เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสร้าง พระพุทธประธาน “พระวิสุทธิเทพ” ประดิษฐานใน พระมหาเจดีย์ศรีสยาม

ในห้อง 'กฐิน - ผ้าป่า - งานวัด' ตั้งกระทู้โดย FATAL_FRAME, 7 พฤศจิกายน 2019.

 1. FATAL_FRAME

  FATAL_FRAME เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มีนาคม 2006
  โพสต์:
  809
  ค่าพลัง:
  +3,985
  อนุโมทนาบุญร่วมสร้างพระพุทธประธาน “พระวิสุทธิเทพ” ประดิษฐานใน พระมหาเจดีย์ศรีสยาม และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเศียรพระพุทธรูปพระประธาน 9/11/2562 ทุกท่านครับ

  c_oc=AQldGwWu4oxgU_w-1DKFYkgVzraRM1QcwmdUUGVYiyHShODlHlsHjyqp13t08wgOoqI&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg

  c_oc=AQn342zITdTjsTe0i2gmzKRQpCZPsH_Nauy-Xzj2p104bUEoLcNAd-utL5c6RjCv0mk&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQk-F206wuhPNPAdjx5SYDHImVRS-LuyrTYObrteWg2CUjDW2z76TdnD6NuZUDpGkGg&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg
  c_oc=AQlK-AtbhDjQqjTN_s2-QNI9lly5DhsGRmQtuw6ur-pdkGrTkvvqeNWoinTu_dgbpzI&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQmfpXaL02Wtn6GXwHxRYn-ZeDUN2WqbYrXwMJXOiQEJ4DqBnEO_QFtkfOCqOrg_JIE&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQkXHKqSjNzYk1b_32-N8EwJomQ_G0wxLiMD_7BmrH0ruOpdJT59UxXtjsjOJyKKKlQ&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg
  c_oc=AQnSPdmpmWe6mM6oXiov6L0hIFW-qYRJi4OqIwe0L4MSN6IY5B_rlPASPPQWgq_giK8&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg


  พิธีบรวงสรวง

  c_oc=AQngfKN1tHPQt6u39wG4YgpY8PIoYkA2CzwFbsYwheW3Xf144_Z6sTTdn6q1IqCJAv8&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQlDZloZLkR1APxRBHEyu2OQ3oiMTRANdGfvxZ5U9tXEnERu5GWNJkkldtLEXeRgJn4&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQmwtUpvcHGNkn9JDLVjwi33qKzZHl625ZBpGUCHfakDdVUu9quEHKWjL-doniF_YS4&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg
  c_oc=AQlxSaXER4db3OUiIVd5jmgf7FiMZYE0iPZZ8Ctv3fb2pysYeIAlF0GbQzJzgVI_MgQ&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg

  หัวใจพระพุทธประธานวิสุทธิ บรรจุภายในพระประธาน

  c_oc=AQmGN0_Si8t1236Dx52VB6023HVKk45Q2IDU6RJMAeCbw1M_eTkG3SV-iwjTJmikF7I&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg

  ลูกแก้วจักพรรดิ สวดสายวัดท่าซุง มีหลวงพ่อปานและหลวงปู่ฤาษีลิงดำเชิญครูบาอาจารย์สถิต ร่วมบรรจุภายใน พระพุทธประธาน
  c_oc=AQm4re5PSLDuQE5SlRIK7Vu7MpNAWFZf8wrJJ_VCnOayk0fEnGnvakGEDqotMrXfSt4&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg
  c_oc=AQn7h7GkpXoRThvo2eaUOg1qLRqbd_2AI1szdsJsVGOqNYf3tHYWTUGOEP4ED40JR8U&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg

  c_oc=AQkFOOjAFuu6LnSCqniJkN6mb2d8I-tzJ2NO_IpMbLFF42tHGCa8T7vSVfVSl1vDjqg&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg

  ตัวอย่างแผ่นทองเหลืองบรรจุภายในพระประธาน รายชื่อบางส่วนส่วนถ่ายเป็นตัวอย่าง(รายชื่อที่ร่วมบริจาคเขียนใส่ไปด้วยแล้ว อนุโมทนาครับ)
  c_oc=AQkkK4YNMECCIqk4D5wZT9MH55h5izrMBbaMd-MSxPBa27IVEhD1yASt6PS7GbDQE-c&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg

  เริ่มพิธีโดนประธานกฐินร่วมเปิดพิธีตามฤกษ์ 9:09 9/11/2562
  c_oc=AQlH0usvEwKuH_UUA9QquOxs-ylXWwlNY7OIAt7xtgNMdInH99D03kMmtVzEsldZZm8&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQmIkpiSNJXUQEyGjN6b_ZPTFEFYaTw5IrBsbuN407NTbDKzpn8uEw8NtUGYY0dhdMw&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg

