เตือนภัยธรรมชาติใกล้ตัว2019

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย อาผิง, 21 กรกฎาคม 2019.

 1. อาผิง

  อาผิง Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  99
  ค่าพลัง:
  +425
  สวัสดีคะ
  วันนี้มาสรุปย่อ. การสวดมนต์ของหลวงปู่ดู่เพื่อจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดกันนะคะ
  เอาแบบย่อ สวดง่าย จำได้เร็ว ได้ผลเร็วคะ สวดได้ทุกที่ทุกเวลา
  พอทำไปบ่อยๆ จะรู้สึกคุ้นชินกับบทสวด อารมณ์ของเราก็จะเย็นลง ความคิดก็จะปรับเป็นกลางมากขึ้น มีปัญญาแยกแยะสิ่งดีชั่วได้มากขึ้น ปรับทั้งตัวเรา และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ๆ เราที่สวดคะ ทั้งคน หรือ ภูติผีวิญญาณและเหล่าเทวดาเค้าก็จะมาโมทนาบุญกับเรา ปรับภพปรับภูมิ กลายเป็นมิตร มาช่วยเหลือเรา ที่เค้าว่า คนดีผีคุ้มคะ รวมทั้งปรับสภาพดินฟ้าอากาศบริเวณนั้นๆ ค่อยๆดีขึ้นคะ

  พุทโธ ธัมโม สังโฆ
  ศีลข้อ 1 ไม่ฆ่าสัตว์
  ศีลข้อ 2 ไม่ลักทรัพย์
  ศึลข้อ 3 ไม่ประพฤติผิดในกาม
  ศีลข้อ 4 ไม่พูดเท็จ
  ศีลข้อ 5 ไม่ดื่มสุราเมรัย
  บัดนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้สมาทานศีล บัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีล มีความกลัวและละอายต่อการกระทำบาปกรรมทั้งหมดทั้งปวง เป็นมนุษาเทโวเข้าสู่สหายของเหล่าเทวดาทั้งหลาย ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายมาร่วมโมทนาบุญกับข้าพเจ้าในการบำเพ็ญเพียรภาวนาในครั้งนี้ด้วยเถิด

  บทสวดมหาจักรพรรดิ

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กราบ 3 ครั้ง)

  นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ

  มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา

  พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ

  พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา

  อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง

  อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย

  อะหังวันทามิ สัพพะโส

  พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ


  ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน จงศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการ

  สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

  อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

  อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

  อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

  สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด  อนุโมทนาสาธุคะ
   
 2. อาผิง

  อาผิง Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  99
  ค่าพลัง:
  +425
  สวัสดีคะ
  ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาอ่านกระทู้นี้นะคะ เราเชื่อว่าสายใยแห่งบุญและกรรมจะชักนำให้บางคนเข้ามาอ่านนะคะ เก็บเล็กผสมน้อยคะ กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะคะ
  ช่วงนี้แผ่นดินไหวกัน ทราบกันมั้ยว่าทำไม? เรามาฟังเหตุผลที่พระพุทธเจ้าพระโคตมโคดมได้ตรัสไว้กับพระอานนท์กันนะคะ

  ตรัสเหตุแผ่นดินไหว
  ขณะนั้น พระอานนท์เถระ ได้เห็นความอัศจรรย์ในเพราะแผ่นดินไหวเช่นนั้น ก็มีความพิศวง จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ทูลถามถึงเหตุที่ทำให้แผ่นดินไหวใหญ่ พระบรมศาสดาตรัสบอกเหตุแห่งแผ่นดินไหวใหญ่ แก่พระอานนท์เถระว่า
  "อานนท์ แผ่นดินไหวด้วยเหตุ ๘ ประการ คือ
  ๑. ลมกำเริบ
  ๒. ท่านผู้มีฤทธิ์บันดาล
  ๓. พระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตลงสู่พระครรภ์
  ๔. พระโพธิสัตว์ประสูติ
  ๕. พระตถาคตเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
  ๖. พระตถาคตเจ้าแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
  ๗.พระตถาคตเจ้าปลงอายุสังขาร
  ๘. พระตถาคตเจ้าปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ อานนท์ เหตุ ๘ ประการนี้แล แต่ละอย่าง ย่อมทำให้แผ่นดินไหวได้"

