แค่มีสติสักกะว่ารู้สิ้นทุกข์ได้ไหม?

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย Neoworld, 20 เมษายน 2019.

 1. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,651
  ค่าพลัง:
  +10,886
  เหยอ?? เล่าปังขาจอนนิวรณ์เอกวีร์
   
 2. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,651
  ค่าพลัง:
  +10,886
  อย่าล้ำเข้าไปในขอบเขตของสถาบันฯ
  ตัวแมงก็คือตัวแมง ไปเกี่ยวไรศาสนูปภัมภก
  ความหมายนั้นคือจะทรงประทานการสนับสนุน
  และส่งเสริมแก่ทุกศาสนา
  ในพระราชอาณาจักร
  ไม่ได้เกี่ยวไรกะหล่อนย่ะ
   
 3. ขาจอน

  ขาจอน Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  773
  ค่าพลัง:
  +337
  ผมและทุกท่านก็ลูกหลานของแผ่นดินนี้
  พระราชาท่านก็เปนบิดาผู้ทรงธรรม

  ในวันที่ท่านประกาศตนเปนเอกอัครศาสนูปถัมภก
  คือพระราชทาน
  ให้สิทเสรีในการนับถือ และอยู่ในเขตบวรศาสนา
  ผมเคารพและ เชื่ออย่างนั้น

  ส่วนลุงแมว หรือใครที่ไม่เชื่อ
  คิดว่าตนมีอำนาจ
  สามารถขับไล่คน??
  ก็ให้เก้าเท้าออก ลงชื่อด้านล่าง
  จะได้รู้กันไป ว่า...
   
 4. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,651
  ค่าพลัง:
  +10,886
  พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงปฏิบัติไปตาม
  ประเพณี
  นี้เป็นธรรมเนียมปกติอยู่แล้ว
  ไม่ใช่ทำเพื่อรับรองสิทธิพิเศษ
  แก่ใครให้นับถืออะไร

  แต่มติของศาสนาพุทธที่ไม่รับแมงกะตุ๊ด
  เป็นสมาชิก
  นี่ใครก็ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้
   
 5. ขาจอน

  ขาจอน Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  773
  ค่าพลัง:
  +337
  อย่าทำตลบแตลงเฉไฉให้มาก

  กษัตริท่านก็ทรงอนุญาต
  รัฐธรรมนูญ ที่ราชกษัตรทรงลงปรมาภิทัย
  เขาก็รับรอง ว่ามีสิทธิ์
  พุทธองค์ก็ไม่เคยขับไล่ใครออกจากศาสนา


  ถ้ามึงคิดว่า ตนทำได้
  ก็แค่ก้าวเท้าออกมา ลงชื่อ
  ว่ามะเอิงมีสิทชอบธรรม เหมือนท่านที่ยกมาข้างบน
  สามารถขับคนออกจากศาสนาพุทธ

  แค่เก้าเท้าออกมา
  ลงชื่อ
  จะได้รู้กันไป ไม่ต้องมาทำตลกแดกกลบเกลื่อน
   
 6. เล่าปัง

  เล่าปัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  4,837
  ค่าพลัง:
  +8,001
  ในพระไตรปิฏก มี สัตวเดรัจฉาน
  ตัวนึงภาวนา สติปัฏฐานสี่ ด้วย
  อิทธิบาท แรงกล้า

  เปนเพียง นกแขกเต้า หน้าตาก้ออก
  นกแก้วมากกว่าเปนนกขุนทอง ที่
  ร้องปรักปรำสัตว์ตามๆกันไป เหมือน
  คนคอย ยอยก อวย ของลับกันและกัน
  สบายใจ ตัณหาคลายทั้งสองฝ่าย

  นกแขกเต้า ชื่อ รักขิตะ ภาวนาหมวด
  กายในกาย พิจารณากระดูก จิตรวม
  พรึบเปนเถ้าถ่านสลายเปนปฐวีธาตุ

  วันหนึ่ง ถูกเหยี่ยวจับ จิก เปนแผล
  พระเถรีอนาคามีผู้ชุบเลี้ยงตามไป
  ช่วยไว้ได้ แต่สภาพเกินเยียวยา
  แต่ก้แปลกใจ ทำไม อึด ไม่ยักกะตาย

  นกแขกเต้าเฉลย ก้ ข้าเจ้า ภาวนา
  สติปัฏฐานเหนกายนี้เปนเพียงปฐวี
  ธาตุ พระแม่เจ้าเหนความเปนสัตว์
  มีในกองธุลีนี้อีกหรือ!?

