เรื่องเด่น แนวทางการปฏิบัติธรรม ของ ก เขาสวนหลวง

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย สติจงมา, 11 พฤษภาคม 2017.

 1. สติจงมา

  สติจงมา สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤษภาคม 2017
  โพสต์:
  47
  กระทู้เรื่องเด่น:
  20
  ค่าพลัง:
  +191
  [​IMG]

  แนวทางการปฏิบัติธรรม ของ ก เขาสวนหลวง

  ก. เขาสวนหลวง ๑๗ มีนาคม ๒๔๙๗​


  หมายเหตุ สรุปแนวทางการปฏิบัติธรรมนี้ ท่าน ก. เขาสวนหลวงได้เรียบเรียงเขียนขึ้นด้วยตนเอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อพิมพ์ในหนังสืออ่านใจตนเอง ท่าน ก. ได้สังเกตพิจารณา ศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามแนวนี้มาด้วยตนเอง และเป็นแนวทางที่ท่านได้ย้ำอธิบายแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ณ เขาสวนหลวงเสมอมา


  ผู้ปฏิบัติควรศึกษาให้เข้าใจเป็นลำดับไป ดังนี้


  การศึกษาที่เรียนรู้ได้ง่าย ทำได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกาล ทุกขณะได้ผลทันที ไม่ต้องรอรับผลข้างหน้า ก็คือ ศึกษาในห้องเรียน กล่าวคือในร่างกายยาววา หนาคืบ มีสัญญาใจครอง ในร่างกายนี้มีสิ่งที่น่าเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียด


  ขั้นของการศึกษา


  ก.เบื้องต้นให้รู้ว่า กายนี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุต่างๆ ส่วนใหญ่ได้แก่ดิน น้ำ ลม ไฟ ส่วนย่อย ได้แก่ ส่วนที่จับติดอยู่กับส่วนใหญ่ เป็นต้นว่า สี กลิ่นลักษณะ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้มีลักษณะไม่คงทน ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เต็มไปด้วยของปฏิกูล พิจารณาให้ลึกจะเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารมีแต่สภาพธรรมล้วนๆ ไม่มีภาวะที่ควรเรียกว่า “ตัวเรา ของเรา” เมื่อตามเห็นกายอยู่อย่างนี้ชัดเจนก็จะคลายความกอดรัด ยึดถือในกายว่าเป็นตัวตน เป็นเรา เป็นเขาเป็นนั่น เป็นนี่เสียได้


  ข.ขั้นที่สองในส่วนของนามธรรม คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณกำหนดให้รู้ตามความเป็นจริง ล้วนเป็นเอง ในลักษณะเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปคือ เกิดๆ ดับๆ เป็นธรรมดา พิจารณาเห็นจริงแล้วจะคลายความยึดถือในนามธรรมว่าเป็นตัวตน เป็นเรา เป็นเขา เป็นนั่น เป็นนี่ เสียได้


  ค.การศึกษาขั้นปฏิบัติ มิได้หมายเพียงการเรียน การฟัง การอ่านเท่านั้น ต้องการปฏิบัติให้เห็นประจักษ์แจ้งด้วยจิตใจตนเอง ด้วยการ


  ๑. ปัดเรื่องภายนอกทั้งหมดทิ้งเสียก่อน มองย้อนเข้าดูจิตใจตนเอง(จนรู้ว่ามีความแจ่มใส หรือมัวหมอง วุ่นวายอย่างไร) ด้วยความมีสติสัมปชัญญะกำกับ รู้กาย รู้จิตใจ อบรมจิตทรงตัวเป็นปรกติ


  ๒. เมื่อจิตทรงตัวเป็นปรกติได้ จะเห็นสังขาร หรืออารมณ์ทั้งหลายเกิดดับ เป็นธรรมดาจิตจะว่างวางเฉย ไม่ยินดียินร้าย และเห็นรูปนามเกิดดับเองตามธรรมชาติ


