::แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม สำหรับผู้เริ่มต้นปฏิบัติ::

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย สุชีโว, 10 กันยายน 2014.

 1. สุชีโว

  สุชีโว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2013
  โพสต์:
  153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +574
  การสร้าง บุญบารมี ให้แก่ตนเองนั้น มีหลากหลายวิธี
  โดยมากก็จะใช้หลัก ทาน ศีล ภาวนาโดยการ ทำทาน
  เป็นการสร้างบุญบารมี ในขั้นต่ำสุดและการถือ ศีล
  ก็เป็นขั้นสูงขึ้นมา โดยรักษาความเป็น ปรกติ ของกายนี้เอาไว้
  ส่วนในขั้น ภาวนา นั้นเป็นในส่วนของการ พัฒนาจิตใจ ให้บริสุทธิ์
  ซึ่งก็มีวิธีการต่างๆกันไปโดยที่ ทานบารมี จะเป็น กำลัง
  ในการสร้างสมบุญกุศลในขั้นสูงๆขึ้นไปแต่ควรเป็นไปด้วยความรู้สึก
  สละออก คลายจากความหวงแหน การปฏิบัติธรรมนั้น ทำได้ทุกหน
  ทุกแห่งเพราะว่าธรรมะ ก็คือธรรมชาติ หากแต่ว่า
  ถ้าต้องการการปฏิบัติในขั้นสูงขึ้นไป จำเป็นจะต้องมีผู้ชี้แนะที่ถูกต้อง
  จะได้ไม่หลงไม่เสียเวลา ดังนั้น สำหรับผู้ที่ต้องการแนวปฏิบัติ
  สมาธิภาวนา ที่ถูกต้อง และเหมาะตามจริตตัวเอง สามารถเลือกหา
  หลักสูตรการปฏิบัติ ได้ หลายๆวิธีปฏิบัติ จาก สถานที่ หลายๆวัด
  หลายแห่ง ข้อดีของการที่ได้ เข้าไปศึกษาที่เป็นหลักสูตร
  มีการเรียนเป็นกลุ่ม จะทำให้มีกำลังใจ อยู่ใกล้ครูอาจารย์
  มีกัลยาณมิตร ใหม่ๆ ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล หลายท่าน
  ที่กำลังเริ่มเข้าสู่การปฏิบัติ แต่ยังไม่ทราบว่ามีสถานที่ใดบ้าง
  โอกาสนี้จะขอแนะ สถานที่ปฏิบัติธรรม หลายๆแห่ง
  จากที่ได้สัมผัสบ้างและจากที่ได้รวบรวมมาจากเวบไซต์ ต่างๆ
  (ไม่ได้เน้นสถานที่ดังมีชื่อเสียง ทยอยหามาลงเรื่อยๆ...)
  ขอเชิญ...ท่านทั้งหลายเลือกตามใจชอบเถิด....

  1.วัดท่ามะโอ
  ที่อยู่
  37 วัดท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
  Tel / Fax : (054) 228-819
  E-mail : Tamaoh24@gmail.com
  เวบไซต์ ประวัติวัดท่ามะโอ
  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานของวัดท่ามะโอ เปิดสอนทุกวัน ท่านสามารถจองเฉพาะบุคคล
  เป็นกลุ่ม หรือเป็นคอร์สก็ได้ ในระยะ ๓,๕,๗ วัน
  หรือมากกว่า ผู้ที่ประสงค์จะจองวันปฏิบัติธรรม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
  1.พระคันธสาราภิวงศ์ (พระมหาสมลักษณ์) E-mail: tamaoh24@gmail.com
  2.นายวีรวุฒิ ดวงมณี (คุณเต้) โทร. ๐๘๖ - ๔๓๑๑๖๑๒, ๐๘๙-๙๙๗๑๙๘๙, ๐๘๔–๔๘๕๘๕๖๔
  ผู้รับการศึกษา จากวัดท่ามะโอ นอกจากความรู้บาลีของ ๔ คัมภีร์หลักอันเป็นหลักสูตรแล้วยังมีโอกาสได้รับธรรมะ
  จากโอวาทของพระอาจารย์ใหญ่และปฏิปทาของอาจารย์ผู้สอน โดยมีพระอาจารย์ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งวิชชาและจรณะ
  บุคคลทั่วไป เมื่อมีโอกาสเข้าไปวัดท่ามะโอแล้วจะได้รับความเย็นใจ สบายตา มีปีติปราโมทย์ด้วยการฟังธรรม จากหลวงพ่อบ้าง
  ครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆบ้างในวันธรรมสวนะ และวันสำคัญทางศาสนาจะมีคณะอุบาสก อุบาสิกาไปทำบุญฟังธรรมเป็นประจำอยู่เนืองๆ
  โดยหลวงพ่อจะเป็นผู้เทศน์ธรรมะ อบรมสั่งสอนญาติโยมสาธุชน ด้วยข้อธรรมะที่ยกมาจาก พระไตรปิฎก อรรถกถา ฏีกา และคัมภีร์อื่นๆ
  เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงเป็นที่มา เพื่อจะได้ไม่เกิดข้อกังขาได้ จึงทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ และถูกต้องอยู่เสมอๆ

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  2.สำนักเจ้าแสนภูมิสุขสวัสดิ์
  ปฏิบัติธรรม รุ่นครูวิปัสสนา 1-10 ของทุกเดือน ณ สำนักเจ้าแสนภูมิสุขสวัสดิ์ กรุงเทพ
  [​IMG]

  เชิญร่วมปฏิบัติธรรม รุ่นครูวิปัสสนา 1-10 ของทุกเดือน ณ สำนักเจ้าแสนภูมิสุขสวัสดิ์ กรุงเทพ
  ผู้สนใจสมัครได้ที่ โทร.๐๘๕ – ๔๐๐ – ๑๓๐๓
  ธรรมปฏิบัติประจำวัน
  ๑.เจริญอริยสัจ ๔ มีฌาน ๔ เป็นบาท
  ๒.เจริญอนัตตลักขณสูตรมีฌาน ๔ เป็นบาท
  ๓.ฝึกฌานสมาบัติ ๘ และกสิณ ๘ ฝึก ๑๔ ข้อ
  ๔.เจริญอานาปานสติสูตร มีฌาน ๔ เป็นบาท
  ๕.เจริญปฏิจจสมุปปบาท มีฌาน ๔ เป็นบาท
  ๖.เจริญมรรคภาวนาแบบบุรุษอาชาไนย

  สิ่งที่มีบริการให้
  ๑.มีที่พักให้ มีอาหาร ๒ มื้อ และเครื่องดื่ม ๓ มื้อ
  ๒.บวชพระ – สามเณร – และแม่ชีให้ฟรี
  รับจำนวนจำกัดเพียงครั้งละ ๒๐ ท่านเท่านั้น
  ผู้สนใจติดต่อโทร. ๐๘๕ – ๔๐๐ -๑๓๐๓


  3 วัดธรรมมงคล
  132 ถ.สุขุมวิท ซอย 101 ตรอกปุณณวิถี 20 แขวงบางจาก
  เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 02-311-1387, 02-332-4145, 02-741-7822
  วิปัสสนาจารย์ พระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
  ภาวนา "พุทโธ" สถานที่ปฏิบัติมีหลายแห่ง คือ 1. ศาลาปฏิบัติธรรม เป็นห้องมุ้งลวด
  2. ถ้ำวิปัสสนา (จำลอง) 3. ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ มี 80 ห้องพัก ทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ
  4. ห้องสำหรับทำสมาธิ 5. สถานปฏิบัติธรรม จ.เชียงราย 6. สำนักสงฆ์น้ำตกแม่กลาง
  [​IMG]
  [​IMG]

  4 ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 58/8 ถ.เพชรเกษม 54 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
  โทร. 02-413-1706, 02-805-0790-4
  วิปัสสนาจารย์ แนวทางคุณแม่สิริ กรินชัย
  แนวการปฏิบัติ
  แนวสติปัฏฐาน 4 เจริญสติอย่างต่อเนื่อง
  ตามแนวพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
  สถานที่เป็นตึกทันใหม่ทันสมัยหลายหลัง โดยทั่วไปการอบรมใช้เวลา 8 วัน 7 คืน
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  5. วัดปทุมวนาราม
  ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทร. 02-251-2315, 02-252-5465 วิปัสสนาจารย์ พระราชพิพัฒนาทร (หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร)
  แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา "พุทโธ" นั่งปฏิบัติในศาลาพระราชศรัทธา
  มีอาสนะและผ้าคลุมตักให้หยิบใช้ได้ บริเวณโดยรอบมีการปลูกแต่งด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย ร่มรื่นสวยงาม
  กำหนดการปฏิบัติธรรมที่ศาลาฯ ประจำวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 3 เวลา เช้า 7.00-8.00 น. กลางวัน 12.00-13.00 น. เย็น 17.00-20.00 น.
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 มิถุนายน 2015
 2. สุชีโว

  สุชีโว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2013
  โพสต์:
  153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +574
  6 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์

  [​IMG]
  [​IMG]
  ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
  เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-222-6011, 02-222-4981
  วิปัสสนาจารย์ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)
  แนวการปฏิบัติ ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ใช้คำบริกรรม "ยุบหนอ พองหนอ"
  สถานที่ปฏิบัติ คณะ 5 สำนักงานกลาง กองการวิปัสสนาธุระ
  เปิดทุกวัน สอนเดินจงกรมและนั่งสมาธิ
  เช้า 07.00-10.00 น. กลางวัน 13.00-16.00 น. เย็น 18.00-19.00 น.


  7 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  [​IMG][​IMG]

  พุทธมณฑล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
  จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-441-9009, 02-441-9012
  แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4 กำหนดรู้อารมณ์ บริกรรม "ยุบหนอ พองหนอ"
  สถานที่ปฏิบัติ ชั้น 2 ของหอประชุม มีเครื่องปรับอากาศ ห้องนอน มีเครื่องนอน
  เช่น หมอน มุ้ง ผ้าห่มให้พร้อมหรือนำไปเองก็ได้ ทานอาหาร 2 มื้อ

  8 วัดอโศการาม
  [​IMG]
  แผนที่
  [​IMG]
  136 หมู่ที่ 2 กม. 31 ถ.สุขุมวิท (สายเก่า)
  ซ.สุขาภิบาล 58 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
  โทร. 02-389-2299, 02-703-8405
  วิปัสสนาจารย์ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
  แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา "พุทโธ"
  พื้นที่อาณาบริเวณกว้างขวาง มีสระน้ำใหญ่ในบริเวณวัด กุฏิพระ แม่ชี
  และที่พักแยกเป็นสัดส่วนเรียงรายรอบวัด 400 กว่าหลัง
  ส่วนมากตั้งอยู่ติดริมทะเลซึ่งเป็นป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง

