Wannachai001's Recent Activity

 1. Wannachai001 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  [ATTACH] ปีใหม่..แนะวิธีไหว้ "พระธาตุ" แก้โรคร้าย (มะเร็ง) "อรัญญา นามวงศ์" ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก ....ครอบครัวข่าว ช่อง 3...

  พระธาตุจอมกิตติ.jpg พระธาตุดอยตุง.jpg DSC_0095.JPG 19 มกราคม 2020 at 09:55
 2. Wannachai001 ตั้งกระทู้ใหม่

  ตรุษจีนถวายสังฆทาน

  [ATTACH] ตรุษจีนถวายสังฆทาน ผู้ถาม : กราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง ตรุษจีนปีนี้ลูกเป็นคนอกตัญญูเสียแล้วเจ้าค่ะ คือตรุษจีนทุกปี...

  0001 (45).jpg

  Forum: หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

  19 มกราคม 2020 at 09:20
 3. Wannachai001 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  [ATTACH] ตรุษจีนถวายสังฆทาน ผู้ถาม : กราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง ตรุษจีนปีนี้ลูกเป็นคนอกตัญญูเสียแล้วเจ้าค่ะ คือตรุษจีนทุกปี...

  0001 (45).jpg 19 มกราคม 2020 at 09:13
 4. Wannachai001 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [MEDIA] พระคาถาเงินล้าน หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล นำสวด [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  a.jpg b.jpg c.jpg d.jpg f.jpg g.jpg 15 มกราคม 2020 at 17:21
 5. Wannachai001 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  [ATTACH] ตรุษจีน ต่อนี้ไปจะนำเอาอานิสงส์แห่งการทำตรุษจีนของบรรดาชาวจีนทั้งหลายมากล่าวไว้ให้บรรดาท่านพุทธบริษัทได้รับทราบ...

  2607021234311696316.jpg 0001.jpg 14 มกราคม 2020 at 06:15
 6. Wannachai001 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  [ATTACH]

  138559.jpg 14 มกราคม 2020 at 06:13
 7. Wannachai001 ได้เรต โพสต์ของ Yimnile อนุโมทนา ในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  สวัสดีค่ะพี่วรรณและกัลยาณมิตรทุกท่าน วันนี้มีประสบการณ์ วัตถุมงคลและคาถาเงินล้านมาเล่าสู่กันฟัง นายเข้าอันเดิมไม่ได้เลยสมัคร user...

  14 มกราคม 2020 at 06:12
Loading...