เสียงตอบรับจากผู้เยี่ยมชมความรู้ในเว็ป วิชชาธรรมกาย

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย ปราชญ์ขยะ, 5 เมษายน 2007.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ปราชญ์ขยะ

  ปราชญ์ขยะ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2006
  โพสต์:
  95
  ค่าพลัง:
  +256
  <TABLE class=frame id=Table_01 height=1081 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=901 align=center border=0><TBODY><TR><TD background=http://www.kayadham.org/templates/home_kayadham1/images/home_kayadham1_15.gif colSpan=4 rowSpan=2><TABLE width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD>คณะผู้จัดทำ ยินดีต้อนรับท่านสู่ Website เผยแพร่วิชชาธรรมกายซึ่งเป็นวิชชาของหลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ [​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD colSpan=6 rowSpan=2> http://kayadham.org/[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD></TD><TD background=http://www.kayadham.org/templates/home_kayadham1/images/home_kayadham1_18.gif colSpan=3><TABLE class=moduletable cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR><TD><FORM action=http://www.kayadham.org/ method=post>
  <INPUT class=inputbox onblur="if(this.value=='') this.value='ค้นหา...';" onfocus="if(this.value=='ค้นหา...') this.value='';" alt=search size=30 value=ค้นหา... name=searchword>​
  <INPUT type=hidden value=search name=option> </FORM></TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class=moduletable cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR><TD><!-- START 'Display News by BK 1.4.3' --><!-- END module 'Display News by BK 1.4.3' --></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD colSpan=3>[​IMG]</TD><TD background=http://www.kayadham.org/templates/home_kayadham1/images/home_kayadham1_20.gif colSpan=11 rowSpan=2> [​IMG] หมวดวิชาธรรมกายหลักสูตรเบื้องต้น - ระดับกลาง</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD background=http://www.kayadham.org/templates/home_kayadham1/images/home_kayadham1_21.gif colSpan=3 rowSpan=2> [​IMG] ชีวประวัติครูบาอาจารย์</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD colSpan=2 rowSpan=4>[​IMG]</TD><TD background=http://www.kayadham.org/templates/home_kayadham1/images/home_kayadham1_24.gif colSpan=4 rowSpan=4><TABLE width="99%" align=center border=0><TBODY><TR><TD>สำหรับท่านผู้สนใจในวิชาธรรมกาย โดยให้ท่านรู้ถึงหลักการเบื้องต้นและกลางของวิชาธรรมกาย โดย เป็นการเขียนขยายความตำราของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เล่ม "ทางมรรคผล 18 กาย" และ "คู่มือสมภาร"</TD></TR><TR><TD>
  อ่านทั้งหมด [ เบื้่องต้น | ระดับกลาง ] [​IMG]
  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD background=http://www.kayadham.org/templates/home_kayadham1/images/home_kayadham1_24.jpg colSpan=2 rowSpan=4><TABLE width="99%" align=center border=0><TBODY><TR><TD>[​IMG] ครึ่งหลักสูตร</TD></TR><TR><TD>[​IMG] ผู้ใดเห็นดวงธรรมฯ</TD></TR><TR><TD>[​IMG] Doung Dharmma </TD></TR><TR><TD>[​IMG] คู่มือสมภาร</TD></TR><TR><TD> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD colSpan=3 rowSpan=4>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD background=http://www.kayadham.org/templates/home_kayadham1/images/home_kayadham1_26.gif colSpan=3> [​IMG] การจัดการความรู้ [​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD background=http://www.kayadham.org/templates/home_kayadham1/images/home_kayadham1_27.gif colSpan=3> [​IMG] กิจกรรมการเผยแพร่</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD background=http://www.kayadham.org/templates/home_kayadham1/images/home_kayadham1_28.gif colSpan=3 rowSpan=3><TABLE width="99%" align=center border=0><TBODY><TR><TD width="78%"> [​IMG] ร.