  9 สำนักวิปัสสนากรรมฐานวิเวกอาศรม
  [​IMG]
  แผนที่
  [​IMG]
  สถานที่ตั้งอยู่ จังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จากกรุงเทพ ใช้เส้นทางบางนา - ตราด
  ตรงเข้าตัวเมืองชลบุรี เมื่อถึงบริเวณ 4 แยก ชลบุรี -บ้านบึง ให้เลี้ยวซ้าย
  และ u -Turn รถ ในช่อง U-Turn แรก ชิดซ้ายสังเกตป้ายสำนักปฏิบัติธรรมวิเวกอาศรม
  และเลี้ยวซ้ายเข้าซอย ซ.ประชานุกูล 7 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านสวน อ.เมือง
  จ.ชลบุรี 20000 โทร. (038) 283-766, (038) 283-340, 081-861-3544
  วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์ภัททันตะ อาสภมหาเถระ
  แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4 ใช้คำบริกรรม "ยุบหนอ พองหนอ"
  สำนักฯ มีเรือนพักปฏิบัติธรรมทั้งหญิง-ชาย แยกเป็นสัดส่วนอยู่จำนวนมาก
  การอยู่ปฏิบัติให้พักคนเดียว เน้นการเก็บอารมณ์ ไม่พูดคุยกัน อย่างเคร่งครัด
  การรับประทานอาหารจะมีปิ่นโตส่งถึงห้อง 2 มื้อ ทุกวันจะมีการสอบอารมณ์กรรมฐาน
  โดยพระอาจารย์-พระวิปัสสนาจารย์ ค่าน้ำไฟ-อาหาร วันละ 150 บาท
  หรือเดือนละ 4,500 บาท ห้ามอยู่เกิน 90 วัน

  10 วัดเขาสุกิม
  [​IMG]
  [​IMG]
  ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
  โทร. 089-931-5544, 081-456-8384
  วิปัสสนาจารย์ แนวหลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย
  แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา "พุทโธ"
  วัดตั้งอยู่สูงขึ้นไปบนเชิงเขา กว้างขวางกว่า 3,280 ไร่
  มีทางบันได และรถรางขึ้นไปบนวัด บริเวณร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย
  มีศาลาที่พักที่สะดวกสบาย เป็นห้องมุ้งลวด มีเตียง ที่นอนหมอนให้ หรือพักที่กุฏิว่างต่างๆ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กันยายน 2014
 3. สุชีโว

  สุชีโว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2013
  โพสต์:
  153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +574
  11 วัดถ้ำผาปล่อง
  [​IMG]

  ต.บ้านถ้ำ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
  วิปัสสนาจารย์ พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
  แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา "พุทโธ"
  สำนักสงฆ์แห่งนี้อยู่บนดอย ทางขึ้นลงเทปูนเป็นบันไดเดินได้สะดวกแต่ค่อนข้างสูง
  หลวงปู่เคยเล่าไว้ว่าที่ถ้ำผาปล่อง และถ้ำเชียงดาวนี้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ให้สำรวมระวัง รักษาความสงบ
  ไม่ร้องรำทำเพลง เล่นตลกคะนอง เพราะเคยมีพระอรหันต์ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากกุสันโธ
  พระอรหันต์สมัยพระพุทธเจ้าโกนาคม พระอรหันต์สมัยพระกัสสโป และพรอรหันต์สมัยพระพุทธโคดม
  มาบำเพ็ญเพียรและละสังขารอยู่หลายองค์
  การนั่งภาวนาที่นี่จะทำเหมือนสมัยที่หลวงปู่ยังอยู่ คือ ท่านจะให้ทุกคนที่ไปภาวนานั่งสมาธิเพชรฟังเทศน์
  ด้วยเหตุผลว่า "การนั่งสมาธิเพชรนั้นเป็นการฝึกฝนคนเราให้เกิดความตั้งใจมั่น"

  12 วัดป่าสาลวัน

  [​IMG]
  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. (044) 254-402, 081-967-1435
  วิปัสสนาจารย์ พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
  แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา "พุทโธ" วันที่ 1-5 ของทุกเดือน
  จะมีการอบรมการปฏิบัติแก่อุบาสกอุบาสิกา ที่ใต้ศาลา และบนวิหารชั้น 2 โดยจะมีพระให้การอบรม

  13 วัดถ้ำผาบิ้ง
  [​IMG]
  [​IMG]

  บ้านนาแก ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
  สถานที่แห่งนี้จัดเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถืออย่างมาก
  ภายในถ้ำปรากฏเป็นพระพุทธบาทขนาดใหญ่บนเพดานถ้ำ ขนาดที่วัดได้คือ กว้าง 2 ฟุต ยาว 3 ฟุต
  ลวดลายที่พบเห็นจะไม่ค่อยชัดเจนมากนัก ในทุกๆ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือ เดือน 4
  จะมีการจัดงานเทศกาลฉลองพระพุทธบาทขี้น
  วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่หลุย จันทสาโร
  แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา "พุทโธ"
  เมื่อไปถึงจะพบศาลาสร้างด้วยไม้ที่โปร่งสะอาดน่านั่งสมาธิ มีกุฏิหลายหลัง มีถ้ำอยู่ไม่สูงจากเชิงเขา
  มีบันได้ขึ้นสะดวก เป็นที่สงบวิเวกมาก เหมาะแก่การปฏิบัติอย่างอุกฤษฎ์ พระในสายพระอาจารย์มั่นมักมากจำพรรษา
  และปฏิบัติธรรมที่นี่ เพราะเป็นที่สัปปายะ บรรยากาศเงียบสงบ ห่างไกลจากตัวเมือง

  14 สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี)
  [​IMG]

  เขากิ่ว ต.ไร้ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. (032) 428-522
  วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อกนฺตสิริ (กนฺตสิริ ภิกฺขุ) แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4 และอานาปานสติ
  เขากิ่วเป็นภูเขาเตี้ยๆ มีต้นไม้หนาแน่นมาก อยู่ใกล้เมือง เดินทางสะดวก บนเขามีลิงอยู่บ้าง แต่ไม่ทำร้ายคน
  บนสำนักฯ มีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ศาลา ถ้ำชี ซึ่งใช้เป็นอุโบสถ กุฏิที่พัก ห้องน้ำ-ส้วม
  พอสะดวกสบายแก่การปฏิบัติ ที่นี่เน้นการปฏิบัติเคร่งครัด กินน้อย พูดน้อย นอนน้อย ปฏิบัติมาก
  [​IMG]

  พิพิธภัณฑ์พระธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี)
  [​IMG]


  พิพิธภัณฑ์พระธาตุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของสำนักปฏิบัติศิริธรรม (ถ้ำชี) เกิดจากการที่หลวงพ่อกันตะสิริ ภิกขุ
  ได้พบเห็นพระปัจเจกธาตุที่มีลักษณะเป็นคตหรือไข่ฝังอยู่ในหิน เรียกว่าหินพระธาตุจากเขาสามร้อยยอด
  โดยการแนะนำของตำรวจท่านหนึ่ง ที่เข้ามาพบและกราบหลวงพ่อที่วัดตาลเจ็ดยอด ซึ่งในวันนั้นหลวงพ่อเจ็บตา
  จึงให้คุณสุชาติ เครือแก้วพาไปหาหมอ แล้วเลยไปไหว้หลวงปู่โตที่วัดตาลเจ็ดยอด
  ตำรวจท่านนั้น เข้ามากราบสนทนากับหลวงพ่อ ว่าท่านอยู่ที่ไหน เมื่อรู้ว่าหลวงพ่อเป็นพระที่ปฏิบัติธรรมจากเพชรบุรี
  และได้รับซีดีธรรมะกับหนังสือที่หลวงพ่อแจกให้ ก็เกิดศรัทธาชักชวนหลวงพ่อให้ไปวัดเกาะไผ่ที่อยู่ติดกับ
  เขาสามร้อยยอดว่า “มีบรรยากาศดี มีพระธาตุและสิ่งศักดิ์หลายอย่าง เป็นวัดที่น่าไปเที่ยวชมมาก”
  ตำรวจท่านนั้นพยายามที่จะนิมนต์หลวงพ่อขึ้นรถที่ตนเองขับมา เพื่อที่จะไปส่งที่วัดเกาะไผ่อย่างตั้งใจ
  พยายามนิมนต์หลวงพ่อให้ขึ้นรถของตนอยู่นาน หลวงพ่อเห็นความตั้งใจจริงของคุณตำรวจ
  จึงบอกว่าจะให้คุณสุชาติขับรถไปเอง ขอให้บอกทางไปกับคุณสุชาติ คุณตำรวจได้เขียนแผนที่ให้
  และขับรถนำไปส่งถึงทางแยกเข้าโรงเจเขาสามร้อยยอด แล้วกล่าวลาจากไป เมื่อคุณสุชาติขับรถ
  ไปตามทางที่ตำรวจบอก ก่อนที่จะถึงวัดเกาะไผ่นั้นได้ผ่านบ้านของลุงจร คุณสุชาติเห็นลุงจรกำลัง
  แกะสลักหินอยู่จำได้ว่าเคยพูดคุยกับลุงจร และประทับใจในฝีมือการแกะสลักพระหินของลุงจร
  จึงถอยรถกลับเข้าบ้านของลุงจร ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลเจ้า มีที่พักอยู่ด้านหลัง ลุงจรเข้ามาต้อนรับหลวงพ่อ
  ด้วยอัธยาศัยที่ดีมาก ถึงแม้จะไม่เคยรู้จักหลวงพ่อมาก่อน ก็พูดคุยด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
  นิมนต์หลวงพ่อให้เข้าไปด้านใน ซึ่งเป็นศาลของพ่อปู่สามร้อยยอด แนะนำให้หลวงพ่อชมหินก้อนหนึ่ง
  ทำให้ทุกคนที่พบเห็นมีความทึ่งมาก คือหินก้อนนั้นมีซี่โครงของมนุษย์ฝังอยู่ในเนื้อหิน มองเห็นอย่างชัดเจน
  ลุงจรบอกว่าเป็นกระดูกซี่โครงของพระอรหันต์ พบจากในถ้ำของเขาสามร้อยยอด ต่อมาลุงจรได้ชี้ให้หลวงพ่อ
  ดูหินอีกก้อนหนึ่ง เป็นหินที่หลวงพ่อประทับใจมาก
  [​IMG]

  15 เสถียรธรรมสถาน
  [​IMG]
  [​IMG]
  24/5 หมู่ที่ 8 ซ.วัชรพล (ถ.รามอินทรา 55) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
  โทร. 02-510-6697, 02- 510-4756 โทรสาร o2-519-4633
  วิปัสสนาจารย์ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4 และอานาปานสติภาวนา
  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โอเอซิสธรรมกลางกรุง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ร่มรื่น สงบเงียบ สงบเย็น
  ตั้งอยู่ใจกลางของกรุงเทพมหานคร สาธุชนทุกท่านสามารถ เข้าไปปฏิบัติธรรมได้
  ถือได้ว่าเป็นธรรมสถานแห่งการฝึกฝนเรียนรู้ ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้หญิง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กันยายน 2014
 4. สุชีโว

  สุชีโว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2013
  โพสต์:
  153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +574
  16 อาศรมมาตา โคราช สถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับผู้หญิง

  แผนที่ ::
  [​IMG]
  “ถึงแม้เราจะทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้มากมาย
  แต่ขาดการพัฒนาจิตซึ่งเป็นประโยชน์ตน
  พระองค์ก็ไม่สรรเสริญ”

  แนวทางภาวนาเพื่อพัฒนาจิตของอาศรมมาตา ใช้สติปัฎฐาน ๔ เป็น
  แนวปฏิบัติจัดให้มีการอบรมเป็นหมู่คณะปีละ ๑๒-๒๐ ครั้ง โดยมีวิทยากร
  ที่มีความชำนาญในการปฏิบัติสติปัฎฐาน ๔ แต่ละแนว มาให้การอบรม
  สำหรับผู้สนใจมาปฏิบัติส่วนตัว หรือเป็นคณะเล็กๆ ติดต่อมาขอพัก
  ได้ตลอดปี เกัลยาณมิตรที่อยู่ประจำในอาศรมมาตาคอยให้คำแนะนำ
  ติดต่อมูลนิธิอาศรมมาตา
  ที่พักภาวนาเพื่อพัฒนาจิต
  67 หมู่ 7 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย
  จ.นครราชสีมา 30150

