ศิลป์พระ9's Recent Activity

  1. ศิลป์พระ9 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ห้องพระเครื่อง "ศิลป์พระ" โดย เพชร พัทลุง.

    2219.พระปิดตาลงถม 108 เนื้อตะกั่ว สร้างปี พ.ศ.2526 วัดหรงบล อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (((บูชา 1,450 บาท))) พิเศษ!!!...

    29.jpg 2.jpg 4.jpg 14.jpg 18.jpg 22.jpg 28.jpg 30 พฤศจิกายน 2019
  2. ศิลป์พระ9 ตอบกระทู้ ห้องพระเครื่อง "ศิลป์พระ" โดย เพชร พัทลุง.

    ปิดรายการนี้ครับ 2218.พระศากยมุณีพระพุทธเจ้า ท่านเจ้าคุณโพธิ์แจ้ง วัดโพธิ์แมน ปี 2494 ((( บูชา 2,200 บาท)))

    30 พฤศจิกายน 2019
Loading...