ปิดรับบริจาค อีก ๓ วันเหลือ ๘ กองร่วมเจ้าภาพสร้างผอบเงินแท้ ๕ ชิ้น บรรจุพระธาตุที่ฐานพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย นพศูล, 15 ธันวาคม 2016.

 1. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเพิ่มเติ่มสร้างผอบเงิน๙๙.๙๙% ทรงกระบอกแบบเกลี้ยงจำนวน ๕ ชิ้น
  เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่กลางฐานองค์พระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ๕ สี ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมสร้างสำเร็จไว้แล้วข้างต้น
  เพื่ออัญเชิญไปสมทบร่วมในการบรรจุภายในองค์พระธาตุเขียวแก้วจินดามณี วัดปงของ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  ☀☀โดยกองบุญที่จะร่วมสร้างมีดังนี้
  ๑.กองบุญตามกำลังศรัทธาในการร่วมสร้าง
  ๒.กองบุญหิรัญบูชาเปิดทั้งสิ้น ๕๐ กองบุญ กองบุญละ ๑๐๐ บาท

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสร้างผอบเงิน ๙๙.๙๙ % มีดังนี้ คือ
  ๑.ค่าเม็ดเงินบริสุทธิ์ ๙๙.๙๙ % ใช้สร้างทั้งสิ้น ๕ ผอบ น้ำหนักเม็ดเงินผอบละ ๒ บาท ราคาเม็ดเงินน้ำหนัก ๑ บาท ราคา ๓๕๐ บาท ใช้เม็ดเงินทั้งสิ้นน้ำหนัก ๑๐ บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐ บาท
  ๒.ค่าช่างทำผอบและค่าชุบทองคำขาวราคาต่อชิ้น ๕๐๐ บาท ทำทั้งสิ้น ๕ ชิ้น เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ บาท

  รวมค่าใช้จ่ายในการสร้างทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท
  ***************************************
  *****ท่านสามารถโอนปัจจัยสมทบเจริญมหากุศลได้ที่
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 067-2-84741-9 ชื่อบัญชี พรเทพ ธำรงสมบัติ

  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  หรือท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่
  Facebook: Pornthep Ake
  หรือ ติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 085-060-0601 (พรเทพ)

  *****ปิดรับปัจจัยในการเจริญกุศลครั้งนี้ ในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หรือจนกว่ากองบุญที่เปิดรับเต็ม
  **************************************

  หมายเหตุ: รูปที่แสดงอยู่นั้นคือตัวอย่างผอบเงิน๙๙.๙๙% ทรงกระบอกแบบเกลี้ยงที่กำลังจะจัดสร้างในครั้งนี้ และรูปพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ๕ สี พร้อมฐานที่จะบรรจุผอบเงินที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2017
 2. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  ☀☀โดยกองบุญที่จะร่วมสร้างมีดังนี้
  *-*กองบุญตามกำลังศรัทธาในการร่วมสร้าง
  ๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ๒.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"sindhus" ร่วมทำบุญปัจจัย ๒๕ บาท
  ๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๕ บาท
  ๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๔๐ บาท
  ๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๒ บาท
  ๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญปัจจัย ๒ บาท
  ๙.
  ๑๐.

  *-*กองบุญหิรัญบูชาเปิดทั้งสิ้น ๕๐ กองบุญ กองบุญละ ๑๐๐ บาท
  ๑.คุณอัครินทร์ หิรัญเมฆาวนิช พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒.คุณอรุฒ อ่อนเฉวียง พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓-๑๗.คณะศรัทธาธรรม นำบุญโดยท่านผู้ใช่ชื่อยูสเซอร์ว่า"MK2508" ร่วมทำบุญ ๑๕ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๕๐๐ บาท
  ๑๘-๓๒.คุณภีรียศ เมฆม่วงแก้ว พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๕ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๕๐๐ บาท
  ๓๓-๓๔.คุณอัครินทร์ หิรัญเมฆาวนิช ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๓๕-๓๖.คุณณัฏฐนันท์ จับใจนาย(Real Time) พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๓๗-๓๘.คุณพุฒิพงศ์. อนันต์ธวานนท์(Phutthiphong Phong) พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๓๙.คุณทิพวัลย์ ทรัพย์สมบัติชัย (เอ มนตรา) พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๔๐.คุณPakin Pakin Sakunwattanakasem พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๔๑-๔๕.คุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา พร้อมด้วยครอบครัว(Lux Sriyotha) ร่วมทำบุญ ๕ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๕๐๐ บาท

  ๔๖-๕๐.คุณเกสร สูงปัญญา พร้อมด้วยครอบครัว(Lux Sriyotha) ร่วมทำบุญ ๕ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๕๐๐ บาท
  ๕๑.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า(eakvega) พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๒.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า(MayBuddhaBlessYou) พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕๓-๖๑.คุณดาวรัตน มิ่งฉาย (Daoratana Mingchye) พร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญ ๙ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๙๐๐ บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กุมภาพันธ์ 2017
 3. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณอัครินทร์ หิรัญเมฆาวนิช พร้อมด้วยครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างผอบเงิน๙๙.๙๙% เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่กลางฐานพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ๕ สีประจำองค์ เพื่อบรรจุในพระธาตุุเขียวแก้วจินดามณี วัดปงของ จำนวน ๑ กองบุญทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างผอบเงิน๙๙.๙๙% เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่กลางฐานพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ๕ สีประจำองค์ เพื่อบรรจุในพระธาตุุเขียวแก้วจินดามณี วัดปงของ ทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 5. sindhus

  sindhus ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  1,091
  ค่าพลัง:
  +5,725
  ขอร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างผอบเงิน๙๙.๙๙% ทรงกระบอกแบบเกลี้ยงจำนวน ๕ ชิ้น
  เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่กลางฐานองค์พระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ๕ สี
  โอนจำนวน ๒๕ บาท
  วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ
   
