เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

ปฎิบัติเป็น100ปี!!ก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ ถ้าไม่เข้าใจสิ่งนี้!?

ปฎิบัติเป็น100ปี!!ก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ ถ้าไม่เข้าใจสิ่งนี้!? #ปฎิบัติเป็น100ปี #ก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ #ถ้าไม่เข้าใจสิ่งนี้!?

Loading...