ห้องสนทนา

  1. ในขณะนี้ไม่มีคนอยู่ในห้องสนทนา
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: คิดเองไงครับ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ก็บอกอยู่
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ไม่มีคนบอก
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ความจริงคือความจริง
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: อาศัยการดู วิเคราะห์
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: แต่ต่อไปหนักกว่านี้อีกนะ
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: จะคัดจะแคะจะแงะจะอะไรก็แล้วแต่ อย่าให้มีผลกระทบซิ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: มีสิครับ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: กลั่นน้ำมัน
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ยังต้องใช้ความร้อนแยกเลย
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: คนทำงานเป็น เค้าจะไม่ทำให้มีผลกระทบ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: อันนี้ผมไม่สามารถบอกได้
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ไปฝึกมาใหม่
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ผมแค่ดู
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: เราเป็นซีอีโอ ออกนโยบาย :rolleyes:
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: มันจะมีสองด้านที่เห็นแบบแยกกันขาดมากๆ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: มุมที่ขาวมากๆ กับมืดมากๆ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: มันแยกกันอยู่จริงๆ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ตาเนื้อก็มองเห็นครับ
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: เล่นเกมส์
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: คงงั้น
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ถามเขาดูสิครับ
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ความจริงไม่มีขาว ไม่มีดำ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ใครทำละคราวนี้
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ไม่มีหรอกครับ แต่ผลกรรม
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: เป็นข้ออ้างของกิเลส
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เรียกวิบาก
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ของแต่ละคน
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: จิตออกนอกมากไปละ
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: แล้วคุณหงายหายไปไหนหนอ
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: หงายพักร้อน ฮาๆ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ปกติมาถามหาคุณอนัตตาเสมอๆ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ยิ่งวันแบบนี้ด้วย
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ถามทำไม เห็นนินทากันตลอด
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: นินทาอะไรผมไม่รู้
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: มีคนโกรธแทนเรานะ :rolleyes:
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: นินทากาเล มีทุกคน แต่มีคนโกรธแทนด้วย
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ต้องนินทาแบบไหนนะ
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: เหตุของการนินทามาจากอะไรรู้ป่าว
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ไปทวนสภาวะดูเอง o_O
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: นั่งดูนั่งทวนครับ
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: สรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นไปตามเหตุ เหตุที่ทำให้เกิดกรรมสืบเนื่อง ควรละหรือควรคบ Edited
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เอาละงั้นจะไม่ถามต่องั้น
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ของจริงได้กับคนจริง :rolleyes:
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ความสงสัยมีไม่สิ้นสุดจริงๆแฮะเรา
