วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2558 พระแม่กวนอิม แจกฟรีหนังสือ/และซีดี MP3

ในห้อง 'แจกฟรี' ตั้งกระทู้โดย jessica24b, 22 ธันวาคม 2014.

 1. jessica24b

  jessica24b เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  493
  ค่าพลัง:
  +492
  แผนที่ยศเส2.jpg

  หน้าปกหนังสือพระแม่กวนอิม.jpg

  หน้าปกซีดี เฮียวิทูร.jpg

  -หลัง หนังสือพระกษิติครรภ์โพธ.jpg

  วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2558 พระแม่กวนอิม แจกฟรีหนังสือ/และซีดี MP3 "พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์พาเที่ยวเมืองนรก/บารมีพระโพธิสัตว์กวนอิม"


  ประกาศ!!!ฟรี!!!*****วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2558*****อัญเชิญญาณพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์!!! ขอเรียนเชิญทุกๆท่านที่ต้องการแก้ไขปัญหาชีวิต ชี้วิบากกรรม บำบัดทุกข์ รักษาโรคกรรม คนเป็น ผู้ล่วงลับ เสียชีวิต คนหาย ด้วยญาณพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ ที่บ้านคุณวิทูร ทิพรัตนราภรณ์ 222/52 ซอยยศเส2 ถนนบำรุงเมือง เทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ จ. กทม. 10100 เบอร์ 081-336-6577 วิทูร อีเมล์ bhodhithas@yahoo.com ตรงข้ามโรงพยาบาลหัวเฉียวรถประจำทางที่ผ่าน 15, 47, 48, 204 , ปอ.508, ปอ.204*****แจก!!!ฟรี!!!หนังสือ-ซีดีพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์พาเที่ยวเมืองนรก/บารมีพระโพธิสัตว์กวนอิม ดังคำปณิธานของพระแม่กวนอิม" หากยังมีสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ จักไม่ขอบรรลุพุทธภูมิ" หมายกำหนดการแก้ไขปัญหาชีวิต ชี้วิบากกรรม บำบัดทุกข์ แก่บุคคลทั่วไป 1.ทุกวันพฤหัสบดีแรก และวันพฤหัสบดีที่สาม ของแต่ละเดือน 2. เปิดบ้าน ตั้งแต่ 17.00น. -18.00น. เปิดลงชื่อลำดับคิว ก่อน-หลัง เวลา 18.00น. - 18.30น. สวดมนต์ไทย-จีน 3. เวลา 18.30น. - 21.00น. อัญเชิญญานพระแม่ประทับฯ ตรวจกรรม 4. เวลา 21.00น. - 22.00น. กิจกรรมอื่น นั่งสมาธิกรรมฐาน 5. รับสำรองที่นั่ง+ให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆๆทั้งสิ้น สัปดาห์ละไม่เกิน 20คน 6. ลงชื่อจอง หรือโทรศัพท์จองได้ เฉพาะในวันประทับญาณพระแม่กวนอิมวันพฤหัสแรก และวันพฤหัสที่สามของเดือน ตั้งแต่เวลา 10.00น.-17.00น. โปรดโทรศัพท์สำรองที่เบอร์ 081-336-6577 วิทูร***ใครที่ได้ไปให้ไปตามคิวที่บ้านคุณวิทูร ทิพรัตนราภรณ์***ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 21.00 น.