  ๓. ความรู้ว่าไม่มีตัวตนแจ่มชัดเมื่อใด จึงจะพบเข้ากับสิ่งที่มีอยู่ภายในเป็นสิ่งที่พ้นทุกข์ ไม่มีการหมุนเวียน เปลี่ยนแปลง เป็นอมตะ ไม่มีความเกิดความตาย สิ่งที่มีความเกิดย่อมมีความแก่ ความเจ็บ ความตายเป็นธรรมดา


  ๔. เมื่อเป็นความจริงชัดใจแล้ว จิตจะวาง ไม่เกี่ยวเกาะอะไร แม้ตัวจิตเองก็ไม่สำคัญว่าเป็นจิต หรือเป็นอะไร คือ ไม่ยึดถือตัวเองว่าเป็นอะไรทั้งหมด จึงมีแต่สภาพธรรมล้วนๆ เท่านั้น


  ๕. เมื่อบุคคลมองเห็นสภาพธรรมล้วนๆ อย่างแจ่มแจ้ง ย่อมเบื่อหน่ายในการทนทุกข์ ซ้ำๆ ซากๆ เมื่อรู้ความจริงฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมตลอดแล้วจะเห็นผลประจักษ์ว่า สิ่งที่หลุดพ้นจากทุกข์นั้นมีอยู่อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องเชื่อตามใครไม่ต้องถามใครอีก เพราะพระธรรมเป็นปัจจัตตัง คือ รู้เฉพาะตนจริงๆ ผู้ที่มองเห็นความจริงด้านในแล้ว จะยืนยันความจริงอันนี้ได้เสมอ


  รวบรวมข้อปฏิบัติ คำสอน (ท่าน ก. เขาสวนหลวง)


  การเกิดมานี้มิใช่เพื่ออะไรอื่น เพื่อจะมีการศึกษาให้รู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ และทางดำเนินไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์


  ให้มีความละอาย และมีความกลัวต่อทุกข์โทษนานัปประการ ให้ค้นหาความจริง จนแน่ใจในตนเองให้ได้ ไม่ต้องไปเชื่อตามใคร


  ถ้ามีหลักของพิจารณาตนเองพอสมควร ก็จะรู้เรื่องของกาย ของใจที่มันเป็นกลุ่มของธรรมชาติ ที่มีความไม่เที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ไม่ใช่ตัวตนถ้ารู้อยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็ดับทุกข์ ดับกิเลสได้เรื่อยไป


  การพิจารณาตนเองต้องทำซ้ำซาก จึงจะมองทะลุเข้าไปข้างในได้และจะต้องตรวจกันให้ละเอียด ตรวจให้ลึก จึงจะทำลายโรคกิเลสได้


  ขั้นแรก ต้องฝึกฝนอบรมให้จิตสงบ โดยมีกรรมฐานเป็นเรือนที่อยู่ของจิต และก็ควบคุมอายตนะ ผัสสะให้อยู่ในอำนาจของสติ แล้วก็คอยเฝ้ามองแต่จิตใจของตนเองทุกอิริยาบถ อะไรจะเกิดขึ้นมาก็เห็นมันไม่เที่ยง เกิดขึ้นตั้งอยู่ ดับไป จิตก็เป็นปรกติ ก็รู้อยู่อย่างนั้น แล้วก็พิจารณาประกอบทุกอิริยาบถ


  ฉะนั้นความรู้ที่เป็นการอ่าน การฟัง มันก็เท่ากับเป็นแผนที่อยู่แล้วแต่ตัวจริงนี้มันต้องมากำหนด ต้องมารู้ ต้องมาพิจารณา มันจึงจะปล่อยวางได้เรื่องจริงมีอยู่อย่างนี้ มันจึงจะปล่อยวางได้ ดังนั้นจึงต้องใช้ปัญญาของตนเองเป็นเครื่องมือสำคัญ


