เรื่องเด่น วิชาแต่งองค์ พระเดชพระคุณหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

ในห้อง 'หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 14 พฤษภาคม 2017.

 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,535
  18423000_1862273040688294_1053727562980237301_o.jpg


  วิชาแต่งองค์
  พระเดชพระคุณหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ


  เป็นวิชาแต่งองค์ที่ หลวงปู่ดู่ท่านได้เมตตาสั่งสอน เพราะเป็นวิชาที่จะทำให้เข้าถึงกระแสแห่งคุณพระรัตนตรัยและ ปฏิบัติธรรมได้ไว....ท่านใดที่อยากทำความดีเพื่อตัวของท่านเอง และ เข้าถึงสภาวะแห่งธรรมได้โดยง่าย รบกวนลองปฏิบ้ติดู แต่ว่าต้อง ทำจริงๆแล้ว ท่านจะเห็นเอง ว่าธรรมแท้จริงเป็นอย่างไร
  .......................................................................
  วิชาแต่งองค์หลวงปู่ดู่
  ล้างหน้าตอนเช้า ให้บริกรรมว่า
  "พุทธังล้างหน้า ธัมมังล้างทุกข์"
  สังฆังเพิ่มสุข สวัสดีมีชัย
  ------------------------------
  อาบน้ำ แปรงฟัน ให้บริกรรมว่า
  "พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ"
  ธัมมง สะระณัง คัจฉามิ
  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
  -------------------------------
  สวมกางเกง ให้บริกรรมว่า
  "อาปามะจุปะ"
  -------------------------------
  เวลาใส่เสื้อ ให้บริกรรมว่า
  "ทิมะสังอังขุ"
  พุทธัง อิมัง องคะพันธะนัง อธิษฐามิ
  ธัมมัง อิมัง องคะพันธะนัง อธิษฐามิ
  สังฆัง อิมัง องคะพันธะนัง อธิษฐามิ
  -------------------------------
  เวลาคาดเข็มขัด ให้บริกรรมว่า
  "พุทธัง อิมัง กายะพันธะนัง อธิษฐามิ"
  ธัมมัง อิมัง กายะพันธะนัง อธิษฐามิ
  สังฆัง อิมัง กายะพันธะนัง อธิษฐามิ
  ***ในกรณีที่เราไม่ใส่เข็มขัดให้ กำหนดจิต ที่มือแล้วนึกมโนภาพว่าสวมใส่เข็มขัดอยู่***
  ---------------------------------
  เวลาใส่สร้อยพระ ให้บริกรรมว่า
  "อิมัง องคะพันธะนัง อธิษฐามิ กะระมะทะ กิริมิทิ กุรุมุทุ เกเรเมเท"
  *** ถ้าไม่มีสร้อยพระก็ให้ทำการ กำหนดจิต แล้วนึกมโนภาพเช่นเดียวกัน***
  ---------------------------------
  วิธีคาดมงคล 3 สาย
  -สายที่ 1 ให้เอาหัวแม่มือทั้งสองข้าง จรดที่ หน้าผากแล้วลากอ้อมมาบรรจบกันที่ท้ายทอย และจากท้ายทอยอ้อมมาจรดหน้าผาก แล้วบริกรรมว่า "พุทธะสัง มังคะลัง โลเก"
  -สายที่ 2 ให้ลากจากหน้าผากลากเส้นผ่านลงมาที่หน้าอกแล้วอ้อมหันแม่มือมาบรรจบกันที่กลางหลังจากกลางหลังมาบรรจบกันที่หน้าอก แล้วบรกรรมว่า "ธัมมะสัง มังคะลัง โลเก"
  -สายที่ 3 ให้ลากจากหน้าอกมาถึงสะดือแล้วอ้อม ไปบรรจบกันที่กระเบนเหน็บ(หมายถึงสีข้าง)แล้วลากมาบรรจบกันที่สะดือ ให้บริกรรมว่า "สังฆะสัง มังคะลัง โลเก"
  ---------------------------------
  วิธีการสวมมงกุฏพระพุทธเจ้า
  -ให้เอาหัวแม่มือจรดหน้าผากลากอ้อมมาบรรจบกันที่ด้านหลังศรีษะแล้วอ้อมไปบรรจบกันที่หน้าผาก ให้บริกรรมว่า
  "อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเสพุทธะนาเมอิ"
  อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสพุทธะปิติอิ
  ---------------------------------
  ก่อนออกจากบ้านให้กลั้นหายใจหยิบดินมาใส่หัว(บางท่านไม่มีเนื้อที่ๆเป็นดินก็ให้กำหนดมโนภาพเอาเช่นเดียวกันแต่ท่านต้องระลึกถึงพระรัตนตรัยตลอด) แล้วบริกรรมว่า
  "นางแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยัง อยู่ สังขาตังโลกัง วิทู"
  -------------------------------------------
  ก่อนก้าวเท้าออกจากบ้านให้ยืนเอาเท้าชิดกัน มือประสานข้างหน้า แล้วกำหนดดูลมหายใจ ว่ารูจมูกข้างไหน ลมเดินสะดวกที่สุด ให้ก้าวเท้านั้น ออกไปก่อน แล้วบริกรรมว่า
  "อิติปิโส ภะคะวา ยาตรา ยามดี พระอาทิตย์เป็นศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ"(ถ้าเราจะออกเดินทางวันไหนก็ให้เปลี่ยนไปตามวันนั้นๆ)
  -----------------------------------
  ก่อนนอนกราบพระ 6 ครั้ง ที่หมอน
  1.พุทธัง วันทามิ
  2.ธัมมัง วันทามิ
  3.สังฆัง วันทามิ
  4.อุปัชฌาย์อาจาริยะ คุณัง วันทามิ
  5.มาตาปิตุ คุณัง วันทามิ
  6.พระไตรสิกขา คุณัง วันทามิ
  **แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า**
  ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้บังเกิดเป็นพระเมตตา พระมหาเสน่ห์ พระมหาลาภ พระมหาอุด อยู่ยงคงกระพันชาตรี แคล้วคลาด อุปัทวะอันตราย หายตัวได้
  **แล้วบริกรรมว่า**
  "สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ"
  อิทังพะลัง เอตัสมิง ระตะนะตะยัสมิง
  สัมปะสาทะนะ เจตะโสพุทธัง อธิษฐามิ
  ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ
  -ขอให้สรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์ เสนียดจัญไร สูญสลายหายไป ด้วย พุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ นะเคลื่อน โมถอน พุทคลอน ธาสูญหาย ยะละลาย หายด้วยนะโมพุทธายะ ภะวะตุสัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา สัพพะพุทธา สัพพะธัมมา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทาโสตถีภะวันตุเม
  -พุทธังกำลังกล้า ธัมมังกำลังแกร่ง สังฆังกำลังแรง ด้วยฤทธิ์แห่งพระกำลัง ขออัญเชิญพระปัจเจกมาช่วยเสกกับพระอรหันต์ ให้เป็นวิมานแก้วล้อมรอบครอบตัวพัวพัน คอยป้องกันภยันตราย
  **หลังจากนั้นให้บังสกุลตายเพื่อป้องกันการกระทำคุณไสยจาก ผู้อื่นขณะนอนหลับ แล้วภาวนาไครสรณคมณ์จนกว่าจะหลับ ตื่นเช้าก็บังสกุลเป็น

  **บังสุกุลตาย**
  "อนิจจาวะตะสังขารา อุปปา"
  ทะวะยะธัมมิโน อุปปัชชิตะวา
  นิรุธฌันติ เตสัง วูปะสะโมสุโข

  **บังสกุลเป็น**
  "อจีรัง วะตะยังกา โยปะฐะวิง"
  อธิเสสะติ ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ
  นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง  • clear.png
  ?temp_hash=e18bef95b4321869452e9e9026bb9e57.jpg

  *******************************************


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 พฤษภาคม 2017

แชร์หน้านี้

Loading...