  จบกระแสธรรม แสดงโดย เดรัจฉาน
  พระเถรีอนาคามี .จึง..............

  ส่วนนกแขกเต้า แม้นภาวนาได้ แต่เพราะ
  ชาติเปนเดรัจฉาน จึงส่งผลให้ไปเกิดใน
  แดนสวรรคิ์ชั้นที่ พระเถระมีเจโตปริยา
  ญานขึ้นไปสอนหมู่เทวดาเนือง......

  ติ๊ง จบ
   
 7. เล่าปัง

  เล่าปัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  4,837
  ค่าพลัง:
  +8,001
  การปรากฏ พุทธศาสนา ในโลก นั้น
  ก้เพื่อ ประโยชน์ของ ทุกสรรพสัตว์
  ในโลกธาตุ

  การ ปรารภว่า พุทธศาสนา ปรากฏ
  เพื่อเปน โทษ แก่หมู่สัตว์ แบ่งแยก
  กันให้อดซึ่งประโยชน์ จาก ธรรมฤทธิ์

  ชะรอย จะ เปนการกล่าว ตู่ สัทธรรม

  กล่าว ตู่ พระศาสดา

  ค้างคาว 500 สดับอภิธรรม เกิดเพียง
  2ชาติ ก้บรรลุอรหันต์ ทั้งหมด

  มดดำ มดแดง เหน กฤษฏา
  พินิหาร์ย ก้เปนเหตุให้ ปราถนา
  สัมมาสัมโพธิญาน เลิสกว่า พระ
  ปัจเจก แล สาวก ทั้งหมด
   
 8. เล่าปัง

  เล่าปัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  4,837
  ค่าพลัง:
  +8,001
  พยานาค ที่เข้ามา ปลอมบวช ...

  การที่ให้ สึก ก้ไม่ใช่ การตัดประ
  โยชน์จาก พุทธศาสนา

  แต่เปน เรื่องการ ชีประโยชร์สูง
  ที่สุดที่จะได้จาก พุทธศาสนา เมื่อ
  ประกอบปัจจัยให้ สมควรแก่อัต
  ภาพ สมชีวตา  สันติลักษณะ ย่อมไม่มีแก่ ผู้ไม่เห็น
   
 9. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,651
  ค่าพลัง:
  +10,886
  เอิ่มม์.... แค่สัตว์บางตัวบางประเภท
  เป็นโทษแก่ศาสนานะ
  แต่ศาสนาไม่เป็นโทษแก่สัตว์.. ถ้าสัตว์นั้น
  เป็นเวไนยที่มีคุณภาพ
   
 10. เล่าปัง

  เล่าปัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  4,837
  ค่าพลัง:
  +8,001
  นาย จุนทะ ผู้ที่ ถวาย สุกรมัททวะ
  แก่ศาสดา เปนเหตุให้ เสด็จสู่ปริ
  นิพพาน

  พระพุทธองค์ ต้อง ทรงกำชับ แก่
  อรหันตสาวก ทุกองค์ว่า ห้ามทำ
  อันตราย กีดกันนายจุนทะ ออก
  จากประโยชนใหญ่มหาใหญ่!

  ที่ทรงกำชับ เพราะ อรหันตสาวก
  ทุกองค์ ไม่มีฐานะ จะ เข้ามาแส่
  ส่าย รู้เรื่องการบริหารบริษัท4 ได้
  แม้นแต่ รูปเดียว
   
 11. kenny2

  kenny2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,779
  ค่าพลัง:
  +1,391
  ยกมาหมดจบทั้ง84000พระธรรม มันก็ตายเปล่าถ้าไม่รู้อะไรผิดอะไรถูก นกแขกเต้า ยังรู้เลยควรหรือไม่ควร ค้างคาวยังรู้เลยควรหรือไม่ควร แม้เพียงสดับในที่ที่ควรก็บรรลุธรรมได้ แต่อาการพวกที่หลงโลกมักคิดสลับกัน อันที่ควรไม่กระทำ กลับกระทำอันที่ไม่สมควร แล้วใช้พระธรรมนั้นมาเชือดเฉือน ไม่มีคำเปรียบเปรยใดเลยที่จะบอกว่า เมื่อไม่รู้ตัวเอง คงไม่มีใครมาบอกให้รู้ตนเองได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นย่อมเป็นไปดังว่าเลวกว่าสัตว์เดรัจฉาน อย่างนกแขกเต้า หรือค้างคาวแลอีกสัตว์ทั้งหลายที่พระองค์สอนให้รู้จักฐานะ ที่พึงปฏิบัติ
   
 12. เล่าปัง

  เล่าปัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  4,837
  ค่าพลัง:
  +8,001
  ใน ลิลิต ตุ๊เลงพ่าย

  กล่าวถึง พญามาร บ่นกระปอด
  กระแปดต่อ เถระมือจกบาตร
  ความตอนหนึ่งว่า...