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: สติยังไม่ทันความเพลิน o_O
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: มีบ้างครับ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ช่วงที่ทัน ช่วงที่เพลิน
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: แต่ดีกว่าเดิมมาก
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: เดิมๆ หนักกว่านี้หรอ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: หนักกว่าครับ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เพลินยาว
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ไม่ไหวเลยเนอะ
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: เราก็ยังมีเพลินอยู่ แต่ไม่เพลินไปในอกุศล
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ดีไม่พลาด
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: อนุโมทนาครับ
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ตัวสติเกิดคู่กับกุศลเสมอ เมื่อใดเพลินนั่นหมายถึงขาดสติ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ช่วงนี้เข้าสนามบ่อย
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: พ่ายกะบ่อย
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: สนามอะไร
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ถอยก็เยอะ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: สนามรบ
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: รบกับตัวเอง
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เผื่อมีคนถาม
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: กองทัพธรรมมีรึยัง
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: มีแต่ไม่แข็งแรงพอ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ต้องฝึกฝนบ่อย
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: มีอาวุธรึยัง
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ยังทื้อด้าน
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ลับบ่อยๆ
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ช่วงนี้
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เจอหินลับข้างทาง
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เอามาลับหมด
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: รบกี่ครั้งก็แพ้ เพราะลืมแม่ทัพ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ที่พ่าย มักพ่ายเสียงกระซิบเสมอ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: นั่นสิครับ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: มีชนะอยู่นะ
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: แต่น้อยมากกก
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: วันไหนชนะนะ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ปลื้มปลิ่ม
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: แล้วอีกวัน
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: โดนถล่มยับ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เพราะหลงตน มีมานะ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ไม่ไหวเลยเนอะ
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ฮาๆ
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: จัดไป ล้มบ่อยๆ จะได้รู้ลู่ทาง
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ใช่ครับ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เริ่มจับทางได้
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: หลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไป
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: จนรับรู้ได้
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ยังอีกไกล
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: อันนันรู้ครับ แต่ถ้าไม่ก้าวเราก็คงไม่ไปไหนเนอะ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: อย่างน้อยๆก็พอรู้ทันบ้างละ ว่าช่วงไหนมีมานะ ช่วงไหนมีอารมณ์ไหน เกิดดับยังไง
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ถึงจะไม่ทัน แต่ก็พอย้อนกลับมาดูได้บ้าง