  เพื่อเป็นการเผยแผ่บารมีของพระโพธิสัตว์ทั้ง 2 พระองค์ ยืนยันการมีอยู่จริงของขุมนรก สภาพการลงทัณฑ์ในนรกขุมต่างๆ สอนให้มนุษย์รู้จักการทำดี ละชั่ว กลัวบาป เกรงกลัวการก่อกรรม ทำบาป กระทำความผิด ต้องตกนรกรับโทษทัณฑ์ และให้ความเข้าใจในวิธีการโปรดสัตว์ ความเมตตาของพระโพธิสัตว์ต่อมวลมนุษย์

  นอกจากนี้ในเนื้อเรื่องยังสอดแทรกเนื้อหาธรรมะ ให้แนวคิดการเลือกวิธีสร้างบุญให้ถูกต้อง ให้แนวคิดในความหมายของกฎไตรลักษณ์ ให้ความเข้าใจในการสื่อสารกับโอปปาติกะ และให้ความมั่นใจว่า แม้ปุถุชนคนธรรมดาก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ ถึงขั้นมีญาน มีจิตสัมผัสพิเศษ และรับบารมีความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้

  ขนาดหนังสือ 6 x 8 นิ้ว ความหนา 150 หน้า + รูป 4 สีกระดาษอาร์ทมันอีก 16 หน้า ปกเคลือบพีวีซีด้าน+สปอตยูวีอย่างดี เข้าเล่มเย็บสันไสกาว น้ำหนักหนังสือ 250+กรัม (2 ขีดครึ่ง)
  แก้ไขใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 5) ขนาดหนังสือ 6 x 8 นิ้ว ความหนา 180 หน้า + รูป 4 สีกระดาษอาร์ทมันอีก 24 หน้า รวมน้ำหนักหนังสือ 303+กรัม (3 ขีดกว่า)

  ขอรับหนังสือได้ฟรีท่านละ 1 เล่ม และซีดีคนละ1แผ่นฟรี  วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2558 แจกฟรีพระผงพระอามิตาภพุทธเจ้า แก่ท่านผู้ศรัทธา

  สมเด็จพระอามิตายุสอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระอามิตาภพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแห่งดินแดนสุขาวดีโลกธาตุ เบื้องประจิมทิศ ทรงบริบูรณ์พร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ดุจดั่งดวงหฤทัยในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ในพระธรรมสูตรที่ชื่อว่า “มหาสุขาวดีวยุหสูตร” ได้กล่าวไว้ว่า องค์สมเด็จพระอามิตาภพุทธเจ้า ครั้นทรงเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า “โลเกศวร” เมื่อทรงมีวโรกาสได้สดับธรรมที่พระพุทธองค์ พุทธนามว่า “พระโลเกศวรราช” จึงบังเกิดปิติปราโมทย์เกิดปัญญารู้แจ้ง ทรงดำริถึงการประกาศพระอนุตรสัมมาสัมโพธิจิต จึงสละราชบังลังก์ แล้วครองเพศสมณะฉายาว่า “ธรรมกร” ได้บำเพ็ญโพธิสัตวมรรค แล้วทรงตั้งประกาศ มหาปณิธานไว้ ๔๘ ประการ โดยมีข้อที่ ๑๘ ที่กล่าวไว้ว่า “เมื่อเพลาที่ข้าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ สรรพสัตว์ในทศทิศ เมื่อได้สดับนามของข้าพระองค์แล้ว จักเกิดศรัทราโสมนัสเป็นที่สุดแห่งใจ กุศลมูลบรรดามีก็อุทิศเพื่อขออุบัติยังโลกธาตุของข้าพระองค์ จนถึงการระลึก( ภาวนา)ถึงสิบวาระ หากมิได้มาอุบัติแล้วไซร้จักมิขอตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เว้นเสียแต่ผู้ก่ออนันตริยกรรม ๕ ประการและผู้ทำลายพระธรรม” (จากหนังสือมหาสุขาวดีวยุหสูตร พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก วัดเทพพุทธาราม จ.ชลบุรี)

