ปิดรับบริจาค บุญวันสุดท้าย ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญของร่วมบรรจุพระธาตุนำไปถวายร่วมกับทางวัดปงของ เชียงแสน ๑๖ มีนานี้

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย นพศูล, 8 มีนาคม 2018.

 1. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,113
  ค่าพลัง:
  +3,843
  2600.png2600.pngเนื่องด้วยผมจะเดินทางไปร่วมงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณ พระธาตุเขียวแก้วจินดามณี วัดปงของ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางผมจะได้น้อมนำพระบรมสารีริกธาตุบ้างส่วน และของบริวารถวายบรรจุในพระธาตุเจดีย์เพื่อเป็นพุทธบูชา
  โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

  ๑.พระแก้วแกะสลัก ๕ สี สีประจำพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ พร้อมสัปทนทองเหลืองชุบทอง ร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา
  ๒.พิกุลทองคำ ราคาดอกละ ๑,๘๐๐ บาท
  พิกุลนาก ราคาดอกละ ๑,๒๐๐ บาท
  พิกุลเงิน ราคาดอกละ ๕ บาท
  จำนวน ๑ ชุด
  ๒.ดอกบัวเงิน กระถางละ ๑,๕๐๐ บาท
  ดอกบัวทอง กระถางละ ๑,๕๐๐ บาท
  จำนวน ๑ คู่
  ๓.เศษพลอยเพริดอทสีเขียว จำนวน ๕ กิโลกรัม กิโลกรัมละ ๒๕๐ บาท
  ๔.น้ำปรุง จำนวน ๒ ขวด ขวดละ ๒๕๐ บาท

  1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png โดยแบ่งเป็นกองบุญทั้งสิ้น ๙๐ กองบุญ กองบุญละ ๑๐๐ บาท หรือจองเป็นเจ้าภาพตามสิ่งของข้างต้น 1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png
  2600.png2600.pngจึงขอบอกบุญเจริญกุศลร่วมกันในครั้งนี้มายังท่านทั้งหลายที่จะร่วมบุญและบารมีร่วมกัน โดยปัจจัยส่วนหนึ่งจะได้รวบรวมไปถวายสมทบในงานสมโภชพระธาตุฯ ในกาลครั้งนี้ด้วย 2600.png2600.png
  1f308.png 1f308.png โดยท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อร่วมสมทบได้ที่
  2600.png2600.pngธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 067-2-84741-9 ชื่อบัญชี พรเทพ ธำรงสมบัติ
  2600.png2600.png
  1f308.png 1f308.png ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่
  Facebook: Pornthep Ake หรือ ติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 085-060-0601 (พรเทพ)

  2600.png2600.pngระยะเวลาในการบอกบุญครั้งนี้ : ถึงวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 2600.png2600.png
  1f60a.png 27a1.pngหมายเหตุ : การบุญในครั้งนี้เป็นการทำบุญส่วนของผมและท่านทั้งหลายที่นำไปถวายร่วมบรรจุกับทางวัด โดยไม่ใช่การบอกบุญของทางวัดแต่อย่างใด รูปที่แสดงนี้เป็นรูปสิ่งของที่จะได้น้อมนำไปถวายร่วมกับทางวัด
  1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png ปล. ท่านใดจะฝากของร่วมบรรจุกับทางผม สามารถสอบถามได้ครับ 1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png ทาสีทองแล้ว.jpg รวมใหม่.jpg พิกุล.jpg ดอกบัวเงินทอง.jpg 13226825_10209785713348797_9031797133850873729_n.jpg
   