 6. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"sindhus" ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างผอบเงิน๙๙.๙๙% เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่กลางฐานพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ๕ สีประจำองค์ เพื่อบรรจุในพระธาตุุเขียวแก้วจินดามณี วัดปงของ ทำบุญปัจจัย ๒๕ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 7. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างผอบเงิน๙๙.๙๙% เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่กลางฐานพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ๕ สีประจำองค์ เพื่อบรรจุในพระธาตุุเขียวแก้วจินดามณี วัดปงของ ทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ

   
 8. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างผอบเงิน๙๙.๙๙% เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่กลางฐานพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ๕ สีประจำองค์ เพื่อบรรจุในพระธาตุุเขียวแก้วจินดามณี วัดปงของ ทำบุญปัจจัย ๕ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 9. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างผอบเงิน๙๙.๙๙% เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่กลางฐานพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ๕ สีประจำองค์ เพื่อบรรจุในพระธาตุุเขียวแก้วจินดามณี วัดปงของ ทำบุญปัจจัย ๔๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 10. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างผอบเงิน๙๙.๙๙% เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่กลางฐานพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ๕ สีประจำองค์ เพื่อบรรจุในพระธาตุุเขียวแก้วจินดามณี วัดปงของ ทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 11. Happy99

  Happy99 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2012
  โพสต์:
  96
  ค่าพลัง:
  +267
  ข้าพเจ้า นายอรุฒ อ่อนเฉวียง และครอบครัว ร่วมทำบุญรับปีใหม่เป็นเจ้าภาพสร้างผอบเงิน๙๙.๙๙%
  ๕ ชิ้น เพื่อบรรจุพระธาตุไว้กลางฐานพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์
  จำนวนเงิน 100 บาท โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 067-2-84741-9 ชื่อบัญชี พรเทพ ธำรงสมบัติ
  วันที่ 04/01/2017 เวลา 18:03:27 น. และขออนุโมทนาบุญร่วมกับทุกๆท่าน ด้วยนะครับ สาธุๆ
   
 12. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณอรุฒ อ่อนเฉวียง พร้อมด้วยครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างผอบเงิน๙๙.๙๙% เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่กลางฐานพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ๕ สีประจำองค์ เพื่อบรรจุในพระธาตุุเขียวแก้วจินดามณี วัดปงของ จำนวน ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 13. MK2508

  MK2508 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มกราคม 2012
  โพสต์:
  417
  ค่าพลัง:
  +805
  คณะศรัทธาธรรม ขอให้สัจจะถวายทรัพย์ปัจจัยอันบริสุทธิ์จำนวน 1,500บาท (โอนแล้วเมื่อ31มค60) ไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างผอบเงินสำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุไว้ในพระธาตุเขียวแก้วจินดามณี วัดปงของ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

  ขออานิสงส์นี้จงรักษาปวงข้าพเจ้า ให้ได้เกิดแต่ในสุคติภพ ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา ตราบเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ

  ขออุทิศขอแผ่บุญนี้ให้ถึงแก่ทุกภพภูมิทุกรูปนาม ที่ต้องทุกข์ ขอให้พ้นทุกข์ ที่มีสุข ขอให้มีสุขยิ่งๆขึ้นไป ด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ด้วยเทอญ
   
 14. ธนาทร เมฆม่วงแก้ว

  ธนาทร เมฆม่วงแก้ว สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มกราคม 2017
  โพสต์:
  34
  ค่าพลัง:
  +107
  นายภีรียศ เมฆม่วงแก้ว ร่วมสร้างผอบเงินเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์พระธาตู
  เขียวแก้วจินดามณี วัดปงของ จ.เชียงราย จำนวน 1,500 บาท โอนเงินแล้ว 02/02/60
  เวลา 08.12 น.ขออุทิศผลบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วย
   
 15. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคณะศรัทธาธรรม นำบุญโดยท่านผู้ใช่ชื่อยูสเซอร์ว่า"MK2508" ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างผอบเงิน๙๙.๙๙% เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่กลางฐานพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ๕ สีประจำองค์ เพื่อบรรจุในพระธาตุุเขียวแก้วจินดามณี วัดปงของ จำนวน ๑๕ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๕๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 16. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณภีรียศ เมฆม่วงแก้ว พร้อมด้วยครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างผอบเงิน๙๙.๙๙% เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่กลางฐานพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ๕ สีประจำองค์ เพื่อบรรจุในพระธาตุุเขียวแก้วจินดามณี วัดปงของ จำนวน ๑๕ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๕๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 17. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างผอบเงิน๙๙.๙๙% เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่กลางฐานพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ๕ สีประจำองค์ เพื่อบรรจุในพระธาตุุเขียวแก้วจินดามณี วัดปงของ ทำบุญปัจจัย ๒ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 18. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างผอบเงิน๙๙.๙๙% เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่กลางฐานพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ๕ สีประจำองค์ เพื่อบรรจุในพระธาตุุเขียวแก้วจินดามณี วัดปงของ ทำบุญปัจจัย ๒ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 19. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  อัครินทร์ หิรัญเมฆาวนิช 170260.jpg อัครินทร์ หิรัญเมฆาวนิช 170260.jpg อัครินทร์ หิรัญเมฆาวนิช 170260.jpg
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 20. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,187
  ค่าพลัง:
  +3,912
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณณัฏฐนันท์ จับใจนาย(Real Time) พร้อมด้วยครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างผอบเงิน๙๙.๙๙% เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่กลางฐานพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ๕ สีประจำองค์ เพื่อบรรจุในพระธาตุุเขียวแก้วจินดามณี วัดปงของ จำนวน ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...