Edit Tags: ถวายที่ดินบูรณะวัดโบราณ ๕๐๐ กว่าปี ๑๐๐ บ. / ตร.วา เหลือ 385 ตร.วา แม่พระธรณีดลให้เหลือกินเหลือใช้

แท็กหลายให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , )

Loading...