บันทึกการสนทนา

 • Chat Bot: pmsale ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 22:34
 • Chat Bot: พุทธิวงศ์ ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 22:28
 • Chat Bot: yanjai_makmy ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 22:11
 • Chat Bot: Bull_psi ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 22:05
 • Chat Bot: ห่างไกล ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 22:01
 • Chat Bot: ทัสสนา ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 21:40
 • Chat Bot: peesut ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 21:39
 • Chat Bot: Higtmax ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 21:26
 • Chat Bot: Frozenman ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 21:05
 • Chat Bot: ทัสสนา ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 20:59
 • Chat Bot: Buddhisatava ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 20:59
 • Chat Bot: รากแห่งธรรม ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 20:56
 • Chat Bot: พุทธ5499 ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 20:55
 • ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: ให้เรามาเจอกัน ฉงาย+โฉลง TT 14 ตุลาคม 2019 at 20:35
 • Chat Bot: ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 20:33
 • Chat Bot: peesut ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 20:32
 • Chat Bot: lchatchawal ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 20:01
 • <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว: วันนี้วันพระใหญ่ วันเปิดสามภพ 14 ตุลาคม 2019 at 20:00
 • <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว: TT 14 ตุลาคม 2019 at 19:59
 • Chat Bot: พุทธ5499 ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 15:05
 • อนัตตา:
  14 ตุลาคม 2019 at 12:57
 • อนัตตา: ฮาๆ :p 14 ตุลาคม 2019 at 12:37
 • อนัตตา:
  14 ตุลาคม 2019 at 12:37
 • Chat Bot: Niwatlive ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 12:30
 • Chat Bot: Supakiti ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 12:28
 • อนัตตา: เดินทางรอนแรมในวัฏฏะมาจนถึงวันนี้ ไม่ต้องการกัลยาณมิตรแล้ว 14 ตุลาคม 2019 at 12:27
 • Chat Bot: watnong ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 12:22
 • Chat Bot: Lona ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 12:07
 • Chat Bot: ลือพงษ์ ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 12:05
 • Chat Bot: มิตร ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 12:00
 • Chat Bot: watnong ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 11:51
 • อนัตตา: :rolleyes: 14 ตุลาคม 2019 at 11:46
 • Chat Bot: cheaic17 ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 10:43
 • ธรรม-กาล: :eek: 14 ตุลาคม 2019 at 09:43
 • Chat Bot: ธรรม-กาล ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 09:42
 • อนัตตา:
  14 ตุลาคม 2019 at 09:39
 • อนัตตา: จะลาสิกขา ให้ถามกับเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์ค่ะ 14 ตุลาคม 2019 at 09:37
 • อนัตตา: :rolleyes: 14 ตุลาคม 2019 at 09:36
 • Chat Bot: poprave ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 02:58
 • Dowreung452: หาฤกษ์ลาสิกขา 14 ตุลาคม 2019 at 02:52
 • Chat Bot: Dowreung452 ได้เข้าห้อง. 14 ตุลาคม 2019 at 02:43
 • Chat Bot: ชยสิทธิ์ ได้ออกจากห้อง 13 ตุลาคม 2019 at 21:19
 • Chat Bot: ชยสิทธิ์ ได้เข้าห้อง. 13 ตุลาคม 2019 at 21:18
 • Chat Bot: ชยสิทธิ์ ได้ออกจากห้อง 13 ตุลาคม 2019 at 20:01
 • Chat Bot: ชยสิทธิ์ ได้เข้าห้อง. 13 ตุลาคม 2019 at 19:56
 • Chat Bot: ThinkThink ได้เข้าห้อง. 13 ตุลาคม 2019 at 19:15
 • Chat Bot: rbbp2553 ได้เข้าห้อง. 13 ตุลาคม 2019 at 19:03
 • Chat Bot: kenjiro001 ได้เข้าห้อง. 13 ตุลาคม 2019 at 16:25
 • Chat Bot: Uthai.Top ได้เข้าห้อง. 13 ตุลาคม 2019 at 16:21
 • Chat Bot: ธรรม-กาล ได้เข้าห้อง. 13 ตุลาคม 2019 at 15:57
Loading...