  พระอาจารย์เสือเริ่มพิธี
  c_oc=AQnOPQ13GENwM4WuULWpwkXcyNoVC8z66HL_PEoeD0dPY2j4Dbn66u3fq6bdMp-13ns&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQkkiwcuPeKBmFhR--o2UDbtI-xYfIRH_66VOp5t-2WeyKyzFPAI5l9SNtmG2pThlJg&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQlNXqWJe0uMGkKbk5Rur06K6N6s3NmAukzoceFUU_V1hIU5g8MakRLgVozBZ_x58xM&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg

  นำหัวใจพระประธานบรรจุภายในพระประธาน ตามด้วยแผ่นทองลงชื่อผู้ร่วมบริจาคและลูกแก้วจักรพรรดิจินดามณี สายหลวงพ่อปาน หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
  c_oc=AQlqxO8Dyq4WR1SxsuqNCPXmoxXaY74PPl8dUUooCKi82Epy8aiQQXo1uN1K6ivWYCc&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg

  c_oc=AQkrd3RFBJNZujzo_b6acJeG2tLPMZYkPvEqbj7xJ2KUSRYomAussPfNEvqHvUyS4l4&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQlIOMXJ4_B67qYy_6UL5y10BDRUVghmoPQh6b7nmMAcMyF0eisl-x0sAzMxWy3u5tk&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg

  เริ่มเทปูนสร้างพระประธาน
  c_oc=AQk0qFIiYXIAfFbcaJU6jDq9U33GTFZu4yldWaSqBSh9oJAncIcw-nRn0j_56sjNeSU&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQnvx--4g8TRBtu6yrh0Z0nZZevI18V2w2jBr0CL9vmtEA57ce2awTfXoad04onLD7o&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQn4XpaxIa_s5gEympoVkUXXApNPf2Ls2f_Ak2bkoSPrjre6HZ0XnrDoQ7CA7Do-es0&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg

  เตรียมบรรจุพระสาริกธาตุลงบนส่วนพระเกศ(ส่วนหัว)
  c_oc=AQn4XpaxIa_s5gEympoVkUXXApNPf2Ls2f_Ak2bkoSPrjre6HZ0XnrDoQ7CA7Do-es0&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg
  c_oc=AQnl8MiYaR7kYTjGNBleQgRt_xIMBg5qz9L7uwwQChS8YdA-EdG7j7-RcHCNjzY2Y0I&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg

  บรรจุข้างใน
  c_oc=AQn9mpds8RTcttcxth36itlQxFigTm-fYlz_ojZCTwxsczFmaCShfwulCXYWJSSbrls&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQlZshHtO5r0EtXwk4MJ2TgvdZb49Yb9sPw_sbncn7tzErXgJJt_5JwrM7jeg8joEoI&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQm2_o66Fjg0Dd6pLqZDgjg-SYlXkECXuLwD9qDntSyTz3QGqI5tSsPhtJD4yZJ4IB0&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg

  c_oc=AQk2ETr3yWfZHmBdGFpeYZbu3D3Bz9cJ8gxpPCudeN4XLx1q9fjXrVdX24kY0H3RbzI&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg

  บรรจุข้างในส่วนพระเกศ(หัว)
  c_oc=AQltgQaak9qiojCGUlaHu4Uuf8cCkWoWs7MZU5fEV0qm4yAJEogFAvQLz9hy9lHo01Y&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQmg0aUakmnLvxS6Xj8JBdIrov8-HWrPHIDNsIZJRebVBik1boxfPGdjj1pBQshl7_o&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg

  เสร็จพิธี บรรจุ หัวใจ,ลูกแก้ว และพระธาตุ
  c_oc=AQlaJn-Cj-vT-SL6kLPOa-cv1DqLVZRG0qX1uj5oQ753iqB0gYWk0vYttQjnRV9U8Ac&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg

  c_oc=AQmfpXaL02Wtn6GXwHxRYn-ZeDUN2WqbYrXwMJXOiQEJ4DqBnEO_QFtkfOCqOrg_JIE&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg

  c_oc=AQnSPdmpmWe6mM6oXiov6L0hIFW-qYRJi4OqIwe0L4MSN6IY5B_rlPASPPQWgq_giK8&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg


