ในหลวงกับการทำนุบำรุงพระศาสนาผ่านโรงพยาบาลสงฆ์ (เรื่องที่หลายๆคนไม่เคยรู้)

ในห้อง 'ในหลวงกับพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย Komodo, 21 กุมภาพันธ์ 2008.

 1. Dragon_king

  Dragon_king เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 เมษายน 2009
  โพสต์:
  731
  ค่าพลัง:
  +1,384
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


  [​IMG]
  <STYLE>table {background:none;} td {background:none;}</STYLE>
  <STYLE>TABLE {background-color: transparent;border-style: none;border-spacing: none;}TD {border: none;border-color:none;background: none;}</STYLE>


  [MUSIC]http://palungjit.org/attachments/a.784643/[/MUSIC]
  <STYLE>body{background-image:url("http://palungjit.org/attachments/a.758353/");}</STYLE>
   
 2. meephoo

  meephoo เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  1,241
  ค่าพลัง:
  +2,140
  อ้างอิง

  พอดีวันนี้ (วันมาฆบูชา) ไปทำบุญถวายสังฆทาน และบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ และได้หนังสือ "ครบรอบปีที่ ๕๗โรงพยาบาลสงฆ์" (๒๑ กุมภาพันธ์ของทุกปี) ของกรมการแพทย์มา 1 เล่ม

  พลิกไปพลิกมาเห็นข้อมูลหน้าหนึ่งที่น่าสนใจ นั่นคือ เรื่องการทำบุญของพ่อหลวงและแม่หลวงของเรา เลยขออนุญาตนำมาลงให้เพื่อนๆร่วมโมทนากับบุญของพระองค์ท่านทั้งสองครับ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปัจจัยบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นค่าภัตตาหาร ค่าเวชภัณฑ์ และค่าโลหิต สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ
  <O:p</O:p


  <TABLE class=MsoTableGrid style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100%; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=1><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: yellow; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">วันที่ทรงบริจาค<O:p</O:p
  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; BACKGROUND: yellow; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">จำนวน (บาท)<O:p</O:p  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">20 พ.ย. 49  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">90,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 2"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">25 ธ.ค. 49  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">90,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 3"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">24 ม.ค. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 4"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">21 ก.พ. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-<O:p</O:p  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 5"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">20 มี.ค. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 6"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">30 เม.ย. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 7"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">21 พ.ค. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 8"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">25 มิ.ย. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 9"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">24 ก.ค. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 10"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">21 ส.ค. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 11"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">18 ก.ย. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 12"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">19 ต.ค. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 13"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">9 พ.ย. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 14"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">18 ธ.ค. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 15; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">15 ม.ค. 51

  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-
  </TD></TR></TBODY></TABLE>​
  <O:p</O:p


  ข้าพระพุทธเจ้า นายชยาคมน์ ธรรมปรีชา ขอพระบรมราชานุญาตในการเป็นเจ้าภาพร่วม เพื่อทำนุบำรุงพระศาสนาในการบริจาคทานเพื่อเป็นปัจจัยบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นค่าภัตตาหาร ค่าเวชภัณฑ์ และค่าโลหิต สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ และกราบขออนุโมทนาบุญที่พระองค์ท่านทั้งสองในครั้งนี้

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  สาธุ สาธุ สาธุ
   
 3. wvichakorn

  wvichakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  3,533
  ค่าพลัง:
  +9,140
  ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

  ขออนุโมทนาค่ะ
   
 4. เด็กมือใหม่

  เด็กมือใหม่ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  474
  ค่าพลัง:
  +1,476
  ขอโมทนาด้วยกับพระองค์ท่านครับ เเละขอให้คนที่คิดไม่ดีต่อท่านเเพ้ภัยตนเองเทอญ
   
 5. ภิกขู

  ภิกขู สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +2
  พระองค์ทรงเป็นผู้ปกครองด้วยธรรมโดยแท้ ทรงทศพิธราชธรรม
  ขออนุโมทนาในบุญกุศล สาธุ
   
 6. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,893
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +35,184
  สาธุ สาธุ สาธุ ขอกราบอนุโมทนาในมหากุศลอันยิ่งใหญ่
  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
  และหายจากโรคภัยโดยเร็วพลัน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
  เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ
   
 7. Natthakorn

  Natthakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,004
  ค่าพลัง:
  +7,086
  เรารักในหลวง

  ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย อายุขัยของ

  ข้าพระพุทธเจ้า 1 ปีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อต่อพระ


  ชนมายุของพระองค์ให้ยิ่งยืนนาน แม้จะเพียงราตรีเดียวก็ตาม

  อีกทั้งบุญใดที่ข้าพระพุทธเจ้า ได้กระทำบำเพ็ญนับตั้งแต่อดีต

  ปัจจุบัน และที่จะกระทำบำเพ็ญต่อไปในอนาคต ข้าพระพุทธเจ้า

  ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบุญทั้งหมดแด่พระองค์ท่าน

  ขอพระองค์ท่านมีส่วนแห่งบุญนั้นทุกประการดุจเดียวกันกับข้า

  พระพุทธเจ้าเทอญ

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม<!-- google_ad_section_end -->  มหกรรมทำดีเพื่อพ่อ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ผู้จัดงานได้นำแผ่นทองสร้างพระเจ้าองค์แสนจาก เว็บ พลังจิต ดอท คอม

