ใต้ร่มฉัตรพระบรมราชจักรีวงศ์.......อุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา

ในห้อง 'ในหลวงกับพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 6 เมษายน 2007.

 1. บุญญสิกขา

  บุญญสิกขา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,863
  ค่าพลัง:
  +14,466
  "ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา ป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี"

  [​IMG]


  อิทัง โน ปุญญะภาคัง ราชาทีนัง อิสสะรานัง มาตาปิตุ
  อาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง สัพพะสัตตานัญจะ นิยยาเทมะ <O:p</O:p


  นโมฯ ด้วยความนอบน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัย
  ข้าพเจ้า ขอแผ่กุศลผลบุญคุณงามความดีที่ได้บำเพ็ญมาแล้วด้วยดีทุกประการ
  น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล


  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เอกอัครศาสนูปถัมภก องค์พระประมุขของชาติ และ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
  พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุก ๆ พระองค์ ขอจงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีความสุขเกษมสำราญ ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ

  ขอแผ่กุศลผลบุญนี้ ไปถึงอดีตพระบุรพมหากษัตราธิราชเจ้า วีรบุรุษวีรสตรี นักรบ ผู้กล้ารักษาแผ่นดินเมือง ผู้ปกครองประเทศชาติราษฏร ให้อยู่เย็นเป็นสุขทุก ๆ พระองค์ ทุก ๆ ท่าน ตลอดถึงคณะรัฐบาล ข้าราชการทหารตำรวจ ผู้บริหารราชการแผ่นดิน ผู้รับใช้ประเทศชาติ พระศาสนา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งหลาย

  ขอแผ่กุศลผลบุญนี้ ถวายแด่องค์สมเด็จพระสังฆราช พระประมุขแห่งศาสนา พระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณร ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง ปฏิบัติสมควร แก่มรรคผลพระนิพพานทุกรูปทุกองค์
   
 2. 0atitaya0

  0atitaya0 ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มกราคม 2010
  โพสต์:
  381
  ค่าพลัง:
  +2,728
  สาธุ....ข้อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ทุกพระ์องค์ค่ะ
   
 3. ธิดารัตน์

  ธิดารัตน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  1,939
  ค่าพลัง:
  +4,562
  สวัสดีวันจักรีนะคะ

  "ประเทศไทย แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"
   
 4. ผู้เบิกบาน

  ผู้เบิกบาน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  111
  ค่าพลัง:
  +463
  อนุโมทนาสาธุคะ เมื่อวานวันจักรีได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรเด็กกำพร้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ข้าพเจ้าได้มีโอกาสอยู่ใต่้ร่มโพธิ์ร่มไทร ในรัชกาลของพระองค์ พระองค์เปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดิน อยากตอบแทนพระคุณของท่านด้วยการเป็นพลเมืองที่ดี และถ้ามีโอกาสก็ร่วมบุญต่างๆก็ถวายบุญให้กับพ่อหลวงคะ
   
 5. Liverpat

  Liverpat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  3,826
  ค่าพลัง:
  +2,779
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
   
 6. เมทิกา

  เมทิกา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  946
  ค่าพลัง:
  +2,384
  สาธุ สาธุ เป็นบุญของลูกเหลือเกินที่ได้มาเกิดบนแผ่นดินของท่านอีก

  ลูกจักเป็นพสกนิกรที่ตลอดทั้งกาย วาจา ใจ จะเดินตามรอยพ่อไปอย่างไม่ย่อท้อค่ะ
   
 7. ปู นครนายก

  ปู นครนายก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2007
  โพสต์:
  357
  ค่าพลัง:
  +530
  พระมหากรุณาธิคุณเปี่ยมล้น ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
   
 8. attasade

  attasade เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  343
  ค่าพลัง:
  +2,552
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้พระองค์มีพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงตลอดกาลนานเทอญ
   
 9. Pandhaka

  Pandhaka เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  672
  ค่าพลัง:
  +458
  ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ที่ได้ปกป้อง รักษาแผ่นดินไทย ไว้ให้ลูกหลานไทยได้อยู่อาศัย
   
 10. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  วันจักรี วันแห่งการระลึกถึงราชวงศ์จักรี

  [​IMG]  ในทุกๆ วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปีนั้นถือเป็นสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย นั่นคือ วันจักรี ซึ่งเป็นวันที่เราจะร่วมกันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รวมถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์

  ประวัติการตั้งชื่อวันจักรี นั้นเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ปี พ.ศ. ๒๓๒๕ นั้นเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ ๑ ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และยังทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทยอีกด้วย และยังเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรีซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ครองราชย์อยู่ในปัจจุบัน