ร.วัดดุสิตาราม กทม. [​IMG]</TD></TR><TR><TD> [​IMG] โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ [​IMG]</TD></TR><TR><TD> [​IMG] ร.ร.วัดมะกอก กทม.</TD></TR><TR><TD> [​IMG] ร.ร.วัดชุมทางตลิ่งชัน กทม.</TD></TR><TR><TD> [​IMG] ร.ร.วัดสีสุก กทม. </TD></TR><TR><TD> [​IMG] ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส กทม.</TD></TR><TR><TD>
  [​IMG]
  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD background=http://www.kayadham.org/templates/home_kayadham1/images/home_kayadham1_29.gif colSpan=11> [​IMG] หมวดวิชาธรรมกายหลักสูตรระดับสูง</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD colSpan=2 rowSpan=2>[​IMG]</TD><TD background=http://www.kayadham.org/templates/home_kayadham1/images/home_kayadham1_31.gif colSpan=4 rowSpan=2><TABLE width="99%" align=center border=0><TBODY><TR><TD>เมื่อท่านได้ศึกษาในหลักสูตรเบื้องต้นและระดับกลางแล้ว ให้มาศึกษาในหลักสูตรชั้นสูงต่อไป โดย เป็นการเขียนขยายความตำราของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เล่ม "มรรคผลพิสดาร 1-2"</TD></TR><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD background=http://www.kayadham.org/templates/home_kayadham1/images/home_kayadham1_32.jpg colSpan=2 rowSpan=2><TABLE width="99%" align=center border=0><TBODY><TR><TD>[​IMG] มรรคผลพิสดาร 1 </TD></TR><TR><TD>[​IMG] มรรคผลพิสดาร 2 </TD></TR><TR><TD> </TD></TR><TR><TD> </TD></TR><TR><TD> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD colSpan=3 rowSpan=2>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD background=http://www.kayadham.org/templates/home_kayadham1/images/home_kayadham1_34.gif colSpan=3 rowSpan=3> [​IMG] Dhammakaya Network </TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD background=http://www.kayadham.org/templates/home_kayadham1/images/home_kayadham1_35.gif colSpan=9 rowSpan=3> [​IMG] หมวดวิชาธรรมกายหลักสูตรปราบมาร</TD><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD rowSpan=10>[​IMG]</TD><TD rowSpan=10>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD background=http://www.kayadham.org/templates/home_kayadham1/images/home_kayadham1_39.jpg colSpan=3 rowSpan=4><TABLE width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD height=12> [​IMG] www.wisdominside.org [​IMG]</TD></TR><TR><TD height=12>Web เกี่ยวกับการเผยแพร่ วิธีการ ผลงาน การสอนวิชาธรรมกาย Update ผลงานทุกวัน </TD></TR><TR><TD height=11> [​IMG] www.crystalmind.org</TD></TR><TR><TD height=11>ชมรมวิทยากรวิชาธรรมกายฯ แหล่งรวมความรู้วิชาธรรมกายในหลายรูปแบบ</TD></TR><TR><TD height=24> [​IMG] www.18body.com</TD></TR><TR><TD> [​IMG] geocities.com/dmk2548</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD background=http://www.kayadham.org/templates/home_kayadham1/images/home_kayadham1_41.gif colSpan=4><TABLE width="99%" align=center border=0><TBODY><TR><TD>เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ในการทำวิชาปราบมารของอาจารย์การุณย์ บุญมานุช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นเนื้อหาที่ไม่มีเขียนที่ไหนในโลก