  เริ่มกฐินสามัคคีช่วงบ่าย

  c_oc=AQkk4uwYvQfNVIBz5-FVKXQwcg7CVDHnNKbPElV20pkaY7mJ9xNtn8OT7gyhaRADGw0&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg
  c_oc=AQkPwYQOlZlW6BHxLMjSf6WeyL7xtw_7be2nEkaNmPoRXSDe-BFEg8FyRxzlX4eRyZo&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQl41CgMqxhuJFWx8k3E_c-MpEFlLmpbOk8g-ELOdKK0mFFC6dfBncRzhN-T5Y0Y7js&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQmi-2OtICU-Srqsw46H4DJkQR9C3Wcz52tYCI-pHzW9OV7zCepsRdqYgtB48gRfC3Y&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQkaHkYUcjUpAhiLKareJF7lbgT82JtM0yDpGQdpqHmPmtN2MrTGRMlP6Oq9M1Lfuso&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQk7d48PZRKEqWhMKIuUFl8MpRHb3j40aD7k8lJdfx4F5LKBeeHmrzu-XeFpckOFMqQ&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQkfMBwpmVQnxC7mNBBrklS3pN9viORu8tXsKDOjE6YlAzgmTzu4MPrrwG8DLmbuFOA&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQnGlSQbQ2RllHXuvzT9xO2JS2xZdMza5eTI6RMvB_9BMmfR2yby_RuuMDhhXfmHtxs&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg

  สำเร็จพิธีทอดกฐิน ตอน 14:39 ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญด้วยครับ

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

  บรรยากาศรอบๆที่พักสงฆ์พระพุทธสิขี เชียงใหม่ ดอยสะเก็ตและทางเข้าที่พักสงฆ์ (เจดีย์พระมหาธาตุศรีสยาม ยังอยู่ในช่วงก่อสร้าง ต้องสร้างพระประธานวิสุทธิบรรจุภายในสำเร็จก่อน)

  c_oc=AQkd1OuMYRjDins_S6LGLmcTDAJkgjymgqHvzUWV8ocl7JmWJ12fLYdHZ9Zjf9TX2E0&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQmb64m2UY1pv9fwz2kiRzChQ7VY2iOp9NV1fVYuFSdRll75CxvxfWx4W__uLC74G6Y&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQnrUyfSjCeFHTinTrDYFw2XD3UlpLVl7pnZ81j7KB3lDfINkunCUEDL1A3npdz61_k&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQmNcSr1b8IJYA_yvBFvFMUtRplfyHZc9462mKtS2k_tQZAf5rhEpiZYW_Cnsi6mDhU&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQmi3P6Tnb70j1C1KdDOgYf1LlqTXhHx8tEcyeN1VbHmIxlx08oWBrbWibAQpYE6QY8&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  c_oc=AQnNgx-iIVAAYkqbqeV2Ki5rVOqlt_oTv7BV-UBMo16skoG4ox886E7LmkozLXg14o8&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  ผู้ใดสนใจร่วมสบทบทุนบริจาคสร้าง พระเจดีย์มหาธาตุศรีสยาม(ยังขาดทุนสร้างอีกมาก) ติดต่อ พระอาจารย์เสือ ที่พักสงฆ์พระพุทธสิขี ดอยสะเก็ต เชียงใหม่ได้ที่
  065-2604928 พระสุริยะพงศ์ สุริยะวังโส

  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านๆร่วมเป็นประธานจัดงานกฐินร่วมบุญสร้าง มหากุศลใหญ่ในครั้งนี้ครับ

  c_oc=AQkF7KSC6jDpuBI8-njtQt-IHkjKtTfePRoYuBZLZN0e0yZ2_4uUArY9myW4-GF9CkU&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg

  ........................................................................................................

  ณ ที่พักสงฆ์ พระพุทธสิขี เชียงใหม่ ดอยสะเก็ต เบอร์ติดต่อสอบถาม

  065-2604928 พระสุริยะพงศ์ สุริยะวังโส

  093-6329879 เจ้าภาพสร้างพระประธานปางนิพพาน นายธนกร เลี่ยวชวลิต

  บัญชีบุญรับบริจาคสร้าง พระพุทธประธานSCB : 408-581809-0

  ภายในวันที่ 9/11/2562

  c_oc=AQl2aPra-47at64tL4SqLdRLiVDt9tHTgUPi8csbkUDCKBNPQnhf-F-uWHNRGSQj8Xo&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg  การหล่อพระประธาน ปางนิพาน ปัจจัยหล่อสร้าง (90,000บาท)

  .......................................................................................................


  กำหนดการงานบุญที่พักสงฆ์พระพุทธสิขี ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย 2562 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  เวลา 08.39 น.เริ่มพิธีบวงสรวงเทคอนกรีตหล่อพระวิสุทธิเทพ พระประธานประดิษฐานในพระมหาเจดีย์

  .......................