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ที่บอกว่ายังอีกไกล ไม่ได้จะตัดกำลังใจนะ แต่บอกให้เผื่อจะได้ไม่หลงและจมแช่อยู่แค่ตรงนั้น
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เข้าใจครับ
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: อวิชชาดักอยู่ตลอดสาย
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เคยท้อบ่อยๆ ตั้งหลักอยู่บ่อยๆ
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ข้ามไปให้ได้แล้วกัน เอาใจช่วย :D
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ขอบคุณครับ
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: สติปัฏฐาน 4 เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนา
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ถ้าสมถะเต็มกำลังแล้ว จิตจะเจริญวิปัสสนาเอง Edited
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ครับผม
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: อันนี้เจอมาละครับ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: พิจารณายาวๆๆ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: จนหมดเวลา
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: และเมื่อวิปัสสนาเจริญไปจนถึงวิปัสสนาญานนั่นแหละ ก็มีโอกาส....
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: มีจุดอันไหนงง พาไปเจาะตรงนั้น
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: แต่ไม่กระจ่าง
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ยังไม่มีญาณ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ตามวิปัสนา 9
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: รู้ดีครับ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ยังโง่อยู่
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ระวังวิปัสสนูปกิเลส 10
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ระวังอยุ่ครับ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: พลาดเยอะ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เลยระวังตัวแจ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: วิปัสสนูปกิเลสนี่แหละ
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: จะรู้เห็นที่มาที่ไปอย่างละเอียดละออในวิปัสสนาญาน 16 คือ ปัจเวกขณญาน
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ตัวที่เจอบ่อยมากๆ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ต้องบอกเลย ตอนอ่านกก็คิดว่ารู้
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: เค้าจะสำรวจตรวจสอบกิเลสเองว่า ตัวไหนหมด ตัวไหนมี
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: พอเจอเข้า
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ร้องโอษร้องโอย
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: อ่านกับทำ ไม่เหมือนกันหรอก
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: พ่ายทัพจนได้สิน่า
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: นั่นและครับ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ผมเลยยกตัวอย่างมา
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ตอนอ่าน เอามาเทียบตัวเอง เจอมานะ ทิฏฐิ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: หลงไปตัวเองเองว่ามี ว่าใช่
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: รู้โดยสมองกับรู้โดยจิต ต่างกันลิบ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ตกม้าตายตอนยังไม่ออกจากบ้านเลย
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ต่างครับ
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ต่างมาก
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ทุกคนล้วนหลงเหมือนกัน :D
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ที่บอกเพราะรับรู้ได้เลย
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ต้องบอกว่า พอพ่ายเยอะ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เลยระวังตัว
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: พูดไม่ได้
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: กลัวหลงตัวเอง
