เรื่องเด่น เรื่องเล่า "นักขุดกรุ"มือขลัง ขมังเวทย์ที่สุดในแผ่นดิน

ในห้อง 'ประสบการณ์ เรื่องเล่า' ตั้งกระทู้โดย wanwi, 11 ตุลาคม 2016.

 1. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  26,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +715,596
  รับทักน้องปรายฯอย่าให้สายเกิน
   
 2. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  26,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +715,596
  พบกับ 10คำสอน"หลวงพ่อจรัญ"
  เหมาะสำหรับหมวดบัณฑิตดังนี้...

  ## พุทธวจนะในธรรมบท ##
  แปลโดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
  =================

  @@"ไม่ควรทำชั่วเพราะเห็นแก่ตัว
  หรือเห็นแก่คนอื่น ไม่ควรปรารถนา
  บุตร ทรัพย์ รัฐ หรือความสำเร็จแก่ตน
  โดยทางที่ไม่ชอบธรรม ควรมีศีล
  มีปัญญา มั่นอยู่ในธรรม "@@

  Neither for one's own nor another's sake
  Should one commit any wrong,
  Nor, by unjust means, should one desire
  Sons, wealth, state or one's own success.
  He should be virtuous, wise, and righteous.

  น อตฺตเหตุ น ปรสฺส เหตุ.
  น ปุตฺตมิจฺเฉ น ธนํ น รฏฺฐํ;
  น อิจฺเฉยฺย อธมฺเมน สมิทฺธิมตฺตโน.
  ส สีลวา ปญฺญวา ธมฺมิโก สิยา.
  ฯ ๘๔ ฯ

  หมายเหตุ...ภาษาปะกิต-ธรรมะวันละคำ
  ...virtuous = มีศีล
  ...righteous = มั่นอยู่ในธรรม

  ...2คำนี้มีความหมายใกล้เคียงกันมาก คือ;
  --virtuous =(เที่ยงธรรม,บริสุทธิ์)
  --righteous =(คุณธรรม,ความเป็นธรรม,ยุติธรรม)

  --การใช้คำทั้งคู่ในประโยค จึงเป็นการพลิกแพลงความสละสลวยของภาษาในต้นฉบับ ให้สามารถแปลออกไปได้หลากหลายในรูป "นามธรรม"
   
 3. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  26,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +715,596
  ละธรรมะหนัก-เบาชั่วครู่
  ชื่นชมธรรมชาติสักบท...

  น้ำกระโจน...โผนแผ่นผา
  ม่านธารา......มัจฉาแช่ม
  แซมบุปผา.....แตะตาแต้ม
  เลิศแอร่ม......แจ่มจับใจ!

   
 4. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  26,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +715,596
  เจดีย์เล็กแต่เลิศด้วยพลัง
  ได้ฤกษ์งามยามดีตรุษจีน
  เขียนเพิ่มเพื่อกำลังใจ...

  โพธิ์ จำหลัก.....สลักเสลา
  เมือง ขัดเกลา...เฉลาไศล
  ปัก ไกรลาส.....ผงาดไกล
  เจดีย์ ไสว........ไฟส่องธรรม!

  หมายเหตุ...เฉลา = สวยงาม,พริ้งเพรา
   
 5. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  26,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +715,596
  โมทนากับวัตถุธรรม
  ที่จะเป็นสิ่งสืบทอด
  พระศาสนาไปยาวนาน
  ตราบที่"โพธิ์เมืองปัก"
  หยัดยืนอยู่คู่พระศาสน์
   
 6. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  26,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +715,596
  คนทางไกลอัญเชิญพระดำรัส
  สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน
  คำสอนอันเป็น"อกาลิโก"...

  ## พุทธวจนะในธรรมบท ##
  แปลโดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
  =================

  @@"ศีล ให้เกิดสุข ตราบเท่าชรา
  ศรัทธา ที่ตั้งมั่นแล้ว ให้เกิดสุข
  ปัญญา ได้มาแล้ว ให้เกิดสุข
  การไม่ทำบาปทั้งหลาย ให้เกิดสุข"@@

  Happy is virtue until old age,
  Happy is faith that firmly stands,
  Happy is it to gain insight,
  Happy is it to commit no sin.

