คำทำนายโบราณ เมื่อกึ่งพุทธกาล พระพุทธศาสนาจะกลับเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสูงสุด (พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป)

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 25 สิงหาคม 2016.

 1. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,543
  กระทู้เรื่องเด่น:
  94
  ค่าพลัง:
  +62,454
  ปี พ.ศ. 2560 คือ กึ่งพุทธกาล ครบ 2,500 ปี หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน
  การใช้ พ.ศ. ของประเทศไทยคลาดเคลื่อน

  1). The Cambridge and Oxford histories of India ยอมรับว่า พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพาน 483 ปีก่อน คริสตศักราช

  ปีนี้ 2016 + 483 = ปี 2499
  พระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานไปแล้ว 2,499 ปี

  พ.ศ. ของไทย ปัจจุบัน คือ พ.ศ. 2559 เท่ากับว่า พ.ศ.ไทยเรา เร็วไปกว่า 60 ปี

  The Cambridge and Oxford histories of India accept 483 B.C as the date of Buddha’s nirvana.
  He was 80 years old when he died, so this puts his birth year at 563 BCE  2). ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร
  บอกว่า การเรียก พ.ศ.ผิดนี้ เริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ตามชินกาลมาลีปกรณ์ ระบุว่า พระเจ้าอโศกเสวยราชย์ ระหว่าง พ.ศ.214-255
  ที่ทราบว่าผิดความจริง ก็เพราะพระองค์ส่งสมณทูตไปตามเมืองต่างๆ (กระทั่งสุวรรณภูมิ) เมืองเหล่านี้มีศักราชจดไว้แน่นอน เทียบศักราชดูแล้ว พบว่า นับ พ.ศ.มากเกินไป 1 รอบ คือ 60 ปี
  อ้างอิง


  3). ถ้า พ.ศ. ของไทยคลาดเคลื่อนตามเหตุผลข้างต้น
  ปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 2,499 ปี อีก 1 ปี ก็ครบ 2,500 ปี
  ดังนั้นปี พ.ศ. 2560 ครบ 2,500 ปี ที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน เป็นยุคกึ่งพุทธกาลของ 5,000 ปี

  คำทำนายโบราณ
  กึ่งพุทธกาล พุทธศาสนาจะกลับเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสูงสุด


  _paragraph__2_146.jpg tip_1_170.jpg

  ได้คัดลองบางส่วนมากจาก
  หนังสือ ทิพยอำนาจ
  โดย พระอริยคุณาธาร (ปุสโส เส็ง , ปธ. 6)
  วัดป่าเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

  ในบทที่ ๑๐ วิธีสร้างทิพยอำนาจ ทิพพจักขุ ตาทิพย์ ได้กล่าวถึง ทิพพจักขุ การเห็นอนาคต เช่น ทิพพจักขุญาณของ พระมหาโมคคัลลีบุตรติสสเถระ และคำทำนายโบราณอนาคตของพุทธศาสนา ได้คัดลอกบางส่วน มาด้านล่าง

  ___________________

  คำทำนายโบราณชิ้นหนึ่งได้เป็นที่ตื่นเต้นสนใจกัน เมื่อประมาณ ๑๐ กว่าปีมานี้มีว่า
  เมื่อพระพุทธศาสนาถึงกึ่ง ๕,๐๐๐ ปีนับแต่พุทธปรินิพพานมา
  พระพุทธศาสนาจะกลับเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสูงสุดคล้ายสมัยพุทธกาล


  พระมหาเถระโพธิสัตว์ผู้มีบุญญาภิสมภาร มีอิทธาภินิ-หาร เชี่ยวชาญทางอภิญญาในสุวรรณภูมิ
  จะได้เป็นประธานาธิบดีสงฆ์ ทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังนานาประเทศ เริ่มต้นที่อินเดีย ไปยุโรปและอเมริกา


  ประชาชนชาวโลกจะหันมานับถือพระพุทธศาสนามากมาย
  คนทั้งหลายจะนิยมในการฝึกฝนอบรมจิตใจในทางพระพุทธศาสนา
  ประเทศชาติบ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุข ด้วยร่มเงาของพระพุทธศาสนาดังนี้


  บัดนี้ก็จวนจะถึงสมัยกึ่งพระพุทธศาสนาแล้ว
  เงาเจริญแห่งพระพุทธศาสนาเริ่มปรากฏแล้ว
  ชาวอัศดงคตประเทศกำลังหันมาสนใจในพระพุทธศาสนามากขึ้น