  ใช่คะ เหตุแห่งแผ่นดินไหวใหญ่ตอนนี้ มีอยู่ในเหตุ ตามพระพุทธเจ้าตรัสไว้แน่นอนคะ
  ท่านได้ญาณหยั่งรู้เท่านั้น จึงจะทราบว่า เหตุการณ์ครั้งนี้อยู่ในข้อไหน
  มาฟังนิทานกันดีกว่าน้อ
  เหตุนี้เป็นปรากฎการณ์ ที่เกิดจาก ข้อ สองคะ คือ ท่านผู้มีฤทธิ์บันดาล คะ
  เพราะอะไรนะหรือคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพยาดา รวมถึงองค์พระอิศวร ทรงบันดาลให้เกิด ตอบรับการเริ่มต้นเข้าหลังกึ่งพุทธกาล การเริ่มต้นต่ออายุพระพุทธศาสนาได้เริ่มต้นแล้ว
  ต่อไปเราจะได้เห็นกลุ่มคนเล็กๆ มากมาย กระจาย ความรู้ทางพระพุทธศาสนาแผ่ออกไปเป็นวงกว้างดั่งคลื่นที่แผ่ออกไป จากเล็กๆ ค่อยๆ ขยับขยาย ซึ่งการมาผูกสัมพันธไมตรีของศาสนาอื่นกับศาสนาพุทธ เช่นการมาเยือนของพระสันตปาปา ครั้งนี้อย่างไรคะ และก่อนหน้านี้ ที่บรรดาครูบาอาจารย์ท่านได้จาริกเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยังต่างประเทศ ต่างๆทั่วโลก ตอนนี้ได้รับการยอมรับการเข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตจากคนทั่วโลก
  ต่อไปเราจะได้เห็นนิมิตหมายที่ดีแห่งโลกใบใหม่ ท่ามกลางมรสุมมากมายที่เข้ามาทดสอบโลกใบนี้ ช่วงเข้าหลังกึ่งพุทธกาล พระพุทธศาสนาจะเฟื่องฟูมากมาย เช่นพุทธทำนายของพระพุทธเจ้า

  อนุโมทนาสาธุคะ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤศจิกายน 2019
 3. อาผิง

  อาผิง Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  99
  ค่าพลัง:
  +425
  สวัสดีคะ ทุกท่านที่เข้ามาอ่าน
  เพื่อนๆ จะสังเกตว่า ช่วงมรสุมที่ผ่านมา ไม่มีใครคาดคิดว่า ไทยจะเจอมรสุมกระหน่ำแบบไม่ลืมหูลืมตา กรมอุตุฯ ออกประกาศแทบไม่ทัน
  เพื่อนๆลองทบทวนดูว่า ปีนี้ บ้านเราทะเลาะกันมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของผู้ใหญ่ในบ้านเมือง
  ลากยาวกันมาจนถึงวันนี้ พึ่งมาเริ่มแผ่วๆลง หลังเหตุการณ์น้ำท่วมหนักหลายจังหวัด
  ไม่ต่างกับปี 53 นั้นก็หนักกว่าเพราะเหตุการณ์การเมืองคนล้มตายมาก และหลังจากนั้นก็เกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ตามมา พอปี 54 สถานการณ์การเมืองก็ปั่นป่วนเช่นกัน ก็ตามมาด้วยน้ำท่วมใหญ่ช่วงปลายปี ลากยาวไปปี 55 เลย
  ที่ยกเหตุการณ์ต่างๆมานี้ เรากำลังพูดถึง พลังด้านลบๆของคนในบ้านเมืองคะ ยิ่งเป็นความขัดแย้ง แล้วสร้างความเกลียดชังกันมากเท่าไหร่ ย่อมจะดึงสิ่งไม่ดีมาสู่บ้านเมืองเรามากเช่นกันนั้นเพราะเหตุใด
  มาฟังนิทานกันอีกละน้อ
  นั่นเป็นเพราะว่า กลไกของธรรมชาตินั้นสร้างสิ่งสองสิ่งคู่กันเสมอคือ พลังงานด้านลบ พลังงานด้านบวก ความดีความเลว ทุกอย่างเป็นคลื่นสื่อส่งถึงกันและดึงดูดถึงกันคะ เมื่อบริเวณใดมีพลังงานด้านลบมากอำนาจแห่งการดึงดูดสิ่งไม่ดีต่างๆย่อมมีมาก เฉกเช่นที่ครูบาอาจารย์หลายท่านบอกว่า เราเป็นคนแบบไหนย่อมจะดึงดูดคนประเภทเดียวกันมาหาได้ง่าย
  การที่บ้านเรายิ่งสร้างสถานการณ์ให้คนในบ้านเมืองเกิดความคิดด้านลบ(ความขัดแย้งไม่เป็นสุขมความทุกข์) นั่นคือ การสร้างพลังงานด้านลบเกิดขึ้นมหาศาล แล้วจะมันจะปัดพลังงานด้านบวกออก (ความสงบร่มเย็น,ความดีความสุข) ละจะไปสร้างให้ชั้นบรรยากาศบริเวณนั้นสั่นสะเทือนขึ้น
  ผลที่ตามมาคือ ฟ้าฝน สภาพอากาศจะไม่เป็นไปตามฤดูกาล จู่ๆเกิดลมฝนเกิดพายุเกิดแผ่นดินแบบฉับพลันขึ้นมาได้นั่นเองคะ
   