  การเจริญวิปัสสนาสามารถทำได้ทุกอิริยาบถ กำลังพูด กำลังฟังอยู่เดี๋ยวนี้ ให้รู้แจ้งด้วยใจจริงในลักษณะของความว่าง คือ ฟังให้เข้าใจ และให้ความรู้สึกอย่างนี้เข้ามาอยู่ในใจด้วย แล้วก็ให้รู้ว่าเสียงเป็นเพียงสื่อให้เข้าไปรู้ใจเป็นสื่อให้ใจรู้จริง แล้วก็เป็นสื่อให้ใจรู้แจ้ง


  แม้จะมีข้อปฏิบัติมากมาย แต่ความสำคัญอยู่ตรงที่หยุด จะต้องย้ำอยู่อย่างนี้ ให้หยุดดูทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วดับหมด พิจารณาเรื่องนี้เรื่องเดียว แล้วจะแก้ปัญหาในข้อปฏิบัติได้มากมาย


  ขอให้รู้อยู่ตรงจิต ตรงใจทุกขณะไปให้ได้ การปฏิบัติธรรมก็จะเป็นการทำได้ง่ายๆ จิตก็สงบ มันสงบจากการทำชั่ว ศีลก็บริสุทธิ์อยู่ในตัว


  หยุดดู หยุดรู้ หยุดปล่อย หยุดวาง ดับหมด แล้วให้ทรงภาวะของจิตที่มีความรู้ ความรู้ในลักษณะที่ว่างอยู่ในตนเองไว้


  ถ้าว่างอย่างนี้ได้ติดต่อ นิพพานก็ปรากฏอยู่ที่จิต เป็นการดับสนิทของทุกข์ได้ทุกขณะ ดับความโกรธ ความโลภ ความหลงได้ขณะไหน ก็เป็นนิพพานขณะนั้น เป็นนิพพานทีละเล็กละน้อยไปก่อน จนกว่าเป็นนิพพานจริงคือ โลภ โกรธ หลง หรือกิเลส ตัณหาสลายตัวหมดสิ้นเหมือนกับตาลยอดด้วนไม่มีงอกเลย


  ในขณะที่ตาเห็นรูป จิตนี้ก็ยังเป็นปรกติอยู่ ในขณะที่ฟังเสียง จิตก็ยังเป็นปรกติอยู่ ตลอดจนการได้กลิ่น ลิ้นรู้รส หรือ การสัมผัสผิวกายอะไรขึ้นมานี้ จิตก็มีการดำรงสติอยู่ เป็นอันว่ารู้อยู่โดยเฉพาะตัวจิต ไม่มีการแส่ส่ายไปตามผัสสะ


  ความรู้สึกรับสัมผัสอะไรทางทวารนี้ ขอให้มองเห็นเป็นธรรมชาติไว้ คือว่าไม่ให้ไปหมายว่ามันดี มันชั่ว หรือมันสุข มันทุกข์อะไรทั้งหมด ปล่อยวางให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วจิตนี้จะอยู่ในภาวะที่อยู่ในความสงบได้ มันไม่มีเรื่องที่จะคิดนึก ปรุงแต่ง แส่ส่ายไป มันก็สงบตามธรรมชาติของมันได้


  การอบรมข้อปฏิบัติในด้านจิตใจนี้เป็นของละเอียด และเป็นของสำคัญอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นเราจะต้องสำรวมแล้ว สำรวมอีก ระวังอยู่รอบด้านทีเดียว เพราะว่ากิเลสเกิดง่ายๆ ถ้าไม่สำรวม ไม่ระวังรักษาตา หู จมูก ลิ้นกาย ใจไว้ กิเลสสำคัญนัก จะมาเผาให้จิตใจเร่าร้อน เศร้าหมอง


  [​IMG]
   
 2. น้ำดินไฟลม

  น้ำดินไฟลม สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 พฤษภาคม 2017
  โพสต์:
  14
  ค่าพลัง:
  +28
 3. Tboon

