เสียงธรรม แสงธรรมส่องชีวิต / พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 24 สิงหาคม 2019.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  23,962
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +28,138
  วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันอังคารที่๑๙ มกราคม ๖๔ #๑

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันอังคารที่๑๙ มกราคม ๖๔ #๒

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันอังคารที่๑๙ มกราคม ๖๔ #๓

  วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Jan 19, 2021


   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  23,962
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +28,138
  วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันพุธที่๒๐ มกราคม ๖๔ #๑

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันพุธที่๒๐ มกราคม ๖๔#๒

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันพุธที่๒๐ มกราคม ๖๔#๓

  วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Jan 20, 2021


   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  23,962
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +28,138
  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันพุธที่๒๐ มกราคม ๖๔#๔

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๖๔#๑

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๖๔#๒

  วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Jan 21, 2021
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  23,962
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +28,138
  หลักของการนั่งสมาธิ-พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต วัดพระพุทธแสงธรรม(ขลุ่ยประกอบธรรม)

  เสียงธรรม อริยสงฆ์
  Jun 1, 2020
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  23,962
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +28,138
  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๖๔#๓

  วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๖๔#๑


  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๖๔#๒

  วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Jan 22, 2021

   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  23,962
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +28,138
  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๖๔#๓

  วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๖๔#๑


  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๖๔#๒


  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๖๔#๓


  วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Jan23,2021
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 มกราคม 2021
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  23,962
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +28,138
  วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ (ช่วง ๑)

  วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ (ช่วง ๒)

  ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๖๔#๑

  ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๖๔#๒

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๖๔#๓


  วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Jan 24, 2021


   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  23,962
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +28,138
  วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๖๔#๑

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๖๔#๒

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๖๔#๓


  วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Jan 25, 2021

   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  23,962
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +28,138
  วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๖๔#๑

  ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๖๔#๒

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๖๔#๓

  วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Jan 26, 2021

   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  23,962
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +28,138
  ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๖๔#๑(พิเศษ)

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๖๔#๒

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๖๔#๓

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๖๔#๔

  วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Jan 26, 2021
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 มกราคม 2021
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  23,962
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +28,138
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๖๔#๑

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๖๔#๒

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๖๔#๓

  วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Jan 28, 2021
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 มกราคม 2021
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  23,962
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +28,138
  วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๖๔#๑

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๖๔#๒


  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๖๔#๓

  วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Jan29,2021

   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  23,962
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +28,138
  วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๖๔#๑

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๖๔#๒


  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๖๔#๓


  วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Jan 30, 2021
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  23,962
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +28,138
  วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๖๔#๑

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๖๔#๒

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๖๔#๓

  วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Jan 31, 2021
   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  23,962
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +28,138
  วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๖๔#๑

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๖๔#๒

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๖๔#๓

  วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Feb 2, 2021

   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  23,962
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +28,138
  วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธฺ์ ๖๔#๑

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๖๔ #๒

  ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันพุธที่ ๓ มกราคม ๖๔#๓

  วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Feb 3, 2021


   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  23,962
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +28,138
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  23,962
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +28,138
  วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๖๔#๑

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๖๔#๒

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๖๔#๓

  วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Feb 4, 2021


   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  23,962
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +28,138
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 กุมภาพันธ์ 2021
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  23,962
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +28,138
  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๖๔#๑

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๖๔#๒

  บรรยายธรรม ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๖๔#๓

  วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Feb 5, 2021

   

แชร์หน้านี้

Loading...