  โทรศัพท์ คุณพิชามญชุ์ (คุณไก่) (081) 913-5031
  (081) 613-9739
  อุบาสิกาทิพวรรณ( คุณแม่เล็ก) (087) 254-5447
  E-mail : ashrammata@gmail.com
  www.ashrammata.org

  17 สำนักแม่ชีไทยศาลายาพุทธมณฑล
  ของมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  ความเป็นมาของสถาบันแม่ชีไทยโดยสังเขป

  สถาบันแม่ชีไทย ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๑๒
  รวมได้ ๔๐ ปี โดยแม่ชีญาณี ศิริโวหาร ประธานท่านแรกของ
  สถาบันแม่ชีไทย โดยได้รับการปรึกษาและสนับสนุนจากพระเทพกวี
  เลขานุการสภาการศึกษาจากวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  และมีคณะกรรมการอีก ๒๕ ท่าน เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการศึกษา
  ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของแม่ชีไทยและสตรี ส่งเสริมการศึกษา
  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของสังคม และการเผยแพร่พระพุทธศาสนา


  [​IMG]
  แผนที่
  [​IMG]
  ศูนย์กลางสถาบันแม่ชีไทย
  เลขที่ 249 หมู่ 1 บ้านวัดสุวรรณ, เขต ศาลายา
  แขวง พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
  เบอร์โทร : 02 482 1897 มือถือ : 089 108 1843
  อีเมล์ :salaya.thainun@gmail.com

  18 วัดพิชยญาติการาม

  [​IMG]
  685 ถ.ประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. 10600
  โทร. 02-861-4319, 02-438-4442
  วิปัสสนาจารย์ พระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) และ
  แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4
  อานาปานสติภาวนา มีการปฏิบัติธรรม อบรมกรรมฐาน
  และดูกฎแห่งกรรม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

  19 ศูนย์วิปัสสนาตามแนวทางอาจารย์โกเอ็นก้า
  ประเทศไทยมีศูนย์วิปัสสนาตามแนวทางของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
  รวมทั้งหมด 5 ศูนย์ อยู่ในความดูแลของสำนักงาน
  มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสังฆราชูปถัมภ์

  ศูนย์วิปัสสนาธรรมกมลา
  กม. 166+900 ทางหลวงหมายเลข 33 (สุวรรณศร) 200 บ้านเนินผาสุก
  ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร. (037) 403-185, 089-782-9180

  ศูนย์วิปัสสนาธรรมอาภา
  [​IMG]
  [​IMG]
  กม. 49+400 ทางหลวงหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก)
  138 แยกเข้าบ้านห้วยพลู ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
  โทร. (055) 268-049, 081-605-5576, 086-440-3463

  ศูนย์วิปัสสนาธรรมสุวรรณา
  [​IMG]
  112 หมู่ที่ 1 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
  โทร. 086-713-5617, 084-796-6069

  ศูนย์วิปัสสนาธรรมกาญจนา
  [​IMG]
  20/6 หมู่ที่ 2 บ้านวังขยาย ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
  โทร. (034) 531-209, 081-811-6447, 081-811-6196

  ศูนย์วิปัสสนาธรรมธานี

  [​IMG]
  42/660 หมู่บ้านเค.ซี. การ์เด้นโฮม ถ.นิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก
  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร.02-993-2711, 02-993-2700, 081-843-6467

  วิปัสสนาจารย์ ท่านอาจารย์สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า (S.N. Goenka)
  แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4 และอานาปานสติภาวนา
  มีการจัดการอบรมวิปัสสนา (หลักสูตรสติปัฏฐาน) หลักสูตร 10 วัน
  สำหรับพระภิกษุ สามเณร และฆาราวาสทั่วไป รวมทั้งเด็กและเยาวชน
  เริ่มต้นในเย็นวันแรก และสิ้นสุดในตอนเช้าของวันสุดท้าย ตลอดทั้งปี

  20 วัดเขาพุทธโคดม

  แผนที่
  [​IMG]
  ศาลาธรรมสันติ
  42/2 หมู่ที่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
  โทร. (038) 772-132, (038) 772-944, (038) 312-608
  วิปัสสนาจารย์ คุณแม่สิริ กรินชัย
  แนวการปฏิบัติ แนวสติปัฏฐาน 4 เจริญสติอย่างต่อเนื่อง
  ตามแนวพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
  ทางวัดได้จัดเครื่องนอน พร้อมอาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติแต่รสชาติดี
  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล 8 ไม่ได้
  ก็ขอให้รับศีล 5 แทน จะมีการตระเตรียมอาหารเย็นไว้ให้
  ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆ ทั้งสิ้น หากจะทำบุญขอให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น
  รวมทั้งห้ามทรงเจ้าเข้าผี ตลอดจนขอให้มีสัมมาวาจา งดพูดมาก

  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กันยายน 2014
 5. สุชีโว

  สุชีโว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2013
  โพสต์:
  153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +574
  21 สำนักวิปัสสนาภาวนาอนัตตารามถ้ำวัว จ.เชียงใหม่
  แนววิธีปฏิบัติ
  คำว่า "วิปัสสนาภาวนา" ประกอบด้วยคำว่า "วิปัสสนา"
  กับคำว่า "ภาวนา" วิปัสสนาก็คือ "สัมมาทิฐิ" ความเห็นถูกต้อง
  ภาวนาก็คือ "สัมมาสังกัปปะ" ความพิจารณาถูกต้อง
  เพราะฉะนั้น การเจริญวิปัสสนาภาวนา
  จึงหมายถึงการเจริญปัญญาสองประการกล่าว
  คือสัมมาทิฐิกับสัมมาสังกัปปะนั่นเอง

  สัมมาทิฐิเป็นผู้เห็นจิต เจตสิก รูป ที่เกิด-ดับ เปลี่ยนแปลงไป
  ไม่อยู่ในอำนาจของใคร หรือบังคับบัญชาไม่ได้อยู่ เรียกว่า
  "เห็นสภาวะปรมัตถ์" สัมมาสังกัปปะเป็นผู้พิจารณาหรือชี้บอกว่า
  สิ่งที่สัมมาทิฐิเห็นอยู่นั้นเป็นอนัตตา บังคับบัญชามิได้
  การเจริญวิปัสสนาภาวนาจึงเป็นการฝึกฝนอบรมปัญญา
  สองประการนี้โดยเพียรอย่างต่อเนื่องยาวนาน
  ปัญญาสองประการเป็นผู้เห็นผู้พิจารณา จิต เจตสิก
  รูป (เน้นหนักลงไปที่จิต เพราะจิตเป็นใหญ่ เป็นประธาน)
  จิต เจตสิก รูป เป็นผู้ถูกเห็นถูกพิจารณา
  (ปัญญาสองประการเป็นผู้กระทำ จิต เจตสิกเป็นฝ่ายถูกกระทำ
  ถูกเห็น ถูกพิจารณา)วิปัสสนาภาวนาดังกล่าวนี้เป็นเหตุ
  แห่งมรรคผลนิพพาน กล่าวคือเมื่อปฏิบัติไปอย่างนี้จนปัญญาทั้งสอง
  มีกำลังเต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้ว (อกาลิโก) จะก่อให้เกิดมรรคญาณขึ้นมา
  ตัดกิเลสเมื่อมรรคญาณเกิดขึ้นมาตัดกิเลสแล้วก็เกิดผลคือความสงบเย็นแห่งกิเลส เป็นนิพพาน
  [​IMG]
  หลวงพ่อธี

  วิธีการปฏิบัติมี 5 ขั้นตอน


  1. หลับตาเนื้อ
  2. เปิดตาปัญญา (ปัญญาสัมมาทิฐิทำงาน)
  3. ดูลงในขันธ์ของตน โดยดูและพิจารณาตรงที่วิญญาณเป็นหลัก (วิญญาณคือใจรู้)
  4. ในขณะที่อารมณ์ภายนอกเช่น รูป เสียง ฯลฯ หรืออารมณ์ภายในเช่น
  อาการเจ็บปวดร้อนหนาวหนักแข็งเบาอ่อนนิ่มหรือจิตฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมา
  5. ให้พิจารณาว่ามิใช่ตัวตนเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ (ปัญญาสัมมา
  สังกัปปะทำงาน)

  กล่าวให้สั้นเข้าใจง่ายก็คือให้เจริญปัญญาสองประการเท่านั้นนั่นเอง
  โดยใช้ปัญญาสัมมาทิฐิเห็นรูปธาตุนามธาตุที่เป็นอนัตตา และใช้ปัญญา
  สัมมาสังกัปปะพิจารณารูปธาตุนามธาตุกายใจที่สัมมาทิฐิเห็นนั้นว่า
  มิใช่ตัวตนเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ ปฏิบัติอยู่อย่างนี้เรื่อยไป

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]
  มาจากไหน จะไปไหน

  [​IMG]
  แสดงทางหมุนเวียนอยู่ในทุกข์และทางพ้นทุกข์
  [​IMG]
  แผนที่
  [​IMG]
  เวบไซต์ :: http://www.luangportee.com
  สถานที่ ::
  สำนักวิปัสสนาภาวนาอนัตตารามถ้ำวัว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
  จ.เชียงใหม่ 50170
  โทรศัพท์ 087-991-4135[​IMG]087-991-4135, 086-196-7686[​IMG]086-196-7686

  22 สำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล (เกาะมหามงคล)


  แดนมหามงคล เป็นสำนักป่าพุทธธรรมนำบำเพ็ญพรหมจรรย์บวชใจ
  ในรูปแบบอุบาสก อุบาสิกา (ไม่ใช่แม่ชี) ถ้าเรียกตามชื่อของพื้นที่ มีชื่อ
  อีกอย่างว่า “เกาะมหามงคล”
  [​IMG]
  [​IMG]
  สถาบันพัฒนาจิตบวชใจนานาชาติเพื่อสันติภาพ 149 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ
  ก่อนถึงน้ำตกไทรโยคน้อย ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
  ที่นี่ไม่มีเบอร์โทรฯ ใช้วิธีบอกกันแบบปากต่อปากและจากกัลยาณมิตรแนะนำกันเท่านั้น
  วิปัสสนาจารย์ อุบาสิกาบงกช สิทธิผล
  แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4 และอานาปานสติภาวนา
  สถานที่ของสำนักฯ มีความสัปปายะ สงบเงียบ ร่มรื่น งดงาม อากาศเย็น
  รอบล้อมด้วยต้นไม้ ป่า และภูเขา เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาเป็นยิ่งนัก
  ถือได้ว่าเป็นธรรมสถานแห่งการฝึกฝนเรียนรู้ ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแม่ชี
  และผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้หญิง มีอาหารมังสวิรัติให้รับประทานตอนมื้อเที่ยง
  ทุกวัน สถานที่พักแยกชาย-หญิงชัดเจน เจ้าหน้าที่ทุกคนมีมิตรภาพมาก

