ปิดรับบริจาค เรียนเชิญศรัทธาร่วมบุญสมทบปัจจัยเพื่อซื้อหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ถวายวัด

ในห้อง 'ธรรมทาน - วิทยาทาน' ตั้งกระทู้โดย jiraporn_chai, 8 มิถุนายน 2011.

 1. jiraporn_chai

  jiraporn_chai Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 เมษายน 2011
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +56
  กราบนมัสการ และขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุ
   
 2. jiraporn_chai

  jiraporn_chai Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 เมษายน 2011
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +56

  Update ยอดณ.วันนี้ 1/Jul/2011
  ( ยอด 2,500 วันที่30/6/2011 จาก โรบินสันศรีราชา เป็นการโอนเข้าจากหนึ่งในคณะเจ้าภาพคุณพันธิภา มาอินทร์ ค่ะ)

  <TABLE style="WIDTH: 589pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=783 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 85pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3616" width=113><COL style="WIDTH: 54pt" span=3 width=72><COL style="WIDTH: 112pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4768" width=149><COL style="WIDTH: 59pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2496" width=78><COL style="WIDTH: 58pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2464" width=77><COL style="WIDTH: 113pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4800" width=150><TBODY><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 85pt; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl66 height=19 width=113 x:num="40724">6/30/2011</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=72> 08:58</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=72> C1</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=72> TELL</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 112pt; BORDER-TOP: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=149> สุราษฎร์ธานี</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 59pt; BORDER-TOP: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl69 width=78> +50.00</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 58pt; BORDER-TOP: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl69 width=77> +5,128.66</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 113pt; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec" width=150></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 85pt; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl70 height=19 width=113> 30/06/2011</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=72> 14:41</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=72> X1</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=72> ENET</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 112pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=149> ORFT กรุงไทย (KTB)</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 59pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl69 width=78> +600.00</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 58pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl69 width=77> +5,728.66</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 85pt; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl70 height=19 width=113> 30/06/2011</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=72> 17:18</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=72> C1</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=72> TELL</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 112pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=149> ตลาดยิ่งเจริญ</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 59pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl69 width=78> +100.00</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 58pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl69 width=77> +5,828.66</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 85pt; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl70 height=19 width=113> 30/06/2011</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=72> 19:28</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=72> C1</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=72> TELL</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc; WIDTH: 112pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl83 width=149> โรบินสัน ศรีราชา</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc; WIDTH: 59pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl81 width=78> +2,500.00</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 58pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl69 width=77> +8,328.66</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc; WIDTH: 113pt; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl82 width=150>>>>จากคณะเจ้าภาพ**</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #ffcc99 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 85pt; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: black 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl73 height=19 width=113>Today statement</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: #eeeeec" class=xl74> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: #eeeeec" class=xl74> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: #eeeeec" class=xl74> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: #eeeeec" class=xl74> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: #eeeeec" class=xl74> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: #eeeeec" class=xl74> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec" class=xl71 height=19 align=left x:str="Statement - วันนี้ ">Statement - วันนี้ </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl85 width=72 x:num="40725">7/1/2011</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=72> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=72> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec"></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 59pt; BORDER-TOP: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl69 width=78> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec"></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 21.75pt" height=29><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 85pt; HEIGHT: 21.75pt; BORDER-TOP: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl72 height=29 width=113>วันที่</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl64 width=72>เวลา</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl64 width=72>รายการ</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl64 width=72>ช่องทาง</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec"></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 59pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl65 width=78>ฝาก/โอนเข้า</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 58pt; BORDER-TOP: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl65 width=77> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 85pt; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl66 height=19 width=113 x:num="40725">7/1/2011</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=72> 11:54</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=72> X1</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=72> ENET</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 112pt; BORDER-TOP: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl69 width=149> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec" class=xl68 align=right x:num>400</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 58pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl69 width=77> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 85pt; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl70 height=19 width=113> 01/07/2011</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=72> 12:31</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=72> X1</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=72> ATM</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec" class=xl84> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec" class=xl68 align=right x:num>200</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 58pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl69 width=77> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec" class=xl71 height=19></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=72> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl67 width=72> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec" class=xl76></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec" class=xl79>รวม</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec" class=xl77 x:num>600.00</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffcc99 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ffcc99 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 58pt; BORDER-TOP: #ffcc99; BORDER-RIGHT: #ffcc99 0.5pt solid" class=xl69 width=77> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec" class=xl75 height=20> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec" class=xl75> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec" class=xl75> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec" class=xl75> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec" class=xl75> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec" class=xl86>ยอด ณ.วันนี้</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec" class=xl80 align=left x:num="8928.66"> 8,928.66 </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeec; BORDER-LEFT: #eeeeec; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #eeeeec; BORDER-RIGHT: #eeeeec"></TD></TR></TBODY></TABLE>

