ธรรมวิวัฒน์'s Recent Activity

 1. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมทำบุญ "พระพุทธวิโมกข์มุนี" วัดพุทธวิโมกพลาราม จ.สกลนคร (หลวงพ่อหนุน).

  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019318125718384662.jpeg 14 พฤศจิกายน 2019 at 12:58
 2. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ หน้าตัก 65 เมตร จ.สุพรรณบุรี.

  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019318125659424233.jpeg 14 พฤศจิกายน 2019 at 12:58
 3. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ โครงการสร้างสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ และมหาวิหาร ณ วัดจันทร์ตะวันตก.

  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019318124855520369.jpeg 14 พฤศจิกายน 2019 at 12:56
 4. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมสร้างเจดีย์ 31องค์ที่ วัดป่าโนนจ่าหอม จ.อุบลราชธานี.

  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019318124826112981.jpeg 14 พฤศจิกายน 2019 at 12:55
 5. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ วัดธรรมยาน จ.เพชรบูรณ์.

  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019318124750808142.jpeg 14 พฤศจิกายน 2019 at 12:54
 6. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ เชิญร่วมบริจาคซื้อ Server สำหรับเป็นฐานข้อมูล เพื่อเว็บพลังจิตเผยแผ่พุทธศาสนา.

  ร่วมบุญซื้อ Server เวปพลังจิต 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019318124734761900.jpeg 14 พฤศจิกายน 2019 at 12:53
 7. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมบริจาค ค่า Hosting ของเว็บพลังจิต ปี 2552 ...2558 -2559 -2560 - 2561 -2562.

  ร่วมทำบุญ ค่า hosting = 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

  019318124711151310.jpeg 14 พฤศจิกายน 2019 at 12:52
 8. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ sindhus อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญทำบุญผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดฯ ครั้งที่ ๑๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี.

  ขอร่วมสร้างพระไตรปิฎก โอน 20 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ

  12 พฤศจิกายน 2019 at 11:26
 9. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ songsakth อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมทำบุญ เททองฐานยอดฉัตรเจดีย์ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว) หน้า 14.

  [ATTACH] ขอเชิญผู้มีจิตกุศลศรัทธา ร่วมทอดผ้าป่ารวมศรัทธาคณะศิษย์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ครั้งที่ ๔ และขอเชิญร่วม...

  74184711_2414899568774354_2272022224816832512_n.jpg 12 พฤศจิกายน 2019 at 01:13
 10. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ สายรุ้ง Sairung อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมทำบุญ เททองฐานยอดฉัตรเจดีย์ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว) หน้า 14.

  ร่วมบุญ 210 บาท ขอโมทนาสาธุุบุญค่ะ

  10 พย 62 เททองยอดฉัตรเจดีย์หลวงตามหาบัว.png 12 พฤศจิกายน 2019 at 01:13
 11. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ เชิญร่วมบริจาคซื้อ Server สำหรับเป็นฐานข้อมูล เพื่อเว็บพลังจิตเผยแผ่พุทธศาสนา.

  ร่วมบุญซื้อ Server เวปพลังจิต 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019315085137479164.jpeg 11 พฤศจิกายน 2019 at 09:33
 12. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ เพิ่มพูนดี อนุโมทนา ในกระทู้ ปิดรับบริจาค เชิญร่วมบุญทอดกฐินกับโครงการกฐินแสนกอง ปีที่ 14 พ.ศ. 2562.

  ข้าพเจ้า น.ส.กชพรรณ พรเจริญทรัพย์ นายพงศนาถ เลิศกิจประเสริฐ นายชยพล เลิศกิจประเสริฐ น.ส.สิริกร เลิศกิจประเสริฐ ร่วมบุญกฐินแสนกอง 200 บาท...

  กฐินแสนกอง.jpg 11 พฤศจิกายน 2019 at 09:32
 13. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ thai123 อนุโมทนา ในกระทู้ ปิดรับบริจาค เชิญร่วมบุญทอดกฐินกับโครงการกฐินแสนกอง ปีที่ 14 พ.ศ. 2562.

  ร่วมกฐิน200บาทค่ะ โอนตะกี้นี้

  11 พฤศจิกายน 2019 at 09:32
 14. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ sindhus อนุโมทนา ในกระทู้ ปิดรับบริจาค เชิญร่วมบุญทอดกฐินกับโครงการกฐินแสนกอง ปีที่ 14 พ.ศ. 2562.

  ขอร่วมทอดกฐินแสนกอง อีกวาระ โอน20 บาทเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ

  11 พฤศจิกายน 2019 at 09:32
 15. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ พุทธะสาวิกา อนุโมทนา ในกระทู้ ปิดรับบริจาค เชิญร่วมบุญทอดกฐินกับโครงการกฐินแสนกอง ปีที่ 14 พ.ศ. 2562.

  ข้าพเจ้าและครอบครัวร่วมบุญกฐินแสนกองด้วยค่ะ[ATTACH]

  BBl-Screenshot-1573358062420.png 11 พฤศจิกายน 2019 at 09:32
 16. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ hyperz อนุโมทนา ในกระทู้ ปิดรับบริจาค เชิญร่วมบุญทอดกฐินกับโครงการกฐินแสนกอง ปีที่ 14 พ.ศ. 2562.