 2. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,113
  ค่าพลัง:
  +3,843
  1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png กองบุญของร่วมบรรจุพระธาตุ ๙๐ กองบุญ ทำบุญกองบุญละ ๑๐๐ บาท 1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png
  ๑-๓.คุณดาวรัตน์ มิ่งฉาย พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๔-๑๓.คุณนัฐญนัน ธันดรัฐบันพนันและคุณวษิฐิวิระ รีราวิภัคภาษิฏา ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๑๔-๒๓.คุณวิภรนัฐชา เพียรสุภาพ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๒๔-๒๕.คุณพิสุทธิ์ อัครชัยลาภิศ พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๒๖-๒๗.คุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๒๘-๒๙.คุณนพชัย เดชเสน พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๓๐-๓๑.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"peekmaii" ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๓๒-๓๓.คุณเสรี วงษ์ทองเหลือ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๓๔-๓๕.คุณกำธร-คุณผ่องศรี-คุณตะวัน-คุณสุนิษา วรุณตระการ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๓๖.
  1f4a0.png กองบุญของร่วมบรรจุพระธาตุ ทำบุญตามกำลังศรัทธา 1f4a0.png
  ๑.คุณโชดก ขำรักษา พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ๙๐ บาท
  ๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑ บาท
  ๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๒ บาท
  ๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑๙ บาท
  ๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๒ บาท
  ๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๕๐ บาท
  ๗.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 มีนาคม 2018
 3. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,113
  ค่าพลัง:
  +3,843
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณดาวรัตน์ มิ่งฉาย พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๓๐๐ บาท
   
 4. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,113
  ค่าพลัง:
  +3,843
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณนัฐญนัน ธันดรัฐบันพนันและคุณวษิฐิวิระ รีราวิภัคภาษิฏา ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
   
 5. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,113
  ค่าพลัง:
  +3,843
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณวิภรนัฐชา เพียรสุภาพ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
   
 6. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,113
  ค่าพลัง:
  +3,843
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับพิสุทธิ์ อัครชัยลาภิศ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๒๐๐ บาท
   
 7. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,113
  ค่าพลัง:
  +3,843
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญ กับคุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
   
 8. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,113
  ค่าพลัง:
  +3,843
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญ กับคุณนพชัย เดชเสน พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๒๐๐ บาท
   
 9. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,113
  ค่าพลัง:
  +3,843
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญ กับคุณโชดก ขำรักษา พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ๙๐ บาท
   
 10. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,113
  ค่าพลัง:
  +3,843
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญ กับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑ บาท
   
 11. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,113
  ค่าพลัง:
  +3,843
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญ กับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๒ บาท
   
 12. peekmaii

  peekmaii เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 กันยายน 2014
  โพสต์:
  185
  ค่าพลัง:
  +824
  ผมขอร่วมบุญกองบุญของร่วมบรรจุพระธาตุ ๙๐ กองบุญ ทำบุญกองบุญละ ๑๐๐ บาท จำนวน 2 กองบุญ เป็นเงิน 200 บาท

  โอนให้แล้วที่ ธ.กสิกรไทย
  ลบ:067-2-84741-9
  ชบ:พรเทพ ธำรงสมบัติ
  เมื่อ วันที่ 12/03/61 เวลา 17.26 น.

  ขอร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วย ครับ
   
 13. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,113
  ค่าพลัง:
  +3,843
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญ กับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๒ บาท
   
 14. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,113
  ค่าพลัง:
  +3,843
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญ กับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑๙ บาท
   
 15. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,113
  ค่าพลัง:
  +3,843
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญ กับท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"peekmaii" ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๒๐๐ บาท
   
 16. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,113
  ค่าพลัง:
  +3,843
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญ กับกองบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมและพระใหญ่ทุกวัน นำบุญโดยคุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๕๑๐ บาท
   
 17. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,113
  ค่าพลัง:
  +3,843
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณเสรี วงษ์ทองเหลือ(Seri Wongthonglua) พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๒๐๐ บาท
   
 18. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,113
  ค่าพลัง:
  +3,843
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
   
 19. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,113
  ค่าพลัง:
  +3,843
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณกำธร-คุณผ่องศรี-คุณตะวัน-คุณสุนิษา วรุณตระการ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
   
 20. d_thep

  d_thep เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2012
  โพสต์:
  46
  ค่าพลัง:
  +169
  ผมขอร่วมบุญ....200 บ.โดยท่านจัดการตามสะดวกครับ.....สาธุ...
   

แชร์หน้านี้

Loading...