  อนุโมทนาสาธุกับเพื่อนๆ ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านค่ะ สาธุ
   
 3. jiraporn_chai

  jiraporn_chai Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 เมษายน 2011
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +56
  เรียนเพื่อนๆท่านสมาชิกผู้มีจิตศรัทธาเวปพลังจิตทุกท่าน รบกวนขอรับปัจจัยสมทบถวายฯ วันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 54 เป็นวันสุดท้ายนะคะ
  เนื่องจากจะได้รวบรวมสรุปยอดปัจจัยบริจาคทั้งหมด ซึ่งนอกเหนือศรัทธาเพื่อนๆเวปพลังจิตแล้ว ยังจะได้ทำการวบรวมปัจจัยจากคณะเจ้าภาพและเพื่อนๆในบริษัท และเพื่อนๆผู้มีจิตศรัทธาจากสายอาชีพอื่นๆด้วย จากนั้นจะแจ้งยอดรวมทั้งหมดให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านรวมถึงคณะเจ้าภาพทุกท่านให้รับทราบเป็นข้อมูลเดียวกัน ในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า หลังจากที่ได้มีโอกาสทราบจากท่านเจ้าอาวาสวัดลาดกระทิงว่า ทางวัดประสงค์จะรับการถวายตู้พระอภิธรรมพร้อมตาลปัตรด้วยเนื่องจากของเดิมเก่าและชำรุด คณะดิฉันจึงถือโอกาสถวายเพิ่มเติมในคราวเดียวกันนี้เลย ดังนั้นรายละเอียดวัตถุที่ได้ทำการสั่งซื้อไปแล้วเพื่อจะนำไปถวายจึงเป็นดังนี้ค่ะ

  1. หนังสือพระไตรปิฏก ฉบับมหาจุฬาฯ 45เล่ม 15,000บาท
  2. ตู้พระไตรปิฎก 3 ชั้น แกะลาย ปิดทอง 7,000บาท
  3.ชุดพระอภิธรรม แบบแกะลายปิดทอง 3,800บาท
  (ประกอบด้วยตู้พระธรรม 1 ใบ โต๊ะรองตู้พระธรรม 1ตัว
  หนังสือพระมาลัย 1 เล่มและเครื่องตั้งทองเหลืองชุดเล็ก 1 ชุด)
  4. ตาลปัตรสำเร็จรูป ชุด 4 ด้าม 800บาท
  5. ค่าขนส่ง รายการข้อ 2,3,4 ไปวัดลาดกระทิง 1,500บาท
  ( ส่ง + แพ็คสินค้าแบบเหมาจากร้านไปถึงวัดลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา)
  คาดของจะส่งถึงวัดประมาณไม่เกินวัพฤหัสฯที่ 7 กค.นี้ค่ะ
  ส่วนหนังสือพระไตรปิฎก จะต้องไปซื้อและรับหนังสือเองที่มหาฯจุฬา (ท่าพระจันทร์) จะเข้าไปซื้อคาดประมาณไม่เกินวันพฤหัสฯที่ 7 กค.เช่นกัน และจะนำหนังสือฯไปที่วัดพร้อมคณะที่จะไปทำการถวายในวันอาทิตย์ที่ 10 กค.นี้ เรียนเชิญเพื่อนๆที่ประสงค์จะไปทำการถวายด้วยกันได้ทุกท่านนะคะ ดูกำหนดการตามไฟล์ที่แนบมาได้เลยค่ะ (คณะดิฉันเดินทางไปกันเอง โดยนัดไปเจอกันที่วัด)

  รวมค่าของที่ถวายทั้งหมด 28,100บาท

  ส่วนปัจจัยส่วนที่เกินทั้งหมดจะถวายวัดทั้งหมดเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์และหอสวดมนต์ค่ะ ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พวกเราทุกคนร่วมกันทำบุญมานะคะ ทุกๆท่านทั้งที่ส่งปัจจัยมาจากที่ต่างๆทุกท่านและท่านที่ส่งจิตร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันในครั้งนี้ ถือว่าพวกเราเป็นเจ้าของร่วมกันทั้งหมดนะคะ ส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกไปก็จะนำรูปมาให้ดูเพื่อจะได้ปลื้มใจในบุญที่พวกเราได้ทำร่วมกันค่ะ