  Tboon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  1,712
  ค่าพลัง:
  +3,244
  "ความรู้สึกรับสัมผัสอะไรทางทวารนี้ ขอให้มองเห็นเป็นธรรมชาติไว้ คือว่าไม่ให้ไปหมายว่ามันดี มันชั่ว หรือมันสุข มันทุกข์อะไรทั้งหมด ปล่อยวางให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วจิตนี้จะอยู่ในภาวะที่อยู่ในความสงบได้ มันไม่มีเรื่องที่จะคิดนึก ปรุงแต่ง แส่ส่ายไป มันก็สงบตามธรรมชาติของมันได้"

  ..ท่าน ก เขาสวนหลวง
   
 4. เราโตมาคนละแบบ

  เราโตมาคนละแบบ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2017
  โพสต์:
  734
  ค่าพลัง:
  +197
  :eek::eek::eek:พอเถอะtboon ไปเรียนพุทธวจนะ ที่ถูกต้องเถอะ หยุดเถอะ สอนแบบนี้ใครจะรู้เรื่อง วงจรปฏิจจะสมุปบาท สักตัวไม่มีสอน โดยเฉพาะข้อ 2 3- พูดเองเออเองนี่รึ
   
 5. ครูเรือง

  ครูเรือง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2010
  โพสต์:
  926
  ค่าพลัง:
  +666
  ขออนุโมทนา ครับ
  ได้ความรู้เพิ่ม แต่ต้องนำมาพิจารณาอีกครั้ง ครับ
   
 6. Tboon

  Tboon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  1,712
  ค่าพลัง:
  +3,244
  นี่ถ้าท่านจูฬปันถกมาเกิดเอาในยุคสมัยปัจจุบันนี้ แล้วเหตุปัจจัยเกิดนำพาให้ท่านเอาผ้าขาวมานั่งลูบไล้ไปมา เกิดปัญญาเห็นแจ้ง บรรลุธรรมขึ้นมา มีหวัง.. อะไรจะเกิดขึ้น ไม่ตรงกับพุทธวจน ยิ่งพอไปวัดท่าน ท่านแยกกายออกเป็นพันๆ กาย อาจจะยิ่งโดนครหาหนัก ว่าแสดงฤทธิ์อวดอ้างตนเสียอีก

  ความจริงต้องพิจารณาว่า พระพุทธองค์ทรงมีพระสัพพัญญูตรวจรู้อุปนิสัยแห่งสัตว์ได้ ใครจะต้องสอนอย่างไรจึงจะเห็นแจ้งในธรรมได้ นั่นหมายความว่า อุปนิสัยที่จะเป็นเหตุปัจจัยแห่งการบรรลุธรรมของแต่ละบุคคลมีอยู่ ถ้าเหตุปัจจัยถึงพร้อมแล้วก็ย่อมเป็นไปได้ทั้งนั้น เป็นอกาลิโก คือปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล

  ไม่ว่าตัวจะอยู่สำนักไหน สำนักท่านสัญชัยปริพาชกก็ยังมีมาแล้ว ตัวอย่างเห็นได้ชัด คือท่านอุปติสสะกับท่านโกลิตะ บรรลุธรรมครั้งแรกไม่ได้ฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงเสียด้วยซ้ำไป เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ให้วางใจเป็นกลางๆ อย่ายึดมั่นถือมั่นมาก ธรรมทั้งปวงท่านไม่ให้ยึดมั่นถือมั่น อย่าไปด่วนสรุปเอาเอง จะเป็นการประมาท ฆ่าตัวเอง ตายเปล่า

  พุทธวจนเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเรียนที่สำนักนั้นที่เดียว จริงไหม ออกจากปากสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งนั้น เพราะเหตุว่า สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ตามพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งนั้น ดังนั้นท่านจะไม่มีทางกล่าวเกินเลยไปกว่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวแน่นอน ว่าแต่คุณมีศรัทธาต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์จริงหรือเปล่า เห็นธรรมเหล่านั้นจริงหรือเปล่าเท่านั้นเอง

