เคล็ดบูชาพระประจำบ้านเรือนเสริมชะตามงคล(ตำรับหลวงปุ่เงิน กตสาโร)

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย joni_buddhist, 9 กันยายน 2018.

 1. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,410
  กระทู้เรื่องเด่น:
  199
  ค่าพลัง:
  +63,239
  เคล็ดบูชาพระประจำบ้านเรือนเสริมชะตามงคล(ตำรับหลวงปุ่เงิน กตสาโร)
  41409062_790919464597835_8758104444496773120_n.jpg
  วันนี้มีหลายๆๆท่านที่มีห้องพระโต๊ะหมู่บูชาที่มีพระพุทธรูปประธานประจำบ้านสอบถามผมมาว่า เราจะบูชาท่านอย่างไรเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในบ้านผมได้โอกาสเรียนามพ่อครู ท่านได้มอบเคล็ดบูชาพระประจำบ้านที่เป็นตำรับของหลวงปู่เงิน กตสาโร มาให้ เพื่อนำลงเป็นวิทยาทานต่องไป
  (เคยลงในเว็บพุทธคุณโออาร์จีเมื่อปี๒๕๕๔)

  ก่อนอื่นในวันที่เป็นวันพระ ขึ้น๑๕ค่ำหรือแรม๘ค่ำ หลังจากเราเสร็จภารกิจทางโลกแล้วหากอยากเป็นมงคลให้จัดเตรียมดังนี้
  ๑.เทียนสีผึ้งแท้หนัก ๑บาท ๑คู่
  ๒. ดอกบัวใส่แจกัน ๑คู่
  ๓. ธูปหอม๙ดอก
  หากมีพวงมาลัยบูชาพระให้จัดใส่พานวางหน้าพระประธาน
  ให้ทุกคนในบ้านอาบน้ำสวมใส่เสื้อผ้าใหม่ทำจิตใจให้สบาย แล้ว ประธานในบ้านหรือตัวผู้จะสวดมนต์ ก็ให้เริ่มจุดเทียนก่อน และจุดธูป๙ดอก ตั้งนโมสามจบ สวดมนต์ถวายพระรัตนตรัยว่า
  พุทโธ สัพพัญญุตญาโณ ธัมโม โลกุตะโรวะโร สังโฆ มัคคะผะลัฏโฐจะ อิจเจตัง รัตนัตตะยัง เอตัสสะ อานุภาเวนะ สัพพะทุกขาอุปปัททะวา อันตะรายาจะ วินัสสันตุ สัพพะโสตถี ภวันตุเม
  ข้าพเจ้าขอระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าผุ้ทรงเป็นสัพพัญญู พระธรรมสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ พระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ สรรพทุกข์ อันตรายใดจงวินาศสิ้นไปความสวัสดิมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกคนเทอญ

  เสร็จแล้วก็ปักธูป แล้วเริ่มบูชาพระว่า
  อิมินาสักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามิ
  อิมินาสักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามิ
  อิมินาสักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชะยามิ
  พุทธะ ปูชา มหาเตชะวัณโต
  ธัมมะ ปูชา มหาปัญญะวัณโต
  สังฆะ ปูชา มหาโภคาวะโห ติโลกะนาถัง อภิปูชะยามิ

  อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

  สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)
  สุปะฏิปัณโณ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ)

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )

  พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
  ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
  สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

  ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
  ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
  ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

  ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
  ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
  ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ

  สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติฯ

  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ

  แล้วภาวนาต่อว่า
  อิติปาระมิตาติงสา (ขออำนาจแห่งบารมี 30 ทัศ)
  อิติสัพพัญญูมาคะตา (ขออำนาจแห่งพระสัพพัญญู)
  อิติโพธิมนุปปัตโต (ขออำนาจแห่งโพธิญาณ)
  อิติปิโสจะเตนโม (ด้วยอำนาจแห่งคำขอทั้งหมดนี้ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า)


  เมื่อเสร็จแล้วจะสวดคาาพาหุง ชินบัญชร หรือ พระปริตร คาถาใดๆก็ตามแต่เมื่อสวดแล้ว เพื่อเป็นการขอความสวัสดิมงคลในบ้านให้สวดบทนี้ต่อ ๑จบ บทนี้เป็นบทที่เมื่อสวดแล้ว ป้องกัน ราชภัย โจรภัย อัคคีภัยแล้วภูติผีปีศาจทั้งปวง
  (ไม่ต้องตั้งนะโมใหม่)