  ครั้งนี้เป็นการเริ่มโครงการทำบุญโดยเป็นเจ้าภาพและเป็นผู้ดำเนินการประสานงานเป็นครั้งแรกค่ะ ได้รับการสนับสนุนจากแรงศรัทธาของเพื่อนๆทุกท่าน ดิฉันรู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมาก ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตของทุกๆท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. suppysuppy

  suppysuppy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2009
  โพสต์:
  1,483
  ค่าพลัง:
  +9,807
  ขอร่วมทำบุญด้วย 20 บาทค่ะ
  โอนเงินวันที่ 01/07/11 เวลา 21:27
  เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 946-2-00694-7 ค่ะ

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะ
   
 5. jiraporn_chai

  jiraporn_chai Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 เมษายน 2011
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +56
  อนุโมทนาบุญกับคุณsupplsuppyด้วยค่ะ สาธุ
   
 6. Mr.Kim

  Mr.Kim เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กันยายน 2007
  โพสต์:
  3,036
  ค่าพลัง:
  +7,024
  วันที่ 3 กรกฏาคม 2554 เวลาประมาณ 10.50 น. ตัวผม นายเสรี วงษ์ทองเหลือ และครอบครัว ได้โอนเงินจากระบบ SCB easy net ธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 199 บาท เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา Big C ระยอง ชื่อบัญชี นางจิราภรณ์ ไชยโนฤทธิ์ เลขที่บัญชี 946-2-006947 เพื่อร่วมทำบุญสมทบปัจจัยเพื่อซื้อหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ถวายวัดลาดกระทิง จ.ฉะเชิงเทรา <!-- google_ad_section_end -->ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
  ...............................................................
  ขอแม่พระธรณีและพระยายมบาล จงเป็นพยานในการทำบุญนี้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ทำบุญในครั้งนี้เพื่อน้อมบูชาพระรัตนตรัยทั้ง 3 สรณะสูงสุดแห่งชีวิตของข้าพเจ้า พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรมทุกพระธรรมขันธ์ พระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าทุกๆ พระองค์ พร้อมด้วยพระโพธิสัตว์เจ้า พระมหาโพธิสัตว์เจ้า พระบรมโพธิสัตว์เจ้า พระอนิตยโพธิสัตว์ พระนิตยโพธิสัตว์เจ้าทุกๆ พระองค์ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลผลบุญทั้งหลายที่ได้ทำแล้วแก่บิดามารดาทุกภพทุกชาติ อุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ทุกภพทุกชาติ เจ้าบุญนายคุญทุกภพทุกชาติ ญาติสนิทมิตรสหายทุกภพทุกชาติ เทพพรหมเทวดา 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน หมื่นโลกธาตุแสนโกฏิ พระเพลิง พระพาย แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ มนุษย์ทั้งหลายในอนันตจักรวาล ท่านทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ในภูมิอบายทั้ง 4 อันได้แก่ ภูมินรก ภูมิเปรต ภูมิอสูรกาย และภูมิสัตว์เดรัจฉาน ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยได้ช่วยแปลสภาพบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว ให้สัตว์ในอบายภูมิทั้ง 4 ให้ได้รับผลบุญในครั้งนี้ด้วย ขอเจ้ากรรมและนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ ขอท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงมาอนุโมทนาบุญ และอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