  จะกล่าวได้ว่าการระลึกถึงพระองค์ท่าน(พระอามิตาภพุทธเจ้า) และศรัทราอย่างบริสุทธิ์ใจ ก็ย่อมจะอุบัติยังสุขาวดีโลกธาตุ ด้วยเหตุนี้ทางคณะศิษย์พระโพธิสัตว์กวนอิม จึงมีจิตศรัทราที่จะจัดสร้าง พระผงพระอามิตาภพุทธเจ้า พุทธลักษณะตามคติมหายาน/วัชรยาน เพื่อมอบแก่ญาติธรรมผู้ศรัทราในองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า เป็นพุทธานุสติระลึกถึงองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณแห่งองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า เพื่อจักยังจุติสู่สุขาวดีพุทธเกษตร และเพื่อให้เหล่าผู้เจริญในธรรมได้บรรลุถึงพระนิพพานโดยเร็ว

  วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระผงพระอามิตาภพุทธเจ้า

  - เพื่อมอบแก่ผู้ศรัทธาในองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า
  - เพื่อเป็นพุทธานุสติระลึกถึงพระเมตตาธิคุณ พระกรุณาธิคุณแห่งองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า
  - เป็นกุศโลบาย ในโครงการ “สร้างสังคมพระโพธิสัตว์” เพื่อนำหลักพระธรรมสูตร และหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานิกายมหายานมาประกอบปฏิบัติให้เป็นไปตามวิถีชีวิต เพื่อยังประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ประเทศชาติ สังคม และตนเอง
  - เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบของผู้เจริญในธรรมให้ดำรงปฏิบัติทำความดีสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ธำรงมั่น ๕,๐๐๐ ปี

  ความหมาย

  ด้านหน้า : องค์พระอามิตาภพุทธเจ้าประทับนั่งท่าขัดสมาธิเพชร พระหัตถ์ทรงบาตร ปางมารวิชัยตามคติเถรวาท ประทับเหนือดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งดินแดนสุขาวดี เหนือองค์พระเป็นมนตรา "หูม" หรือ "โอม" และพระนามเป็นตัวอักษรไทยอ่านว่า "พระอามิตาภพุทธเจ้า"
  ด้านหลัง : บนสุดคือมันตราหูมหรือโอม เป็นองค์รวมแห่งพลังจักรวาล และพลังศรัทธาทั้งปวง เหนืออักษร "หูม" เป็นพระอุณาโลม เวียนทักขิณาวัตร หนึ่งในมหาปุริลักษณะ ๓๒ ประการแห่งองค์พระมหาบุรุษ รูปวัชรสี่ทิศ คืออาวุธประจำพระองค์ในองค์พระวัชรปาณีโพธิสัตว์ และท่านท้าวสักกะเทวราช เพื่อไว้ใช้ในการกำจัดอาสวะกิเลส และพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาให้จำเริญสถาพร ธำรงมั่น ๕,๐๐๐ ปี


  จำนวนจัดสร้างพระอามิตาภพุทธเจ้าทั้งหมด ๑๐,๐๐๐ องค์


  เงื่อนไขในการรับองค์พระ

  - เข้าใจถึงเจตนาจุดประสงค์ของผู้จัดสร้าง
  - ศรัทราในพระพุทธศาสนาอย่างถึงที่สุดแห่งใจ
  - ไม่โลภ ไม่ยึดติดในรูปวัตถุและไม่นำองค์พระไปเป็นของขลัง

  - ปฏิบัติบูชาตามหลักพระธรรม ของพระพุทธเจ้า

  วิธีการรับองค์พระ

  ที่อยู่ วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2558 ที่บ้านคุณวิทูร ทิพรัตนราภรณ์ 222/52 ซอยยศเส2 ถนนบำรุงเมือง เทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ จ. กทม. 10100 เบอร์ 081-336-6577 วิทูร อีเมล์ bhodhithas@yahoo.com ตรงข้ามโรงพยาบาลหัวเฉียวรถประจำทางที่ผ่าน 15, 47, 48, 204 , ปอ.508, ปอ.204


  ๑ ท่าน รับได้ไม่เกิน ๓ องค์
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 ธันวาคม 2014

แชร์หน้านี้

Loading...