  ประวัติของท่านมหาอุบาสิกาบงกช สิทธิพล

  อุบาสิกาบงกช สิทธิพลหรือที่ลูกศิษย์เรียกท่านว่า "คุณแม่ในแดนธรรม"นั้น
  เดิมท่านเป็นคฤหัสถ์ ท่านเล่าประวัติของท่านเพียงคร่าวๆดังนี้
  ในอดีต ท่านเป็นเจ้าของร้านเสริมสวย เป็นอดีตภรรยาปลัดอำเภอ
  มีบุตรชายทั้งหมด 3 คน ท่านประสบความสำเร็จในการครองเรือน
  คือได้ทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดี มีความสามารถเป็นเจ้าของโรงเรียนเสริมสวย
  เป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวขณะที่ใช้ชีวิตทางโลก ได้ศึกษาธรรมะ
  และได้พิจารณาถึงความตายอยู่เนืองๆเพราะมีคนตายถูกหามผ่านหน้า
  โรงเรียน เพื่อเอาศพไปไว้ที่วัดเป็นประจำ จึงเกิดคามสลดสังเวช
  ในความไม่แน่นอนของชีวิต หลังจากนั้นได้เริ่มปฏิบัติธรรมในเรือน
  และเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ โดยทำที่หน้าที่ทางโลกไปพร้อมกัน
  โดยไม่ขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดจนท่านเริ่มเข้าใจธรรมะมากขึ้น
  เพราะการปฏิบัติจริงและเข้มงวด เมื่อว่างการงานก็จะหามุมสงบ
  นั่งสมาธิออกป่าบ้าง และได้แนะนำธรรมะแก่บุคคลใกล้ตัว
  จนที่บ้านเต็มไปด้วยกลุ่มคนที่มาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหลังกลับจาก
  ไปธุดงค์ในป่าที่จ.กาญจนบุรี(ไปกับผู้ติดตามเป็นผู้หญิง3 คน)
  ซึ่งสมัยนั้นอันตรายมาก อดีตสามีของท่าน คิดว่าอาจไม่ได้เจอท่านอีก
  ตอนนั้นท่านอายุ 29 ท่านได้กราบขออนุญาตสามีออกบวชเพื่อขอ
  ปฏิบัติธรรมะแบบเต็มที่เอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อศึกษาธรรมะปฏิบัติ
  ของสมเด็จบรมพระศาสดาสามีท่านก็อาลัยรัก แต่ก็อนุญาต
  ขอเพียงจับปลายผมท่าน แล้วประกาศยกท่านให้กับพระพุทธศาสนา

  ท่านลาลูกแก้วลูกขวัญของท่าน และบอกว่าจะน้อมบุญที่ท่าน
  ได้ปฏิบัติอย่างเต็มกำลังอธิษฐานให้ทุกคนลูกๆทุกคนเติบโต
  เป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์ และปลอดภัย มีลูกศิษย์ที่เคารพรักท่าน
  รับอาสาเลี้ยงลูกทั้งสามคน จนบัดนี้เติบใหญ่ ได้บวชเป็นพระ
  และบ้างก็ช่วยเหลือการงานของมารดาอยู่ที่ประเทศอินเดีย
  เมื่อท่านลาสามีมา ก็ยังคงถือเพศฆราวาสอยู่ รักษาศีล ๘ ไม่ปลงผม
  เพราะพิจารณาว่า หากปลงผมแต่ไม่ปลงใจ ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใด
  เพราะการปฏิบัติสำคัญอยู่ที่ใจ คือต้องบวชใจให้ได้ก่อน
  ไม่ใช่บวชด้วยการครองผ้าหรือรูปแบบพิธี ดังนั้นท่านจึงไม่ได้
  ถือเพศนักบวช ยังคงเป็นมหาอุบาสิกาอยู่จนถึงปัจจุบัน

  ต่อมาพระสงฆ์รูปหนึ่งได้บริจาคที่ดิน ในจังหวัดกาญจนบุรี
  เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เดิมเป็นป่ารกร้าง เสื่อมโทรม
  มีแต่กอไผ่ตาย ท่านก็ได้พัฒนาเพื่อให้เป็นที่พักอาศัย
  กับผู้ติดตามออกบวชตลอดชีวิตเพียงกลุ่มเล็กๆ
  เนื่องจากไม่สามารถบิณฑบาตรได้
  (เพราะไม่ใช่เพศบรรพชิต) ก็มีลูกศิษย์ติดตามมาทำอาหารถวาย
  และจัดหาสถานที่ให้อาศัยอยู่ตามเรือนแพเล็กๆ ตัวท่านก็อยู่ตามภูเขา
  อาศัยเพียงแต่กลด การปฏิบัติเคร่งครัด มีศีลานุวัตรจริง จนเป็นที่เคารพ
  และเลื่องลือคุณแม่บงกชบวชใจเรื่อยมา จนบรรลุธรรมท่านมีศีลบริบูรณ์
  มีความมั่นคงในพระรัตนตรัย ละความเป็นอัตตาของตนลงได้

  ไม่มีทิฐิเหลืออยู่เลยมีหลายคนตามมาพิสูจน์ความจริง
  เมื่อเห็นการปฏิบัติของท่านก็ยิ่งศรัทธาและเลื่อมใสท่านมาก
  ขอออกบวชตาม แต่ที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอ ก็เลยมีผู้ศรัทธาร่วม
  สร้างโรงเรือน จากเล็กมาเป็นใหญ่ตามจำนวนผู้มาปฏิบัติฯที่มากขึ้น
  ทุกวันเพราะลูกศิษย์ท่านมีมากมาย เฉพาะที่อยู่ประจำออกบวช
  ตลอดชีพ ประมาณ 500 ท่านทั้งในประเทศไทย
  และประเทศที่อินเดีย สำหรับผู้ที่เดินทางมาปฏิบัติชั่วคราว
  มีหลายหมื่นคน รวมทั้งจาก
  ต่างประเทศด้วยเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะการปฏิบัติจริง ,ศีลและความดี
  ของท่านเป็นที่เลื่องลือไปไกล ท่านเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดา
  แต่จิตใจมีคุณธรรมสูงจนผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเรียกท่านว่า
  "คุณแม่ในแดนธรรม" เพราะอาศัยการที่ท่านมีความเมตตาดังมารดา
  และคุณธรรมของท่านที่มีความเป็นอริยะ
  [​IMG]
  การเดินทาง
  ๑)โดยรถไฟ สาย ธนบุรี-น้ำตก ต้นสถานีอยู่ที่ สถานี ธนบุรี
  เขตบางกอกน้อย
  มีเวลาออก ๒ รอบ รอบแรก ๗.๔๐ น. และ ๑๓.๓๐ น.
  ใช้เวลาเดินทางเฉลี่ย ๕ ชั่วโมง
  [​IMG]
  รถไฟจะจอดหน้าเกาะมหามงคลเลย พอลงจากรถไฟก็ต้องเดิน
  ไปอีกประมาณ ๓๐๐- ๕๐๐ เมตรจะถึงประตูทางเข้า
  -ค่าโดยสาร ฟรี ทั้งไปทั้งกลับ
  -การ เดินทางด้วยรถไฟ ก็จะได้เห็นบรรยากาศของลำน้ำแควและ
  แนวขุนเขาที่สวยงาม ฝุ่นอาจจะเยอะบ้าง ควรมีผ้าผิดจมูก
  และเตรียมน้ำ ขนม หรืออาหารไปบ้างเพราะที่ขายบนรถไฟ
  มีราคาสูงกว่าปกติ นำหมวกไปด้วยเพราะ
  ต้องเดินตากแดดเข้าไปจนถึงหน้าประตูทางเข้า
  ๒) โดยรถยนต์ ส่วนตัว

  ขับรถมาทาง เส้นไทรโยค กาญจนบุรี ห่างจากรุงเทพประมาณ
  ๒๒๐ กิโลเมตรระหว่างทางมีจุดน่าสนใจหลายแห่งเช่นวัดหลวงตาบัว
  ญาณสัมปันโน (วัดที่ให้ชมการแสดงเสือฟรี) ถ้ำกระแซ ไร่องุ่น
  ร้านกาแฟ ก่อนขับเข้าเส้นทางไทรโยค ตรงจุดแยกที่อำเภอเมือง
  ควรเติมน้ำมันให้เรียบร้อย ก่อนเข้าไปพักบำเพ็ญควรทานอาหารมาให้เรียบร้อย

  ๓) รถโดยสารประจำทาง

  ขึ้นรถโดยสารสาย กาญจนบุรี-สังขละบุรี (สาย ๘๒๐๓) จากสถานที่ขนส่ง
  ในอำเภอเมือง มีรถออกตั้งแต่เช้าจนเย็นทุกๆ ๔๐ นาที แจ้งว่าลง
  เกาะมหามงคล ค่าโดยสารประมาณ ๔๐ บาท ใช้เวลาประมาณ ๔๐ นาที
  ในการเดินทางจากนั้นก็ต้องเรียกวินมอเตอร์ไซด์
  (ติดต่อที่ร้านขายของแถวนั้น)
  เข้าไปหน้าเกาะอีก ๔๐ บาท
  (รถบัสส่งแค่ถนนใหญ่ ต้องนั่งมอเตอร์ไซด์อีก ๔ กิโลเมตร)

  การแต่งกาย
  เพื่อ ความเป็นระเบียบและงามตา เครื่องใช้ทุกอย่าง ใช้สีขาว
  การแต่งกายจะเป็นแบบไหนก็ได้ แต่ต้องไม่รัดรูป ไม่บาง ไม่สั้น
  เป็นการเคารพสถานธรรม เมื่อเข้าไปถึงต้องเปลี่ยนชุดเป็นชุดอุบาสิกา
  คือ มีเสื้อ กระโปรง สไป(แบบเฉพาะของแดนมหามงคล)
  แนะนำให้ไปซื้อที่นั่นเพราะตัดเย็บดี ราคาถูก

  สิ่งของที่ต้องเตรียมไป

  ๑)หมอน ผ้าห่ม (เสื่อมีให้ยืม)
  ๒)สบู่ ยาสีฟัน แปรง หวี กระจกเล็ก กระดาษทิชชู่ แชมพู โฟมล้างหน้า
  ๓)ผ้าเช็ดตัวเล็ก ๒ ผืน ผ้าเช็ดหน้า
  ๔)ย่ามขาวใส่ของส่วนตัว
  ๕)ไฟฉาย (สำคัญ)
  ๖)กระบอกน้ำ กล่องข้าว ช้อน แก้วส่วนตัว (ไม่มีก็ได้)
  ๗)เสื้อทับ กระโปรงทับ กางเกงใน ชุดชั้นใน
  ๘)ร่ม (สำคัญหน้าฝน)
  ๙)เสื้อกันหนาว ๑ ตัว แบบไม่หนามาก
  (สำคัญ เพราะไทรโยคกลางวันร้อน กลางคืนอากาศหนาวจนต้องคลุมโปง)
  ๑๐ ) รองเท้าขอให้เป็นรองเท้าแตะ สวมใส่สบาย
  ทำเครื่องหมายไว้ด้วยก็ดี เพราะต้องถอดทุกครั้งที่เข้าศาลา
  ๑๑) ผ้าคลุมกระเป๋า ไว้ปกปิดสัภาระไม่ให้ดูรกเลอะเทอะ (ไม่มีก็ได้)
  ๑๒) ผ้าคลุมผม สำหรับกันแมลงตอมหูเวลาเดินธุดงค์ในป่า
  ควรใช้สีขาว ถ้าไม่มีก็ไปซื้อเอา
  ๑๓) หนังสือสวมนต์มี เป็นธรรรทาน ฟรี ไม่ต้องเตรียมไป
  ๑๔) ควรเตรียมสุขภาพให้พร้อมก่อนไป ต้องค่อนข้างแข็งแรง
  หากมีโรคประจำตัวควรนำยาไปด้วย