  ไปให้ผู้ร่วมงาน เขียนคำถวายพระพรในหลวง และนำไปติดบนป้าย เป็นคำว่า


  "เรารักในหลวง "

  ดังภาพครับ

  [​IMG]

  [​IMG]  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]  [​IMG]


  ขออภัยภาพขนาดเลยอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับ
   
 8. lordloi@hotmail.com

  lordloi@hotmail.com Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  12
  ค่าพลัง:
  +35
  ขอให้ทรงพระเจริญทั้งสองพระองค์ครับ
  เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก
   
 9. deedeeman

  deedeeman เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มกราคม 2006
  โพสต์:
  139
  ค่าพลัง:
  +258
  สาธุ อนุโมทามิ

  เมื่อเวลา11.45น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากรพ.ศิริราช ท่ามกลางพสกนิกรที่เรียงรายตลอดสองข้างทางที่เสด็จพระราชดำเนิน
  ช่างเป็นภาพที่ตื้นตันจนน้ำตาซึม ขอพระองค์ทรงพระชนม์ยั่งยืนนาน

  เสด็จพระราชดำเนินออกสู่สมาคม ประทับบนบัลลัง ณ พระที่นั่งอัมรินทร์วินิจฉัย<!-- google_ad_section_end --> ในพระบรมมหาราชวัง

  และเสด็จกลับรพ.ศิริราชเมื่อเวลา12.35น.<!-- / message --><!-- sig -->
   
 10. baiiboom

  baiiboom เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  276
  ค่าพลัง:
  +2,379
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  <center><!-- google_ad_section_start -->ขอพระองค์ทรงพระเจริญ<!-- google_ad_section_end -->

  </center>
  <hr style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" size="1"> <!-- google_ad_section_start -->ในวาระวันเฉลิมของพระบาทสวเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของปวงชนชาวสยาม ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยและสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้ปวงชนชาวสยามตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าดัวยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

  นาย พีรทัศน์ สมบูรณืไอยการ(บอล เรืองตะวัน)
   
 11. jirarad

  jirarad เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  197
  ค่าพลัง:
  +485
  สาธุ อนุโมทนา สาธุ สาธุ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ปกป้องคุ้มครองประเทศไทย
  ตลอดกาลเทอญ
   
 12. Puthapower

  Puthapower เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  326
  ค่าพลัง:
  +1,000
  Sathu Anumothami LONG LIVE HIS MAJESTY THE GREAT KING OF
  THAILAND
   
 13. nop_2550

  nop_2550 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  239
  ค่าพลัง:
  +341
  ครอบครัว พชรโพธิ์เจริญ ขออนุโมทนา บุญกุศลด้วย สาธุ สาธุ สาธุ
   
 14. a-chet

  a-chet สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +1
  ขออนุโมทนาครับ

  <STYLE>table {background:none;} td {background:none;}</STYLE>
  <STYLE>TABLE {background-color: transparent;border-style: none;border-spacing: none;}TD {border: none;border-color:none;background: none;}</STYLE>

  <STYLE>body{background-image:url("http://audio.palungjit.org/attachment.php?attachmentid=42741&stc=1&d=1260084607");}</STYLE>
   
 15. engporn

  engporn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  202
  ค่าพลัง:
  +748
  ขอพระราชทานอนุญาตอนุโมทนาสาธุทุกๆมหากุศลที่ทั้งสองพระองค์ได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ และอนาคตชาติ
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
   
 16. tleelapo

  tleelapo เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  210
  ค่าพลัง:
  +1,191
  อนุโมทนาด้วย ผมก้อบริจาคเป็น ประจำ เหมือนกัน:cool:

  ขอพระราชทานอนุญาตอนุโมทนาสาธุทุกๆมหากุศลที่ทั้งสองพระองค์ได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ และอนาคตชาติ
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
   
 17. อิทธิปาฏิหาริย์

  อิทธิปาฏิหาริย์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  1,833
  ค่าพลัง:
  +1,461
 18. Liverpat

  Liverpat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  3,826
  ค่าพลัง:
  +2,779
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
   
 19. ปู นครนายก

  ปู นครนายก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2007
  โพสต์:
  357
  ค่าพลัง:
  +530
  พระมหากรุณาธิคุณเปี่ยมล้น ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
   
 20. attasade

  attasade เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  343
  ค่าพลัง:
  +2,552
  อนุโมทนาสาธุ ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง ขอพระองค์อยู่เป็นพระมหากษัตริย์ผุ้ยิ่งใหญ่เพื่อพสกนิกรชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีตราบนานเท่านานเทอญ
   

แชร์หน้านี้

Loading...