  สุขํ ยาว ชรา สีลํ,
  สุขา สทฺธา ปติฏฺฐิตา;
  สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ,
  ปาปานํ อกรณํ สุขํ.
  ฯ ๓๓๓ ฯ

  หมายเหตุ...ภาษาปะกิต-ธรรมะวันละคำ

  ...gain insight = ปัญญาได้มาแล้ว
  ...gain =(ได้รับ,กำไร)
  ...insight =(หยั่งรู้,เข้าใจลึกซึ้ง,วงใน)

  --นำ2คำนี้มารวมเป็นความหมายว่า;
  -- "เกิดพุทธิปัญญาภายใน"
   
 7. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  26,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +715,596
  ร่วมบุญประตูวัด"คลองเจริญฯ"
  กับ หลวงตาวิเชียร หนองบัวฯ
  ================

  งานนี้ด็อกเตอร์มุของเราเป็นผู้แจ้งข่าวบอกบุญเล็กๆ เรื่อง วัดคลองเจริญธรรมาวาส อ.สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ซึ่งมีท่านเจ้าอาวาส หลวงตาวิเชียร วรรณวงศ์ พัฒนาจนเป็นวัดสวยงามศรีสง่า และกระทู้นี้ได้ร่วมบุญตามอัตภาพหลายครั้ง

  คราวนี้เป็นงานบุญสร้าง-ทาสีประตูวัดซึ่งยังขาดปัจจัยเพียง เจ็ดพันบาทเศษ จึงได้จัดร่วมบุญไป 3,000(สามพันบาทถ้วน) เผื่อให้ท่านอื่นได้ร่วมบุญบ้าง

  ในการนี้ได้นำปัจจัยที่สมาชิกฝากไว้จัดไปดั่งนี้...

  --napassanan..........200(เหลือ100)
  --KEnG....................200(เหลือ400)
  --sepultura..............200(เหลือ200)
  --tw_ch....................200(เหลือ100)
  --khampee...............200(เหลือ100)
  --Wanwi & ครอบครัว...2,000

  ===รวมยอด 3,000บาทถ้วน =

  ประตูวัดก็คือ ทวารแห่งบุญ เป็นหนทางเปิดสู่ความสำเร็จทั้งภายนอก-ภายใน ขอให้กุศลนี้จงสำเร็จและบังเกิดแด่ทุกท่านที่ร่วมกระทำแลร่วมอนุโมทนา จงประสบพบแต่โชคดีทวีโชคลาภนับแต่ตรุษมหามงคลนี้เป็นต้นไป ซิงเจียยู่อี่ ซิงนี้ฮวกไช้ ตั่วถั่ง ทุกท่าน ทุกเพศทุกวัยขอรับ...

  สลิปที่จัดส่งปัจจัยให้หลวงตาวันนี้ ท่านเป็นพระนักพัฒนา ทั้งสอนธรรมะสร้างความเจริญให้กับพระพุทธศาสนาในพื้นที่มหาศาล เป็นวัดที่พัฒนาเคียงคู่ไปกับชาวบ้านได้ดีเยี่ยม เปิดเข้าไปชมทางเฟสฯของวัดได้ทุกเวลา

  20200123_131707-1.jpg
   
 8. makigochan

  makigochan ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ธันวาคม 2008
  โพสต์:
  5,795
  ค่าพลัง:
  +57,311
  สวัสดี วันศุกร์ สุขหรรษา
  ทำงานมาเตรียมพักผ่อน ขอให้คุณอาและทุกท่านสมาชืก ประสบความสำเร็จในการงาน ราบลื่น ทุกสิ่งอันค่ะ

  4213_33811FDD9F6343F_2.jpg
   
 9. Pryfonny

  Pryfonny เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 สิงหาคม 2015
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +24,879
  สวัสดีคุณอาวันวิและแฟนคลับทุกท่าน ขอให้มีความสุขตลอดปีใหม่นี้ (จีน) ทุกท่าน
   
