บุญส่งท้ายปี ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระธาตุ ๑๘ แห่งพร้อมของบริวาร ปี ๒๕๖๓ ปีที่ ๗ รอบที่ ๑

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย นพศูล, 18 สิงหาคม 2019.

 1. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,858
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพมหากุศลถวายผ้าห่มพระบรมธาตุ ๑๒ แห่ง และถวายเครื่องบูชาพระบรมธาตุ ๖ แห่งรวม ๑๘ แห่ง พร้อมด้วยถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทอง ประทีปหอม ๑๐๘ ดวง ตุงไหมพรม ๑๒ ราศี น้ำผึ้ง น้ำปรุง และปัจจัยค่าน้ำค่าไฟฟ้าบำรุงวัดชำระหนี้สงฆ์ เพื่อถวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุและเพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นมหากุศลในชีวิตในปี ๒๕๖๓ ที่กำลังมาถึง ในการจัดทำนี้เป็นปีที่ ๗
  ซึ่งการได้ถวายห่มคลุมพระบรมธาตุเจดีย์ด้วยผ้าผืนใหญ่เสมือนได้ทำบุญถวายจีวรกับพระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงพระชนม์อยู่

  พระบรมธาตุทั้ง ๑๘ แห่ง ที่จะถวายผ้าห่มพระบรมธาตุและของบริวาร บูชาพระบรมสารีริกธาตุ โดยแบ่งเป็น ๒ รอบ ดังนี้
  รอบที่ ๑ ช่วงวันที่พฤหัสบดีที่ ๖ -วันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ๑.พระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (พระธาตุประจำปีเกิด ปีชวดหรือปีหนู)
  ๒.พระบรมธาตุเจ้าลำปางหลวง จังหวัดลำปาง (พระธาตุประจำปีเกิด ปีฉลูหรือปีวัว)
  ๓.พระบรมธาตุเจ้าวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ (พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะโรงหรือปีพญานาคหรืองูใหญ่)
  ๔.พระบรมธาตุเจ้าวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ (พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเส็งหรือปีงูเล็ก)
  ๕.พระบรมธาตุบ้านตาก จังหวัดตาก (พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมียหรือปีม้า)
  ๖.พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ (พระธาตุประจำปีเกิด ปีชวดมะแมหรือปีแพะ)
  ๗.พระบรมธาตุเจ้าหริภุญไชย จังหวัดลำพูน (พระธาตุประจำปีเกิด ปีระกาหรือปีไก่)
  ๘.พระบรมธาตุเจ้าวัดเกตุการาม จังหวัดเชียงใหม่ (พระธาตุประจำปีเกิด ปีกุนจอหรือปีหมา)
  ๙.พระพุทธบาท ๔ รอย จังหวัดเชียงใหม่

  รอบที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๓ -วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  ๑๐.พระบรมธาตุเจ้าช่อแฮ่ จังหวัดแพร่ (พระธาตุประจำปีเกิด ปีขาลหรือปีเสือ)
  ๑๑.พระบรมธาตุเจ้าแช่แห้งภูเพียง จังหวัดน่าน (พระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะหรือปีกระต่าย)
  ๑๒.พระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง จังหวัดเชียงราย (พระธาตุประจำปีเกิด ปีกุนหรือปีหมู)
  ๑๓.พระบรมธาตุจอมกิตติ จังหวัดเชียงราย (พระธาตุ ๑ ใน ๙ ของตำนานพระธาตุ ๙ จอม ของจังหวัดเชียงราย)
  ๑๔.วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย(ถวายประทีป ๑๐๘ ดวง ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง น้ำผึ้ง น้ำปรุง ตุง และปัจจัยบำรุงวัด)
  ๑๕.วัดพญาวัด อำเภอเมือง จังหวัดน่าน(ถวายจุดประทีป ๑,๐๐๐ ดวง ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง น้ำผึ้ง น้ำปรุง ตุง และปัจจัยบำรุงวัด)
  ๑๖.วัดพระธาตุเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน(ถวายประทีป ๑๐๘ ดวง ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง น้ำผึ้ง น้ำปรุง ตุง และปัจจัยบำรุงวัด)
  ๑๗.วัดช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน(ถวายประทีป ๑๐๘ ดวง ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง น้ำผึ้ง น้ำปรุง ตุง และปัจจัยบำรุงวัด)
  ๑๘.วัดสวนตาล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน(ถวายประทีป ๑๐๘ ดวง ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง น้ำผึ้ง น้ำปรุง ตุง และปัจจัยบำรุงวัด)