  ขอส่วนกุศลผลบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้กระทำมานี้ แผ่ไปให้ไพศาล ท่านที่ได้ทุกข์ ขอให้ท่านพ้นทุกข์ ท่านที่มีความสุข ขอให้ท่านได้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป ขอท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิธาน ธนสารสมบัติ ขอให้ส่วนกุศลผลบุญในครั้งนี้เป็นพลวะปัจจัย อุปนิสัยตามส่งให้ข้าพเจ้า และสัพพะทุกดวงวิญญาณในสังสารวัฏนี้ ได้พบกับพระพุทธศาสนาทุกภพทุกชาติ ได้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีสัมมาทิฏฏิ หมั่นทำบุญทำทาน เพื่อสละความโลภ หมั่นรักษาศีลและเจริญพรหมวิหาร 4 เพื่อระงับความโกรธ หมั่นเจริญภาวนา ทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อกำจัดกิเลส ตัณหา อุปาทาน อวิชชา อนุสัยและอาสวะให้หมดสิ้นไป ได้สำเร็จซึ่งมรรค 4 ผล 4 ตลอดจนได้เข้าถึงแดนทิพย์พระนิพพานเอกันตบรมสุขกันทุกท่าน รวมทั้งขอข้าพเจ้าได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระวิริยาธิกะพุทธเจ้าองค์หนึ่งเมื่อบุญบารมีถึงพร้อมแล้ว ตลอดจนถึงกาลเวลาอันสมควรแล้วในอนาคตเบิ้องหน้าด้วยเทอญ สาธุๆๆ
  .......................................................
  น้อมอนุโมทนา สาธุกับทุกท่านที่ร่วมทำบุญสมทบปัจจัยเพื่อซื้อหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ถวายวัดลาดกระทิง จ.ฉะเชิงเทรา<!-- google_ad_section_end -->ด้วยนะครับ
  ........................................................
  นิพพานนะ ปัจจะโย โหตุ
   
 7. joywin

  joywin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  176
  ค่าพลัง:
  +1,550
  ร่วมทำบุญโอนเงินแล้ววันนี้ 300 บาทค่ะ
  รายการที่ 11162L34017C90
  วัน-เวลาที่ทำรายการ 03/07/2554 - 11:34:28
  สถานะ สำเร็จ
  วัน-เวลาที่หักบัญชี 03/07/2554 - 11:34:28
  เลขที่บัญชีผู้รับเงิน 9462006947
  จำนวนเงิน 300.00 บาท
  ..........................................................................................
  ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้ทุกรูปทุกนามทั้ง 20 ชั้นพรหมโลก 6 ชั้นเทวะโลก มนุษย์โลก มารโลก ยมโลก อบายภูมิทั้ง 4 มี นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน และในหมื่นโลกธาตุกับอีกแสนจักรวาลพิภพ ทั้งที่เป็นมนุษย์ อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตรและศัตรู ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ขอให้ทุกรูปทุกนาม จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขอให้ทุกรูปทุกนาม จงโมทนาในส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ
   
 8. jiraporn_chai

  jiraporn_chai Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 เมษายน 2011
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +56
  น้อมอนุโมทนาสาธุกับMr.Kim และครอบครัวด้วยค่ะ
   
 9. jiraporn_chai

  jiraporn_chai Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 เมษายน 2011
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +56
  น้อมอนุโมทนาบุญกับคุณjoywinด้วยค่ะ
   
 10. poysian

  poysian เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  943
  ค่าพลัง:
  +2,245
  วันพรุ่งนี้ (5/7/2554) จะโอนปัจจัยร่วมด้วยครับ แล้วจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีครับ ขออนุโทนาบุญทุกท่านด้วยครับ
   
 11. jiraporn_chai

  jiraporn_chai Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 เมษายน 2011
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +56
  Update ยอดเงินวันนี้ 1/7/2011