ไม่มีตำราอ้างอิง ยากแก่การเข้าใจ ขอให้วางใจเป็นกลางอย่าด่วนตัดสินผิดถูก</TD></TR><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD background=http://www.kayadham.org/templates/home_kayadham1/images/home_kayadham1_42.jpg colSpan=3><TABLE width="99%" align=center border=0><TBODY><TR><TD>[​IMG] ปราบมาร ภาค 1 </TD></TR><TR><TD>[​IMG] ปราบมาร ภาค 2</TD></TR><TR><TD>[​IMG] ปราบมาร ภาค 3 </TD></TR><TR><TD>[​IMG]ปราบมาร ภาค 4 </TD></TR><TR><TD>[​IMG]ปราบมาร ภาค 5 </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD background=http://www.kayadham.org/templates/home_kayadham1/images/home_kayadham1_43.gif colSpan=9> [​IMG] หมวดวิชาธรรมกายภาคปกิณกะ และคู่มือการสอน </TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD colSpan=2 rowSpan=3>[​IMG]</TD><TD colSpan=4 rowSpan=3><TABLE width="99%" align=center border=0><TBODY><TR><TD>หมวดผ่อนคล้ายบันเทิงใจ และคู่มือในการสอนวิชาธรรมกายต่างๆ สำหรับท่านที่อยากสร้างบารมีโดยการเผยแพร่ธรรม เขียนจากประสบการณ์การสอนวิชาธรรมกายของ อ.การุณย์ บุญมานุช กว่า 20 ปี </TD></TR><TR><TD>
  อ่านทั้งหมด [ ปกิณกะ | คู่มือการสอน ] [​IMG]
  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD background=http://www.kayadham.org/templates/home_kayadham1/images/home_kayadham1_46.jpg colSpan=3 rowSpan=3><TABLE width="99%" align=center border=0><TBODY><TR><TD>[​IMG] ทางรอดของมนุษย์ฯ</TD></TR><TR><TD>[​IMG] อภินิหาริย์หลวงพ่อฯ</TD></TR><TR><TD>[​IMG] คติธรรม คตินิยมฯ </TD></TR><TR><TD>[​IMG]ปุจฉาวิสัชนาฯ </TD></TR><TR><TD>[​IMG]คู่มือวิปัสสนาจารย์ </TD></TR><TR><TD>[​IMG]คู่มือวิทยากรเอก </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD background=http://www.kayadham.org/templates/home_kayadham1/images/home_kayadham1_47.gif colSpan=3> [​IMG] หนังสือแนะนำ</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD background=http://www.kayadham.org/templates/home_kayadham1/images/home_kayadham1_48.gif colSpan=3 rowSpan=2><TABLE width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD><TABLE class=moduletable cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR><TD><TABLE class=contentpaneopen><TBODY><TR><TD vAlign=top colSpan=2>
  [​IMG]แนวเดินวิชาหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดาร 2 - เป็นวิชาธรรมกายชั้นสูง สำหรับท่านที่มีพื้นฐานทางวิชาเบื้องต้นและระดับกลางมาแล้ว อ่านต่อ[​IMG]
  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE class=moduletable cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR><TD>ผู้เยี่ยมชม: 155113 </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class=moduletable cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR><TD>ขณะนี้มี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์ </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD colSpan=9>
  <TABLE width="100%" border=0><TBODY><TR><TD> </TD><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>​
  </TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD colSpan=3>[​IMG]</TD><TD colSpan=9>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD colSpan=12><TABLE width="99%" border=0><TBODY><TR><TD></TD><TD>
  ©2007 kayadham.org
  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD></TD></TR></TBODY></TABLE><!-- End ImageReady Slices -->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 เมษายน 2007
 2. ปราชญ์ขยะ

