เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

มหากุศล เป็นบุญของทุกท่านที่ได้ฟังคำสอน สมเด็จองค์พระปฐม หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ

มหากุศล เป็นบุญของทุกท่านที่ได้ฟังคำสอน สมเด็จองค์พระปฐม หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ #มหากุศล เป็นบุญของทุกท่าน #คำสอนสมเด็จองค์พระปฐม #หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ

Loading...