  หมายเหตุ : ห้องน้ำมิดชิดเป็นฝักบัว ไม่ต้องใช้ผ้าถุง

  การปฏิบัติ

  อบรมบุญเนกขัมมะพรหมจรรย์(ศีล๘) ธุดงค์ บวชใจ บำเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศ
  ทำวัตร ภาวนา (ทุกวัน) บำเพ็ญประโยชน์แด่สถานธรรม
  (กวาดใบไม้ ถูศาลา ฯลฯ) ฝึกธุดงค์ (เดินธุดงค์ อยู่ธุดงค์)
  ฟังธรรม (ทุกวัน) ตามแต่เจ้าหน้าที่จะจัดให้(รายการเปลี่ยนแปลงทุกวัน
  เพื่อให้เกิดความหลากหลาย)ท่านใดไม่เคยภาวนามาก่อนจะสอน
  อานาปานสติ เดินจงกรม เดินเจริญสติ อิริยาปถบรรพ
  ท่านใดเป็นสายหนอ ธรรมกาย อย่างอื่นใดก็ไม่ว่ากัน ปฏิบัติไปเงียบๆ
  เป็นการฝึกแบบผู้ใหญ่ หากมีเวลาแนะนำให้เดินเจริญสติไปนมัสการ
  พระเจดีย์อริยทรัพย์ด้วย ใช้เวลาขึ้น ๔๐ นาที ลงประมาณ ๓๐นาที
  มีบันไดประมาณ ๑,๒๐๐ กว่าขั้น ที่สำคัญห้ามขึ้นพระเจดีย์คนเดียว
  และกรุณาอย่าถ่ายภาพบริเวณที่ไม่ได้รับอนุญาต
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  แผนที่
  Call
  Send SMS
  Add to Skype
  You'll need Skype CreditFree via Skype
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 มิถุนายน 2015
 6. สุชีโว

  สุชีโว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2013
  โพสต์:
  153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +574
  23 วัดบุษยะบรรพต
  (วัดเขาต้นงิ้ว)


  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 10
  ต.หัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
  นิกาย: มหานิกาย
  เจ้าสำนัก พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (พระมหาบุญเลิศ ปญฺญาวุโธ) จอ.
  [​IMG]
  วัดบุษยะบรรพต เป็นสถานที่ที่สัปปายะ อยู่ห่างจากตัวเมือง (ตลาด)
  แต่มีสาธารณูปโภคถึงพร้อมตั้งอยู่บนเชิงเขา ร่มรื่น
  ปราศจากมลภาวะทั้งเสียงและอากาศ
  บริเวณโดยรอบและภายในวัดจัดให้เป็นสวนป่า
  พระวิปัสสนาจารย์ที่สำคัญ พระชลอ เขมรโต
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ/ประสานงานกิจกรรมภายในวัด
  พระสุรพล นิบุณ โทร.03-251-4436
  ที่อยู่-การติดต่อ
  เลขที่-ซอย-ถนน: 196 ตำบล: หัวหิน
  อำเภอ: หัวหิน จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์
  รหัสไปรษณีย์: 77110
  โทร.: 03-251-2377 โทรสาร 03-251-4436


  24 สำนักปฎิบัติธรรมบ้านบึงตาจันทร์
  (เป็นวัดสาขา อยู่ในความดูแลของ วัดชายเคือง)

  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  [​IMG]
  สำนักปฎิบัติธรรมบ้านบึงตาจันทร์ ต.เขาหินซ้อน
  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
  ผู้ที่ต้องการปลีกวิเวกไปได้ตลอดทั้งปี
  -ผู้ที่ต้องการปลีกวิเวกไปได้ตลอดทั้งปี
  -มีการสอนพระอภิธรรมเบื้องต้น
  -สอนกรรมฐาน โดยภิกษุ
  และภิกษุณี (ไอเย สุธรรมาภิกขุณี)
  -สถานที่สัปปายะมากๆ อาหารแบบบ้านๆ
  เรียบง่าย ให้เราพิจารณา และปล่อยวางได้ง่ายขึ้น

  สอบถามรายละเอียดได้ที่
  ไอเย สุธรรมาภิกขุณี โทร.081-567-3430
  หรือ ที่เบอร์ 082-321-9617 ธัมมจารี(กุ๋ย)
  E-mail : phaisit2011@hotmail.com
  ที่อยู่ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
  เข้าทางเขาหินซ้อน และทางตลาดเกาะขนุนได้

  [​IMG]

  25 สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระยายัง
  [​IMG]

  ตั้งอยู่ที่ ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
  เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มุ่งให้พุทธศาสนิกชน
  ได้ปฏิบัติธรรมแบบธรรมะเปิดโลกของหลวงพ่อคง จตฺตมโล
  ซึ่งเป็นธรรมะที่เปิดให้เห็นกรรมของตัวเอง
  [​IMG]
  จะได้ไม่หลงที่จะทำบาปทำกรรมต่อไป
  ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม
  เป็นจำนวนมาก และเนื่องจากที่ตั้งของสำนักไม่ได้ไกลจาก
  กรุงเทพมหานครมากนัก ทำให้สามารถเดินทาง
  เข้าปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวก

  ปัจจุบันดูแลโดย
  พระมหา ดร.เลิศศักดิ์ วุฑฺฒิญาโน
  และมีคุณแม่ใหญ่ (แม่ชีอำพัน เนตรวงษ์)
  ได้มาแนะนำและสอนการฝึกสมาธิให้กับผู้ที่สนใจ
  ติดต่อ : พระมหา ดร.เลิศศักดิ์ วุฑฺฒิญาโน โทร. 084 4153355
   
 7. สุชีโว

  สุชีโว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2013
  โพสต์:
  153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +574
  26. ศูนย์วิปัสสนาภาวนาพระพุทธบาทเนินฆ้อ
  บ.เนินฆ้อ ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
  [​IMG]
  เปิดอบรมวิธีปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาทุกวันที่ 14 - 20 ของเดือน เริ่มรับกรรมฐาน
  เย็นวันที่ 13 ปิดอบรมเช้าวันที่ 21 ของทุกเดือนเรื่องที่อบรมคือ
  อริยสัจ 4 วิธีเจริญมรรค 8 ปัจจุบันอารมณ์ สติปัฏฐาน 4
  อานาปานสติ อนัตตา โพธิปักขิยธรรม 37
  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่
  โทร 085-043-2849 081-169-9435 089-838-6213
  อีเมล์ aoka52@hotmail.com

  https://www.google.com/maps/d/viewe...abs=1&output=nl&mid=zI3BEmJgWb5k.krP57-7ZXGvs
  แผนที่


  แนวปฏิบัติ ทำนองเดียวกันกับ สำนักวิปัสสนาภาวนาอนัตตารามถ้ำวัว จ.เชียงใหม่

  วิธีเริ่มต้นปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

  หาที่อันสงัด ปูลาดอาสนะ ขัดสมาธินั่ง ตั้งกายให้ตรง หลังตรง คอตรง หัวตั้งตรง มนสิการ ตั้งใจ โยนิโส ตั้ง สติ ปัญญา
  เฝ้าดู เฝ้าสังเกตพิจารณา เข้าไปในกายและจิต ณ ปัจจุบันขณะ ปัจจุบันอารมณ์ ด้วยวิริยะ อุตสาหะ ตบะ ขันติ
  สมาธิ ต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสาย ที่สุดจะได้ รู้ ได้เห็น กระบวนการทำงานของกายและจิต ว่าเมื่อมีผัสสะ
  การกระทบของทวารทั้ง ๖ กับสิ่งที่มากระทบ จะเกิดเวทนา ความรู้สึกตัณหาความอยากขึ้นมาทุกครั้งไป
  เป็นอารมณ์ธรรม ๑ สัมผัส ๑ อารมณ์ เกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอดีต แล้วก็เกิดผัสสะและอารมณ์ใหม่
  เกิดขึ้นมาเป็นปัจจุบันอารมณ์ ให้ได้ดู ได้เห็น ได้รู้ ได้สังเกต พิจารณา สืบต่อหนุนเนื่อง หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงกันไป
  ไม่หยุดยั้ง ตลอดเวลา จนกว่าจะถึงเวลานอนหลับในตอนค่ำจิตเข้าภวังค์หมดความรับรู้สัมผัส พอตื่นเช้าขึ้นมา

  มีสติ สัมปชัญญะรู้ตัว มีการรับรู้สัมผัสของทวารทั้ง ๖ขึ้นมาอีก กระบวนการทำงานโดยธรรมชาติของจิต
  ก็จะดำเนินการต่อไปเหมือนเช่นเคยถ้ารู้ทันปัจจุบันอารมณ์อยู่ตลอดเวลา ความสังเกต พิจารณามีกำลัง คม
  ละเอียดเฉียบแหลม ก็จะได้เห็นถึงความจริงอันสำคัญว่า วันทั้งวันจะมีแต่ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปของอารมณ์
  เป็นทุกข์ ทนอยู่ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไปมา และบังคับบัญชาไม่ได้ เป็นทุกขังอนิจจัง อนัตตา ตลอดเวลา
  นี่คือปกติธรรมดาของชีวิตทุกชีวิตแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ เป็นงานของวิปัสสนาภาวนาคือผู้ปฏิบัติทุกคน
  จะได้พบเห็นว่ามีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นมายุ่งกับทุกการกระทบสัมผัสทุกครั้งไป คือมีอุปาทานความเห็นผิดว่าเป็น
  อัตตา ตัวกู ของกู โผล่ ผุดขึ้นมารับรู้เวทนา ตอบโต้กับเวทนา จนเกิดเป็นตัณหา ความอยากทั้ง ๓ อย่าง
  คือ กามตัณหา ความยินดีพอใจในสัมผัสทั้ง ๖ ภวตัณหา ความอยากได้ อยากเป็น อยากมี อยากเอา
  เมื่อพบกับอารมณ์ที่ชอบใจ เกิดเป็นกามฉันทะ โลภะ วิภวตัณหา ความยินร้าย ไม่ชอบใจเกิดขึ้นเมื่อพบกับ
  อารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจ เกิดเป็นโทสะ ความขุ่นมัวและโกรธ หรือเกิดความไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่ออารมณ์
  เกิดความวางเฉย เป็น อุเบกขา แล้วก็จะเกิดความปรุงแต่งไปด้วยอำนาจแห่งความยินดี ยินร้าย
  หรือเฉยๆ เป็นมโนกรรม เป็นวจีกรรม เป็นกายกรรมไปตามลำดับ เมื่อกรรมครบองค์ ๓ ก็จะเกิดผล
  เป็นวิบากให้ผู้กระทำกรรมต้องได้เสวยผล เป็นบาป เป็นบุญ สุข ทุกข์ ไปตามกำลังแห่งกรรมที่ตนกระทำ
  หมุนเวียน สืบต่อกันไป ทั้งวันเมื่อผู้ปฏิบัติมีญาณ คือปัญญา รู้ เห็นสิ่งแปลกปลอมคือ อุปาทานความเห็นผิดว่า
  เป็นอัตตา ตัวกู ของกู โผล่ ผุด ขึ้นมาในจิตอย่างนี้จนชัดเจนดีแล้ว ก็จงทำตามหัวใจการภาวนา ไม่ช้าไม่นาน

  ก็จะได้พบเห็นว่าสัมมาทิฐิความเห็นถูกต้องว่าเป็นอนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้
  ไม่ใช่ตัวกู ของกู จะเกิดขึ้นมาแทนที่มิจฉาทิฐิ
  ความเห็นผิดว่าเป็นอัตตา ตัวกู ของกู มากขึ้น ๆ จนทำให้ความเห็นผิดเป็นอัตตาตัวกู ของกู ผอมลง เบาบาง
  จางลง ลดลง ๆ ไปเรื่อยๆ จนหมดสิ้นไป ดับหาย ตายขาดไปจากจิตใจในที่สุด แล้วผลอันยิ่งใหญ่
  คือนิพพานธาตุก็จะเกิดปรากฏขึ้นมาในจิตในใจของผู้ปฏิบัติให้รู้แจ้งด้วยตนเองงานและหน้าที่ของชาวพุทธ
  ละความเห็นผิดว่าเป็นอัตตา ตัวกู ของกูพอกพูนความเห็นถูกต้อง ว่าเป็นอนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ ไม่ใช่ตัวกู
  ของกูทุกวัน เวลา นาที วินาที ที่ระลึกได้ และมีโอกาส