  แต่ใครเป็นตัวการตามทำนายนั้น ยังมิได้เป็นที่ปรากฏแก่วงการพระพุทธศาสนา
  ขอให้คอยดูต่อไปว่าจะจริงเท็จแค่ไหน
  ถ้าคำทำนายเป็นจริงขึ้นก็แปลว่า ชาวพุทธผู้ให้คำทำนายไว้นั้นมีทิพพจักขุวิเศษที่สุดได้แน่ๆ ทีเดียว
  และตัวการในคำทำนายนั้น จะเป็นบุคคลที่น่าอัศจรรย์ที่สุดของโลกสมัยใหม่ด้วย.  คัดลอกมาอีกส่วนหนึ่ง

  เจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจันทเถระ จันทร์) เมื่อไปสร้างวัดเขาพระงาม ที่จังหวัดลพบุรี
  สร้างพระพุทธรูปไว้บนไหล่เขา ให้นามพระว่ากึ่งยุค
  คือ ท่านคิดว่าในสมัยกึ่งพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองคล้ายกับสมัยพุทธกาล

  ท่านพิจารณาดูชีวิตของท่านจะไม่ได้อยู่เห็นสมัยนั้น แต่คิดอยากทำอะไรไว้เป็นที่ระลึกสำหรับกึ่งยุคบ้าง
  จึงคิดคำนวณนับแต่วันตรัสรู้มาจนถึงเวลาที่ท่านสร้างพระพุทธรูปใหญ่นั้นครบ ๒,๕๐๐ ปีพอดี
  จึงได้จัดการฉลองและขนานพระนามพระพุทธรูปนั้นว่า พระกึ่งยุค

  ในคราวมีงานฉลองวัดและพระพุทธรูปใหญ่นั้น มีผู้ต่อว่าท่านว่า มาสร้างวัดไว้ในป่าในดงใหญ่โต
  ต่อไปจะมีใครมาดูแลรักษา ทำเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆ
  ท่านจึงกล่าวตอบเป็นคำทำนายว่า ต่อไปไม่นานสถานที่นี้จะมีบ้านเมืองคนอยู่เต็ม
  มีไฟฟ้าใช้สว่างไสวทั่วไปแม้กระทั่งในวัดนี้
  ดังนี้ บัดนี้เหตุการณ์ก็เป็นจริงดังที่ท่านทำนายไว้ทุกประการ


  คัดลอกมาอีกส่วนหนึ่ง

  มีคำทำนายว่าสมัยกึ่งพระพุทธศาสนาจะมีขึ้นถึงขีดสูงสุดคล้ายสมัยพุทธกาล
  จะมีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานถึงภูมิพระอรหันต์ เชี่ยวชาญทางอภิญญา

  และพระมหาเถระโพธิสัตว์ผู้มีบุญญาภินิหารในสุวรรณภูมิ
  จะได้รับเกียรติเป็นประธานาธิบดีสงฆ์สากล จะทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก
  ตั้งต้นที่อินเดียไปยุโรปและอเมริกา มหาชนชาวโลกจะหันมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก
  โลกจะร่มเย็นเป็นสุขด้วยร่มเงาของพระพุทธศาสนา ดังนี้


  ข้าพเจ้าได้เรียนถามพระอาจารย์ภูริทัตตเถระ (มั่น) ว่าคำทำนายโบราณนี้จะเป็นจริงไหม
  ท่านว่า เจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจันทเถระ จันทร์) บอกว่าจริง
  เมื่อข้าพเจ้าถามถึงความเห็นเฉพาะตัวของท่าน ท่านก็บอกว่าเป็นจริง
  เวลานี้ก็จวนถึงแล้ว เราคอยดูต่อไป.  ที่มา หนังสืออำนาจทิพย์
   
 2. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,543
  กระทู้เรื่องเด่น:
  94
  ค่าพลัง:
  +62,454
  คัดลอกบางส่วนมาจากหนังสือ
  อภิญญา เล่มที่๒ เกณฑ์อภิญญา
  โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)

  [​IMG]

  ที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่า

  "หลังจากกึ่งพุทธกาลแล้ว พุทธศาสนาจะรุ่งเรืองอีกวาระหนึ่ง
  และก็จะมีพระอริยเจ้ามากคล้ายสมัยพระองค์อยู่"


  ปี ๒๕๒๑ ที่ฝึก "มโนมยิทธิ" ท่านให้ลดกำลัง
  ท่านบอกว่า "จากนี้ไปอีก ๒๐ ปี ( ๒๕๔๑ ) อภิญญาหกกำลังจะขึ้น .."
  หมายความว่า อภิญญาหกจะเข้า จะบำเพ็ญอภิญญาหกกันได้

