แนะแนวทาง...ไสยศาสตร์ตำรับวัดประดู่โรงธรรม

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย ราชันวิเศษ, 10 กันยายน 2018.

 1. ราชันวิเศษ

  ราชันวิเศษ ทำเสน่ห์ที่ตัวเรายั่งยืนกว่าเสน่ห์ใดๆทั้งปวง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤษภาคม 2015
  โพสต์:
  29
  ค่าพลัง:
  +17
  สำนักนี้เป็นอีกสำนักหนึ่งที่ตัวข้าฯ ได้ศึกษามาจากอาจารย์ฆราวาสท่านหนึ่ง(ไม่ขอเอ่ยนาม เกรงจะไปรบกวนท่านเพราะท่านชรามากแล้ว) "สำนักวัดประดู่โรงธรรม" เป็นสำนักหนึ่งที่ขึ้นชื่อลือชา
  ไสยเวทย์แขนงต่างๆมากมาย และเป็นที่เกจิอาจารย์ยุคก่อนๆ ต้องไปศึกษาที่นี่กันทั้งสิ้น

  ปล. กระทู้นี้จะเป็นกระทู้ที่จะเริ่มแนะนำผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ไสยเวทย์ของทางสำนักนี้โดยเฉพาะ และจะขอรวมเป็นกระทู้เดียว เมื่อข้าพเจ้ามีเวลา ก็จะมาลงให้อ่าน และแนะนำแนวทางการฝึกไปเรื่อยๆไปแบบไม่รีบร้อน
   
 2. ราชันวิเศษ

  ราชันวิเศษ ทำเสน่ห์ที่ตัวเรายั่งยืนกว่าเสน่ห์ใดๆทั้งปวง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤษภาคม 2015
  โพสต์:
  29
  ค่าพลัง:
  +17
  บทที่หนึ่ง...การไหว้ครู​

  ผู้ใดจะประกอบกิจศึกษาสรรพเวทย์มนตร์คาถาต่างๆ ย่อมต้องมีแรงครูหนุนนำจึงจะสำเร็จและเพื่อความขลังประสิทธิ์

  สิ่งของที่ต้องใช้บูชาครู​
  ดอกไม้ 9สี
  ธูป 9ดอก
  เทียน 9เล่ม(สีขาว)
  บายศรีปากชาม
  ขนนมต้มแดง
  ขนมต้มขาว
  มะพร้าวอ่อน
  กล้วยน้ำไทย
  ผลไม้เก้าอย่าง
  หัวหมู
  เป็ด
  ไก่
  ผ้าขาว
  เงินค่าคำนับครู 6บาท

  เมื่อจัดหาได้ตามนี้แล้วให้ ปูด้วยผ้าขาว และจัดวางไว้หน้าพระพุทธรูปทรงเป็นประธานแล้วจึงจุดธูปเทียนบูชาพระ

  แล้วว่าคาถา สรรเสริญพระพุทธคุณ ชุมนุมเทวดา และคาถาบูชาครู โองการสรรเสริญคุณครู(ใช้สวดขอพรเมื่อได้สักการะบูชาแล้ว) โองการชุมนุมครู มนต์เชิญอาคมเข้าสู่ตน
  ตามลำดับ

  เดี๋ยวจะมาลงพระคาถา บทบูชาครูให้อีกครั้งนึง อันนี้ให้รู้แค่คร่าวๆเสียก่อน
   
 3. ราชันวิเศษ

  ราชันวิเศษ ทำเสน่ห์ที่ตัวเรายั่งยืนกว่าเสน่ห์ใดๆทั้งปวง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤษภาคม 2015
  โพสต์:
  29
  ค่าพลัง:
  +17
  คาถาสรรเสริญพระพุทธคุณ
  นะโมฯ สามจบ

  พุทธังชีวิตัง ยาวนิพพานัง สรณัง คัจฉามิฯ อิติปิโสภควา อรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรณสัมปันโน สุคโต โลกวิทู อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ สัตถาเทวสนุสสานัง พุทโธ ภควาติฯ

  ธัมมังชีวิตัง ยาวพิพานัง สรณัง คัจฉามิฯ สวากขาโต ภควตาธัมโม สันทิฎฐิโก อกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปนยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติฯ

  สังฆัง ชีวิตัง ยาวนิพพานัง สรณัง คัจฉามิฯ สุปฎิปันโน ภควโตสาวกสังโฆ อุชุปฎิปันโน ภควาโตสาวกสังโฆ ญายปฎิปันโน ภควโตสาวกสังโฆ สามีจิปฎิปันโน ภควโตสาวกสังโฆ ยทิทังจัตตาริ ปุริสยุคานิ อัฎฐปุริสปุคลา เอสะ ภควโตสาวกสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชลีกะระณีโย อะนุตตะรังปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ

  พุทธปูชามหาเตชวันโต ธัมมปูชามหาปัญญวันโต สังฆปูชามหาโภควโห ติโลเสฎฐังอภิปูชายามิฯ​
   
 4. ราชันวิเศษ

  ราชันวิเศษ ทำเสน่ห์ที่ตัวเรายั่งยืนกว่าเสน่ห์ใดๆทั้งปวง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤษภาคม 2015
  โพสต์:
  29
  ค่าพลัง:
  +17
  ประกาศชุมนุมเทวดา

  สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเปรัฏเฐ จะ คาเม
  ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม
  ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ฯ
  ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
  ธัมมัสสะวะนะกะโล อะยัมภะทันตา
  ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ฯ​
   
 5. ราชันวิเศษ

  ราชันวิเศษ ทำเสน่ห์ที่ตัวเรายั่งยืนกว่าเสน่ห์ใดๆทั้งปวง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤษภาคม 2015
  โพสต์:
  29
  ค่าพลัง:
  +17
  คาถาบูชาครู

  วันทิตวา สุคตังนาธัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สาธุกัง นะโมพุทธายะ ทิพพมันตรานัง ปวักขามิยถาพลัง ปัญจะ อัขรานิ ชาตา นะโมพุทธายะ วันทะติฯ

  นะมัสสิตวา อิสีสิทธิโลกนาถัง อนุตตรัง อิสีจะพันธนัง สาตราอหังวันทามิตัง อิสีสิทธิเวสสะฯ

  วันทิตวา อาจาริยัง ครูปาทัง อาคัจฉาหิ สัพพะกัมมา ประสิทธิเม สัพพอันตรายังวินาศสันติ สัพพสิทธิภวันตุเมฯ

  มะอะอุอะธิกะมูลัง ตรีเทวานังมหาศาสตรา อุอุ อะอะ มะมะ มันตรา อุสาอาวามหามันตังฯ

  โองการพินธุนาธัง อุปปันนังพรหมา สหบดี นามังอธิกัปชเปสุอาคโต ปัญจปทุมังทิสวา นโมพุทธานะ วันทะนังฯ

  สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยตถาคโต สิทธิเตโช ชัยโย นิจจัง สิทธิลาโภนิรันตรัง สัพพกัมมังภวันตุเมฯ​
   
 6. ราชันวิเศษ

  ราชันวิเศษ ทำเสน่ห์ที่ตัวเรายั่งยืนกว่าเสน่ห์ใดๆทั้งปวง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤษภาคม 2015
  โพสต์:
  29
  ค่าพลัง:
  +17
  เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาพิมพ์ โองการสรรเสริญคุณครู โองการชุมนุมครูและมนต์เชิญอาคมเข้าตัว ตามลำดับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...