kp2018, 14 กุมภาพันธ์ 2019
kp2018

คาถามหาจักรพรรดิ เปลี่ยนร้ายกลับเป็นดี พุทธคุณครอบจักรวาล แผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวร

คาถามหาจักรพรรดิ : เปลี่ยนร้ายกลับเป็นดี พุทธคุณครอบจักรวาล แผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวร 00:01:04 บทนมัสการพระพุทธเจ้า 00:01:31 คาถามหาจักรพรรดิ 01:29:58

Loading...