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ทุกวันนี้ไม่เอาอะไรแล้ว นอกจากกะตังค์ o_O
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: แต่แค่เริ่มคลำทางได้
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ฮาๆ
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: กะตังอีกละ
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: เมื่อก่อนไม่สนใจตังค์เลยนะ มีหรือไม่มีก็ไม่เดือดร้อน สบายๆ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ตอนนี้
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ละครับ
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: อยู่กับธรรม หมกมุ่นแต่ธรรม
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: เดี๋ยวนี้ทิ้งหมด หันมาเอาตังค์ ฮาๆ Edited
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ทำงานแปป
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: พูดเล่น ก็อยู่กับความจริงของโลกไป
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ยังอยู่กับโลก :oops:
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: แว้บก่อนนะ
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   2 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: #สวัสดี #วันพุธ # สิ่งใดเกิดขึ้น ให้รู้ให้หมด เมื่อเรารู้แล้ว เราก็ไม่ยึดสิ่งเหล่านั้น ความชั่วทั้งหลาย ทุกข์ทั้งหลาย ก็ไม่ยึด มันก็วางหมด ว่างหมดใจเรา มันก็ปล่อย มันละหมด เรียกว่า ปล่อยวาง . หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
   2 ตุลาคม 2019
   2 ตุลาคม 2019
   2 ตุลาคม 2019
   2 ตุลาคม 2019
   2 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: แย่งกันแบบสันติ ไหมหว่า
   2 ตุลาคม 2019
   2 ตุลาคม 2019
   jinny1688 @ jinny1688: ดีจ้า
   2 ตุลาคม 2019
   2 ตุลาคม 2019
   2 ตุลาคม 2019
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: ให้ฉงายระลึกความหลัง จ้าๆๆๆๆๆ
   2 ตุลาคม 2019
   3 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: งดรับข่าวสาร งดคบหาสมาคมกับผู้ทุศีล
   3 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ไม่มีเพื่อนแท้ ไม่มีเพื่อนเที่ยว ไม่มีเพื่อนกิน ไม่มีเพื่อนนอน มีแต่เพื่อนตาย เพราะทุกคนล้วนต้องตายเหมือนกันหมด
   3 ตุลาคม 2019
   3 ตุลาคม 2019
   namayti @ namayti: ให้กำลังใจทุกๆคนนะครับ
   3 ตุลาคม 2019
   NoOTa @ NoOTa:
   3 ตุลาคม 2019
   3 ตุลาคม 2019
   4 ตุลาคม 2019
   4 ตุลาคม 2019
   AunyaDham242 @ AunyaDham242: อิอิ
   4 ตุลาคม 2019
   4 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ท่านพ่อลี สอนว่า ..... "ทุกสิ่งทั้งหลายในโลก ไม่มีอะไรถาวร จะต้องเสื่อมโดยธรรมชาติ ธรรมดาทุกอย่าง ฉะนั้นจึงไม่ควรไปสนใจกับสิ่งที่ไม่ถาวรเหล่านี้ คนจะสวยจะงามก็ต้องแก่และตาย กุหลาบสวยก็ต้องโรย ดอกบัวงามก็ต้องร่วง มะม่วงสุกหอมก็ต้องมีแมลงกิน สิ่งที่ถาวรและไม่ตายนั้น คือ ดวงจิต อย่างเดียว สิ่งนี้จึงควรสนใจและรักษาให้มาก"
   4 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: "ความทุกข์ ที่มาเยือนเรานั้น ต้องจัดว่าเป็นแขกที่มีบุญคุณอย่างยิ่ง เพราะทำให้เราไม่ประมาทได้เตรียมตัวไว้ต่อสู้ และได้รู้จักตัวทุกข์" ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
   4 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: การตำหนิกรรมผู้อื่นเท่ากับเราไปยึด เอากรรมของเขา มาไว้ที่ใจเราแทน เราว่าเขาขี้เกียจ ก็หมายความว่าเราไปยึด เอาตัวขี้เกียจของเขา มาไว้ที่จิตของเรา หรือเอาอุปาทานของเขา มาเป็นอุปาทานของเรา เราไปว่าเขาบ้า เราเลยไปเอาความบ้าจากเขามาไว้ที่ใจเรา เราไปว่าเขาทะลึ่ง เราก็ไปเอาความทะลึ่งของเขามาไว้ที่ใจเรา การตำหนิกรรมให้ผลอย่างนี้ . หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
   4 ตุลาคม 2019
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: @ อนัตตา: ฉงายใช่คนใส่เสื้อม่วง กางเกงยืน ยืนเต้นตรงกลางแถวในyoutube ข้างบนใช่ไหม
   5 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ไม่เคยเห็นฉงาย รู้จักพูดคุยกันแค่ในแชท
   5 ตุลาคม 2019
