เรื่องเด่น เคล็ดเพื่อความมีสวัสดิมงคล(ตำราเจ็ดยอด เชียงราย)

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย joni_buddhist, 19 กรกฎาคม 2018.

 1. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,413
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +63,248
  เคล็ดเพื่อความมีสวัสดิมงคล(ตำราเจ็ดยอด เชียงราย)


  24_n.jpg


  เคล็ดนี้เป็นเคล็ดง่ายตามความเชื่อของคนล้านนาโบราณว่าเมื่อได้กระทำแล้วชีวิตจะเกิดมีมงคลในแต่ละวันและจะทำให้พบแต่สิ่งที่ดีดีตลอดคุณไสยมิอาจทำลายได้ โดยเคล็ดนี้ ท่านป.โกวิท แห่งวัดเจ็ดยอดเชียงรายได้เมตตาให้เป็นเคล็ดไว้ดังนี้

  ในเวลาเช้าที่ตื่นนอนตอนล้างหน้า ท่านว่ามิให้ล้างเปล่า ให้นำขันน้ำใส่น้ำ แล้วยกขันขึ้น ตั้งนโมสามจบ แล้วภาวนาว่า พุทธสังมิ (หัวใจศีล) สามจบแล้วเป่าลงไปในน้ำ แล้วอธิษฐาน ด้วยคุณพระพุทธเจ้าผู้เลิศประเสริฐในสามโลก คุณพระธรรมเจ้าผุ้ทำให้สว่างสามโลก คุณพระสงฆเจ้าผู่วัตรปฏิบัติงงามทั้งสามโลก จงมาประสิทธิ ประสิทธิเมแก่ข้าพเจ้า แล้วจึงเอาน้ำในขันนั้นล้างหน้า ท่านว่าทำได้ดั่งนี้ทุกวันจะเกิดเป็นสวัสดิมงคลแก่ตัวผู้กระทำ ด้วยเราล้างหน้าด้วยพุทธสังมินั้นเป็นพระคาถายอดศีล โบราณจารย์ท่านวางอุปเทห์วิธีใช้ไว้มากมาย เป็นไปได้รอบด้าน เป็นยอดพระคาถาทางเมตตา ทางอยู่ยงคงกระพันก็ใช้ได้ ตลอดจนจะใช้เป็นล่องหนกำบังตัวก็ได้ ท่านเรียกว่า"ฝอยท่วมหลังช้าง"แลฯ.การภาวนาตอนเช้าพร้อมล้างหน้าจึงเป็นมงคล.
  อนึ่งเมื่อตื่นเช้าล้างหน้าแล้วไม่ให้กล่าวคำที่ไม่เป็นมงคลให้กล่าวแต่สิ่งดีท่านว่าทำอะไรจะสำเร็จกิจทุกประการ

  ในเวลาค่ำก่อนนอน ถ้าไม่มีเวลาสวดมนต์บทใหญ่ๆๆแล้วก่อนนอนให้ตั้งนโมสามจบ แล้วสวด นะมะพะทะ นโมพุทธายะ มะอะอุ ๙จบแล้วกราบลงที่หมอน ด้วยอานุภาพการภาวนาถึงธาตุทั้งสี่ พระพุทธเจ้าทั้งห้า(นโมพุทธายะ) และคุณมะอะอุ ก็คือ มะ ย่อ มาจาก มหาปุริสะ หรือ พระมหาบุรุษ ผู้เปี่ยมด้วยบารมีด้วยการการบำเพ็ญ 30 ทิศ มี ศีล เป็นพื้นฐาน มะ ในที่นี้ แทนความหมาย คือ ศีล อันเป็นบาทแรกแห่งการภาวนาทั้งปวง
  อะ ย่อมาจาก อาโลโก หรือ แสงสว่าง มีความหมายอันเกิดจากจิตที่เป็นสมาธิ เพราะสมาธิ ในขั้นต้นนั้นต้องปรากฏแสงสว่าง อันเรียกว่า สี หรือ รัศมี ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากอำนาจ สมาธิ ดังนั้น อะ แทนความหมาย คือ สมาธิ อันเป็นบาทที่สอง ของการภาวนา
  อุ ย่อมาจาก อุตมปัญญา ก็หมายถึงปณิธาน สูงสุด ในพระพุทธศาสนา นั้นคือ ปัญญา ซึ่งปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นลักษณะพิเศษซึ่งไม่ปรากฏในหมู่ พระสาวก ในคือพระสัพพัญญซึ่งเป็นคุณของพระพุทธเจ้า อันปรากฏแก่ หมู่ชน ด้วย ฉัพพันณรังสี เฉพาะพระพุทธองค์เท่านั้น
  จะทำให้ผู้ภาวนาก่อนนอน ท่านว่าจะปลอดภัยมีเทวดามาอารักขา และไม่อับจนด้วยทรัพย์ มั่งมีเพิ่มศฤงคาร
  คล็ดทั้งสองประการนี้เป็นตำราของวัดเจ็ดยอดเชียงราย ซึ่งท่านตุ๊เจ้าป.โกวิท ท่านได้เขียนเผยแผ่ให้สาธุชนใครทำได้ย่อมพบกับคำว่าสวัสดิรักษาแน่นอนครับ
   
 2. mrmos

  mrmos Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  751
  ค่าพลัง:
  +594

แชร์หน้านี้

Loading...