ในหลวง ถวายพระราชสมัญญา ร.4 “พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช”

ในห้อง 'ในหลวงกับพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 18 ตุลาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,665
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,656
  ค่าพลัง:
  +6,082
  e0b896e0b8a7e0b8b2e0b8a2e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b8aae0b8a1e0b8b1e0b88de0b88de0b8b2.jpg

  วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 17.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมหาราชวัง เพื่อทรงประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทักษิณานุปทานวันพระบรมราชสมภพ และถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  b896e0b8a7e0b8b2e0b8a2e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b8aae0b8a1e0b8b1e0b88de0b88de0b8b2-1.jpg เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จเข้าพระที่นั่งอัมรินทร์วินิจฉัยแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 4 ซึ่งประดิษฐานที่พระที่นั่งบุษบกมาลา

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองคำลงยาราชาวดี และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และทรงกราบ

  b896e0b8a7e0b8b2e0b8a2e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b8aae0b8a1e0b8b1e0b88de0b88de0b8b2-2.jpg พระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระบรมราชสมภพ และถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนารวม 65 รูป

  [​IMG] [​IMG]

  b896e0b8a7e0b8b2e0b8a2e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b8aae0b8a1e0b8b1e0b88de0b88de0b8b2-3.jpg จากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ แล้วทรงประทับพระราชอาสน์

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อารักษ์ กองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านประกาศพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

  เมื่ออาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญาจบ อาลักษณ์เชิญพานพระสุพรรณบัฏไปคอยทูลเกล้าฯถวายเบื้องหน้าพระโกศพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

  b896e0b8a7e0b8b2e0b8a2e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b8aae0b8a1e0b8b1e0b88de0b88de0b8b2-4.jpg พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพานหีบพระสุพรรณบัตรเบื้องหน้าพระโกศพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราช

  จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักพี่จงกลธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องของน้อยที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร สำหรับพระบรมอัฐิทรงธรรม

  จากนั้นพระธรรมกิติเมธีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา เมื่อพระธรรมกิตติเมธีถวายพระธรรมเทศนาจบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ แล้วเสด็จไปทรงถอดผ้าไตร 17 ไตรและยามที่ระลึก จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทก แล้วเสด็จไปทรงถอดผ้าไตรและย่ามที่ระลึก (ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบสามเที่ยว)

  จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงปรับพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของรัชกาลที่ 4 ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จไปทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิรัชกาลที่สี่ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ

  เป็นอันแล้วเสร็จพิธี เสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.prachachat.net/royal-house/news-382298
   

แชร์หน้านี้

Loading...