  <TABLE style="WIDTH: 432pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=575 border=0><COLGROUP><COL style="WIDTH: 74pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3620" width=99><COL style="WIDTH: 48pt" span=3 width=64><COL style="WIDTH: 104pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5046" width=138><COL style="WIDTH: 51pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2486" width=68><COL style="WIDTH: 59pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2852" width=78><TBODY><TR style="HEIGHT: 22.5pt" height=30><TD class=xl64 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 22.5pt; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=99 height=30>วันที่ </TD><TD class=xl64 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64>เวลา</TD><TD class=xl64 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64>รายการ</TD><TD class=xl64 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64>ช่องทาง</TD><TD class=xl64 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=138>รายละเอียด</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 51pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=68>ฝาก/โอนเข้า</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=78>คงเหลือ</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD class=xl89 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=99 height=20>1/7/2011</TD><TD class=xl70 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> 11:54</TD><TD class=xl70 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> X1</TD><TD class=xl70 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> ENET</TD><TD class=xl70 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=138> รายการผ่าน INTERNET</TD><TD class=xl90 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 51pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=68> +400.00</TD><TD class=xl90 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=78> +8,728.66</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD class=xl91 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: white" width=99 height=20> 01/07/2011</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> 12:31</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> X1</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> ATM</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=138> SHOP(FRONT7-11)RA</TD><TD class=xl92 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 51pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=68> +200.00</TD><TD class=xl92 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=78> +8,928.66</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD class=xl93 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=99 height=20> 01/07/2011</TD><TD class=xl70 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> 21:28</TD><TD class=xl70 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> X1</TD><TD class=xl70 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> ATM</TD><TD class=xl70 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=138> CENTRAL CHITLOM S</TD><TD class=xl90 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 51pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=68> +20.00</TD><TD class=xl90 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=78> +8,948.66</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD class=xl91 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: white" width=99 height=20> 03/07/2011</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> 10:50</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> X1</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> ENET</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=138> รายการผ่าน INTERNET</TD><TD class=xl92 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 51pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=68> +199.00</TD><TD class=xl92 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=78> +9,147.66</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD class=xl93 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=99 height=20> 03/07/2011</TD><TD class=xl70 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> 11:34</TD><TD class=xl70 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> X1</TD><TD class=xl70 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> ENET</TD><TD class=xl70 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=138> รายการผ่าน INTERNET</TD><TD class=xl90 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 51pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=68> +300.00</TD><TD class=xl90 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=78> +9,447.66</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD class=xl91 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: white" width=99 height=20> 03/07/2011</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> 13:36</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> X1</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> ATM</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=138> กรุงเทพ (BBL)</TD><TD class=xl92 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 51pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=68> +430.00</TD><TD class=xl92 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=78> +9,877.66</TD></TR><TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26><TD class=xl94 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 19.5pt; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=99 height=26> 03/07/2011</TD><TD class=xl77 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> 16:26</TD><TD class=xl77 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> X1</TD><TD class=xl77 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> ATM</TD><TD class=xl77 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=138> MAKRO NAKORNRATCH</TD><TD class=xl95 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 51pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=68> +80.00</TD><TD class=xl95 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=78> +9,957.66</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD class=xl96 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: white" width=99 height=20><FORM id=AccountInfo_form name=AccountInfo action=acc_bnk_pst.asp method=post>4/7/2011<!--t_date(i)--></TD><TD class=xl97 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> 13:37<!--tr_num(i)--></TD><TD class=xl97 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> C1<!--tran_code(i)--></TD><TD class=xl97 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> TELL<!--channel(i)--></TD><TD class=xl97 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=138> เทสโก้ โลตัส รังสิต<!--Description(i)--></TD><!--chq_no(i)--><!--Debit_amt--><TD class=xl98 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 51pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=68> +100.00<!--Credit_amt--></TD><TD class=xl98 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=78> +10,057.66<!--Tot_credit--></TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=99 height=20> 04/07/2011<!--t_date(i)--></TD><TD class=xl70 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> 13:41<!--tr_num(i)--></TD><TD class=xl70 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> X1<!--tran_code(i)--></TD><TD class=xl70 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> ATS<!--channel(i)--></TD><TD class=xl70 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=138> OFFT011 TMB BANK PCL<!--Description(i)--></TD><!--chq_no(i)--><!--Debit_amt--><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 51pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=68> +10.00<!--Credit_amt--></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=78> +10,067.66<!--Tot_credit--></TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD class=xl72 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: white" width=99 height=20> 04/07/2011<!--t_date(i)--></TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> 17:16<!--tr_num(i)--></TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> C1<!--tran_code(i)--></TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> TELL<!--channel(i)--></TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=138> เดอะมอลล์ บางกะปิ 2<!--Description(i)--></TD><!--chq_no(i)--><!--Debit_amt--><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 51pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=68> +100.00<!--Credit_amt--></TD><TD class=xl99 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=78> +10,167.66</TD></TR></TBODY></TABLE>

  </FORM>
   
 12. bhipattpon

  bhipattpon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 เมษายน 2009
  โพสต์:
  176
  ค่าพลัง:
  +1,516
  ขอร่วมบุญสมทบปัจจัยเพื่อซื้อหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ถวายวัด
  วัดลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

  โดยได้โอนเงิน วันที่ 5 ก.ค.54 เวลา 10.19 น.เข้าธนาคารไทยพาณิชย์
  เลขที่บัญชี 9462006947 จำนวนเงิน 500.00 บาท
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ
   
