★ มิติแห่งกาลเวลาไม่มีค่าคงที่

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย plaspirit, 13 กันยายน 2016.

 1. plaspirit

  plaspirit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 กันยายน 2008
  โพสต์:
  368
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,117
  [​IMG]

  ★มิติแห่งกาลเวลาไม่มีค่าคงที่


  กาลเวลาเป็นสิ่งไม่คงที่ เช่น ถ้าเราไปอยู่บนดาวเสาร์ เมื่อใช้เกณฑ์กำหนดเวลามาตรเดียวกัน
  หนึ่งปีของดาวเสาร์ไม่เท่าหนึ่งปีของโลกเรา ฉะนั้น นรกสวรรค์แต่ละภพภูมิจึงเวลาไม่เท่ากัน

  คนจำนวนมากถูกกาลเวลาหลอก เมื่อเราเห็นอยู่นี่ ณ ขณะนี้ เรามักถูกการรู้เห็น ณ ปัจจุบันครอบงำจนไม่เห็น อดีต อนาคต
  เมื่อไม่เห็นบ้างก็เลยปฏิเสธไปเลย ปัญญาก็เลยคับแคบใหญ่ พอถูกการรับรู้ครอบงำเฉพาะส่วนจึงไม่อาจบริหารชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เช่น

  พอเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เช่น คนเดินชนกันโดยไม่ตั้งใจ ก็อาจจะโมโหว่าชุ่ย เซ่อซ่า ดุด่าตีกัน
  เพราะไม่เห็นกลไกของแรงขับต่างๆ ในอดีตที่พามาชนกัน เลยสร้างกรรมใหม่ทับถมให้เป็นศัตรูกันอีกต่อไปและรุนแรงยิ่งขึ้น

  หรือพอเจอคนคนหนึ่ง ปัจจุบันเขาจนมาก หากดูหมิ่นเขาว่านี่คือคนจนแล้วดูดายไม่เกื้อกูลหรือไม่มีมิตรไมตรีด้วย
  ก็จะเสียโอกาสสร้างกุศลใหญ่ เพราะในอนาคตเขาอาจจะกลายเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกได้ ซึ่งก็มีมาแล้วในประวัติศาสตร์โลก
  คนที่อยู่ในยุคพวกเราก็เช่นจอร์จ โซรอส เป็นต้น
  หรือบางคนเป็นสัตว์แต่ในอนาคตจะกลายเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศโลกก็มี เช่นช้างนาฬาคีรี เป็นต้น

  ดังนั้น การรับรู้ในมิติของกาลเวลาจึงคับแคบ ต้องรับรู้เหนือมิติของการเวลา ปัญญาจึงจะยิ่งใหญ่ เห็นอดีต ปัจจุบัน อนาคต ตลอดสายได้ในขณะเดียวกัน

  ที่มา: หนังสือมหาสติ การปฏิบัติธรรมสำหรับผู้นำและผู้บริหาร (อัคร ศุภเศรษฐ์) หน้า 114-115


  ____________________________________________________________________

  [​IMG]
  [​IMG]
  เวลาในแต่ละภพภูมิ:

  เทวโลก  [​IMG]

  อายุของเหล่าเทวดา


  เทวดาที่จะพูดถึงนี้คือ เทวดาที่อยู่ในชั้นกามวจรทั้ง 6 ชั้น ต่อไปนี้

  1. สวรรค์ชั้น จาตุมมหาราชิกา มีอายุ 500 ปีสวรรค์
  2. สวรรค์ชั้น ดาวดึงส์ มีอายุ 1,000 ปีสวรรค์
  3. สวรรค์ชั้น ยามา มีอายุ 2,000 ปีสวรรค์
  4. สวรรค์ชั้น ดุสิต มีอายุ 4,000 ปีสวรรค์
  5. สวรรค์ชั้น นิมมานรดี มีอายุ 8,000 ปีสวรรค์
  6. สวรรค์ชั้น ปรนิมมิตวสวัตตี มีอายุ 16,000 ปีสวรรค์

  ใน 1 วันสวรรค์ของ สวรรค์แต่ละชั้น มีระยะเวลาเมื่อเทียบกับระยะเวลาในโลกมนุษย์ไม่เท่ากันดังนี้


  1. 1 วันของสวรรค์ชั้น จาตุมมหาราชิกา เท่ากับ 50 ปีโลกมนุษย์
  2. 1 วันของสวรรค์ชั้น ดาวดึงส์ เท่ากับ 100 ปีโลกมนุษย์
  3. 1 วันของสวรรค์ชั้น ยามา เท่ากับ 200 ปีโลกมนุษย์
  4. 1 วันของสวรรค์ชั้น ดุสิต เท่ากับ 400 ปีโลกมนุษย์
  5. 1 วันของสวรรค์ชั้น นิมมานรดี เท่ากับ 800 ปีโลกมนุษย์
  6. 1 วันของสวรรค์ชั้น ปรนิมมิตวสวัตตี เท่ากับ 1,600 ปีโลกมนุษย์