  เวลา 09.09 น.ร่วมบรรจุวัตถุมงคลและเทคอนกรีต,ร่วมสวดมนต์ พุทธะคุณ,ธัมมะคุณ,สังฆะคุณ ถวายเป็นพุทธาบูชา

  ........................

  เวลา 10.09 น.พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ สมโภชน์องค์กฐิน

  .......................

  เวลา 11.09 น.ร่วมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเศียรพระพุทธรูปพระประธาน (เสร็จพิธีช่วงเช้า)

  ......................

  เวลา 13.09 น.ร่วมทอดผ้ากฐินสามัคคี  ขอแจ้งกำหนดการดังกล่าวมายังผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกๆท่านทราบ เจริญพร

  ...................................................................................................................................  ตอบข้อสงสัย ทำไมมีสร้างพระพุทธรูป หรือพระประธาน ?


  พระธรรมคำสั่่งสอนคือศาสดาอัน”สูงสุด”และเป็นตัวแทนของพระองค์ ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแก่พระอานนท์ ก่อนที่ท่านจะเสด็จสู่ปรินิพพาน  ส่วน “เจดีย์” คือรูปธรรมสร้างเพื่อที่ระลึก บูชา และศรัทธา…. ไม่ได้หมายถึงแค่คือ เจดีย์ที่เราเห็นแต่ยังหมายถึงสิ่งที่ควรสร้างไว้บูชา รูปธรรมที่รำลึกถึงสิ่งที่ควรบูชา เพราะบางสิ่งคนที่มีความเข้าใจในธรรมไม่เท่ากันไม่สามารถมองเห็นได้เป็นนามธรรม (จากความเห็นส่วนตัว)  พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเรื่อง “เจดีย์” ไว้ 3แบบ  บริโภคเจดีย์ = บาตร จีวร รวมถึงต้นโพธิ์

  อุทิศะเจดีย์ = สร้างไว้รำลึก ถึงพระรัตนตรัย (ในคัมภีร์อรรถกถายุคพระเจ้าอโศก จะบรรยายคลอบคลุมไปถึง “พระพุทธรูป” ด้วย)

  ธาตุกะเจดีย์ = สถูปที่บรรจุ พระบรมสาริกธาตุของพระพุทธเจ้าหรือ พระสาวก (มักจะเก็บไว้ในวัดที่มีชื่อ”มหาธาตุ”)  ดังนั้นเจดีย์ คลอบคลึงไปถึงของรูปธรรมที่สร้างด้วยศรัทธาเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย (คัมภีร์อรรกถาจะหมายรวมรูปเคารพของพระพุทธรูปด้วย)

  (คัมภีร์อรรถกถาเริ่มมีในสมัยสังคายนาครั้งที่ 3 ในรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช)

  การสร้างพุทธประธานไว้ในเจดีย์ เพื่อพุทธสานิกชน ระลึกถึงและบูชาศรัทธาต่อพระรัตนตรัย...ตราบจนอายุของพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่คู่กับโลกจนหมดยุคศาสนาของพระศาสดา แต่ในบางแห่งจะประสงค์ให้ ทั้ง 3เจดีย์ยังคงอยู่ถึงยุคพระศรีอริยเมตไตรยด้วย  ดังนั้นประสงค์ในการสร้างพุทธประธานที่สถิตในเจดีย์ที่จะคงอยู่หลายชั่วอายุคนๆ...เป็นบุญและอนิสงห์ใหญ่ เป็นสิ่งที่พวกเราร่วมสร้างกันไว้ถึงคนรุ่นหลังไปอีกชั่วการเกิดดับของพระพุทธศาสนาตามเจตนาของเจ้าภาพและผู้ร่วมสร้าง  ขอทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ร่วมสร้างพระพุทธประธานประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์ศรีสยาม เจดีย์ที่บรรจุพระบรมสาริกธาตุ นั้นมีกุศลผลบุญใหญ่ได้ร่วมสืบสาน สิ่งที่ระลึก บูชา และศรัทธา ในพระรัตนตรัย เป็นกุศลที่เกื้อหนุนชีวิต ในทุกด้าน ทั้งในทางโลกและทางธรรม กระทั่งสู่พระนิพพานเธอญ  c_oc=AQmEg0J9DGoo-F9Jje8R8ttlXhINVsRKPqr0ML2mjO0sgA3pag2Qe0xtPIpfL4Zl3a0&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  .......................................................................................................................