  หัวใจวิปัสสนาภาวนา

  ใจปัญญาอย่ายอมใจเป็นกู นิ่งดู นิ่งสังเกต พิจารณา
  ด้วยวิริยะ อุตสาหะ ตบะ ขันติ มิยอมถอย ถ้าสู้ได้
  ทนได้ ไม่ตะบอย กู จะถอยหรือตายดับ ไปจากใจ
  จงดูอริยสัจจ ๔ พิจร์ณให้ดีอย่าข้าม เพียรสอบถามผู้รู้ ทางออกสู่เสรี
  มีอยู่แล้วในตน อย่าวกวนบัญญัติ อย่าผูกมัดสิ่งใด จงเป็นไทยทุกเมื่อ เชื่อคำ
  พระชินวร คำสอนท่านสุดง่าย เฝ้ารู้กายและจิต อย่างพินิจ พิจารณา ณ เพลาปัจจุบัน
  จักรู้ลุทั่วตัว ความเมามัวจักหาย หลักใหญ่คืออัตตา อย่าให้มาเข้าร่วม ทิ้ง
  ความเห็นเป็นตน กมลมั่นกับธรรม ที่เกิดตามยถา ซึ่งบัญชาไม่ได้ ไร้ศัพท์ใดบัญญัติ
  จึ่งจักอาจเห็นจริง ตัดทิ้งซึ่งตัวข้า โคนเหง้าแห่งอวิชชา ขาดสิ้น สู่มรรค ผล นิพพาน

  27 สำนักปฏิบัติธรรม วัดดอนขมิ้น
  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ 12
  ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120
  โทรศัพท์ 034-566202,034-566888 แฟกซ์ 034-566888

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]
  แผนที่

  เวบไซต์ http://watdonkhamin.net

  28. ศูนย์ฯ ธรรมสีมันตะ จ.ลำพูน
  เครือข่าย ศูนย์วิปัสสนาตามแนวทางอาจารย์โกเอ็นก้า
  ที่ตั้ง 200 หมู่ 1 บ้านหนองสร้อย ต.มะกอก
  อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  โทร.08-6423-4938

  หลักสูตรการอบรมวิปัสสนา 10 วันเริ่มต้นในเย็นวันแรก และสิ้นสุดในตอนเช้าของวันสุดท้าย
  การเดินทาง
  เดินทางจากเชียงใหม่
  ด้วยรถโดยสาร
  1. ขึ้นรถโดยสารสายเชียงใหม่-ลี้ (ผ่านลำพูน-ป่าซาง-บ้านโฮ่ง-ลี้) ที่สถานีขนส่งอาเขต
  มีวันละ 5 รอบคือ 10.00 น./ 11.00 น. / 12.00 น. / 14.00 น. และ 15.00 น.
  ไปลงที่หน้าธนาคารออมสินลำพูน แล้วเหมารถสองแถวสีฟ้าสายลำพูน-ป่าซาง-มะกอก
  เข้าไปส่งที่ศูนย์ฯ ธรรมสีมันตะ บ้านหนองสร้อย โดยบอกว่าอยู่หลังวัดพระพุทธบาทตากผ้า
  จากวัดจะมีป้ายบอกทางเข้าศูนย์ฯ เป็นระยะๆ
  (จากลำพูนถึงศูนย์ฯ ระยะทางประมาณ 30 ก.ม.ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง)
  1. ใช้ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ พอถึงแยกดอยติ จึงค่อยเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 116
  แล้วข้ามทางรถไฟไป สักพักจะเห็นป้ายป่าซาง-บ้านโฮ่ง ให้เลี้ยวซ้ายไปทาง
  อ.บ้านโฮ่ง (หรือทางอ.ลี้) ประมาณ 8 ก.ม. หรือจะใช้ถนนเส้นสารภี-ลำพูน
  เข้าตัวเมืองลำพูน ผ่านที่ตั้งศาลากลางจังหวัด แล้วไปตาม
  ถนนสายลำพูน-ลี้ ผ่านที่ตั้งอ.ป่าซางประมาณไป 8 ก.ม.จากนั้นสังเกตทางด้านซ้าย
  จะเห็นปากทางเข้าวัดพระพุทธบาทตากผ้า ให้ตรงเข้าไป(ผ่านหน้าวัด)
  ตามป้ายบอกทาง ประมาณ 5 ก.ม.ครึ่งก็จะถึงศูนย์ฯ

  เดินทางจากกรุงเทพฯ

  ด้วยรถทัวร์ : (ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.rottourthai.com

  ให้ขึ้นรถทัวร์ที่หมอชิต 2 วิธีนี้จะสะดวกที่สุด
  1. รถทัวร์สายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ โดยแจ้งพนักงานประจำรถว่า ต้องการลงที่แยกดอยติ (ก่อนถึงจ.เชียงใหม่)
  รอบที่แนะนำคือ 3-4 ทุ่ม เพราะจะถึงดอยติตอนฟ้าสางพอดี ซึ่งจะสะดวกในการเหมารถสองแถวและปลอดภัยกว่า
  รถทัวร์ขึ้นเชียงใหม่นั้นมีหลายบริษัท เช่น บริษัทนครชัยแอร์ โทร. 0-2936-0009
  หรือบริษัทสมบัติทัวร์ โทร.0-2936-2495-9
  2. รถทัวร์สายกรุงเทพฯ-ลำพูน ไปลงที่สถานีขนส่งลำพูน มีบริษัทเดียวคือ บริษัทขนส่ง
  (ติดต่อสอบถามที่โทร.1490 หรือสำรองที่นั่งที่ 02-793-8111 กด 2 ) เป็นรถวีไอพี 24 ที่นั่งมีรอบเดียว คือ 20.30 น.
  ส่วนรถปรับอากาศชั้น 1 มี 2 รอบคือ 20.00 น. กับ 20.45 น. ใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ 8 ชั่วโมงครึ่ง
  3. จากนั้นให้เหมารถสองแถวไปส่งที่ศูนย์ฯ ธรรมสีมันตะ บ้านหนองสร้อย โดยบอกว่า
  อยู่หลังวัดพระพุทธบาทตากผ้า จากวัดจะมีป้ายบอกทางเข้าศูนย์ฯ เป็นระยะๆ
  (จากแยกดอยติถึงศูนย์ฯ ระยะทาง 20 กว่าก.ม. ใช้เวลาประมาณ 20 กว่านาที
  จากลำพูนถึงศูนย์ฯ ระยะทาง 30 กว่าก.ม. ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง)
  4. ด้วยรถไฟ : ให้ขึ้นขบวนกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยไปลงที่จ.ลำพูน
  หรือติดต่อ 1690หรือ 0-2621-8701)

  1. ขบวนที่ 1 รถด่วนพิเศษ (ตู้นอน) ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง 18.00 น. ถึงลำพูน 06.31 น.
  2. ขบวนที่ 11 รถด่วนพิเศษ (สปรินเตอร์) ออก 19.20 น. ถึง 07.11 น.
  3. ขบวนที่ 13 รถด่วนพิเศษ (ตู้นอน) ออก 19.25 น. ถึง 09.10 น.
  4. ขบวนที่ 51 รถด่วน ออก 22.00 น. ถึง 12.13 น.
  เมื่อถึงสถานีรถไฟ จ.ลำพูนแล้ว ให้เหมารถต่อเข้าศูนย์ฯ
  (ตรวจสอบตารางเวลารถไฟผ่านเวบไซต์ การรถไฟอีกครั้งเพราะเที่ยวรถไฟเปลี่ยนแปลงบ่อย)

  5. ด้วยเครื่องบิน : มีเที่ยวบินไปจ.เชียงใหม่ทุกวัน วันละหลายรอบ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
  1. สายการบินนกแอร์ (ขึ้นที่สนามบินดอนเมือง) โทร. 1318 หรือ 0-2900-9955
  เว็บไซต์ http://nokair.thfly.com
  2. สายการบินแอร์เอเชีย (ขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ) โทร.0-2515-9999 เว็บไซต์
  www.airasia.com
  นอกจากนี้ยังมีสายการบินวันทูโก (โทร. 1126 หรือ www.fly12go.com )บางกอกแอร์เวย์ส (โทร. 1771
  และการบินไทย (โทร. 0-2356-1111 ,www.thaiairways.co.th )เมื่อมาถึงสนามบินเชียงใหม่แล้ว

  ให้เหมารถ (ซึ่งอาจมีราคาแพง) มาส่งที่ศูนย์ฯระยะทาง 50 กว่ากิโลเมตร
  ใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ฉะนั้น จึงควรเผื่อเวลาให้ถึงศูนย์ฯ ก่อนเวลา 16.00 น.

  ด้วยรถยนต์ส่วนตัว

  จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านดอนเมือง รังสิต
  แยกซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 32 ผ่านสิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ แล้วตรงขึ้นเหนือไปเรื่อยๆผ่านกำแพงเพชร
  ตาก ลำปาง จากนั้นจะเห็นแยกนาก่วม (ทางไปลำพูน-เชียงใหม่)ให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๑
  ตรงไปเรื่อยๆ พอเห็นแยกดอยติจึงเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๑๖ แล้วข้ามทางรถไฟไปสักพัก
  จะเห็นป้ายป่าซาง-บ้านโฮ่ง ให้เลี้ยวซ้ายไปทางอ.บ้านโฮ่ง (หรือทางอ.ลี้) ประมาณ 8 ก.ม.สังเกตทางด้านซ้าย
  จะเห็นปากทางเข้าวัดพระพุทธบาทตากผ้า ให้ตรงเข้าไป (ผ่านหน้าวัด)ตามป้ายบอกทาง ประมาณ 5 ก.ม.ครึ่งก็จะถึงศูนย์ฯ
  (จากดอยติถึงศูนย์ฯ ประมาณ 20 กว่าก.ม.)ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงศูนย์ฯ เกือบ 700 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมง
  simanta01_hall.jpg
  simanta02_hall.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 ตุลาคม 2017
 8. Babyoat

  Babyoat สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 กรกฎาคม 2013
  โพสต์:
  35
  ค่าพลัง:
  +20
  ที่สงขลาพอจะมีไหมครับท่าน
   
 9. สุชีโว

  สุชีโว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2013
  โพสต์:
  153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +574
  ที่สงขลาพอจะมีไหมครับท่าน

  ถ้าสมาชิกท่านไหน จะแนะเพิ่มเติม สถานปฏิบัติธรรม จ.สงขลา ก็ยินดีครับ
  ที่ค้นได้ของจังหวัดสงขลาตอนนี้มีดังนี้

  1.วัดชัยชนะสงคราม
  ( สำนักปฎิบัติธรรม แห่งที่ 10 จังหวัดสงขลา )
  ตั้งอยู่เลขที่ 538 ม.3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา. 90110 บนถนนเส้นทางหาดใหญ่-สนามบิน
  เลี้ยวซ้ายเข้าซอยก่อนถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (รพช.เก่า)
  การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจะสะดวกกว่า หากเดินทางรถโดยสารประจำทางเส้นหาดใหญ่-สนามบิน
  ก็ลงปากทางข้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และต้องเดินท้าวเข้าไปประมาณ 1.3 กิโลเมตร
  เนื่องจากไม่มีรถประจำทางในเส้นนี้ ท่านก็จะเห็นวัดอยู่ทางขวามือ โทร. 074-251866