 4. อาผิง

  อาผิง Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  99
  ค่าพลัง:
  +425
  สวัสดีคะ
  ที่เราได้โพสต์บอกเพื่อนๆเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้น นั้นเป็นเกราะคะ และจะเป็นการส่งรับคลื่นพลังงานที่ดีๆ นะคะ เพิ่มพลังงานด้านบวก ดึงความสุข ความดี ทุกๆเรื่องนะคะ ย้ำคะว่าทุกๆเรื่อง ถ้าเพื่อนๆ มีความทุกข์เรื่องใดเฉพาะ สามารถอธิษฐานเป็นเรื่องๆได้คะ แต่ต้องสวดบทพระมหาจักรพรรดิต่อเนื่องกันนะคะ ถึงจะเห็นผลนะคะ ถ้าหากผู้ใดมีบุญเก่าสัมพันธ์กับท่านหรือบุญเก่าเยอะ ก็จะขอได้ไวกว่าคนอื่นๆ อันนี้ยกเป็นกรณีไปคะ
  เราจะบอกเพื่อนๆว่า นับแต่นี้ไปสถานการณ์จะแย่กว่ามาก แน่นอนคะ ทุกๆอย่าง จะคาดคะเนไม่ได้เลย แต่ บารมีจากเทวดาท่านผู้ที่จะมาเกิดและตรัสรู้เป็นองค์พระศรีอารย์ท่านจะคุ้มครองแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้นะคะ ยังผ่านพ้นไปได้ รวมทั้งเหล่าครูบาอาจารย์ ลูกหลาน สายใยของท่าน ที่กำลังทำหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายมาคะ สงครามระหว่างความชั่วกับความดีเกิดขึ้นแล้ว
  มาในทุกๆช่องทาง ทั้งที่มองเห็น และมองไม่เห็นคะ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีบุญคุ้มตัวคะ
   
 5. อาผิง

  อาผิง Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  99
  ค่าพลัง:
  +425
  สวัสดีคะ
  เรามาพักคลายเครียดเรื่องภัยพิบัติกันดีกว่าคะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ตามการสื่อสารกับดวงจิตที่มีบุญสัมพันธ์กัน
  การทำพิธีเบิกทรัพย์แผ่นดินได้ทำไปแล้วหนึ่งรอบนำโดยองค์ดำ ได้พาเราทำพิธีที่อยุธยา ต่อไปประเทศไทยจะค้นพ้นสิ่งมีค่าเกิดขึ้นมากมาย และหากเราได้มีโอกาสครั้งที่สองเพื่อทำพิธีเบิกทรัพย์แผ่นดินอีกตามคำสั่งขององค์ดำ เราก็จะเดินทางไปทำอีกครั้ง
  บ้านเรามีทรัพย์ในแผ่นดินมากมายที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาเอาไว้ และพร้อมจะขึ้นมาช่วยยามบ้านเมืองวิกฤตนะคะ เช่น อัญมณี แร่ธาตุสำคัญ พระเก่าแก่หลายพันปี หรือสิ่งมีมูลค่ามาก
  คอยติดตามกันต่อไปนะคะ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 ธันวาคม 2019
 6. อาผิง