  คำว่า "เข้า" หมายความว่า กำลังใจคนรับอภิญญาหกได้

  ทีนี้ถ้าหากว่าพวกนี้รีบตายไปเสียก่อน ไปไม่ได้แล้ว ถ้าหากท่านรีบตายไปเสียก่อนแล้ว จะมีใครใช่ไหม
  คือว่า พวกที่จะได้อภิญญาหกขึ้นมา มันต้องมีครูที่ได้อภิญญาหกสอน
  ไปเอาครูวิชชาสาม เอาไอ้คน ป.๓ มาสอน ม.๘ มันก็เสร็จล่ะ! ใช่ไหม...สวัสดี*


  __________________________


  คัดลอกบางส่วนมาจากหนังสือ
  อภิญญา เล่มที่๒ ..
  เรื่องหลวงพ่อท่านเป็นผู้ปูพื้นฐานไว้เพื่อรับ "อภิญญาหก"

  โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)

  [​IMG]

  พวกอภิญญาหกเขาต้องมาอีกพวกหนึ่ง
  พวกสอนอภิญญาหกน่ะเขาจะมาอีกชุดต่างหาก
  พวกเราพวกปูพื้นฐาน พวกสอนนักเรียนเตรียม
  โน่น! อภิญญาหกเขาต้องหนุ่ม ไม่งั้นมันเล่นไม่ไหวหรอก
  จะมาจากพวกไหน พวก "พุทธภูมิ" ทั้งนั้นแหล่ะ!
  ก็ต้องเป็นพวก "พุทธภูมิ" ที่มีอารมณ์เข้ม!!...


  ไอ้นี่มันพัง พุทธพัง ( หัวเราะ ) คือว่า พุทธภูมิที่มีอารมณ์เข้ม
  อย่างพุทธภูมิที่เต็มในชาตินี้ตัดปลายนิดเดียวแต่ว่าพุทธภูมิเขาช่วยกันได้
  และพวกเรียนต่อนี้ต้องเป็นพุทธภูมิหมด แต่หัวหน้าต้องเข้มแข็ง
  หัวหน้าที่ฝึกอภิญญามันต้องคล่องอภิญญา ไม่คล่องฝึกเขาไง อภิญญาน่าสนุกดีนะ!
  เล่นกลสนุก! ถ้าฝึกอภิญญาหกนี่ต้องบ้า ๆ บวม ๆ อภิญญาห้า หลวงน้า!
  คนดีทำไม่ได้ต้องคนบ้า ก็ทุกอย่างทำแล้วก็ต้องพลาด ดีไม่ดีก็หล่นตุ๊บตั๊บ ๆ
  ไปตามเรื่องตามราว ก็เรียกว่าทุกอย่างทู้ซี้ทุกอย่าง

  ถ้าพวกอภิญญาห้าเข้ามานี่ พวกหนังสือพิมพ์โจมดีว่าบ้าอีกหลายเดือน
  เอ้า! พวกนี้บ้า ๆ บวม ๆ เขาทำเหมือนบ้าน่ะใช่ไหม ทำในสิ่งที่เขามันทำไม่ได้
  และทำในสิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ คือว่าทำสิ่งที่เขาทำไม่ได้ เขาก็หาว่าบ้า ๆ บวม ๆ
  ก็มีเรื่องเสียอยู่เรื่อง ถ้าพระได้น่ะมันวงแคบ มันช่วยเขาได้ยาก เรื่องบ้านเมืองน่ะ มันช่วยได้นิดเดียว

  ถ้าฆราวาสเขาได้นี่ดี แต่ว่าได้อยู่ในช่วงฌานโลกีย์นะ

  "สงคราม" มานี่ แกเข้าเตโชกสิณ เอาไฟล้อมเท่านั้นแหละ
  ไม่งั้นก็เข้านีลกสิณเดินไม่เห็นอะไร มืดตื้อ .. เดินชนกันตายเลย


  "หลวงพ่อคะ ตอนนั้นยังต้องใช้ผู้มีฝีมือช่วยบ้านเมือง บ้านเมืองไม่เจริญถึงช่วย.."