  ปราชญ์ขยะ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2006
  โพสต์:
  95
  ค่าพลัง:
  +256
  <TABLE class=contentpaneopen cellSpacing=4 cellPadding=4 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=componentheading>สมุดเยี่ยม</TD></TR><TR><TD align=right></TD></TR><TR><TD>มี 10 ฅนลงนามในสมุดเยี่ยม
  หน้า: 1
  <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=sectiontableheader width="30%" height=20>ชื่อ</TD><TD class=sectiontableheader width="70%" height=20>รายละเอียด</TD></TR><TR class=sectiontableentry2><TD vAlign=top width="30%">บูชาหลวงปู่วัดปากน้ำ </TD><TD vAlign=top width="70%">ลงนามเมื่อ: Thu 05 Apr 2007 14:58:47 ICT <HR>ดีครับ หนังสือบางเล่มอ่านยากไปหน่อย แต่ก็จะติดตามครับ

  อนุโมทนาบุญกับคณะผู้จัดทำด้วยครับ</TD></TR><TR class=sectiontableentry2><TD vAlign=top width="30%"></TD><TD vAlign=top width="70%"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD align=right>[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR class=sectiontableentry1><TD vAlign=top width="30%">อรอนงค์</TD><TD vAlign=top width="70%">ลงนามเมื่อ: Thu 05 Apr 2007 12:54:22 ICT <HR>ทำได้ดีแล้วค่ะ</TD></TR><TR class=sectiontableentry1><TD vAlign=top width="30%"></TD><TD vAlign=top width="70%"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD align=right>[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR class=sectiontableentry2><TD vAlign=top width="30%">พิชญ์
  จังหวัด ก.ท.ม.</TD><TD vAlign=top width="70%">ลงนามเมื่อ: Thu 05 Apr 2007 11:37:24 ICT <HR>ผมอ่านหนังสือที่ชื่อว่า "ปราบมาร" ครบทุกภาคแล้วครับ ตอนแรกผมก็รู้สึกค้านๆ นึกอยู่ในใจว่า คนแต่งหนังสือเล่มนี้เอาอะไรมาเขียน อ่านแล้วเหมือนดูเรื่องมังกรหยก หรือหนังจีนกำลังภายในเลยครับ แต่พออ่านจบทุกเล่ม ก็มาฉุกคิดอีกว่า ทำไมอ.การุณย์ ถึงกล้าเขียนออกมาอย่างนี้ แล้วยังกล้าเผยแพร่อีก ผมว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่นอน ถ้าเป็นผมถึงผมจะเห็นจริงตามที่ว่า ผมก็คงไม่กล้าเขียนแน่ๆ เพราะผมต้องถูกเพ่งเล็งจากสังคมแน่นอนว่า เอาอะไรมาเขียน แต่ยังไงก็ตาม ขอขอบคุณคณะที่ทำเวปแห่งนี้ขึ้นมาที่ทำให้ผมได้พบกับสิ่งที่ไม่เคยพบที่ไหนในโลก ขอบพระคุณมากครับ

  พิชญ์</TD></TR><TR class=sectiontableentry2><TD vAlign=top width="30%">[​IMG]</TD><TD vAlign=top width="70%"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD align=right>[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR class=sectiontableentry1><TD vAlign=top width="30%">จินตนา ธารทร
  จังหวัด นครราชสีมา</TD><TD vAlign=top width="70%">ลงนามเมื่อ: Thu 05 Apr 2007 11:19:04 ICT <HR>ดีค่ะที่มีเ็วบนี้ เอาไว้มีคำถามจะสอบถามไปนะค่ะ [​IMG] </TD></TR><TR class=sectiontableentry1><TD vAlign=top width="30%">[​IMG]</TD><TD vAlign=top width="70%"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD align=right>[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR class=sectiontableentry2><TD vAlign=top width="30%">สนใจวิชา</TD><TD vAlign=top width="70%">ลงนามเมื่อ: Thu 05 Apr 2007 09:51:12 ICT <HR>ไม่เคยเจอเนื้อหาแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเลยครับ</TD></TR><TR class=sectiontableentry2><TD vAlign=top width="30%"></TD><TD vAlign=top width="70%"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD align=right>[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR class=sectiontableentry1><TD vAlign=top width="30%">ไชยยันต์
  จังหวัด เชียงใหม่</TD><TD vAlign=top width="70%">ลงนามเมื่อ: Thu 05 Apr 2007 09:03:54 ICT <HR>ทำเว็บได้ดีมากครับ พยายามต่อไป ขอเป็นกำลังใจในการขยายวิชาธรรมกายของหลวงปู่ด้วยคนครับ</TD></TR><TR class=sectiontableentry1><TD vAlign=top width="30%">[​IMG]</TD><TD vAlign=top width="70%"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD align=right>[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR class=sectiontableentry2><TD vAlign=top width="30%">อนุชิต ชาญชัย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร</TD><TD vAlign=top width="70%">ลงนามเมื่อ: Thu 05 Apr 2007 08:17:59 ICT <HR>ไม่เห็นมีหนังสือของท่านอาจารย์การุณย์ ตามร้านหนังสือทั่วไปเลยครับ ถ้าไม่ได้เว็บนี้ผมคงไ่ม่รู้เรื่องอะไรเลยครับ </TD></TR><TR class=sectiontableentry2><TD vAlign=top width="30%"></TD><TD vAlign=top width="70%"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD align=right>[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR class=sectiontableentry1><TD vAlign=top width="30%">ศักย์ชัย</TD><TD vAlign=top width="70%">ลงนามเมื่อ: Thu 05 Apr 2007 08:02:25 ICT <HR>เป็นเว็บที่มีเนื้อหาที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนครับ แต่หนังสือผมลองไปถามที่สำนักพิมพ์แล้ว เขาบอกว่าหมดแล้ว ไม่ทราบจะมีการพิมพ์ใหม่หรือเปล่าครับ? ถ้าทำเป็นแบบ PDF ก็ดีนะครับ จะได้เผยแพร่ต่อไปได้ง่ายมากขึ้น

