เรื่องเด่น ในหลวง มีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

ในห้อง 'ในหลวงกับพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 4 พฤษภาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,580
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,654
  ค่าพลัง:
  +6,070
  4DQpjUtzLUwmJZZPGTK463oGQSjWdhrSfuDfoZchNhMT.jpg


  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จประทับพระราชยานพุดตานทอง ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีราชพระดำรัสประกาศพระองค์ เป็นพุทธศาสนูปถัมภก


  เมื่อเวลาประมาณ 16.40 น. วันที่ 4 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า ทรงพระมาลาเส้าสูง เสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศวร ไปยังเกยหน้าพระทวารเทเวศรรักษา ประทับพระราชยานพุดตานทองเสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จฯ ไปทรงประกาศพระองค์ เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ซึ่งเป็นริ้วขบวนที่ 2 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  4DQpjUtzLUwmJZZPGTK463oGQSjWdhrMmK1ZHTeDUCS3.jpg

  สำหรับริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ อันประกอบด้วยพระราชยานพุดตานทองเป็นพระที่นั่งทรง มีชาวพนักงานประโคมมโหระทึก กลองชนะ ปี่ แตรงอน แตรฝรั่ง สังข์ เจ้าพนักงานเชิญริ้วเครื่องสูงหักทองขวาง พระแสงหว่างเครื่อง ฉัตรกรรภิรมย์ พระแสงอัษฎาวุธ และเครื่องบรมราชอิสริยยศราชูปโภค พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยาตราริ้วขบวน เจ้าพนักงานรัวกรับให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอนแตรฝรั่ง ปี่ และกลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

  4DQpjUtzLUwmJZZPGTK463oGQSjWdhrRKd5ilYNqTaLS.jpg

  จากนั้นริ้วขบวนยาตราขบวนตามจังหวะกลอง ออกจากเกยหน้าพระทวารเทเวศรรักษา พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอมรวิถี ในพระบรมมหาราชวัง เลี้ยวขวาเข้าถนนจักรีจรัณย์ ผ่านประตูพิมานไชยศรี จากนั้นริ้วขบวนเลี้ยวขวา ผ่านหน้าศาลาสหทัยสมาคม เทียบพระราชยานพุดตานทอง ที่เกย หลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เทียบพระราชยานพุดตานทองที่หลังเกยวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงเปลื้องพระมาลาเส้าสูง แล้วเสด็จขึ้นชานพระอุโบสถ

  4DQpjUtzLUwmJZZPGTK463oGQSjWdhrNfBWv3KoKRS1v.jpg


  4DQpjUtzLUwmJZZPGTK463oGQSjWdhrXFeFN73PwIZsz.jpg

  พล.อ.ท. ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงพระราชอุทิศ เครื่องราชสักการะ ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปเงิน เทียนทองให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญตามต่างจังหวัด ทั่วประเทศ 10 แห่ง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปเทียนแพ แล้วทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า แล้วประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ใจความว่า พระสงฆ์ 8 รูป เปล่งสังฆวาจา “สาธุ” 3 ครั้ง

  จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังปราสาทพระเทพบิดร เสด็จเข้าปราสาทพระเทพบิดร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช แล้วเสด็จออกจากปราสาทพระเทพบิดร ทรงพระมาลาเสาสูง เสด็จ ยังประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประทับพระราชยานพุดตานทองเข้าขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

  4DQpjUtzLUwmJZZPGTK463oGQSjWdhrVWuYytWhKmprp.jpg

  เลขาธิการพระราชวัง กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ แล้วยาตราริ้วไปพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกย ทรงเปลื้องพระมาลาเส้าสูง เสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระบรมอัฐิและพระอัฐิที่พระแท่นมณฑลมุก ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ (รวม 22 พระโกศ) ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร

  จากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ แล้วประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์สวดมาติกา จบแล้วเสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 11 รูป ทรงหลังทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก 11 รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตร ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์สดับปกรณ์.  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.thairath.co.th/news/royal/1560296
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 4 พฤษภาคม 2019
 2. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,580
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,654
  ค่าพลัง:
  +6,070
  e0b897e0b8a3e0b887e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8ade0b887e0b884e0b98c.jpg
  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ช่วงบ่าย หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลแล้ว ขั้นตอนพิธีลำดับถัดมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก และถวายราชสักการะพระบรมราชบุพการี


  ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

  b897e0b8a3e0b887e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8ade0b887e0b884e0b98c-1.jpg

  เวลา 16.37 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า ทรงพระมาลาเส้าสูง เสด็จออกเกยหน้าพระทวารเทเวศรรักษา ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จ ฯ โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการขบวนพระบรมราชอิสริยยศ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างยาตราริ้วขบวนเจ้าพนักงานรัวกรับให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ และกลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

  ยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปลื้องพระมาลาเส้าสูง แล้วเสด็จขึ้นชานพระอุโบสถ

  พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญตามต่างจังหวัดทั่วประเทศ 10 แห่ง ดังนี้ 1.พระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 2.พระพุทธชนิราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก 3. พระมหาธาตุ วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย 4.พระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพนู 5. พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 6.พระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 7. พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม 8.พระธาตุ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ 9.พระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร 10.พระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน บูชาพระพุทธพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมาสน์ศิลา

  b897e0b8a3e0b887e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8ade0b887e0b884e0b98c-2.jpg

  จากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศีลแล้วมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกในที่ชุมนุมสงฆ์และพระบรมวงศานุวงศ์กับข้าราชการ ขณะนั้นพระสงฆ์ 80 รูป มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธาน พร้อมกันเปล่งสังฆวาจา “สาธุ” 3 ครั้ง แล้วสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายอดิเรก

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงกราบหน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังปราสาทเทพบิดร

  ทรงถวายราชสักการะพระบรมราชบุพการี

  b897e0b8a3e0b887e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8ade0b887e0b884e0b98c-3.jpg

  เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในปราสาทพระเทพบิดร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูป เทียนเครื่องราชสักการะแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช แล้วเสด็จออกจากปราสาทพระเทพบิดร เสด็จ ฯ ไปยังเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จ ฯ โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปยังเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ทรงเปลื้องพระมาลาเส้าสูง เสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัณยสภา แล้วเสด็จเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

  b897e0b8a3e0b887e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8ade0b887e0b884e0b98c-4.jpg

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูป เทียน เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารพระบรมอัฐิ พระอัฐิ และเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีรวม 22 พระโกศ ทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเฝ้าฯ

  b897e0b8a3e0b887e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8ade0b887e0b884e0b98c-5.jpg

  พระสงฆ์สวดมาติกา จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์จำนวน 11 รูป แล้วทรงประทับพระราชอาสน์ และทรงหลั่งทักษิโณทก ขณะนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก และถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก 11 รูปขึ้นนั่งยังอาสนสงฆ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรแด่คณะสงฆ์อีก 11 รูป แล้วเสด็จกลับไปประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์สดัปกรณ์ แล้วออกจากพระที่นั่ง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯไปทรงกราบที่หน้าพระพุทธรูปประจำพระชนมวารพระบรมอัฐิและพระอัฐิ จากนั้นเสด็จฯไปทรงกราบพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงพระดำเนินไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

  หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร เป็นลำดับถัดไป

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.prachachat.net/พระราชพิธีบรมราชาภิเษก/news-322917
   
 3. นะมัตถุ โพธิยา

  นะมัตถุ โพธิยา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  604
  ค่าพลัง:
  +2,222
  ขอน้อมฯถวายพระพรชัยมงคล

  มงคลจักรวาล

  สัพพะพุทธานุภาเวนะ

  ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง

  สัพพะธัมมานุภาเวนะ

  ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง

  สัพพะสังฆานุภาเวนะ

  ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง

  พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ

  ด้วยอานุภาพแห่งระตะนะสาม คือ พุทธรตนะ ธรรมรตนะ สังฆรตนะ

  จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ

  ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พัน

  ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ

  ด้วยอานุภาพแห่งพระไตรปิฏก ด้วยอานุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้า

  สัพเพ เต โรคา สัพเพเต ภะยา

  สรรพโรคทั้งหลายของท่าน สรรพภัยทั้งหลายของท่าน

  สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา

  สรรพอันตรายทั้งหลายของท่าน สรรพอุปัทวะทั้งหลายของท่าน

  สัพเพ เตทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา

  สรรพนิมิตร้ายทั้งหลายของท่าน สรรพอวมงคลทั้งหลายของท่าน

  วินัสสันตุ

  จงพินาศไป

  อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก

  ความเจริญอายุ ความเจริญทรัพย์ ความเจริญศิริ

  ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก

  ความเจริญยศ ความเจริญกำลัง ความเจริญวรรณะ

  สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ

  ความเจริญสุข จงมี (แก่ท่าน) ในกาลทั้งปวง

  ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา

  ทุกข์โรคภัย แลเวรทั้งหลาย ความโศกศัตรูแลอุปัทวะทั้งหลาย

  อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ จะ เตชะสา

  ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นอเนก จงพินาศไปด้วยเดช

  ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง

  ความชำนะความสำเร็จทรัพย์ลาภ ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง

  สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา

  ศิริอายุแลวรรณะ โภคะความเจริญแลความเป็นผู้มียศ

  สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ

  แลอายุยืนร้อยปี แลความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
   

แชร์หน้านี้

Loading...