  แนวปฏิบัติ มีอบรมฝึกมโนยิทธิ

  ฝึกมโนมยิทธิ ครั้งที่ 41 วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ( หรือวันอาทิตย์แรก ของทุกเดือน )
  ณ โรงธรรมชั้น 2 วัดชัยชนะสงคราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ( ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย )
  แต่งกายชุดสุภาพเน้นเสื้อโทนขาว

  แผนที่ map_watchai.gif
  เวบไซต์
  http://www.watchai.org

  2. วัดปทุมธาราวาส
  บ้านโปะหมอ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๒๕๐
  มีการอบรมหลักสูตรครูสมาธิ แนวทางหลวงปู่มั่น
  สอนเฉพาะ วันเสาร์ / วันอาทิตย์


  หากสนใจ หลักสูตรครูสมาธิ สามารถแวะเข้าไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนได้ตลอดเวลาท่านใดที่สนใจสมัครเรียนที่สาขา ๕ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

  ผู้ดูแลสาขา และ ที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๕ หาดใหญ่
  ร.ท.จรัส ศรีรัญเพชร และ พ.ต.อ.(หญิง)นวลสม ศรีรัญเพชร
  ๐๘๗-๒๙๑๑๑๗๗ และ ๐๘๑-๓๖๘๐๕๖๖

  ประธานฝ่ายสงฆ์
  พระอาจารย์วรวิทย์ สันติกโร ๐๘๙-๖๕๖๔๔๓๓

  3. ทิพยสถานธรรมภิกษุณีอาราม ต. เกาะยอ จ.สงขลา
  กำลังรับสมัครผู้หญิง บวชเรียนทดแทนพระคุณ
  ทิพยสถานธรรมภิกษุณีอารามร่วมกับมูลนิธิธัมมทีปา
  ขอเชิญร่วมโครงการกอดคอกันทำดี"บรรพชาสามเณรีรุ่นที่ 6"
  ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2557 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
  ....รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน 2557นี้
  facebook https://th-th.facebook.com/DhammaDipaThailand

  สามเณรีธัมมทีปา บรรยาย สุดยอดของสมาธิ
  ติดต่อ
  ทิพยสถานธรรมภิกษุณีอาราม เกาะยอ จ.สงขลา
  โทร.074-450242 และ 081-9590736

  4. สวนธรรมสากล
  ซ. 41 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  วิธีการเจริญสติ โดย หลวงพ่อเทียน

  แผนที่ :: MapSongkla.gif
  facebook :: https://th-th.facebook.com/suandham
  blog :: http://suandham.blogspot.com/
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 ตุลาคม 2017
 10. สุชีโว

  สุชีโว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2013
  โพสต์:
  153
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +574
  29 วัดถ้ำสุมะโน (วิปัสสนา)
  _12_258.jpg

  พระอาจารย์เดช สุมโน (พระคูรภาวนาสุมณฑ์) ประธานสงฆ์
  พระอาจารย์จำลอง ติกฺขวีโร เจ้าอาวาส
  วัดถ้ำสุมะโน เป็นวัดหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ตามแนวนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  กฎระเบียบผู้ที่มาถือบวช (เนกขัมมะฯ)
  ๑. ลงทะเบียนเก็บบัตรประชาชนไว้ทุกครั้ง
  ๒. ซ้อมพิธีการบวชและคำขอบวชให้ได้เสียก่อน
  ๓. โทรศัพท์ที่นำติดตัวมาต้องทำหลักฐานมอบให้เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้
  ๔. แจ้งให้ทางบ้าน หน่วยงาน หรือต้นสังกัดให้ทราบ
  เมื่อมีธุระด่วนให้ติดต่อมาที่หมายเลข ๐๘๗-๒๘๙-๘๒๑๑
  ๕. การถือบวชให้มีกำหนด ๓ วัน, ๗ วัน
  ๖. กรณีที่มีความประสงค์ในการถือบวชมากกว่า ๗ วัน
  ต้องมาปรึกษากับเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส โดยตรงเท่านั้น
  ๗. วันที่มาถือบวชได้คือ วันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์, วันพระ
  (ยกเว้นงานประจำปี,วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา)
  ๘. การถือบวชแต่ละครั้ง ต้องถือบวชกับเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสโดยตรง
  (เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส)
  ๙. หลังจากบวชแล้ว ต้องถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุบาสิกาอุบาสก
  ตลอดจนกฎระเบียบของทางวัดอย่างเคร่งครัด
  ๑๐. กฎระเบียบนี้มีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในมติสงฆ์ของวัดถ้ำสุมะโน
  _10_188.jpg
  ประวัติวัดถ้ำสุมะโน
  สถานที่สร้างวัดถ้ำสุมะโน ภูเขาที่เป็นถ้ำสองลูกนี้ เดิมเป็นสถานที่ว่างเป็นป่าปกคลุม
  มีดินกลบอยู่ จนไม่มีใครสงสัยว่าเป็นถ้ำ แต่เนื่องด้วยได้ถูกค้นพบโดย พระอาจารย์เดช สุมโน
  ท่านเป็นพระที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ทางภาคอีสาน อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
  เมื่อบวชแล้วออกธุดงค์อยู่ ๕ พรรษา แล้วเข้ามาศึกษาปริยัติธรรมที่กรุงเทพมหานคร
  และหลังจากออกพรรษาแล้วก็ไปเยี่ยมพระอาจารย์ท่านหนึ่งทางแถบภาคอีสาน
  และเมื่อได้โอกาศกราบท่านแล้ว พระอาจารย์ท่านได้ปรารภขึ้นว่า
  “ท่านเดชเอ๋ย หลวงพ่ออยู่ในถ้ำ ร้อนก็ไม่ร้อน หนาวก็ไม่หนาว” คำพูดสั้นๆ ประโยคนี้
  เป็นที่ประทับใจของอาจารย์เดชมาก ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๕
  คิดจะออกจากการเรียนปริยัติธรรมที่กรุงเทพมหานคร แล้วกลับไปสู่ป่าตามเดิม
  จึงนึกคำพูดสั้นๆ วันนั้น ก็ได้ไปตั้งจิตอธิฐานที่อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
  ว่าขอให้พบถ้ำที่ถูกใจและหลังจากอธิฐานแล้วก็ได้แสวงหาถ้ำมาเรื่อยๆ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๒๙
  ได้ธุดงค์ไปทางภาคเหนือ จึงจำพรรษาที่วัดถ้ำเชียงดาว และในพรรษานั้นเอง
  ก็รู้จุดถ้ำที่ตัวเองต้องการว่าอยู่ทางภาคใต้ ระยะทางจากจังหวัดพัทลุง
  ไปทางจังหวัดตรัง มาตามถนนเพชรเกษม ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร
  จนกระทั่งออกพรรษาก็ธุดงค์ลงมาทางภาคใต้ มาพักที่จังหวัดภูเก็ต
  เพราะคุ้นเคยกับญาติธรรมชาวจังหวัดภูเก็ต เพราะเคยจำพรรษาที่นั่น
  แล้วก็เดินทางต่อมาพักที่ถ้ำน้ำใต้บ่อ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๓o
  ได้มาถึงจุดหมายที่กำหนดไว้ วันรุ่งขึ้นก็ค้นหาถ้ำที่ตนเองต้องการ จนพบภูเขาลูกเล็กๆ
  ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยป่า จึงแหวกป่าเข้าไปในภูเขาก็เห็นถ้ำ
  เปล่งวาจาตั้งสัจจะอธิฐานในถ้ำแห่งนี้ว่า
  “ข้าพเจ้าจะพัฒนาถ้ำแห่งนี้ให้เป็นที่รวมญาติสายโลหิตแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

  วันปฐมแห่งการพัฒนาถ้ำครั้งแรกเกิดขึ้นในวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓o
  ตรงกับวันอังคารขึ้น ๒ ค่ำ เดือน๖ ปีเถาะ ข่าวนี้ได้รู้ไปถึงญาติธรรมชาวจังหวัดภูเก็ต
  ก็ได้เดินทางมาช่วยพัฒนาวัดถ้ำแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓o
  ถ้ำแห่งนี้ไม่มีชื่อมาก่อน คณะญาติธรรมจึงได้ตั้งชื่อว่า “ถ้ำสุมะโน”
  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยตั้งชื่อตามฉายาของผู้ค้นพบถ้ำเป็นคนแรก
  คณะชาวภูเก็ต ๒o คน โดยการนำของคุณณรงค์ นพดารา พระอาจารย์เดช สุมโน
  ค้นพบถ้ำแห่งนี้ครั้งแรกมีอายุเพียง ๓๖ ปี พรรษา ๑๔ ต่อมาคุณบัญชา นำศรีรัตน์
  ถวายที่ดินรอบภูเขา ๘ ไร่ที่มีเอกสาร น.ส.๓ ก. ให้สร้างวัดมีนามว่า วัดถ้ำสุมะโน
  และมีผู้ศรัทธาซื้อที่ดินถวายเพิ่มเติมรอบภูเขาสองลูก ๗๘ ไร่
  รวมทั้งภูเขาด้วยประมาณ ๕oo ไร่ วัดถ้ำสุมะโนมีถ้ำอยู่ภายใน ๑๘ ถ้ำ
  ๑. ถ้ำพระอุโบสถ ๒. ถ้ำหอฉันบรรจบ ๓. ถ้ำนพดารา ๔. ถ้ำอรทัย ๕. ถ้ำสุพัฒชนะ (ฤาษี)
  ๖. ถ้ำพุทธบัณฑิต ๗. ถ้ำนกคุ้ม ๘. ถ้ำแก้ว ๙. ถ้ำแม่มหามงคล ๑๐. ถ้ำน้ำลอด
  ๑๑. ถ้ำพญานาค ๑๒. ถ้ำพ่อมหาราช ๑๓. ถ้ำหลวงพ่อทราย ๑๔. ถ้ำพระธาตุสิวลี (น้ำตก)
  ๑๕. ถ้ำพระนอน ๑๖. ถ้ำมาฆะ ๑๗. ถ้ำลับแล ๑๘. ถ้ำค้างคาว
  Thamphraaubhosot_1.jpg

  การเดินทางไปวัดถ้ำสุมะโน พัทลุง:
  จากถนนเพชรเกษมใช้เส้นทาง พัทลุง - ตรัง วัดถ้ำสุมะโน จะอยู่ก่อนขึ้นเขาพับผ้า มีป้ายชัดเจน

  วัดถ้ำสุมะโน (วิปัสสนา)
  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000

  30 สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา (วัดป่าธรรมชาติ)
  _3_176.jpg
  เจ้าสำนักฯ คือ คุณแม่ชีนลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์ (แม่ชีแก้ว)สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา (วัดป่าธรรมชาติ)