  กระไรหนอ สาวกโคตมชินเจ้า จึงได้
  มีพฤติการโหดร้ายทารุน ผิเฉกเช่น
  ศาสดาแม้นเพียงเสี้ยว...

  องค์ชินสีห์ มีแต่เมตตา จะอะไรๆ
  ก้ ยิ้ม พอแต่เพียงมุมปาก จะส่งเสียง
  สี่บวกหนึ่งต่อเนื่องสามสี่วาระ ก้หา
  มีไม่

  อยู่กับพระพุทธองค์ทรงมีแต่ สุข
  ให้โดยตลอด ไม่มีขาด หรือ พร่อง


  ติ๊งจบ
   
 13. เล่าปัง

  เล่าปัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  4,837
  ค่าพลัง:
  +8,001
  สำหรับ บางคน ที่ กล่าว สัตยาธิษฐาน

  ว่าจะไม่ ยุ่ง เกี่ยวข้อง หรือ เฉียดใกล้

  กรุณา อย่า ตบัสสัตย์

  .....

  อาสัย สัตยธิษฐานนั้น พึง ทราบ
  ว่า ใครเปนใคร ใครคือคนเดียว
  กัน ไม่ใช่คนเดียวกัน ด้วย
   
 14. kenny2

  kenny2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,779
  ค่าพลัง:
  +1,391
  แค่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดก็เพียงพอ พระศาสดาพระองค์เมตตา ตลอดจนผู้เจริญรอยตามก็ด้วยเช่นกัน ขาดแต่ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก มันจึงยาก อยู่ใกล้แต่ไม่เห็นก็มีมาก เพราะทุกสิ่งที่ผิดไม่ใช่สิ่งที่ไม่เคยปรากฏ มันยากสำหรับเขาที่จะรู้ เพียงเพราะเขาไม่สนใจว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรสมควรอะไรไม่สมควร นึกจะยกอะไรมาก็ยก จะพูดอะไรก็พูด ภาพแวปแรกอาจเหมือนดูดี แต่หนักเข้ามันจะกลืนกินตัวตนจนไม่สามารถเห็นอะไรได้จริง จึงเรียก ตาบอดลักควาย
   
 15. kenny2

  kenny2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,779
  ค่าพลัง:
  +1,391
  เรื่องคนเดียวหรือไม่ไม่เป็นสาระ แต่เรื่องเหมือนกันไหมพอเป็นสาระอยู่
   
 16. kenny2

  kenny2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,779
  ค่าพลัง:
  +1,391
  และบังเอิญก็เห็นมาแต่แรกว่า คำที่ใช้หัวฮีญ คือคำไม่ปกติ มันลามไปหาตุ๊ดเพราะอะไร เพราะคำว่าหัวฮีญ ที่นี้มันก็มีคนยกพระสูตรมาค้านว่า เป็นตุ๊ด บวชได้ แต่ประเด็นจริงก็ไม่เกี่ยว แต่พวกชอบลากยาวมันก็ลากไปยกมาร้อยแปด มาอ้างทั้งที่ไม่รู้ประเด็น อันนี้ถามว่า ใครกันแน่ทีามายุ่ง จริงๆไม่ต้องกลัวหรอก ว่าจะไปยุ่งที่แก้ต่างเพราะ เอาพระศาสดามาอ้างเข้าข้างตัวเอง แค่นี้มันผิดเพียงพอที่จะต้องกล่างแล้ว สุดท้ายหาเหตุผลให้ได้ว่า หัวฮีญ คืออะไรสำหรับเรื่องนี้ แล้วทำไมใช้เปรียบเปรยกับพระสงฆ์องค์เจ้า ถ้าไม่รู้ว่าทำไมก็เข้าข่ายเลวกว่าเดรัจฉานไง จะยกพระธรรมมาให้แปดเปื้อนมากกว่าเดิมไปทำไม ของเดิมก็แย่แล้วหมายถึงตัวตนที่ปรากฏอยู่ ตอนนี้นะ
   
