เรื่องเด่น “พระพุทธศาสนามีธรรมะอยู่มากมายหลายชั้น" (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ในห้อง 'ในหลวงกับพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย Komodo, 19 พฤศจิกายน 2012.

 1. Komodo

  Komodo หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  11,629
  กระทู้เรื่องเด่น:
  143
  ค่าพลัง:
  +104,518
  [​IMG]

  “พระพุทธศาสนามีธรรมะอยู่มากมายหลายชั้น
  อันพอเหมาะพอดีกับอัธยาศัยจิตใจของบุคคลประเภทต่าง ๆ
  สำหรับเลือกเฟ้นมาแนะนำ สั่งสอน ขัดเกลาความประพฤติปฏิบัติของบุคคล
  ให้ดีขึ้นเจริญขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  กล่าวโดยหลักใหญ่แล้ว คือ สอนให้เป็นคนดี
  ให้ประพฤติประโยชน์ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้ลำบากเสียหาย
  สอนให้รู้จักตนเอง รู้จักฐานะของตน พร้อมทั้งรู้จักหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติในฐานะนั้น ๆ

  ซึ่งเมื่อปฏิบัติโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว ย่อมจะนำความสุข นำความเจริญสวัสดีมาให้ได้ทั่วถึงกันหมด
  หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ ความสุข ความร่มเย็น และความวัฒนาถาวรให้เกิดแก่สังคมมนุษย์

  หน้าที่ของท่านทั้งหลายอยู่ที่จะต้องพยายามศึกษา
  พิจารณาธรรมะแต่ละข้อ แต่ละหมวดด้วยความละเอียดรอบคอบ
  ด้วยความเที่ยงตรง เป็นกลางให้เกิดความกระจ่างแจ้งลึกซึ้งถึงเหตุผล
  ถึงวัตถุประสงค์แล้วนำไปปฏิบัติเผยแพร่ให้พอเหมาะพอดี โดยอุบายที่แยบคาย

  ธรรมะในพระพุทธศาสนาจะสามารถคุ้มครองรักษา
  และอุ้มชูประคับประคองสังคมให้ผาสุกร่มเย็นได้สมดังที่ต้องการ”

  พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พระราชทานแก่ : ที่ประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๖ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๔​
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 พฤศจิกายน 2012

แชร์หน้านี้

Loading...