  อายุของเทวดาในสวรรค์ชั้นต่างๆ ถ้าจะเทียบกับเวลาในมนุษย์จะได้ดังนี้


  1. ชั้น จาตุมมหาราชิกา เท่ากับ 9 ล้านปีมนุษย์ (500 ปีสวรรค์ * 12 เดือน * 30 วัน * 50ปีมนุษย์ )
  2. ชั้น ดาวดึงส์ เท่ากับ 36 ล้านปีมนุษย์ (1,000 ปีสวรรค์ * 12 เดือน * 30 วัน * 100ปีมนุษย์ )
  3. ชั้นยามา เท่ากับ 144 ล้านปีมนุษย์ (2,000 ปีสวรรค์ * 12 เดือน * 30 วัน * 200ปีมนุษย์ )
  4. ชั้น ดุสิต เท่ากับ 576 ล้านปีมนุษย์ (4,000 ปีสวรรค์ * 12 เดือน * 30 วัน * 400ปีมนุษย์ )
  5. ชั้น นิมมานรดี เท่ากับ 2,304 ล้านปีมนุษย์ (8,000 ปีสวรรค์ * 12 เดือน * 30 วัน * 800ปีมนุษย์ )
  6. ชั้น ปรนิมมิตวสวัตตี เท่ากับ 9,216 ล้านปีมนุษย์ (16,000 ปีสวรรค์ * 12 เดือน * 30 วัน * 1,600ปีมนุษย์ )  พรหมโลก


  [​IMG]

  อายุของพระพรหม รูปฌาน 1 ถึง รูปฌาน 4


  รูปฌาน 1 มีอยู่ 3 ชั้น


  พรหมชั้นที่ 1 สมาธิอย่างอ่อน ปาริสัชนาพรหม มีอายุ 1/3 กัป
  พรหมชั้นที่ 2 สมาธิอย่างกลาง ปุโรหิตพรหม มีอายุ 1/2 กัป
  พรหมชั้นที่ 3 สมาธิอย่างสูง มหาพรหม มีอายุ 1 กัป

  รูปฌาน 2 มีอยู่ 3 ชั้น


  พรหมชั้นที่ 4 สมาธิอย่างอ่อน ปริตตาภาพรหม มีอายุ 2 กัป
  พรหมชั้นที่ 5 สมาธิอย่างกลาง อัปปมาณภาพรหม มีอายุ 4 กัป
  พรหมชั้นที่ 6 สมาธิอย่างสูง อาภัสสราพรหม มีอายุ 8 กัป

  รูปฌาน 3 มีอยู่ 3 ชั้น


  พรหมชั้นที่ 7 สมาธิอย่างอ่อน ปริตตสุภาพรหม มีอายุ 16 กัป
  พรหมชั้นที่ 8 สมาธิยย่างกลาง อัปปมาณสุภาพรหม มีอายุ 32 กัป
  พรหมชั้นที่ 9 สมาธิอย่างสูง สุภกิณหาพรหม มีอายุ 64 กัป

  รูปฌาน 4 มีอยู่ 2 ชั้น


  พรหมชั้นที่ 10 เวหัปผลพรหม มีอายุ 500 กัป
  พรหมชั้นที่ 11 อสัญญสัตราพรหม มีอายุ 500 กัป

  สุทธาวาสพรหม มี 5 ชั้น เป็นภพของพระอนาคามี


  พรหมชั้นที่ 12 อวิหา มีอายุ 1,000 กัป
  พรหมชั้นที่ 13 อตัปปา มีอายุ 2,000 กัป
  พรหมชั้นที่ 14 สุทัสสา มีอายุ 4,000 กัป
  พรหมชั้นที่ 15 สุทัสสี มีอายุ 8,000 กัป
  พรหมชั้นที่ 16 อกนิฏฐา มีอายุ 16,000 กัป

  อรูปพรหม มี 4 ชั้น


  1.อากาสานัญจายตนพรหม มีอายุ 20,000 กัป
  2.วิญญาณัญจายตนพรหม มีอายุ 40,000 กัป
  3.อากิญจัญญายตนพรหม มีอายุ 60,000 กัป
  4.เนวสัญญานาสัญญายตนาพรหม มีอายุ 84,000 กัป


  นรกภูมิ


  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  ที่มา: http://www.kuanim-suphan.com/dhammatan.php?topic_id=68

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 มีนาคม 2018

แชร์หน้านี้

Loading...