 17. ธรรม-ชาติ

  ธรรม-ชาติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  2,288
  ค่าพลัง:
  +9,168
  +++ ให้เปรียบเทียบคำพูดของ "แมงกะตุ๊ด VS พระพุทธเจ้า" เอาเอง

  +++ พระพุทธเจ้า "ไล่แมงกะตุ๊ด ไม่ให้มาบวช"
  +++ แต่ "แมงกะตุ๊ด" มันกลับคำของ พระพุทธเจ้า แบบหน้า "แมง ๆ"
  +++ ว่า "พุทธองค์ไม่เคยขับไล่ใครออกจากศาสนา"

  +++ นี่มัน "โกหก แบบ แมง ๆ เต็ม ๆ" นี่แหละ "สันดานแมงกะตุ๊ด"
  +++ ชัดเจนหรือไม่ว่า "แมงกะตุ๊ด" นั้น "ปาราชิก" มาตั้งแต่เกิด (น่าจะก่อนมาเกิดด้วยซ้ำ)
  +++ สันดาน "แมงกะตุ๊ด" เป็นเช่นนี้เอง แล.....
  +++ โดยเฉพาะ "แมงกะตุ๊ดพันธ์หัวฮีญ" นี่
  +++ พุทธบริษัท ควรร่วมมือกัน "กำจัด" ให้สิ้นซาก
  +++ เพื่อความอยู่รอดของ ศาสนาพุทธ นะครับ
   
 18. ขาจอน

  ขาจอน Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  773
  ค่าพลัง:
  +337
  นึกว่าไม่มาซะแว้ว
  ทำตามคำแนะนำด้วยนะ
  เมื่อวานก่อนบอกยาวไม่อ่าน

  วันนี้สั้นลงแฮะ
  จะไม่ให้รักได้ไง
  พรุ่งนี้อย่าลืมเข้ามาด่าอีกนะจ๊ะ

  รักษาสุขภาพด้วยเด้อ
  น้องจะรอพี่มาด่าที่ท่าน้ำทุกวันนน
  เอิง เอย เพลงแม่นากมา ดื้อดื้อ...
   
 19. hyuga

  hyuga เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  613
  ค่าพลัง:
  +1,193
  หากกดอะไรก็กดได้ แล้วเวลาโทรหาเพื่อน โทรหาที่บ้าน นี้กดเลขอะไรก็ได้เลยหรือป่าว ?

  การติดต่อสื่อสารไปหาปลายทางผิดทางตั้งแต่เริ่มกด

  ก็เสมือนคนโดนตัดการติดต่อตั้งแต่แรกเริ่มนั้นหละ แมงกะตุ๊ด อิอิ

  คนธรรมดาเขาสำนึกผิดไปนานแล้ว ขอโทษครับผมโทรผิดไปเอง
  จากจะติดต่อไปหาหัวหิน
  แต่โทรผิดไปเป็นหัวฮีญ

  ในโลกความเป็นจริง คนโทรผิดเมื่อมีคนรับสายแล้วบอกว่าโทรผิด
  ยังจะเถียงหาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาแก้
  ต่างให้คนรับสายได้ฟังว่าไม่ได้โทรผิด แต่โทรถูกแล้ว

  คนทำลักษณะนิสัยแบบนี้ได้ในกระทู้นี้ก็มีแต่ แมงกะตุ๊ดพันธุ์หัวฮีญ อิอิ
   
 20. ขาจอน

  ขาจอน Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  773
  ค่าพลัง:
  +337
  แหม่
  พึ่งรู้ว่าตัวเองเสน่แรงก็ช่วงนี้แหละ

  มีคนเสนอตัว อยากคุยกับป๋มเพียบ

  ปุกาดตรงนี้นะจ๊ะ
  ผมรอพี่ชาดคนเดว

  คนอื่นหมดสิท
  คุยคนเดียวไปจ๊ะ
  ป๋มไม่ชอบแบ่งใจคุยหลายคน

  มายั่วบ่อยๆ อย่านึกว่าจะหว่านไหว
  ไม่มีเยื่อใยให้ หรอกจ้า ... เอิงเอย ดูงานราชพิธีต่อ
   

แชร์หน้านี้

Loading...