  ร่วมบุญกองกฐินทุกกองด้วยครับ

  2202.jpg 11 พฤศจิกายน 2019 at 09:32
 17. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ วิทยามา อนุโมทนา ในกระทู้ ปิดรับบริจาค เชิญร่วมบุญทอดกฐินกับโครงการกฐินแสนกอง ปีที่ 14 พ.ศ. 2562.

  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ ขอร่วมทำบุญร่วมบุญกฐินแสนกอง จำนวน 100 บาทครับ ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ขอร่วมขอร่วมทำบุญ...

  BBl-Screenshot-1573335195666.png 11 พฤศจิกายน 2019 at 09:32
 18. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ luckypoopim อนุโมทนา ในกระทู้ ปิดรับบริจาค เชิญร่วมบุญทอดกฐินกับโครงการกฐินแสนกอง ปีที่ 14 พ.ศ. 2562.

  ร่วมบุญกฐินแสนกอง 120 บาท

  019314205856531416.jpeg 11 พฤศจิกายน 2019 at 09:32
 19. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ ~หัตถ์oBuddha~ อนุโมทนา ในกระทู้ ปิดรับบริจาค เชิญร่วมบุญทอดกฐินกับโครงการกฐินแสนกอง ปีที่ 14 พ.ศ. 2562.

  โอนทำบุญ 333.33 กฐินเเสนกองครับ โมทนากับทุกท่านเเละท่านผู้ริเริ่มเเละผู้เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยครับ สาธุฯฯ

  11 พฤศจิกายน 2019 at 09:32
 20. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมบริจาค ค่า Hosting ของเว็บพลังจิต ปี 2552 ...2558 -2559 -2560 - 2561 -2562.

  ร่วมทำบุญ ค่า hosting = 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

  019315085114262867.jpeg 11 พฤศจิกายน 2019 at 09:32
 21. ธรรมวิวัฒน์ ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมทำบุญพระอาพาธ รพ.สงฆ์.

  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ

  11 พฤศจิกายน 2019 at 09:29
 22. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ janjar56 อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมทำบุญพระอาพาธ รพ.สงฆ์.

  บริจาคทรัพย์รักษาพระสงฆ์อาพาธครับ สาธุ

  019314230312968312.jpeg 11 พฤศจิกายน 2019 at 09:29
 23. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ สัภยา อนุโมทนา ในกระทู้ ปิดรับบริจาค เชิญร่วมบุญทอดกฐินกับโครงการกฐินแสนกอง ปีที่ 14 พ.ศ. 2562.

  ขอร่วมบุญกฐินแสนกองครับ

  NEXT2019109121246.png 9 พฤศจิกายน 2019 at 14:48
 24. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญทำบุญผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดฯ ครั้งที่ ๑๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี.

  ร่วมบุญสร้างพระไตรปิฎก 9 ชุด และสร้างโรงพยาบาล จำนวน 20 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019313110108007796.jpeg 9 พฤศจิกายน 2019 at 11:02
 25. ธรรมวิวัฒน์ ตอบกระทู้ เพิ่มบุญ-สร้างบารมี เพื่อพระโพธิญาณ.

  วันที่ 9 พ.ย.62 1.ร่วมทำบุญออนไลน์ วัดท่าซุง 2.ร่วมบุญค่า Hosting เวปพลังจิต 3.สวดคาถาเงินล้าน 108 จบ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา...

  9 พฤศจิกายน 2019 at 10:59
 26. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมทำบุญ "พระพุทธวิโมกข์มุนี" วัดพุทธวิโมกพลาราม จ.สกลนคร (หลวงพ่อหนุน).

  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019313092904156549.jpeg 9 พฤศจิกายน 2019 at 09:44
 27. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ โครงการสร้างสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ และมหาวิหาร ณ วัดจันทร์ตะวันตก.

  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019313092831066338.jpeg 9 พฤศจิกายน 2019 at 09:43
 28. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมสร้างเจดีย์ 31องค์ที่ วัดป่าโนนจ่าหอม จ.อุบลราชธานี.

  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  019313092810357195.jpeg 9 พฤศจิกายน 2019 at 09:41
 29. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ poysian อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมสร้างเจดีย์ 31องค์ที่ วัดป่าโนนจ่าหอม จ.อุบลราชธานี.

  อนุโมทนาสาธุ ได้รับปัจจัยทำบุญทั้งหมดที่ได้โอนมาแล้วครับและของท่านอื่นๆแล้วครับ ขอสิ่งที่ดีดี...

  9 พฤศจิกายน 2019 at 09:40
 30. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ poysian อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมสร้างเจดีย์ 31องค์ที่ วัดป่าโนนจ่าหอม จ.อุบลราชธานี.

  โมทนาบุญกันเอานะ อัพเดทภาพงานก่อสร้างป้ายบทสวด...

  จ1137.jpg จ1138.jpg จ1139.jpg จ1140.jpg จ1141.jpg จ1142.jpg จ1143.jpg จ1144.jpg จ1145.jpg จ1146.jpg จ1147.jpg จ1148.jpg จ1149.jpg จ1150.jpg จ1151.jpg จ1152.jpg จ1153.jpg จ1154.jpg จ1155.jpg จ1156.jpg จ1157.jpg จ1158.jpg จ1159.jpg จ1160.jpg จ1161.jpg จ1162.jpg จ1163.jpg จ1164.jpg จ1165.jpg จ1166.jpg จ1167.jpg จ1168.jpg จ1169.jpg จ1170.jpg 9 พฤศจิกายน 2019 at 09:40
Loading...