บันทึกการสนทนา

 • Chat Bot: nay_poom ได้เข้าห้อง. 10 กันยายน 2020
 • Chat Bot: กัญจานรี ได้เข้าห้อง. 10 กันยายน 2020
 • Chat Bot: รโชหรณัง ได้เข้าห้อง. 10 กันยายน 2020
 • Chat Bot: 9:p ได้เข้าห้อง. 10 กันยายน 2020
 • Chat Bot: chan2510 ได้เข้าห้อง. 10 กันยายน 2020
 • Chat Bot: หมื่นยิ่ง ได้เข้าห้อง. 10 กันยายน 2020
 • อนัตตา: สวัสดีวันพฤหัสบดี วันนี้วันพระ แรม๘ค่ำ เดือน๑๐...ของดีวิเศษที่สุดในโลก ก็คือจิตใจของเรา... ของดีของวิเศษนี่มันอยู่ที่ดวงใจของเรา อย่าดูถูกดูหมิ่นตัวเองว่า บุญน้อย วาสนาน้อย ไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่วาสนาของเราที่จะมาปฏิบัติ โยนให้พระอริยเจ้า พระอริยเจ้ามีอยู่ที่ใด พระอริยเจ้าก็แปลว่าประเสริฐ พระอริยเจ้าที่ท่านรู้ ท่านรู้อะไร ท่านก็รู้ทุกข์ แล้วทุกข์มันไม่มีกับเราหรือไง มันก็มี เพราะฉะนั้นทำไมเราจะรู้ไม่ได้… ทุกข์มันเกิดที่ไหน ทุกข์มันเกิดที่จิต มันก็ต้องดับที่จิต และเราจะไปหาของดีที่ไหน มันมีอยู่แล้ว แต่เราไม่เอากันเท่านั้น . หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดป่าสีห์พนมประชาราม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร_/|\_ 10 กันยายน 2020
 • Chat Bot: นะ จัง งัง ได้เข้าห้อง. 9 กันยายน 2020
 • Chat Bot: สมเกียรติ1 ได้เข้าห้อง. 9 กันยายน 2020
 • Chat Bot: hunterzz ได้เข้าห้อง. 9 กันยายน 2020
 • Chat Bot: White Fox ได้เข้าห้อง. 8 กันยายน 2020
 • Chat Bot: Micky888 ได้เข้าห้อง. 8 กันยายน 2020
 • Chat Bot: alexsars ได้เข้าห้อง. 8 กันยายน 2020
 • Chat Bot: oakjarrett ได้เข้าห้อง. 8 กันยายน 2020
 • Chat Bot: OddyWriter ได้เข้าห้อง. 8 กันยายน 2020
 • Chat Bot: icelover ได้เข้าห้อง. 8 กันยายน 2020
 • Chat Bot: เทพคาถา ได้เข้าห้อง. 8 กันยายน 2020
 • Chat Bot: joywin ได้เข้าห้อง. 8 กันยายน 2020
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 8 กันยายน 2020
 • Chat Bot: Sakkaphob ได้เข้าห้อง. 8 กันยายน 2020
 • Chat Bot: prommasit tiptadawong ได้เข้าห้อง. 8 กันยายน 2020
 • Chat Bot: Tamma99 ได้เข้าห้อง. 8 กันยายน 2020
 • Chat Bot: gaeng ได้เข้าห้อง. 8 กันยายน 2020
 • Rocks: สวัสดีครับ 8 กันยายน 2020
 • Chat Bot: Rocks ได้เข้าห้อง. 8 กันยายน 2020
 • Chat Bot: prommasit tiptadawong ได้เข้าห้อง. 8 กันยายน 2020
 • Chat Bot: prommasit tiptadawong ได้เข้าห้อง. 8 กันยายน 2020
 • Chat Bot: prommasit tiptadawong ได้เข้าห้อง. 7 กันยายน 2020
 • Chat Bot: พระมหาญาณภัทร ชินว๋โส ได้เข้าห้อง. 7 กันยายน 2020
 • Chat Bot: TheSoliCiToR ได้เข้าห้อง. 7 กันยายน 2020
 • Chat Bot: Varaporn31 ได้เข้าห้อง. 7 กันยายน 2020
 • Chat Bot: TheSoliCiToR ได้เข้าห้อง. 7 กันยายน 2020
 • Chat Bot: แอลโอแอล ได้เข้าห้อง. 7 กันยายน 2020
 • Chat Bot: bann ได้เข้าห้อง. 7 กันยายน 2020
 • chat k.: สวัสดีครับ 7 กันยายน 2020
 • Chat Bot: chat k. ได้เข้าห้อง. 7 กันยายน 2020
 • Chat Bot: Super Bank ได้เข้าห้อง. 7 กันยายน 2020
 • Chat Bot: chat k. ได้เข้าห้อง. 7 กันยายน 2020
 • Chat Bot: prommasit tiptadawong ได้เข้าห้อง. 7 กันยายน 2020
 • Chat Bot: Ku6196 ได้เข้าห้อง. 7 กันยายน 2020
 • Chat Bot: StrayElk ได้เข้าห้อง. 7 กันยายน 2020
 • Chat Bot: parukoh ได้เข้าห้อง. 6 กันยายน 2020
 • Chat Bot: lucky6395 ได้เข้าห้อง. 6 กันยายน 2020
 • Chat Bot: มุนีเทพ ได้เข้าห้อง. 6 กันยายน 2020
 • Chat Bot: Empty Null ได้ออกจากห้อง 6 กันยายน 2020
 • Chat Bot: Empty Null ได้เข้าห้อง. 6 กันยายน 2020
 • Chat Bot: Empty Null ได้ออกจากห้อง 6 กันยายน 2020
 • Chat Bot: Empty Null ได้ออกจากห้อง 6 กันยายน 2020
 • Chat Bot: gaeng ได้เข้าห้อง. 6 กันยายน 2020
 • Chat Bot: Empty Null ได้เข้าห้อง. 6 กันยายน 2020
Loading...