   5 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ทั้งเวปพลังจิตที่เคยพบกันตัวเป็นๆ มีแค่คุณkanitha12 นอกนั้นไม่เคยพบไม่เคยเห็น
   5 ตุลาคม 2019
   <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว @ <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว: ก็จะกินหมูทะไม่ยอมเลี้ยงนี่ 55
   6 ตุลาคม 2019
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: ดีแล้วที่ไม่ต้องเจอฉงายยยยย จะตกใจ ขอบอก โฉลงเลี้ยงฉงายเอาไหม สเต้กลุงหนวดค่อยเหมาะกับฉงายหน่อย 555555
   6 ตุลาคม 2019
   6 ตุลาคม 2019
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: ฟังอาจารย์ยอดดีกว่า ได้สาระ
   6 ตุลาคม 2019
   6 ตุลาคม 2019
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: คนนี้ไงฉงายยยยย
   6 ตุลาคม 2019
   6 ตุลาคม 2019
   6 ตุลาคม 2019
   6 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ขัดสนอะไรขนาดนั้นน
   6 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ไม่มีคนเลี้ยง :p
   6 ตุลาคม 2019
   6 ตุลาคม 2019
   paprica @ paprica: D ฉัน ร้องเพลงเพราะนะคะ
   7 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: อรุณสวัสดิ์ครับทุกท่าน
   7 ตุลาคม 2019
   7 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ตอนที่ไปกระทำต่อเค้า ไม่รู้สึกผิด พออกุศลวิบากสนองก็มาร้องขอความเมตตา
   7 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: กฏแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ
   7 ตุลาคม 2019
   7 ตุลาคม 2019
   7 ตุลาคม 2019
   <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว @ <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว: เชื่อได้หรอ หมอคนนี้
   7 ตุลาคม 2019
   7 ตุลาคม 2019
   7 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: อืมม นั่งพิจารณาต่อไป
   7 ตุลาคม 2019
   WhanKa @ WhanKa: หวัดดีค่ะ น้องใหม่ พึ่งสมัครเข้ามาเลยค่ะมีใครพอจะแนะนำเรื่องความฝันให้ได้บ้างไหมค่ะ
   7 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เรื่องฝันหรือครับ
   7 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ลองถามที่ห้องดูดวง
   7 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ดูครับ น่าจะมีผู้รู้เรื่องแบบนี้เยอะ แต่ก็ระวังๆ อย่าเชื่อก่อนไตร่ตรองละกันนะครับ
   7 ตุลาคม 2019
   WhanKa @ WhanKa: ขอบคุณมากค่ะ ในฝันค่ะ
   7 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ยินดีครับ
   7 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เรื่องราวในฝันมีมากมาย มาจากความทรงจำ มาจากสภาวะร่างกาย มาจากความคิดที่คั่งค้าง มาจากสภาวะจิต มาจากเทพบันดาล ลองตรองดูให้ดีนะครับ บางทีอาจจะทำนายได้เองก่อนได้ถามจากผู้อื่น
   7 ตุลาคม 2019
   7 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ฝันถึงผู้ชาย :cool:
   7 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ใจดี ชอบมาชวนไปเที่ยว :p
   7 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: มันมีเหตุผลมากมายที่จะอ่อนแอ หรือขอให้ใครสักคนอยู่ในชีวิต แต่มันมีเหตุผลข้อเดียวที่เราจะขอให้คุณหยุดทำ คือรักตัวเองบ้าง...คำคมจากยูทูป :p
   7 ตุลาคม 2019
   7 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ...อุปมา...เป็ด..กับจิต...จิตเหมือนอยู่ในเรือนจำ.. ....จิตใจไม่เคยทราบว่าอะไร.ที่พอจะให้ความสุขความสบาย ความเป็นอิสระยิ่งกว่าเวลานี้ ถ้าจะเทียบเข้าไปอีกแง่หนึ่ง ก็เสมือน เป็ด เล่นน้ำอยู่ใต้ถุนบ้านใต้ถุนเรือน แฉะๆๆๆอยู่อย่างนั้น สกปรกโสมมขนาดไหน มันก็พอใจเล่น เพราะ มันไม่เห็นน้ำมหาสมุทร ทะเล ไม่เคยเห็นน้ำบึงน้ำบ่อ ที่กว้างขวาง พอที่จะแหวกว่ายหัวหางกลางตัว..มันเห็นแต่น้ำใต้ถุนบ้านใต้ถุนเรือนที่เขาล้างสิ่งของลงไปขังอยู่เท่านั้น...นี่องค์หลวงปู่ท่านว่าไว้...ความสุขความทุกข์ของโลก เหมือน พวกเป็ด..เล่นน้ำเน่า ....ต้องมีธัม มีความสงบ มีสมาธิ นั้นแหละ น้ำบึง น้ำบ่อ. จิตจะรู้จะเห็น. จอกแหน มันปิดไว้ เปิดออกๆๆ น้ำไม่หนีไปไหนแหละ มีแต่เราหนี หนีไปเล่นน้ำ ใต้ถุนบ้าน พอใจโกรธ พอใจหลง แค่นั้น..แฉะๆดำๆเหม็นๆ. เลยไม่สนใจ ศาสนธรรม. ท่านสอนอะไร. เพื่ออะไร เอาแต่เพื่อให้ได้ให้มีให้เป็น ศาสนาจึงหมดความหมายสำหรับคนๆนั้น...หลวงตามหาบัว ญานสัมปันโน