 13. thamakung

  thamakung สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  56
  ค่าพลัง:
  +11
  โอนร่วมบุญถวายหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้เมื่อวันที่ 4กรกฏาคม 130 ครับ เป็นวันเกิดผมพอดีเลย
  ขอบุญนี้จงส่งผลถึง ข้าพเจ้า สันต์ถสัก-ชูขวัญ-กัลป์ธงทัพ-ชินพันธ์ รู้ขายสิรนนท์
  และผู้มีเจตนาดีมีจิตเป็นกุศลนี้ทุกท่านในชาติปัจจุบันฉับพลันนี้เทอญ
   
 14. jiraporn_chai

  jiraporn_chai Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 เมษายน 2011
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +56
  อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ คุณbhipattapon
   
 15. jiraporn_chai

  jiraporn_chai Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 เมษายน 2011
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +56

  อนุโมทนาบุญกับคุณthamakungด้วยค่ะ สุขสันต์วันเกิดค่ะ
   
 16. jiraporn_chai

  jiraporn_chai Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 เมษายน 2011
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +56

  UPDATE ยอดเงิน 5/7/2011 : 18.30น.

  <TABLE style="WIDTH: 470pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=625 border=0><COLGROUP><COL style="WIDTH: 74pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3620" width=99><COL style="WIDTH: 48pt" span=3 width=64><COL style="WIDTH: 104pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5046" width=138><COL style="WIDTH: 89pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4315" width=118><COL style="WIDTH: 59pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2852" width=78><TBODY><TR style="HEIGHT: 22.5pt" height=30><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 22.5pt; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=99 height=30>วันที่ </TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64>เวลา</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64>รายการ</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64>ช่องทาง</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=138>รายละเอียด</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=118>ฝาก/โอนเข้า</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=78>คงเหลือ</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD class=xl90 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=99 height=20>1/7/2011</TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> 11:54</TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> X1</TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> ENET</TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=138> รายการผ่าน INTERNET</TD><TD class=xl91 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=118> +400.00</TD><TD class=xl91 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=78> +8,728.66</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD class=xl92 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: white" width=99 height=20> 01/07/2011</TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> 12:31</TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> X1</TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> ATM</TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=138> SHOP(FRONT7-11)RA</TD><TD class=xl93 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=118> +200.00</TD><TD class=xl93 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=78> +8,928.66</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD class=xl94 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=99 height=20> 01/07/2011</TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> 21:28</TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> X1</TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> ATM</TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=138> CENTRAL CHITLOM S</TD><TD class=xl91 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=118> +20.00</TD><TD class=xl91 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=78> +8,948.66</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD class=xl92 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: white" width=99 height=20> 03/07/2011</TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> 10:50</TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> X1</TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> ENET</TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=138> รายการผ่าน INTERNET</TD><TD class=xl93 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=118> +199.00</TD><TD class=xl93 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=78> +9,147.66</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD class=xl94 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=99 height=20> 03/07/2011</TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> 11:34</TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> X1</TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> ENET</TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=138> รายการผ่าน INTERNET</TD><TD class=xl91 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=118> +300.00</TD><TD class=xl91 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=78> +9,447.66</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD class=xl92 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: white" width=99 height=20> 03/07/2011</TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> 13:36</TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> X1</TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> ATM</TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=138> กรุงเทพ (BBL)</TD><TD class=xl93 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=118> +430.00</TD><TD class=xl93 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=78> +9,877.66</TD></TR><TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26><TD class=xl95 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 19.5pt; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=99 height=26> 03/07/2011</TD><TD class=xl78 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> 16:26</TD><TD class=xl78 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> X1</TD><TD class=xl78 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> ATM</TD><TD class=xl78 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=138> MAKRO NAKORNRATCH</TD><TD class=xl96 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=118> +80.00</TD><TD class=xl96 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=78> +9,957.66</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD class=xl97 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: white" width=99 height=20>4/7/2011</TD><TD class=xl98 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> 13:37</TD><TD class=xl98 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> C1</TD><TD class=xl98 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> TELL</TD><TD class=xl98 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=138> เทสโก้ โลตัส รังสิต</TD><TD class=xl99 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=118> +100.00</TD><TD class=xl99 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=78> +10,057.66</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD class=xl75 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=99 height=20> 04/07/2011</TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> 13:41</TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> X1</TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> ATS</TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=138> OFFT011 TMB BANK PCL</TD><TD class=xl72 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=118> +10.00</TD><TD class=xl72 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=78> +10,067.66</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: white" width=99 height=20> 04/07/2011</TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> 17:16</TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> C1</TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> TELL</TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=138> เดอะมอลล์ บางกะปิ 2</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=118> +100.00</TD><TD class=xl100 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=78> +10,167.66</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=20></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD class=xl103 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=99 height=20>5/7/2011</TD><TD class=xl108 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: #f2f2f2; mso-ignore: colspan" align=left colSpan=2><FORM id=AccountInfo_form name=AccountInfo action=acc_bnk_tst.asp method=post>Today's Statement</TD></FORM><TD class=xl104 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> </TD><TD class=xl104 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: white" width=138> </TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 22.5pt" height=30><TD class=xl101 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 22.5pt; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=99 height=30>วันที่</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64>เวลา</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64>รายการ</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64>ช่องทาง</TD><TD class=xl106 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=138></TD></FORM><TD class=xl105 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left><FORM id=AccountInfo_form name=AccountInfo action=acc_bnk_tst.asp method=post>ฝาก/โอนเข้า</TD></FORM><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD class=xl70 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=99 height=20><FORM id=AccountInfo_form name=AccountInfo action=acc_bnk_tst.asp method=post>5/7/2011<!--t_date(i)--></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> 10:19<!--tr_num(i)--></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> X1<!--tran_code(i)--></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> <!--channel(i)--></TD><TD class=xl76 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=138> </TD><!--Credit_amt--><TD class=xl107 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"><FORM id=AccountInfo_form method="post" action="acc_bnk_tst.asp" name="AccountInfo">500</TD></FORM><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt; mso-height-source: userset" height=20><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: white" width=99 height=20> 05/07/2011<!--t_date(i)--></TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> 14:44<!--tr_num(i)--></TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> C1<!--tran_code(i)--></TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=64> TELL<!--channel(i)--></TD><TD class=xl76 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=138> </TD><!--Credit_amt--><TD class=xl107 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"><FORM id=AccountInfo_form name=AccountInfo action=acc_bnk_tst.asp method=post> +1,200.00</TD></FORM><!--Credit_amt--><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"><!--tr_num(i)--></TD></TR><!--tran_code(i)--><!--channel(i)--><!--Debit_amt--><!--Credit_amt--><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD class=xl75 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=99 height=20> 05/07/2011<!--t_date(i)--></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> 17:07<!--tr_num(i)--></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> X1<!--tran_code(i)--></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4" width=64> ATM<!--channel(i)--></TD><TD class=xl76 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 104pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=138> </TD></FORM><TD class=xl107 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"><FORM id=AccountInfo_form name=AccountInfo action=acc_bnk_tst.asp method=post>300</TD></FORM><TD class=xl112 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left> </TD></TR><!--tran_code(i)--><!--channel(i)--><!--Debit_amt--></FORM><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=20><FORM id=AccountInfo_form name=AccountInfo action=acc_bnk_tst.asp method=post></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl110 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl113 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: yellow"> รวม </TD><TD class=xl114 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: yellow" align=left> 12,167.66 </TD></TR></TBODY></TABLE></FORM>
   