  อาผิง Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  99
  ค่าพลัง:
  +425
  สวัสดีคะ
  กำลังจะพิมพ์ข่าวคราวพายุเข้าภาคใต้ ไม่ทันได้พิมพ์ ท่วมไปแล้ว คือเพื่อนๆ คะ ถามว่า แย่มั้ย ที่มีข่าวน้ำท่วม คนในพื้นที่ก็ไม่ชอบหรอกคะ แต่ว่า ดีกว่าท่วมเมืองหลวง เมืองเศรษฐกิจ หรือเปล่า
  เราเลี่ยงดินฟ้าอากาศไม่ได้ แต่ถ้าเทวดาที่ดูแลเมืองท่านผลักไปท่วมในเขตที่ไม่กระทบการท่องเที่ยว หรือเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองให้น้อยที่สุด จากที่ตอนนี้ก็แย่มากๆอยู่ละ อย่างน้อยก็รักษาอาการป่วยของประเทศตอนนี้ให้ทรงๆไว้ เยียวยาให้หายป่วย รอวันเศรษฐกิจฟื้น มันก็ยังดีกว่าคะ เป็นผลดีกับภาพรวมของปากท้องของทุกๆคน
  เอาละ ส่วนจังหวัดที่ฝนฟ้าไปท่วมอยู่ พ่อเมืองแม่เมืองก็ต้องช่วยกันอพยพย้ายผู้คนกันไปก่อนนะคะ ไม่ต้องฮีโร่ที่ไหนหรอกคะ ละส่วนเขตที่แห้งแล้ง อยู่ตอนนี้ นอกจากต้องเตรียมการบริหารการจัดการน้ำเป็นการด่วนแล้ว ต้องรีบบวงสวงทำพิธียกเสาหลักเมืองใหม่เลยนะคะ แค่ทำพิธีสเมือนยกเสาหลักเมืองใหม่ การฟ้อนการรำตามพิธีก็ต้องมีคะ เพื่อให้เทวดาท่านที่ดูแลน้ำให้น้ำให้ฝนกันได้ทันท่วงทีคะ ต้องทำตามพิธีโบราณที่ท่านทำสืบต่อกันมาคะ ถึงจะได้ผลคะ

  สาธุคะ
   
 7. อาผิง

  อาผิง Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  99
  ค่าพลัง:
  +425
  สวัสดีคะ
  ไม่ค่อยได้เข้ามาโพสต์อะไรใหม่ๆเท่าไหร่ แต่ก็มีหลายๆท่านเข้ามาอ่าน ขอบคุณนะคะ
  ที่เราบอกเพื่อนๆเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยธรรมชาติด้านจิตวิญญาณนั้น คือ มนุษย์เรารับมือกับความแปรปรวนของภัยธรรมชาติไม่ได้หรอกคะ เช่น ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม น้ำแข็งขั้วโลกละลาย น้ำแห้ง เพราะโลกร้อน พายุ แผ่นดินไหว เป็นต้น การจัดการทางโลก การสร้างเขื่อน ปลูกต้นไม้ หรืออะไร เราจะไม่พูดถึงในเว็บพลังจิต แค่ชื่อเว็บก็บอกแล้วว่าพูดแค่เรื่องจิตใจ พลังจิตพลังใจกัน
  การจะรักษาสมดุลธรรมชาติ หรือลดความรุนแรงของธรรมชาติ มนุษย์เรานี่ละคะต้องจัดการ เพราะขาดศีลธรรมกันมาก ปัญหาธรรมชาติจึงทวีความรุนแรงตามไปด้วย
  .....
   

แชร์หน้านี้

Loading...