  เปล่า ๆ พูดถึงว่าถ้าจะช่วยบ้านเมืองในด้าน "สงคราม" มันใช้ได้ยาก
  คือ พระนี่ต้องอยู่ในขอบเขตเพื่อการ "ตัดกิเลส" เท่านั้น
  ถ้าจะเอา "อภิญญา" ไปช่วยก็ช่วยในการเจริญ "ศรัทธา" ให้เขาเกิดความเชื่อมั่น
  คือว่าทำในสิ่งที่เขาทำไม่ได้ให้เห็นเป็นอัศจรรย์ และศรัทธามันก็เกิดได้เท่านั้นเอง


  ที่มาหนังสืออภิญญา
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • power012.jpg
   power012.jpg
   ขนาดไฟล์:
   18.2 KB
   เปิดดู:
   25,633
  • power011.jpg
   power011.jpg
   ขนาดไฟล์:
   29.6 KB
   เปิดดู:
   25,784
 3. นาย หวังดี

  นาย หวังดี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 เมษายน 2013
  โพสต์:
  395
  ค่าพลัง:
  +1,268
  กราบหลวพ่อครับ
   
 4. เกศภัทร์

  เกศภัทร์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  906
  ค่าพลัง:
  +732
  กึ่งพุทธกาล ครบ 2,500 ปี .. น่าจะเริ่มที่ พ.ศ.๒๔๕๐ จบที่ พ.ศ.๒๕๕๐ ช่วงนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ สายกรรมฐาน มีจำนวนมาก .. ก่อน๒๔๕๐ และหลัง๒๕๕๐ มีน้อย และปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๙ มีข่าวเสื่อมเสียในวงการพุทธศาสนามาก อาจเป็นเพราะสื่อสารกันเร็ว แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเร็ว กรอปกับเทคโนโลยี่เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันมาก เลยทำให้รู้สึกว่าพุทธศาสนาในประเทศไทย เริ่มจางลง ๆ
   
 5. anukzer

  anukzer Pattama Nitsaro

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 เมษายน 2008
  โพสต์:
  325
  ค่าพลัง:
  +915
  สาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ
   
 6. plaspirit

  plaspirit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 กันยายน 2008
  โพสต์:
  368
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,117
  สาธุครับ
   
 7. mvppl

  mvppl เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2013
  โพสต์:
  61
  ค่าพลัง:
  +123
  กึ่งพุทธกาลศาสนาจะเจริญขึ้นมาหนหนึ่ง ตามที่เข้าใจคือมันผ่านมาแล้ว ที่เจริญคือยุคหลวงปู่มั่นและลูกศิษย์ท่าน เป็นยุคที่พระอรหันต์มีมาก และตอนนี้ยังคงมีอยู่แต่ก็น้อยลงมาก

  ณ ปัจจุบันมันจะเสื่อมถอยไปเรื่อยๆ เพราะความเจริญและเทคโนโลยี ป่าไม้หดหาย เหลือที่ประกอบความเพียรที่จะตัดละกิเลสลดลงไปทุกที

  คำว่าเจริญในความหมายของพระพุทธเจ้าน่าจะหมายถึงคนที่มีจิตเข้าถึงธรรมแท้ ไม่ใช่คนนับถือพุทธแบบเอาเป็นกระพี้แพร่หลายไปทั่วโลก นับถือเป็นรูปแบบดูดีสวยงาม แต่ว่าศีลห้านังทำผิดอยู่เนืองๆ แบบนี้ถึงคนทั่วโลกจะมาสนใจพุทธมากขึ้น มันเป็นพุทธตามรูปแบบ อย่างนี้น่าจะเรียกว่าศาสนาเริ่มเสื่อมถอยมากกว่า
   
 8. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,811
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,524
  จริง...คอยติดตาม ถึงเวลามันประจักษ์เอง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 กันยายน 2016
 9. ฺBu

  ฺBu สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 เมษายน 2010
  โพสต์:
  13
  ค่าพลัง:
  +15
  สาธุๆเหมือนจะจริงนะครับเพราะตอนนี้เวลาใครไปทำบุญก็จะโฟสfacebookกันคนที่เห็นก็อยากไปบ้าง
   
 10. tanin2507

  tanin2507 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2012
  โพสต์:
  51
  ค่าพลัง:
  +2,162
  อยากให้พระพุทธศาสนาเจริญถึงขีดสูงสุดนับจากบัดนี้ไป และจุดศูนย์กลางพระพุทธศาสนาขอให้อยู่ที่ประเทศไทย มีผู้คนทั่วโลกนับถือศาสนาพุทธเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
   
 11. sukum2018

  sukum2018 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มีนาคม 2018
  โพสต์:
  7
  ค่าพลัง:
  +5
  อนุโมทนา สาธุ ครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...