  รายละเอียดสิ่งของที่จัดถวาย
  ๑.ผ้าที่จะใช้ในการถวายผ้าห่มพระบรมธาตุจะเป็นผ้าตาดทองและสีแดงลายดอกพิกุล จำนวนที่ใช้ทั้ง ๑๔ แห่ง จะใช้ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
  ๒.ดอกไม้เงินดอกไม้ทองพร้อมแจกันอีก ๑๘ คู่
  ๓.ประทีปจำนวน ๑๐๘ ดวงต่อ ๑ แห่ง ทั้งหมด ๑๗ แห่ง และประทีปจำนวน ๑,๐๐๐ ดวง ๑ แห่ง
  ๔.ตุงไหมพรมรูป ๑๒ ราศี จำนวน ๑๘ ผืน
  ๕.น้ำผึ้งแท้ จำนวน ๑๘ ขวด
  ๖.น้ำปรุงสำหรับพรมใส่ผ้าห่มถวายบูชาพระบรมธาตุ ๑๘ แห่ง
  ๗.ปัจจัยถวายเป็นค่าน้ำค่าไฟฟ้าบำรุงวัด ๑๘ แห่ง

  รายละเอียดการร่วมบุญ
  โดยท่านสามารถร่วมเจริญกุศลเป็นเจ้าภาพเฉพาะสิ่งของหรือร่วมทุกอย่างในครั้งนี้ได้ดังนี้คือ

  ๑.กองบุญสัพพะกิจ เจริญมหากุศลได้ตามกำลังศรัทธา
  ๒.กองบุญรัตนบูชา กองบุญละ ๑๐๐ บาท ทั้งสิ้น ๙๐๐ กองบุญ

  ***********************************************
  ท่านสามารถโอนปัจจัยสมทบเจริญมหากุศลได้ที่
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 067-2-84741-9
  ชื่อบัญชี พรเทพ ธำรงสมบัติ

  (โอนทำบุญข้ามประเทศผ่านทาง S.W.I.F.T. Code)
  Account Name : Pornthep Thomrongsombat
  Bank's name : KASIKORNBANK PCL
  Branch : PHO SAM TON
  Savings Account Number : 067-2-84741-9
  S.W.I.F.T. Code : KASITHBK
  ท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook: Pornthep Thomrongsombat
  ติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 085-060-0601 LINE:850600601(พรเทพ)

  ท่านใดที่ร่วมทำบุญในกาลครั้งนี้รบกวนแจ้งชื่อ เพื่อข้าพเจ้าจะได้จัดพิมพ์ติดไว้กับผ้าห่มพระบรมธาตุในวันที่ถวายสืบไป
  หมายเหตุ : ปิดรับปัจจัยในการเจริญกุศลรอบแรกในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และปิดรับรอบที่ ๒ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  ปล.
  วันถวายผ้าห่มพระบรมธาตุจะแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รอบที่ ๑
  และช่วงเดือนพฤภาคม ๒๕๖๓ รอบที่ ๒

  หมายเหตุ :
  ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปถวายในครั้งนี้สามารถสอบถามได้ครับ
  pageรวม.jpg วัดพระธาตุศรีจอมทอง.jpg 16777131_1050544541722807_20904870_o.jpg พระธาตุช่อแฮ่.jpg พระธาตุแช่แห้ง.jpg วัดพระสิงห์.jpg วัดเจ็ดยอด.jpg พระบรมธาตุบ้านตาก.jpg 100_2878.JPG 100_2849.JPG วัดเกตุการามปีจอ.jpg 100_2905.JPG 100_1963.JPG 16730857_1049770888466839_1274349465_n.jpg วัดผาเงา.jpg ผ้าห่มพระธาตุ8พับ.jpg ตุง12ราศี.jpg 12784481_10207055801285899_1592234823_n.jpg น้ำผึ้ง.jpg เทียนประทีป.jpg น้ำปรุง.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 ธันวาคม 2019 at 00:28
 2. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,858
  รายชื่อเจ้าภาพตามกองบุญ
  *-*กองบุญสัพพะกิจ เจริญมหากุศลได้ตามกำลังศรัทธา