  ขอขอบคุณทีมงานจัดทำที่ทำให้เกิดเว็บนี้ขึ้นมาครับ</TD></TR><TR class=sectiontableentry1><TD vAlign=top width="30%"></TD><TD vAlign=top width="70%"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD align=right>[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR class=sectiontableentry2><TD vAlign=top width="30%">จารุวรรณ</TD><TD vAlign=top width="70%">ลงนามเมื่อ: Thu 05 Apr 2007 07:50:17 ICT <HR>รู้สึกสนใจในวิชาธรรมกายมานานแล้วค่ะ แต่หาหนังสือที่เขียนแล้วอ่านเข้าใจง่ายอ่านไม่ได้ เพราะมีแต่ยากๆ ทั้งนั้น ทำให้ถอดใจและไปฝึกสายปฏิบัติอื่นมานาน บังเอิญมาพบเว็บนี้เข้าโดยบังเอิญ ลองอ่านดูก็รู้สึกเหมือนกับเจอสิ่งที่ค้นหามานาน เพราะรูปแบบการเขียนที่อ่่านง่าย ใช้ภาษาง่ายๆ ทำให้วิชาธรรมกายเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ

  ขอขอบพระคุณท่านอดีตผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี การุณย์ บุญมานุชและคณะู้จัดทำเว็บไซต์มากเลยค่ะที่ได้ทำเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นมา จะติดตามต่อไปค่ะ</TD></TR><TR class=sectiontableentry2><TD vAlign=top width="30%">[​IMG]</TD><TD vAlign=top width="70%"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD align=right>[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR class=sectiontableentry1><TD vAlign=top width="30%">Kant</TD><TD vAlign=top width="70%">ลงนามเมื่อ: Tue 06 Mar 2007 00:24:10 ICT <HR>Hello nice day! http://kellybluebooks.tripod.com</TD></TR><TR class=sectiontableentry1><TD vAlign=top width="30%">[​IMG][​IMG]</TD><TD vAlign=top width="70%"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD align=right>[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
  <CENTER>Powered by AkoBook V3.42</CENTER><CENTER><TABLE class="t bb bt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" border=0><TBODY><TR><TD align=middle bgColor=#ffffff>[​IMG]
  </TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
   
 3. wudiman

  wudiman เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  209
  ค่าพลัง:
  +1,333
  อนุโมทนาครับ เมื่อวานนี้ผม Search โดยบังเอิญ ก็เจอกับเว็บนี้ กะว่าจะจดชื่อเว็บแต่ทำงานก็เลยไม่ได้จด พอจะเข้าก็จำไม่ได้แล้ว แต่วันนี้มาเจอที่กระทุ้ของเว็บพลังจิตเลย แปลกดี ไม่ต้อง Search ให้เสียเวลา..............
   
 4. เอกณัฐยศ

  เอกณัฐยศ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  3,631
  ค่าพลัง:
  +9,643
  โมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ร่วมกัน ทำเวปวิชชาธรรมกาย มาสู่สายตาชาวโลก
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...