 10. Pattana

  Pattana ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กันยายน 2005
  โพสต์:
  10,026
  ค่าพลัง:
  +137,147
  วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตรงกับวันศุกร์ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ ปีกุน
  ใส่บาตรเช้าวันพระด้วยข้าวสวย ยำกุนเชียง ต้มไส้หมูกับผักกาดดอง ขนมเทียนและขนมเข่ง
  (วันนี้ลืมหยิบดอกไม้ไปด้วย)
  โมทนาบุญร่วมกันครับ
  สุทินนัง วะตะเม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง
  นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ ปัจจุบันเน กาเล

  IMG_20200120_064403.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  26,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +715,596
  วันศุกร์รื่นเริง เป็นทั้งวันพระ
  วันไหว้"ตรุษจีน"กับภาพสวย...

  เทือกทอดทิว....แลลิ่วโล่ง
  ป่าปลอดโปร่ง...แจงโจ่งแจ้ง

  แต่งตบเตรียม...เรี่ยมไร้แล้ง
  สวยเสแสร้ง.....แกล้งเกลื่อนกลบ!


   
 12. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  26,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +715,596
  ปีนี้ ปีใหม่ไทยกับจีน อยู่เดือนเดียวกัน ก็ทำให้ได้ไหว้ ได้รับความสุขเดือนเดียว 2 เทศกาล ขอให้ทุกท่านมีความสุขตามประเพณีอันดีงาม
   
 13. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  26,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +715,596
  วันพระมาพร้อมวันไหว้ เปิดฉากเทศกาลตรุษฯ ดูข่าวโทรทัศน์ ตรุษจีนปีนี้ พี่น้องชาวจีนต้นตำรับผืนแผ่นดินใหญ่ หงอยเอาการ เพราะเจอะศึกหนักกับโรคคล้าย"ซาร์"ระบาด ป่วยหนักหลายพัน(หรืออาจเป็นหมื่น)...ตายหลายสิบ (หรืออาจหลายร้อย-ประสาเมืองจีนที่ปิดข่าวได้เก่งกว่าที่อื่น)...

  มันเลวร้ายขนาดถึงกับปิดเมือง"อู่ฮั่น"ทั้งเมือง ห้ามคนในออก-คนนอกเข้า เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อในยุคทศวรรษนี้ ทำเหมือนหนังฝรั่งหลายเรื่องที่สร้างสะท้อนโรคระบาดแบบเดียวกัน

  นั่นมันในหนัง แต่นี่เรื่องจริง ซึ่งส่วนใหญ่จินตนาการของหนัง มักมาก่อนเรื่องเกิดจริงเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อวกาศ,ใต้ทะเล,จานบิน-มนุษย์ต่างดาว ฯลฯ...ก็ภาวนาอย่าให้เกิดระบาดจนกลายเป็น "ซอมบี้"แล้วกัน

  ว่าแล้ว ก็โมทนาบุญใส่บาตรต้อนรับวันพระ-วันตรุษฯ กราบบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งคุณพระศรีรัตนตรัยและในสากลโลก รวมพลังหยุดความเลวร้ายบนโลกนี้ไว้มั่ง-สาธุ
   
 14. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  26,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +715,596
  อำนวยพรวัน "ตรุษจีน"
  ปิดตาปลดหนี้-ลป.โต๊ะ
  ===============

  เศรษฐกิจเข้าสู่ฝืดเคือง ทั้งถดถอย ผู้คนลำบากหากินยากทุกหัวระแหง มีแต่คนบ่นระงม ตราบที่สถานะการณ์โลกยังอึมครึม ยักษ์ใหญ่จ้องจะฟัดกัน...ยักษ์เล็ก เอ้ย...หญ้าแพรก อย่างเรา ย่อมรับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่พ้น ทั้งส่งออกตกต่ำ ค่าเงินบาทแข็ง ฯลฯ