  อานิสงส์การหล่อ/สร้างพระพุทธรูป จากเหล่าพระอริยสงฆ์

  c_oc=AQl2vhieH3XzBdxJKihfDFROUi0hCFRRElBV5Kba2xmyaH00y2yndd6LVO_1Ho9EV3o&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg

  c_oc=AQkwYdWqmR8jv9-HuGuw6FnpD6V4R26K8z9LIoIjdXYHAMonPUZo84aKk2Br57AsZeI&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg

  c_oc=AQlZGJ_j4cpYo91AzdifJjIZ3Yf8gmUw29B-aelEJCh_MwLdQNIPF--CsWZmWTX9HL4&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg  1. สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัป...ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศลจะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป.... (หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ)

  c_oc=AQlWhWXXmTJ9g1OSGO24JIPYEZdqJHs26sPI2UfUWVGKKrdZmQcdHSxdGpPf6HgrlXE&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg

  2. การสร้างสมเด็จองค์ปฐมทำได้ยาก คือว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมด การสร้างองค์ปฐมนี้ ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่ โดยใช้บัญชีสีทอง เป็นทองคำล้วนทั้งเล่ม จดบันทึก(เป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่จดธรรมดา) ก็แสดงว่า คนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี้ ต้องเป็นคนมีบุญมาก และไปนิพพานได้เร็วมาก เพราะบัญชีสีทอง หลวงพ่อฯ บอกว่า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องโมทนาหมด... (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ )

  c_oc=AQkUDafZTwgJf9xjXMRHvD6D-B6oIP6nk4IOHODUOChKYx4VmjmEu3Nrm4vC_7x_8gA&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg

  3. ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดี ผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์ จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลย ตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน.. (หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)

  c_oc=AQnFhwnoAK9IBw6h4_dVDILa1Lw9tVrOvGdWfBZyKjAx2pG5IiXNH4KZzPGYMGz7DF0&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg

  4. การสร้างพระ เปรียบได้กับธนาคารบุญ ซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้าง โดยบุญกุศลนั้น จะเกิดขึ้นทุกครั้ง ที่มีผู้มากราบไหว้ สักการะบูชา เท่ากับจำนวนคน และจำนวนครั้ง... (หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา)
  c_oc=AQk0N8iDxJ2K2rta-gBuik1ObynFi7T2aqH5uzdyF6T3HO_VBnJAwkmRB5p1pwBukuk&_nc_ht=scontent.fbkk6-1.jpg


  5. การที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธา จนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้ และออกมาทำทาน ในงานฉลองพระพุทธรูปได้ ชื่อว่าเป็นผู้มี"ความเห็นตรง เห็นถูกแท้" เพราะเป็นบุญของตนเอง ไม่ใช่บุญของใครเลย ผู้สร้างพระพุทธรูป ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท ชื่อว่า เป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตาย... (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

  c_oc=AQmC_m8C0vDVQs1kXzfhVIYw2sKtDSJCxAjQ1jwYCWyV87m-kcKk-r5Ik8Hkryw7x54&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.jpg


  A3092638.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 พฤศจิกายน 2019
 2. tung696969

  tung696969 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  347
  ค่าพลัง:
  +1,621
  ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา พระพุทธประธาน พระวิสุทธิเทพ ประดิษฐานใน พระมหาเจดีย์ศรีสยาม
  โอนเข้าบัญชีของ ธนาคารไทยพาณิชย์ 07/11/2562 (5บ.) แล้ว

  พระพุทธประธาน พระวิสุทธิเทพ ประดิษฐานใน พระมหาเจดีย์ศรีสยาม.jpg
  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ สาธุ สาธุ สาธุ
  อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่วันนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราช จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเถิด และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิดหากยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่า ไม่มี ไม่รู้ ไม่รวย ความขัดข้องและอุปสรรคใด ๆ จงอย่าบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญฯ
   
 3. FATAL_FRAME

  FATAL_FRAME เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มีนาคม 2006
  โพสต์:
  809
  ค่าพลัง:
  +3,985
  อนุโมทนาบุญครับ
   
 4. FATAL_FRAME

  FATAL_FRAME เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มีนาคม 2006
  โพสต์:
  809
  ค่าพลัง:
  +3,985
  clip_3-jpg.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • Clip_3.jpg
   Clip_3.jpg
   ขนาดไฟล์:
   66.6 KB
   เปิดดู:
   4
 5. skimmy

  skimmy สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 เมษายน 2018
  โพสต์:
  35
  ค่าพลัง:
  +126
  ผมขอร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสร้างพระพุทธประธานครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC_0228.JPG
   DSC_0228.JPG
   ขนาดไฟล์:
   265.3 KB
   เปิดดู:
   5

แชร์หน้านี้

Loading...