 17. Pasutha

  Pasutha Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  20
  ค่าพลัง:
  +92
  โอนร่วมบุญถวายหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ 200 บาท ค่ะ อนุโมทนากับทุกท่านด้วยค่ะ :)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. waterydis

  waterydis เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  318
  ค่าพลัง:
  +1,992
  วันที่ 5 เวลาประมาณ 20:30 -20:40 พี่สาวผมได้โอนเข้าร่วมทำบุญถวายหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ เป็นจำนวนเงิน 3700 บาท หวังว่าคงยังไม่ปิดรับนะครับเพราะเพิ่งมาอ่านเจอ

  ขออนุโมทนากับทุกท่าน
   
 19. moopanda_kae

  moopanda_kae เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 เมษายน 2009
  โพสต์:
  549
  ค่าพลัง:
  +1,106
  โอนเงินไปทำบุญวันนี้ 05/07/54 เวลา 14:44:04 จำนวน 1,200 บาทค่ะ

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะ โชคดีจังเลยค่ะจะไปถวายวันเกิดเราพอดี ^ ^
   
 20. jiraporn_chai

  jiraporn_chai Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 เมษายน 2011
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +56
  อนุโมทนาสาธุกับคุณwaterydisและพี่สาวด้วยค่ะสาธุ
   

แชร์หน้านี้

Loading...