  และขออภัยที่จะไม่คุยด้วยอีก จนกว่าจะเปลี่ยนท่าที เลิกปรามาสพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์
   
 7. ~หัตถ์oBuddha~

  ~หัตถ์oBuddha~ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2017
  โพสต์:
  462
  ค่าพลัง:
  +280
  สาธุ ขอกราบ 3 ครั้งเเละน้อมรับเป็นครูบาอาจารย์อีกท่านเลยครับ/ คำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อใครได้นำมาปัฏิบัติตามอย่างจริงจังไม่ย่อท้อ สักวันก็จะพบที่หมายปลายทางที่เดียวกัน
   
 8. น้ำดินไฟลม

  น้ำดินไฟลม สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 พฤษภาคม 2017
  โพสต์:
  14
  ค่าพลัง:
  +28
  สติ สงบ เย็น ไม่ได้ดีกว่าเขาอย่าวิจารณ์เขา ถึงรู้ว่าดีกว่าเขายิ่งต้องพิจารณา กายในกาย เอาให้ขาดไปเลย จะไม่มีเวลามาวิจารณ์และติเตียน
   
 9. jityim

  jityim เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 ตุลาคม 2014
  โพสต์:
  3,126
  ค่าพลัง:
  +3,023
  อนุโมทนาสาธุค่ะ

  ช่วงระยะหลังนี้ได้อ่านถ้อยคำสอนของครูบาอาจารย์หลายๆท่าน และ สมาชิกของเว็บหลายคนได้นำคำสอนมาลงไว้ให้ได้ศึกษาตามห้องต่างๆ ในเว็บคำสอนของครูบาอาจารย์เท่าที่อ่านมาจะมีแนวทางคำสอนไปในแนวทางเดียวกันเกือบทุกท่านที่อ่านมาเลยค่ะ...พอสรุปใจความได้ว่า...

  ทำจิตให้อยู่ในความว่าง

  ธรรมชาติของจิตนั้น จะว่าง นิ่งสงบ

  และจะให้ข้อคิดที่ว่ามีสิ่งที่อยู่ภายในที่เป็นความพ้นทุกข์ไม่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นอมตะ ไม่มีความเกิดความตาย คือ ธรรมชาติที่รู้ ว่าง นิ่ง สงบ

  เรื่องจิตก็เป็นปกติรู้อยู่อย่างนั้น ให้รู้ด้วยใจจริงว่าเป็นความว่าง

  ย้อนมองมาศึกษาภายในจิตใจด้วยสติและสัมปชัญญะ

  ให้ดูจิต พิจารณาจิต ศึกษาจิต อบรมจิต

  หยุดดู หยุดรู้ หยุดปล่อย หยุดวาง

  ให้ทรงจิตที่มีความรู้ รู้ในลักษณะที่ว่าง..ในตนเองเอาไว้

  โดยเฉพาะตัวจิตไม่แส่ส่ายไปตามผัสสะ ให้หยุดดู ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดับหมด

  ต้องฝึกฝนอบรมให้จิตสงบ โดยมีกรรมฐานเป็นเรือนที่อยู่ของจิต และก็ควบคุมอายตนะ ผัสสะให้อยู่ในอำนาจของสติ แล้วก็คอยเฝ้ามองแต่จิตใจของตนเองทุกอิริยาบถ อะไรจะเกิดขึ้นมาก็เห็นมันไม่เที่ยง เกิดขึ้นตั้งอยู่ ดับไป จิตจึงละวางได้

  ครูบาอาจารย์หลายท่านจะให้แนวทางการปฏิบัติในลักษณะประมาณนี้ค่ะ
   
 10. ห้วงหิน

  ห้วงหิน สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มกราคม 2016
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +4

แชร์หน้านี้

Loading...