ขอเชิญร่วมถวายพระไตรปิฎก ๙๑ เล่มพร้อมตู้ ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ในห้อง 'ธรรมทาน - วิทยาทาน' ตั้งกระทู้โดย eddy9305, 15 สิงหาคม 2011.

 1. boradcard186

  boradcard186 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  268
  ค่าพลัง:
  +759
  วันนี้ผมได้โอนเงิน 200 บาท เพื่อร่วมทำบุญถวายพระไตรปิฏก โอนเวลา 12.44 น. โอนที่ ธ.ไทยพาณิชย์ ครับ..
   
 2. eddy9305

  eddy9305 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  138
  ค่าพลัง:
  +295
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ

  อปฺปมาโท อมตํ ปทํ

  ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย
   
 3. pc2828

  pc2828 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  64
  ค่าพลัง:
  +455
  ขอร่วมทำบุญ 200 บาทครับ โดยโอนเงินทางATM เมื่อเวลา 09.47 น.วันที่ 07/11/11 และขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยครับ
   
 4. eddy9305

  eddy9305 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  138
  ค่าพลัง:
  +295
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ

  ยํ ขนฺติมา สปฺปุริโส ลเภถ ขนฺติพลสฺสูปสมนฺติ เวรา

  (เพราะ) เวรทั้งหลายของผู้มีขันติเป็นกำลังนั้น ย่อมสงบระงับ
   
 5. deelek

  deelek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  6,697
  ค่าพลัง:
  +16,232
  กราบอนุโมทนา สาธุ ๆ
  ในบุญกุศลกับทุกท่าน
  ในกาลนี้ด้วยครับ
  นิพพานัง ปัจจโย โหตุ
   
 6. eddy9305

  eddy9305 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  138
  ค่าพลัง:
  +295
  อมานา ยตฺถ น ตตฺถ วสตี วเส
  อะมานา ยัตถะ นะ ตัตถะ วะสะตี วะเส
  ที่ใดไม่ยกย่องคนดี ใครๆ ก็ไม่ควรอยู่ที่นั้น
   
 7. xyz

  xyz เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มกราคม 2005
  โพสต์:
  195
  ค่าพลัง:
  +532
  ได้โอนเข้าไป 1000.13 bath วันนี้ ชื่อ บุญชัย

  และขออนุโมทนากับทุกๆท่านด้วยนะครับ
   
 8. eddy9305

  eddy9305 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  138
  ค่าพลัง:
  +295
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ

  อตฺตานญฺเจ ตถา กยิรา ยถญฺญมนุสาสติ
  ถ้าพร่ำสอนผู้อื่นฉันใด ก็ควรทำตนฉันนั้น
  ขุ.ธ.๒๕/๓๖
   
 9. phanao

  phanao Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤษภาคม 2007
  โพสต์:
  7
  ค่าพลัง:
  +50
  ผมได้ร่วมทำบุญถวายพระไตรปิฎก ๙๑ เล่มพร้อมตู้ ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน 300.25 บาท และส่งรายชื่อทาง e-mail ให้เรียบร้อยแล้วครับ
  โอนเงินแล้ววันที่ 24/11/54 เวลา 14.47น. ครับ

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ

  และขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่บิดา มารดา ญาติทั้งหลาย บุตรภรรยา เทวดาทั้งหลายและเทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าและขอแม่พระธรณีและพระยายมบาล จงเป็นพยานในการทำบุญนี้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ทำบุญในครั้งนี้เพื่อน้อมบูชาพระรัตนตรัยทั้ง 3 สรณะสูงสุดแห่งชีวิตของข้าพเจ้า พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรมทุกพระธรรมขันธ์ พระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าทุกๆ พระองค์ พร้อมด้วยพระโพธิสัตว์เจ้า พระมหาโพธิสัตว์เจ้า พระบรมโพธิสัตว์เจ้า พระอนิตยโพธิสัตว์ พระนิตยโพธิสัตว์เจ้าทุกๆ พระองค์ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลผลบุญทั้งหลายที่ได้ทำแล้วแก่บิดามารดาทุกภพทุกชาติ อุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ทุกภพทุกชาติ เจ้าบุญนายคุญทุกภพทุกชาติ ญาติสนิทมิตรสหายทุกภพทุกชาติ เทพพรหมเทวดา 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน หมื่นโลกธาตุแสนโกฏิ พระเพลิง พระพาย แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ มนุษย์ทั้งหลายในอนันตจักรวาล ท่านทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ในภูมิอบายทั้ง 4 อันได้แก่ ภูมินรก ภูมิเปรต ภูมิอสูรกาย และภูมิสัตว์เดรัจฉาน ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยได้ช่วยแปลสภาพบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว ให้สัตว์ในอบายภูมิทั้ง 4 ให้ได้รับผลบุญในครั้งนี้ด้วย ขอเจ้ากรรมและนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ ขอท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงมาอนุโมทนาบุญ และอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ
  และขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่พระยานาคทุกตระกูล และโปรดพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ยังยืนถาวรสืบไปเทอญ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • P1000117.jpg
   P1000117.jpg
   ขนาดไฟล์:
   324.2 KB
   เปิดดู:
   28
 10. eddy9305

  eddy9305 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  138
  ค่าพลัง:
  +295
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับ

  อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ กตปุญโญฺ อุภยตฺถ นนฺทติ
  ปุญฺญํ เม กตนุติ นนฺทติ ภิยฺโย นนฺทุติ สุคตึ คโต

  ผู้ทำบุญแล้วย่อมยินดีในโลกนี้ ตายแล้วย่อมยินดีชื่อว่ายินดีในโลกทั้งสอง
  เขาย่อมยินดีว่าเราทำบุญไว้แล้ว ไปสู่สุคติย่อมยินดียิ่งขึ้น

  ขุ.ธ. ๒๕/๑๗
   
 11. eddy9305

  eddy9305 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  138
  ค่าพลัง:
  +295
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับ

  อตฺตานเมว ปฐมํ ปฏิรูเป นิเวสเย
  อถญฺญมนุสาเสยฺย น กิลิสฺเสยฺย ปณฺฑิโต

  บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อน
  สอนผู้อื่นภายหลัง จึงไม่มัวหมอง

  ขุ.ธ. ๒๕/๓๖
   
 12. eddy9305

  eddy9305 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  138
  ค่าพลัง:
  +295
  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

  เสโล ยถา เอกฆโน วาเตน น สมีรติ
  เอวํ นินฺทาปสํสาสุ น สมิญฺชนฺติ ปณฺฑิตา

  ภูเขาหินแท่งทึบ ไม่สั่นสะเทือนเพราะลมฉันใด
  บัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญฉันนั้น

  ขุ.ธ. ๒๕/๑๖
   
 13. eddy9305

  eddy9305 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  138
  ค่าพลัง:
  +295
  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

  โย มาตรํ ปิตรํ วา มจฺโจ ธมฺเมน โปสติ
  อิเธว นํ ปสํสนฺติ เปจฺจ สคฺเค ปโมทติ

  ผู้ใดย่อมเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรม
  บัณฑิตย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้ เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์

  ขุ.ชา. ๒๘/๕๒๒

   
 14. พุทธธะ

  พุทธธะ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤษภาคม 2011
  โพสต์:
  59
  ค่าพลัง:
  +325
  ร่วมบุญสร้างพระไตรปิฏกเป็นเงิน 150 บาทค่ะ
  โอนแล้ววันนี้
  ขอโมทนาบุญทุกๆ บุญค่ะ


  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ธนาคารฯ ได้ทำการโอนเงินผ่าน SCB Easy Net ตามรายละเอียดดังนี้
  <TABLE width=450 border=0><TBODY><TR><TD width=250>โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ </TD><TD>0164235408</TD></TR><TR><TD>จำนวน (บาท)</TD><TD>150.00</TD></TR><TR><TD>จาก </TD><TD>0885395897</TD></TR><TR><TD>วัน/เวลา</TD><TD>06-12-2554 / 17:32:48</TD></TR></TBODY></TABLE>​
   
 15. eddy9305

  eddy9305 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  138
  ค่าพลัง:
  +295
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ

  พทฺธาปิ ตตฺถ มุจฺจนฺติ ยตฺถ ธีรา ปภาสเร

  คนมีปัญญา แม้มีปัญหา และ ถูกผูกมัดอยู่
  พอพูดในเรื่องใด ก็หลุดได้ในเรื่องนั้น
   
 16. eddy9305

  eddy9305 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  138
  ค่าพลัง:
  +295
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ

  นิทฺทํ น พหุลีกเรยฺย ชาคริยํ ภเชยฺย อาดาปี
  ตนฺทึ มายํ หสฺสํ ขิฑฺฑํ เมถุนํ วิปฺปชเห สวิภูสํ

  ผู้มีความเพียรไม่พึงนอนมาก พึงเสพธรรมเครื่องตื่น พึงละความเกียจคร้าน มายา
  ความร่าเริง การเล่น และเมถุนพร้อมทั้งเครื่องประดับเสีย
   
 17. eddy9305

  eddy9305 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  138
  ค่าพลัง:
  +295
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับ

  หินชจฺโจปิ เจ โหติ อุฏฺฐาตา ธิติมา นโร
  อาจารสีลสมฺปนฺโน นิเส อคฺคีว ภาสติ

  คนเราถึงมีชาติกำเนิดต่ำ แต่หากขยันหมั่น เพียร มีปัญญาประกอบด้วยอาจาระ และ ศีล ก็รุ่งเรืองได้ เหมือนไฟถึงอยู่ในคืนมืดก็สว่างไสว
   
 18. zaf

  zaf เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  475
  ค่าพลัง:
  +1,702
  ขอร่วมบุญถวายพระไตรปิฏกค่ะ
  โอนแล้ววันนี้ เวลา11.20 จำนวน300บาท
  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ
   
 19. eddy9305

  eddy9305 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  138
  ค่าพลัง:
  +295
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับ

  นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา

  ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี
   
 20. eddy9305

  eddy9305 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  138
  ค่าพลัง:
  +295
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับ

  ขโณ โว มา อุปจฺจคา
  อย่าปล่อยกาลเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์
   

แชร์หน้านี้

Loading...