  ๑.คุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๓๓ บาท
  ๒.คุณNatsu Karmanatta พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๔ บาท
  ๓.คุณWeerawat Boonraksa พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ๔.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"Wheeler990" พร้อมครอบครัว และญาติมิตร ร่วมทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
  ๕.คุณพรเทพ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
  ๖.คุณนิรันดร์-คุณจุฬาพร-คุณนิศารัตน์ คำทอง พร้อมครอบครัวคำทอง,คุณธิติ สมุธิราช พร้อมครอบครัวสมุธิราช,คุณอรปรียา กระจ่างพิศ พร้อมครอบครัวกระจ่างพิศ และคุณวัฒนา เทพวงค์ พร้อมครอบครัวเทพวงค์ ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๙ บาท
  ๗.คุณพงษ์ศักดิ์ ลือเกษมสุข พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญปัจจัย ๓๗ บาท
  ๘.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"mypolicexp" พร้อมครอบครัว ร่วมบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญปัจจัย บาท
  ๑๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญปัจจัย ๑.๘๐ บาท
  ๑๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญปัจจัย ๒ บาท
  ๑๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญปัจจัย ๒ บาท
  ๑๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญปัจจัย ๑ บาท
  ๑๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญปัจจัย ๑ บาท
  ๑๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ๑๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ๑๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ๑๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ๑๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ๒๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญปัจจัย ๘ บาท
  ๒๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญปัจจัย ๒ บาท
  ๒๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญปัจจัย บาท
  ๒๓.
  *-*กองบุญรัตนบูชา กองบุญละ ๑๐๐ บาท ทั้งสิ้น ๘๐๐ กองบุญ
  ๑-๓.คุณจิรนันท์ วงค์ตะวัน พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๓ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๔.อาม่าซุ่ยกุง แซ่เฮ้ง พร้อมลูก ๆ หลาน ๆ ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕.คุณสุภาภร สุขเจริญ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖.คุณภณิดา อิชยาวณิชย์ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๘ บาท
  ๗.คุณจุฑามาศ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๘-๙.คุณยศยา นักดนตรี และคุณกฤชษฎา แสวงเจริญ ร่วมบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๐.คุณสุมาลี หนูบูรณ์ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๑.คุณภวัต สอนนิยม พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๒.คุณวินัย วีระกุล พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๓-๑๔.พล.ร.ต.ภาณุวัชร และคุณสมภัสสร กองจินดา พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๕.คุณชัญภัทร สมกุล พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๖.คุณฐานิกา สิทธิชัยโอภาส พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๗.คุณนภาวง แซ่เอี้ยว พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๘.คุณองอาจ ศรีดี พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๙.คุณันเฉลิม คงเกต พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๐.คุณมนูญ-คุณสำรวย-คุณศราวุธ-คุณมณีรัตน์ ผลประเสริฐ,คุณเทียมใจ ไชยระและคุณบัณฑิต สุวรรณโท พร้อมด้วยญาติพี่น้อง และบรรพบุรุษ ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๑.คุณอนุวัฒน์ แสวงศรี พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๒.คุณจิรกฤต รุ่งจิรโรจน์ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๓.คุณธนพัชญ์ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๔.คุณAbhidol Bint Meekhapan U-dhumbhorn พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๕.คุณบุ๋ม จิรยวัตน์,คุณVrapuj Jirayuwatc และคุณBee Pinny ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๖-๒๗.คณะบุญสุประวีณ์ นำบุญโดยคุณกุลปราการ นันทิกานต์ ร่วมบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๒๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๔-๓๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๓๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๘-๓๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๔๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๔๑-๔๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๔๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๔๔-๔๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๔๖-๔๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๔๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๔๙-๕๘.ล้งทุเรียนธัญชยชล (ภาสพร2),คุณรัตนา ตันติชัยนุสรณ์ พร้อมลูกๆ หลานๆ และคุณธัญชนก ปลื้มเกษร ร่วมบุญ ๑๐ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๐๐๐ บาท
  ๕๙-๖๐.คุณอัจฉรา พฤกษากร พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๖๑.คุณสุธารา-คุณมานพ ศรวิบูลย์ศักดิ์,คุณพักตร์เพียงเพ็ญ ศรวิบูลย์ศักดิ์,จ.ส.อ.หญิง วราภรณ์ ปิติคาม,คุณบุญนาค ปิติคามและคุณปริศนา คำนวณเดช ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๔๐ บาท
  ๖๒.คุณศุภานัน ตรีศรี พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๓.คุณเจตน์สฤษฏ์ ไกรสำอางค์ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๖ ท่าน ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖๕-๖๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๕ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๔๗๔.๗๔ บาท
  ๗๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๗๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๗๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๗๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๗๔-๘๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๘ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๘๐๐ บาท
  ๘๒.คุณเพทาย ศรีสรานุกรม,คุณสิภาลักษณ์ รังสิมาศุภาพ และพันตำรวจโทพินัย ศรีสรานุกรม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๕๐ บาท
  ๘๓-๘๗.คุณวริศนันท์ ยศกิมานันโท,คุณพรรษวัชร์ กิมานันโท,คุณกฤตย์ภัสสร เรือนงาม,คุณจิระวัฒน์ เรือนงาม และคุณพิชยา บุตรภาวงศ์ ร่วมบุญ ๕ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๕๐๐ บาท
  ๘๘.คุณพ่อกริช-คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๘๙.คณะบุญเอวัง โหตุ นำบุญโดยคุณYingAga Ruttanawijit ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๙๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๘ ท่าน ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๙๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๙๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๙๓-๙๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๙๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๙๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๙ ท่าน ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๙๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๙๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๙๙.คุณนรีรัตน์ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๐๐-๑๐๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๐๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๐๓-๑๐๕.คุณธวัลรัตน์ รัตนโชติชัยสกูล,คุณวลัยพรรณ ลาภสมสิทธิ์ และคุณอุททเณศกัณฑ์ ลาภสมสิทธิ์ ร่วมบุญ ๓ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๐๖-๑๐๗.คุณไพฑูรย์ สารลักษณ์ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๐๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๐๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๑๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗ ท่าน ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๑๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๑๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๑๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๑๔.คุณกิติภูมิ แซ่ตั้ง พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๑๕.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"pasit_ok" พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๑๖.ครอบครัวปทุมวัฒน์ ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๑๗.คุณภวยา เส็งพาณิช พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๑๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๑๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๙ ท่าน ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๒๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๒๑-๑๒๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๒๓-๑๓๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑๐ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๐๐๐ บาท
