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,225
  ค่าพลัง:
  +3,912
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกอย่างบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ทำบุญปัจจัย ๕ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 14. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,225
  ค่าพลัง:
  +3,912
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกอย่างบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 15. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,225
  ค่าพลัง:
  +3,912
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกอย่างบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 16. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,225
  ค่าพลัง:
  +3,912
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกอย่างบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ทำบุญปัจจัย ๓๐ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 17. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,225
  ค่าพลัง:
  +3,912
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกอย่างบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ทำบุญปัจจัย ๖๐ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 18. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,225
  ค่าพลัง:
  +3,912
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกอย่างบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 19. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,225
  ค่าพลัง:
  +3,912
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกอย่างบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 20. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,225
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณจิณณ์พณิตา คงพูลศิลป์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผางประทีปดวงบัว เพื่อจุดถวายบูชาองค์พระธาตุเก่าบนเขาเนื่องในงานกฐินและวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) จำนวน ๑ ดวง ทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายโคมไฟใหญ่ล้านในกาลครั้งนี้ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์และเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เก่าบนเขา ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   

แชร์หน้านี้

Loading...