  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. ๒๔๑๖
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปของพระเจ้าอยู่หัวทั้ง ๔ พระองค์ ซึ่งก็คือรัชกาลที่ ๑ ถึง รัชกาลที่ ๔ เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมาและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงข้าราชการและประชาชน ได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้ง

  โดยได้มีการโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และได้มีการย้ายที่อีกหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นพระพี่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท หรือพระที่นั่งศิวาลัยปราสาท ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงโปรดให้ย้ายพระบรมรูปของทั้ง ๔ พระองค์ มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ ๕

  ซึ่งการซ่อมแซม ก่อสร้าง และประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง ๕ รัชกาล มาแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ จึงได้มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ ๖ เมษายน ในปีนั้น และได้โปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่า "วันจักรี"

  และทั้งหมดก็คือความเป็นมาของวันจักรี ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่วันหยุดราชการธรรมดาๆแต่เป็นวันที่ประชาชนทุกคนควรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์

  ขอบคุณที่มา : kapook.com

   
 11. ชัยบวร

  ชัยบวร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กันยายน 2011
  โพสต์:
  928
  ค่าพลัง:
  +1,641
  อนุโมทนาสาธุครับ !


  ประวัติวันจักรี (Chakri day)

  เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.๑) เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็น กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงของไทย มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) จึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปของพระเจ้าอยู่หัวทั้ง ๔ พระองค์ (ร.๑ – ร.๔) เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อๆ มา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมสักการะ โดยเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และได้โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และมีการย้ายที่หลายครั้ง เช่น พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท และ พระที่นั่งศิวาลัยปราสาท เป็นต้น


  ในสมัยรัชกาลที่ ๖ นั้น โปรดให้ย้ายพระบรมรูปทั้ง ๔ ( ร.๑ – ร.๔ ) มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ ๕ พระชนกนาถ พระที่นั่งองค์นี้ รัชกาลที่ ๖ โปรดให้ซ่อมจากพุทธปรางค์ปราสาทเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะ และได้พระราชทานนามดังกล่าว การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง ๕ รัชกาล สำเร็จลุล่วงในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ จึงได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ ๖ เมษายนปีนั้น และต่อมา โปรดฯ ให้เรียกวันที่ ๖ เมษายนว่าเป็น “วันจักรี


  ข้อมูลจาก "วันสำคัญของไทย"
   
 12. มหากาพย์

  มหากาพย์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  1,000
  ค่าพลัง:
  +526
  น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
   
 13. nunoiyja

  nunoiyja เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 มกราคม 2010
  โพสต์:
  361
  ค่าพลัง:
  +1,733
  มีอยู่วันหนึ่งผมได้ดูหนังฝรั่งเกี่ยวกับศาสนาประมาณว่าแย่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์(เยรูซาเล็ม) ผมก็มาคิดๆ เอาเองว่า บ้านเราแผ่นดินเราก็ประเทศไทยนี่แหละ แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ของจริง เพราะผมคิดว่า ประเทศไทย มีศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติ มีองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์ มากมายหลายๆ องค์ มีองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรม ฯลฯ อื่นๆ อีกมากมายบรรยายไม่ถูก นี่แหละจึงเป็น แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ของแท้แน่นอน หรือมีผู้ใดจะเถียงครับ
   
 14. Aimee2500

  Aimee2500 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  1,712
  ค่าพลัง:
  +1,764
  ประวัติการตั้งชื่อวันจักรี นั้นเนื่องมาจาก เมื่อ วันที่ 6 เมษายน ปี พ.ศ. 2325 นั้นเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และยังทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทยอีกด้วย และยังเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรีซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ครองราชย์อยู่ ในปัจจุบัน

  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปของพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 4 พระองค์ ซึ่งก็คือรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 4 เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมาและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงข้าราชการและประชาชน ได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้ง

  โดย ได้มีการโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และได้มีการย้ายที่อีกหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นพระพี่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท หรือพระที่นั่งศิวาลัยปราสาท ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้ย้ายพระบรมรูปของทั้ง 4 พระองค์ มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5

  ซึ่งการซ่อมแซม ก่อสร้าง และประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล มาแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 จึงได้มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายน ในปีนั้น และได้โปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่า "วันจักรี"

  และทั้งหมดก็คือความเป็นมาของ
  วันจักรี ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่วันหยุดราชการธรรมดาๆ แต่เป็นวันที่ประชาชนทุกคนควรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์
   

แชร์หน้านี้

Loading...