  ๑๓๓.นพ.ประวิทย์ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๘ บาท
  ๑๓๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๑ ท่าน ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๓๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๓๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๓๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๓๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๓๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๔๐.คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๔๑.คุณวริศนันท์ ยศกิมานันโท,คุณพรรษวัชร์ กิมานันโท,คุณกฤตย์ภัสสร เรือนงาม,คุณจิระวัฒน์ เรือนงาม และคุณพิชยา บุตรภาวงศ์ ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๔๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๔๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๔๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๔๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๔๖.คุณพิศ-คุณสมหวัง-คุณสมศักดิ์-คุณสมบูรณ์ เบ็ญมาศ,คุณเกษแก้ว-คุณดวง-ด.ญ.หทัยรัตน์ สุวรรณเกิดผล,คุณกิตติพล-คุณแสงจันทร์-คุณธรรมรัตน์-คุณธมนวรรณ-คุณคุณาสิน เบ็ญมาศ,คุณสุรีรัตน์ ทองเลิศ และด.ช.ชยพล ลิ่มสวัสดิ์ อุทิศบุญให้คุณสุวรรณ เบ็ญมาศ ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๕๐ บาท
  ๑๔๗.คุณวรัชต์วลี คุณพิพัฒน์กุล ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๔๘.ด.ช.ปฏิญญา ตรงต่อกิจ ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๔๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๘ ท่าน ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๕๐-๑๕๒.คุณวรรณวรางค์ ตรีมรรคา พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๓ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๕๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๕๔.คุณวรรณวรางค์ ตรีมรรคา พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๕๕-๑๕๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๓ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๕๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๕๙-๑๗๐.คุณสุทธิลักษณ์-คุณปิยะพงศ์-ด.ช.คารวะ และด.ญ.กรุณา ศรีโยธา ร่วมบุญ ๑๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๒๕๓ บาท
  ๑๗๑-๑๘๐.คุณคณัฎฎา ฐณิฐิคุณ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑๐ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๙๙๙ บาท
  ๑๘๑-๑๘๔.นาคราช-วลัญช์รัช-รวี,คุณวลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช,คุณรวี อาณานุการ,คุณปัณฑ์ณัฐ ปมณฑ์พัณณณัฐ และคุณรัฐนันท์ กิจเปรื่อง ร่วมบุญ ๔ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๔๐๐ บาท
  ๑๘๕-๑๘๙.คุณนงนาถ-คุณประจำ บัวงาม พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๕ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๕๐๐ บาท
  ๑๙๐.คุณเรณู บัวงาม พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๙๑.คุณณัฐฌา กสิกรินนท์ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๙๒.คุณดาราณี ทองอินทร์ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๙๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๘ ท่าน ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๙๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๕๐ บาท
  ๑๙๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๙๖-๑๙๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑๙๘-๒๐๒.คุณฮงคู-คุณดารณี แซ่เหล่า,คุณวิกรานต์-คุณณัฏฐนันท์-คุณณัฐสิณี ลิ่มสวัสดิ์ ร่วมบุญ ๕ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๕๐๐ บาท
  ๒๐๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๐๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๐๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๐๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๐๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ ท่าน ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๐๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๐๙-๒๑๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๒๑๑-๒๑๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๕ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๕๐๐ บาท
  ๒๑๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๑๗.คุณอภิญญา ชื่นศิริ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๕๐ บาท
  ๒๑๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๑๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๒๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗ ท่าน ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๒๑-๒๒๒.คุณปรียารัช-คุณธีรพงษ์-คุณวิริญา อรรฆรัตน์ ร่วมบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๒๒๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๒๔.คุณชัจจ์นันต์ ธรรมจินดา พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๙ บาท
  ๒๒๕.คุณยุภาวดี รัตนวโรภาส พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๒๖.คณะลูกหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๒๗.คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๒๘.คุณชนินทร สิขัณฑกนาค พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๒๙.คุณผสมศรี อนุวัตรนิติการ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๓๐.คุณเฉลิมศรี พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๓๑.คุณปุณณดา มักเจริญผล พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๓๒.คุณจุฑามาศ มโนรมย์ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๓๓.คุณธนินทรา ธนัชพรถนิตา,คุณลภัสรดา รดิษศรวัส,คุณวรรณารัตน-คุณธนันท์รัฐ สิริโสมานันท์ และด.ช.รัชชตานนท์ ชลประทิน ร่วมบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๓๔-๒๔๓.คุณนัฐญนัน ธันดรัฐบันพนัน-คุณวษิฐิวิระ รีราวิภัคภาษิฏาร่วมบุญ ๑๐ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๐๐๐ บาท
  ๒๔๔.
  ถวายรอบที่ ๒
  ๑-๗.นาคราช-วลัญช์รัช-รวี,คุณวลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช,คุณรวี อาณานุการ,คุณปัณฑ์ณัฐ ปมณฑ์พัณณณัฐ และคุณรัฐนันท์ กิจเปรื่อง ร่วมบุญ ๗ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๗๐๐ บาท
  ๘-๑๗.คุณนัฐญนัน ธันดรัฐบันพนัน-คุณวษิฐิวิระ รีราวิภัคภาษิฏาร่วมบุญ ๑๐ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๐๐๐ บาท
  ๑๘.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 ธันวาคม 2019 at 22:50
 3. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,858
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณจิรนันท์ วงค์ตะวัน พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๓ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 สิงหาคม 2019
 4. Kitipum