  อย่ากระนั้นเลย มาอวยพรวันตรุษจีน ให้มีความ เฮง เฮง เฮง สมดังประโยค..."ซิงเจียยู่อี่ ซิงนี้ฮวกไช้"ตั่วถั่ง ตั่วถั่ง กันเถอะ

  ขอส่งภาพบารมี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กับพระปิดตา "ปลดหนี้" เนื้อใบลาน หลังยันต์ตรี เป็นภาพศิริมงคลแด่ทุกท่าน จงปลอดหนี้ ประสพแต่ความสุขทุกครัวเรือนทุกท่านสมาชิกที่เข้าชมเทอญ

  20200124_144346-1.jpg
  20200124_144403-1.jpg
   
 15. makigochan

  makigochan ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ธันวาคม 2008
  โพสต์:
  5,795
  ค่าพลัง:
  +57,311
  สวัสดี ปีใหม่ วันตรุษจีน ค่ะคุณอาและทุกท่านสมาชิก
  ขอให้เฮงๆ รวยๆ ทำกิจการงานใด ให้เจริญรุ่งเรืองในปีหนูทองค่ะ

  chinese-new-year-2020-scaled.jpg
   
 16. Pattana

  Pattana ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กันยายน 2005
  โพสต์:
  10,026
  ค่าพลัง:
  +137,147
  ข้าวสารจำนวน 100 ถัง ถูกนำส่งถึงบ้านสวนรัก อ.ปะทิวเรียบร้อยแล้ว
  พร้อมด้วยเงินจำนวน 2,800 บาท โอนเข้าบัญชีคุณ สุมณฑา วรรณยิ่ง เป็นค่าโครงไก่และค่าอาหารแมว 1 กระสอบ


  เดือนนี้ยังได้รับส่วนลด 100 บาทเช่นดิม จากการคืนถุงใส่ข้าวสารเพื่อนำมาใช้ใหม่ในเดือนต่อไป

  มค.63.jpg
  o75JEjV13ILx9Q_ioFL9vT4nvFjBWPVC8UcRm7y2c-2Q&_nc_ohc=GCSpQUWAtPkAX9b-PfU&_nc_ht=scontent.furt1-1.jpg

  -pH33UarAol6clfQP-FBfC9l8apn_EAPO_-S32a_lc1Q&_nc_ohc=GBmtdgHnaX0AX_mBrZ7&_nc_ht=scontent.furt1-1.jpg
  yZw4PJ6RtXiUlsm80JN_nMBf8SxC3QZeWSCFK9PP9TUA&_nc_ohc=tf8WdfSNpuEAX8orJ8v&_nc_ht=scontent.furt1-1.jpg
  cS163VRTwbzUY4RLtm-f6P7lPj9Pg0ErMqAMvS1_ydVA&_nc_ohc=H1Ud3kwqkkwAX_9dtCE&_nc_ht=scontent.furt1-1.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 มกราคม 2020
 17. Pattana

  Pattana ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กันยายน 2005
  โพสต์:
  10,026
  ค่าพลัง:
  +137,147
  จะเหาะทำไมไม่บอกก่อน
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. Pattana

  Pattana ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กันยายน 2005
  โพสต์:
  10,026
  ค่าพลัง:
  +137,147
  เดี๋ยวจะหาว่าทำไม่เป็น
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. chaivat chinkidjakar

  chaivat chinkidjakar เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  1,459
  ค่าพลัง:
  +18,993
  283519_4747505979682193408_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ohc=OEwIzVGn39oAX9edYx8&_nc_ht=scontent.fbed1-2.jpg
   
 20. Pattana

  Pattana ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กันยายน 2005
  โพสต์:
  10,026
  ค่าพลัง:
  +137,147
  วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๓ ปีกุน

  ใส่บาตรเช้าวันนี้ด้วยข้าวสวย หมูผัดกะปิกับถั่วฝักยาว ขนมเข่ง
  โมทนาบุญร่วมกันครับ

  สุทินนัง วะตะเม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง
  นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ ปัจจุบันเน กาเล

  IMG_20200125_063901.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...