   8 ตุลาคม 2019
   8 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ความฝันในหนึ่งตื่น ก็เหมือน 1 ชีวิตที่ผันผ่าน
   8 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: สำหรับเราแล้ว ความฝันก็คือ...จิตสังขาร
   8 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: จิตสังขารคืออะไร? ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
   8 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: เราไม่ยึดติดกับความฝัน แค่ดูมันไปเหมือนดูหนัง ดูละคร สนุกสนานเพลิดเพลินในขณะที่ดู พอละครหรือหนังจบลงก็คือตื่น ตื่นแล้วความเพลิดเพลินนั้นก็ดับไป Edited
   8 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ถ้าสนุกมากก็เพลินกับอารมณ์นั้นจนตื่น และทรงจำไว้เพื่อเสพต่อ
   8 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: หนังบางเรื่องก็ทำให้โหยหา
   8 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: แต่เรารู้วิธีจัดการกับมัน มันจึงไม่เป็นเหตุในการก่อทุกข์
   8 ตุลาคม 2019
   8 ตุลาคม 2019
   8 ตุลาคม 2019
   9 ตุลาคม 2019
   10 ตุลาคม 2019
   10 ตุลาคม 2019
   นายธนาคาร @ นายธนาคาร: ปู นครนายก << คนบ้านเกิดเดียวกันเลยครับบบ
   10 ตุลาคม 2019
   10 ตุลาคม 2019
   นายธนาคาร @ นายธนาคาร: สวัสดีครับบบ
   10 ตุลาคม 2019
   11 ตุลาคม 2019 at 10:00
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: อรุณสวัสดิ์ครับ
   11 ตุลาคม 2019 at 12:19
   11 ตุลาคม 2019 at 19:16
   11 ตุลาคม 2019 at 19:52
   11 ตุลาคม 2019 at 20:22
   นายธนาคาร @ นายธนาคาร: :) สวัสดีครับพี่ๆ
   12 ตุลาคม 2019 at 08:25
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: ว่าไงน้องชาย
   12 ตุลาคม 2019 at 08:25
   12 ตุลาคม 2019 at 10:21
   12 ตุลาคม 2019 at 10:53
   อนัตตา @ อนัตตา: อารมณ์ดี ดอกรักเบ่งบาน :D
   12 ตุลาคม 2019 at 10:54
   12 ตุลาคม 2019 at 21:17
   Chuang simnin @ Chuang simnin: อืม
   13 ตุลาคม 2019 at 13:07
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ช่วงนี้แชทเงียบๆ
   13 ตุลาคม 2019 at 13:09
   นายชัยรัช26 @ นายชัยรัช26: หาฤกษ์ลาสิกขาครับ
   14 ตุลาคม 2019 at 02:52
   Dowreung452 @ Dowreung452: หาฤกษ์ลาสิกขา
   14 ตุลาคม 2019 at 09:36
   14 ตุลาคม 2019 at 09:37
   อนัตตา @ อนัตตา: จะลาสิกขา ให้ถามกับเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์ค่ะ
   14 ตุลาคม 2019 at 09:39
   14 ตุลาคม 2019 at 09:43
   14 ตุลาคม 2019 at 11:46
   14 ตุลาคม 2019 at 12:27
   อนัตตา @ อนัตตา: เดินทางรอนแรมในวัฏฏะมาจนถึงวันนี้ ไม่ต้องการกัลยาณมิตรแล้ว
   14 ตุลาคม 2019 at 12:37
   14 ตุลาคม 2019 at 12:37
   อนัตตา @ อนัตตา: ฮาๆ :p
   14 ตุลาคม 2019 at 12:57
   14 ตุลาคม 2019 at 19:59
   14 ตุลาคม 2019 at 20:00
   <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว @ <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว: วันนี้วันพระใหญ่ วันเปิดสามภพ
   14 ตุลาคม 2019 at 20:35
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: ให้เรามาเจอกัน ฉงาย+โฉลง TT
   15 ตุลาคม 2019 at 11:57
   15 ตุลาคม 2019 at 13:47
   16 ตุลาคม 2019 at 10:31
   16 ตุลาคม 2019 at 11:50
   nemo413 @ nemo413: เช่ารถตามเมืองยอดนิยม กับ Drivemate เช่ารถกรุงเทพฯ เช่ารถเชียงราย เช่ารถพัทยา เช่ารถเชียงใหม่ เช่ารถภูเก็ตเช่ารถ ขอนแก่น เช่ารถกระบี่ เช่ารถสนามบินเชียงใหม่ เช่ารถนนทบุรี เช่ารถสนามบินแม่ฟ้าหลวง (เชียงราย) เช่ารถอุบลราชธานี เช่ารถอุดรธานี เช่ารถสนามบินบุรีรัมย์ เช่ารถสกลนคร เช่ารถน่าน เช่ารถพิษณุโลก เช่ารถเลย เช่ารถลำปาง เช่ารถหัวหิน เช่ารถนครศรีธรรมราช เช่ารถเมืองหาดใหญ่ เช่ารถสนามบินสุวรรณภูมิ
   16 ตุลาคม 2019 at 11:50
   16 ตุลาคม 2019 at 13:23
   16 ตุลาคม 2019 at 20:28

  คุณต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน จึงจะสนทนาได้

  Loading...