อานิสงส์ของคนมีศีล-โทษของคนทุศีล (ธรรมะจากพระไตรปิฎก)

ในห้อง 'กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ' ตั้งกระทู้โดย Moderator6, 19 กุมภาพันธ์ 2015.

แท็ก: แก้ไข
 1. Moderator6

  Moderator6 ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 สิงหาคม 2012
  โพสต์:
  1,355
  ค่าพลัง:
  +3,726
  [​IMG]

  ๓. สีลสูตร


  [๒๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษของคนทุศีล เพราะศีลวิบัติ ๕ ประการ
  นี้ ๕ ประการเป็นไฉน คือ ผู้ทุศีล มีศีลวิบัติ ในธรรมวินัยนี้ ย่อมถึงความ
  เสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ นี้เป็นโทษข้อที่ ๑ ของคน
  ทุศีล เพราะศีลวิบัติ อีกประการหนึ่ง กิติศัพท์ที่ชั่วของผู้ทุศีล มีศีลวิบัติย่อมฟุ้ง
  ไป นี้เป็นโทษข้อที่ ๒ ของคนทุศีล เพราะศีลวิบัติ อีกประการหนึ่ง ผู้ทุศีล
  มีศีลวิบัติ จะเข้าสู่บริษัทใดๆ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท
  สมณบริษัทย่อมไม่องอาจ เก้อเขินเข้าไปนี้เป็นโทษข้อที่ ๓ ของคนทุศีล เพราะศีล
  วิบัติอีกประการหนึ่งคนทุศีล มีศีลวิบัติ ย่อมเป็นผู้หลงกระทำกาละ นี้เป็นโทษข้อ
  ที่ ๔ ของคนทุศีล เพราะศีลวิบัติ อีกประการหนึ่ง คนทุศีล มีศีลวิบัติ เมื่อ
  ตายไปย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก นี้เป็นโทษ ข้อที่ ๕ ของคนทุศีล
  เพราะศีลวิบัติ
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษของคนทุศีล เพราะศีลวิบัติ ๕ ประการ
  นี้แล ฯ

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ของคนมีศีล เพราะความถึงพร้อมด้วยศีล ๕
  ประการนี้ ๕ ประการเป็นไฉน คือ คนมีศีล ถึงพร้อมด้วยศีล ในธรรมวินัยนี้
  ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมาย อันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ นี้เป็นอานิสงส์ข้อ
  ที่ ๑ ของคนมีศีล เพราะความถึงพร้อมด้วยศีล อีกประการหนึ่ง กิติศัพท์อัน
  งามของคนมีศีล ถึงพร้อมด้วยศีล ย่อมฟุ้งไป นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๒ ของคน
  มีศีล เพราะความถึงพร้อมด้วยศีล อีกประการหนึ่ง คนมีศีล ถึงพร้อมด้วยศีล
  จะเข้าสู่บริษัทใดๆ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท สมณบริษัท
  ย่อมองอาจ ไม่เก้อเขินเข้าไป นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๓ ของคนมีศีล เพราะความ
  ถึงพร้อมด้วยศีล อีกประการหนึ่ง คนมีศีล ถึงพร้อมด้วยศีล ย่อมเป็นผู้ไม่หลง
  กระทำกาละ นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๔ ของคนมีศีล เพราะความถึงพร้อมด้วยศีล
  อีกประการหนึ่ง คนมีศีล ถึงพร้อมด้วยศีล เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
  นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๕ ของคนมีศีล เพราะความถึงพร้อมด้วยศีล
  ดูกรภิกษุ
  ทั้งหลาย อานิสงส์ของคนมีศีล เพราะความถึงพร้อมด้วยศีล ๕ ประการนี้แล ฯ


  จบสูตรที่ ๓

  พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔
  อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

  �����ûԮ�������� �� - ����ص�ѹ��Ԯ�������� ��
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 21 กุมภาพันธ์ 2015
 2. น้องใหม่ 2008

  น้องใหม่ 2008 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2014
  โพสต์:
  691
  ค่าพลัง:
  +1,901
  ความคิดผมไปได้สบายอยู่แล้ว ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเลิศกว่าคนอื่น บุคคลที่มีศีลและถึงพร้อมด้วยศีลหาได้ยากยิ่งครับ
   
 3. alkuwaiti

  alkuwaiti เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  369
  ค่าพลัง:
  +1,253
  คนที่มีศีลกับคนที่ไม่มีศีลย่อมอยู่ด้วยกันได้ยากเปรียบดั่งน้ำกับน้ำมันที่ไม่มีวันเข้ากันได้ การรักษาศีล 5 โดยใช้ชีวิตแบบฆราวาสเป็นเรื่องยากที่จะรักษาได้สมบูรณ์ทั้ง 5 ข้อ ทางออกคือต้องใช้ชีวิตคนเดียว อยู่หอคนเดียว อยู่บ้านคนเดียว หรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนที่มีศีลมีธรรม เราจึงจะรักษาศีลได้โดยไม่ด่างพร้อย
   
 4. buakwun

  buakwun เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  2,830
  ค่าพลัง:
  +16,602
  อนุโมทนา สาธุ
  ศีลที่รักษาดีแล้ว อานิสงส์คือเป็นผู้ไม่มีความกังวล เพราะสำคัญที่เจตนา
  ดังนั้นเมื่อเรามีความเข้าใจในการรักษา ศีล...เห็นประโยชน์
  เราจึงมีความพอใจมีเจตนาที่บริสุทธิ์ในการรักษาศีล
  ดังนั้นผู้ที่รักษาศีลดีแล้ว จึงเป็นผู้ไม่กังวล
  ศีลจึงเป็นเหตุให้เกิดสมาธิ สมาธิก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญา...
   

แชร์หน้านี้

Loading...