  เจ้าสำนัก คุณแม่ชี นลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์
  เป็นสาขาของสถาบันแม่ชีไทยบ้านวัดสุวรรณ ถนนศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา
  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมซึ่งเป็นธรรมสถานที่เหมาะแก่ “สุภาพสตรี” นักปฏิบัติ-นักภาวนา เป็นอย่างยิ่ง
  สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา มีเนื้อที่ 29 ไร่ อยู่ระหว่างเทือกเขา 2 เทือก
  ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 104/2 หมู่ 3 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
  มีกุฎิรับรองผู้ต้องการปฏิบัติธรรม 19 หลัง มีอาคาร จำนวน 2 หลัง จำนวน 30 ห้อง
  มีห้องน้ำในอาคารทั้งหมด และมีห้องน้ำภายนอกอาคารไว้บริการอีก 51 ห้อง
  สำหรับผู้ที่ใช้เต้นท์หรือกรด มีสระใหญ่ซึ่งทำทางจงกรมไว้ด้านหลัง
  มีศาลาปฎิบัติธรรมซึ่งสามารถบรรจุคนได้ถึง 1,000 คน
  มีห้องอาหารไว้บริการสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม
  นอกจากนี้ยังมีกุฏิกรรมฐานซึ่งอยู่บนเชิงเขาอีก 12 หลัง
  _1_740.jpg
  คุณแม่ชีนลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์ (แม่ชีแก้ว)
  • ประวัติย่อคุณแม่ชีนลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์ •
  คุณแม่ชีนลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2496
  ภูมิลำเนาอยู่ที่ 104/2 หมู่ที่ 3 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรค์บุรี จังหวัดชัยนาท
  บิดาชื่อ คุณพ่อสำราญ ด้วงแสง มารดาชื่อ คุณแม่ปิ่น ด้วงแสง จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4
  บวชชีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2514 ที่วัดเหนือ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรค์บุรี จังหวัดชัยนาท
  พระผู้บวชให้คือ พระอธิการพิน ขันติธัมโม มาอยู่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก
  ที่วัดไกลกังวล (วัดเขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) ตำบลบ้านเชียน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

  จวบจนปี พ.ศ. 2530 ได้ติดตามหลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก ไปอยู่ที่วัดทุ่งสามัคคีธรรม
  ตำบลหนองผักนาค อำเภอสามชุก
  จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาปี พ.ศ. 2532 ได้กราบลาหลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก
  เพื่อเดินทางไปปฎิบัติกรรมฐานอยู่เทือกเขาเขียว จังหวัดชลบุรี เป็นเวลานาน 10 ปี
  พ.ศ. 2543 ได้มาปฏิบัติธรรมกับคุณแม่ชีอำพัน เนตรวงษ์ ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดย่านขาด
  ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก คุณแม่ชีนลินรัตน์
  ได้สร้างศาลาปฏิบัติธรรมถวายเป็นการบูชาธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดย่านขาด
  โดยใช้งบประมาณ 2.2 ล้านบาท
  พ.ศ. 2545 กลับมาอยู่จังหวัดชลบุรี เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สืบทอดตำรงต่อไป
  คุณแม่ชีนลินรัตน์ ผู้เป็นประธานสำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา เริ่มสอนเพื่อพัฒนาจิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546
  ติดต่อเรื่อยมาจนปัจจุบัน มีผู้ร่วมเข้าปฏิบัติธรรมเฉลี่ย เดือนละ 1,000 คน ส่วนวันสำคัญทางพุทธศาสนา
  หรือวันเสาร์-วันอาทิตย์ จะมีจำนวนผู้เข้าร่วมการปฏิบัติธรรมหรือเข้ากรรมฐานมากขึ้น
  เฉลี่ยวันละ 100 คน ในปีหนึ่งจะมีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมประมาณหมื่นเศษ

  ติดต่อสอบถามได้ที่
  คุณแม่ชีนลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์ (แม่ชีแก้ว)
  โทรศัพท์ 08-1982-8937
  เวลาทำการ 08.00 น.-17.00 น. (ทุกวัน)
  อีเมล์ : admin@buddhasavika.com
  แผนที่ 1390652218.jpg
  สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา (วัดป่าธรรมชาติ)
  เลขที่ 104/2 หมู่ 3 ต.คลองกิ่ว
  อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

  31. สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต จ.สระบุรี

  ธรรมะเป็นสิ่งละเอียดอ่อน ยากแก่ผู้ปฏิบัติศึกษาพระสัจธรรมจะเข้าใจ
  เพราะธรรมะเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผู้มีดวงตาเห็นธรรมเท่านั้นจึงมีปัญญา
  รู้แทงตลอดว่ากายนี้ไม่ควรยึด จิตนี้ไม่ควรยึด นั่นแหละเรียกว่าผู้อบรมสติ เจริญมรรคผล
  จนเกิดปํญญารู้แจ้งในธาตุขันธ์ของชีวิต “อนิจจัง” ไม่ยั่งยืน สดฝืนทน พึงรู้แจ้งใน “ทุกขัง”
  ไม่ควรยึด เพราะที่สุดแล้วเป็น “อนัตตา”พระพุทธเจ้าจึงสอนให้มองโลกนี้ด้วย “ความว่างเปล่า”
  0.jpg

  พระครูปลัดธรรมนีติวัฒน์ (พระอาจารย์สมชาติ ธมมโชโต) น.ธ. เอก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรัทธาประชากร ตำบลหน้าพระลาน อำเภอพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
  และเป็นประธานสงฆ์สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต (ศูนย์ปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต)
  หมู่ 1 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ทางสำนักฯ
  ได้จัดปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ (ศีล 8) สัมมาปฏิบัติ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  วันสงกรานต์ วันปีใหม่ จัดอบรมและปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี
  พ.ศ. 2542 สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต
  ได้รับแต่งตั้งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดสระบุรี
  [​IMG]
  พ.ศ. 2543 พระอาจารย์สมชาติ ธมมโชโต
  ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา
  สาขา ส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรม

  พ.ศ. 2532 พระอาจารย์สมชาติ ธมมโชโต ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่
  วัดป่าสะพานโดม บ้านสะพานโดม ตำบลแก่งโดม กิ่ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
  ในปี พ.ศ. 2540 ได้ปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้รักษาสภาพป่า
  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ได้เริ่มก่อสร้างเสนาสนะถาวร
  เช่น กุฏิสงฆ์ ศาลาปฏิบัติธรรม โรงทาน โรงครัว อาคารรับรอง ห้องน้ำ
  ภายในหกเดือน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545 โดยได้อาราธนา สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
  เป็นองค์ประธานเปิดแพร คลุมป้ายศาลาปฏิบัติธรรม และเริ่มจัดอบรมปฏิบัติธรรม
  โดยมีพระลูกศิษย์เป็นผู้ให้การอบรมแก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรม
  พ.ศ. 2546 พระอาจารย์สมชาติ ธมมโชโต มีความประสงค์ที่จะหาปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่ง
  แต่ไม่ไกลจากสำนักฯ ที่สระบุรี ปลายปี พ.ศ. 2546 คุณวิชัย วนวิทย์
  ผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ซื้อที่ถวาย 100 กว่าไร่ ที่บ้านหนองตาแก้ว ตำบลปากช่อง
  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2547 ได้เริ่มก่อสร้าง กุฏิพระสงฆ์ กุฏิกรรมฐาน
  ศาลาปฏิบัติธรรม โรงทาน โรงครัว ห้องน้ำ ปลูกต้นไม้และตบแต่งสถานที่
  โดยได้อารธานาสมเด็จพระญาณวโรดมและสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
  เป็นองค์ประธานเปิดแพรคลุมป้ายศาลาปฏิบัติธรรม
  สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาปากช่อง)
  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

  ที่ตั้ง แผนที่
  paragraph_946.jpg
  สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาหินกอง)
  หมู่ 1 สี่แยกหินกอง บนเขาเทพพนมยงค์
  ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
  โทรศัพท์ 036-379-428, 036-305-239

  32 วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

  home4-1024x353.jpg
  CNV000042.jpg
  CNV000394.jpg

  หลักคำสอนของการปฏิบัติธรรม

  สติปัฏฐาน ๔ เป็นหัวใจและวัตถุประสงค์หลัก ของการสอนปฏิบัติธรรม
  ที่วัดพระธาตุผาแก้ว โดยเน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก
  เพื่อรู้จักฐานที่ตั้งของสติ ตั้งแต่กาย ซึ่งเรียกว่ารูปธรรม และ นามธรรม
  ตั้งแต่ อารมณ์ จิตใจ ซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลา
  ดังนั้น คำสอนหลักของการปฏิบัติธรรม ที่พุทธธรรมสถานฯ
  เน้นเพื่อให้รู้จักหลักของการเจริญสติปัฏฐาน ๔
  เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข


  แผนที่ 1292365969.jpg
  เลขที่ ๙๕ หมู่ ๗ บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๒๘๐
  โทร. ๐๘๔ ๔๙๔ ๑๒๖๒ ช่วงเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
  email: info@phasornkaew.org
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 ตุลาคม 2017
 11. Kammysom

  Kammysom สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มิถุนายน 2016
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +3
  15 สถานปฎิบัติธรรมต้นแบบ ตามแนวมหาสติปัฎฐานสูตร

  วันนี้ (20 ต.ค.) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)ในฐานะประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558ทางคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการคัดเลือกสถานปฏิบัติธรรมต้นแบบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระดังกล่าวขึ้น พร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบในรูปแบบสมัยใหม่ เป็นสารคดีกึ่งเรียลลิตี ที่มีเนื้อหาน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ ในการให้ความรู้แก่คนรุ่นใหม่ได้เห็นว่า สำนักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งอยู่ที่ไหน มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไร รวมถึงปฏิบัติแล้วได้รับผลอะไรบ้าง เพื่อให้ชาวพุทธเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น

  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการได้คัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ที่มีความพร้อมด้านสถานที่ การจัดอบรม และพระวิปัสสนาจารย์ จำนวน 15 แห่งจาก 1,001 แห่ง ให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบ เพื่อถ่ายทำสารคดีกึ่งเรียลลิตีวิถีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนี้

  วัดร่ำเปิง (วัดตโปทาราม )จ.เชียงใหม่ https://youtu.be/dmB9GBrmtjo
  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่ https://youtu.be/kiNHWXOlcO4
  วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง https://youtu.be/3agB7urUhrc
  วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี https://youtu.be/s7CrMEfaJBE
  วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา https://youtu.be/uq3cWtwJ6hI
  วัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา https://youtu.be/TJl9zfDsTG8
  วัดนาหลวง จ.อุดรธานี https://youtu.be/KCQt5aIZ9pk
  สำนักปฏิบัติธรรมธรรมโมลี จ.นครราชสีมา https://youtu.be/m3aep8wE_NU
  วัดพิชโสภาราม จ.อุบลราชธานี https://youtu.be/rMvalTB5RpU
  วัดพระธรรมจักร จ.นครนายก https://youtu.be/h8OOEdc4Y-g
  วัดภัททันตะอาสภาราม จ.ชลบุรี https://youtu.be/bDt8g6_0Xr8
  ศูนย์ปฏิบัติธรรม 84 พรรษา ราชนครินทร์ จ.จันทบุรี https://youtu.be/eJFwQn_a6xU
  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ https://youtu.be/gsRg6Zs33Bs
  วัดหทัยนเรศวร์ นครปฐม
  และวัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ https://youtu.be/xf8nfxMq_h4

  พระธีระพันธุ์ ธีรโพธิ ประธานโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบ ตามแนวสติปัฏฐานสูตร ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า สารคดีกึ่งเรียลลิตีสำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบ หรือเรียกว่า เรียลลิตีวิปัสสนา จะจัดทำขึ้นทั้งหมด 15 ตอนๆ ละไม่เกิน 23 นาที นำเสนอวิถีปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆโดยไม่มีการจัดฉาก ตั้งแต่พื้นที่สำนักปฏิบัติธรรม วิธีปฏิบัติ แนวทางการสอน แผนที่การเดินทาง รวมถึงผลของการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นแนวการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้อง รวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่สำนักวิปัสสนากรรมฐานให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้างยิ่งขึ้น
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • image.jpeg
   image.jpeg
   ขนาดไฟล์:
   25.7 KB
   เปิดดู:
   237

แชร์หน้านี้

Loading...