  Kitipum สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 กันยายน 2018
  โพสต์:
  15
  ค่าพลัง:
  +88
  ข้าพเจ้า นายกิติภูมิ แซ่ตั้ง ขอร่วมทำบุญ ในกองบุญรัตนบูชา ด้วยครับ สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 1.jpg
   1.jpg
   ขนาดไฟล์:
   52.4 KB
   เปิดดู:
   14
 5. pasit_ok

  pasit_ok การเวียนว่ายตายเกิดนั้นน่ากลัว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  1,648
  ค่าพลัง:
  +3,401
  วันนี้เพิ่งทำบุญ 100 บาท ขออนุโมทนาสาธุ
   
 6. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,858
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับอาม่าซุ่ยกุง แซ่เฮ้ง พร้อมลูก ๆ หลาน ๆ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 7. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,858
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณสุภาภร สุขเจริญ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 8. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,858
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณภณิดา อิชยาวณิชย์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๘ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 9. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,858
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณจุฑามาศ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 10. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,858
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณยศยา นักดนตรี และคุณกฤชษฎา แสวงเจริญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 11. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,858
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณสุมาลี หนูบูรณ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 12. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,858
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณภวัต สอนนิยม พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 13. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,858
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๓๓ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 14. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,858
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณวินัย วีระกุล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 15. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,858
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับพล.ร.ต.ภาณุวัชร และคุณสมภัสสร กองจินดา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 16. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,858
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณชัญภัทร สมกุล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 17. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,858
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณฐานิกา สิทธิชัยโอภาส พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 18. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,858
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณนภาวง แซ่เอี้ยว พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 19. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,858
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณองอาจ ศรีดี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 20. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,858
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณันเฉลิม คงเกต พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุและดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้ง ๑๓ พระบรมธาตุ และของบริวารในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมดอกไม้เงิน-ทองและประทีป ๑๐๘ ดวง ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   

แชร์หน้านี้

Loading...