  ราชะโต วา โจระโต วา มะนุสสะโต วา อะมะนุสสะโต วา
  อัคคิโต วา อุทะกะโต วา ปิสาจะโต วา ขาณุกะโต วา กัณฏะกะโต วา นักขัตตะโต วา ชะนะปะทะโรคะโต วา อะสัทธัมมะโต วา อะสันทิฏฐิโต วา อะสัปปุริสะโต วา จัณฑะหัตถิอัสสะมิคะโคณะกุกกุระอะหิวิจฉิกะมะนิสัปปะทีปอัจฉะตะรัจฉะสุกะระมะหิสะ ยักขะรักขะสาทีหิ นานา ภะยะโต วา นานาโรคะโต วา นานาอุปัททะวะโต วา อารักขัง คัณหันตุ

  เมื่อสวดบทนี้จบแล้วให้สวดคาาต่อชะตาเพิ่มอีก๑บท สวดเพียงจบเดียว ดังนี้
  ตั้ง นะโมสามจบ
  อินทะชาตา เทวะชาตา พรัหมะชาตา มหาพรัหมะชาตา อิสีชาตา มหาอิสีชาตา มุนีชาตา มหามุนีชาตา ปุริสะชาตา มหาปุริสะชาตา จักกะวัตติชาตา มหาจักกะวัตติชาตา พุทธชาตา ปัจเจกะ พุทธชาตา อรหันตาชาตา สัพพะสิทธิวิชชา ธะราณังชาตา สัพพะโ่ลกาจะริยานังชาตาสัพพะโลกา ธิปะติญาณังชาตา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ ตุยหัง สุวัตถิ โหตุ ตุยหัง สวาหายะ
  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะ เทวะตา
  สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวัน ตุ เม
  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะ เทวะตา
  สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวัน ตุ เม
  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะ เทวะตา
  สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวัน ตุ เม
  * สวดให้ผู้อื่นเปลี่ยน เม เป็น เต
  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระประธานประจำบ้านและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิตย์ในเคหาสสถานของข้าพเจ้าจงช่วยปกปักรักษาข้าพเจ้าและบริวารลูกหลานญาติมิตรที่อาศัยในเคหาสถานแห่งนี้ให้ทุกคนเกิดสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลปราศจากสรรพเคราะหืเสนียดจัญไร สรรพภัยและคนจัญไรให้มลายหายไปด้วยพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ ด้วยเทอญ สรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์ปีเดือนวัน สรรพเสนียดจัญไรวิวัญชัยเย รักขันตุ สุรักขันตุ

  เสร็จแล้วให้แผ่เมตตาดังนี้ว่า
  อิทังปุญญังพะลัง
  ขอเทพเจ้าเหล่าพยดาทั้งหลายมีพระอินทร์ พระพรหม พญายมกาล ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ สิริคุตตอำมาตย์ที่เป็นนายบัญชี ท้าวมาตลี ท้าวทศรถ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักข์ แม่พระพาย แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระธรณีเจ้าเอ๋ย จงเป็นสักขีพยาน ให้แก่ข้าพเจ้า วันนี้ข้าพเจ้าได้ทำการสักการะสวดมนต์บูชาคุแด่คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพจงเป็นสักขีพยานรับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้า ด้วยอำนาจขอกุศลผลบุญครั้งนี้ จงสะเดาะเคราะห์ร้าย ของข้าพเจ้าให้กลับกลายเป็นดี มีความร่มเย็นเป็นสุข ประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา มีความเจริญก้าวหน้า มีชีวิตสดชื่น สุขสดใส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ..

  เป็นเคล็ดง่ายๆๆที่หลวงปู่เงิน กตสาโรท่านได้มอบให้แก่พ่อครูของผมและพ่อครูท่านเห็นว่ามีประโยชน์จึงมอบให้ผมนำลงเพจพยากรณ์บำบัดเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานแด่ทุกท่านครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...