เรื่องเด่น อานาปานุสสติ ( ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 1 สิงหาคม 2020.

 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  17,495
  กระทู้เรื่องเด่น:
  375
  ค่าพลัง:
  +61,327
  #ถ้าเราเจริญกัมมัฏฐาน
  ด้วยอานาปานุสสติ จนลมละเอียด
  จิตละเอียด ลมหยุดนิ่ง จิตสงบ
  นิ่งแล้ว เราจะสามารถมองเห็น
  ร่างกายและดวงจิตของเราได้ดี

  กายและจิตมันจะแตกออกจากกัน

  ต่างคนตางอยู่เหมือน
  คนนอกก็ไม่เข้าใน คนในก็ไม่ออกนอก
  วิชาความรู้ก็จะเกิดขึ้นในตัวของ
  เราเองว่า ...

  กายนี้เป็นอย่างไร จิตเป็นอย่างไร
  กายของเรานี้มันมาอย่างไรหนอ
  เราก็รู้ แล้วมันจะไปอย่างไรหนอ
  เราก็รู้ ที่มาที่ไปของมันอยู่ที่ไหน
  เราก็จะรู้ได้ตลอด

  เราทำกรรมอันใดไว้ในอดีตชาติ
  ที่ผ่านมา จึงส่งผลให้มาเกิดในสภาพ
  อย่างนี้ๆ เราก็จะรู้นี้ ซึ่งเรียกว่า
  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ อย่างหนึ่ง

  สองมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่
  เป็นพ่อแม่ ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของ
  เรานั้นคนใด มีความเป็นมาอย่างไร
  และตายแล้วจะไปเสวยสุขหรือ
  ทุกข์อย่างไร ที่ไหน เราก็อาจจะ
  ติดตามส่งกระแสจิตไปคอยดูคอย
  ช่วยเหลือเขาได้เรียกว่า ...
  จุตูปปาตญาณ อย่างหนึ่ง

  สามจะมองเห็นกายและจิตของ
  ตนเองว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์
  เป็นอนัตตา จนเกิดความเบื่อหน่าย
  ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายได้
  พ้นจากสังโยชน์นี้ มีตัวอย่างเช่น
  ติดในโลกธรรม อย่างหนึ่ง

  เมื่อมีลาภ ยศ สุข สรรเสริญก็ชอบใจ
  ไม่ผิดอะไรกับ มัจจุราช เขามัดมือเรา
  ไว้แน่น พอเขาเอาแส้หวดเข้าทีเดียว
  คือ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ เป็นทุกข์
  ถูกนินทา ก็ล้มกลิ้งเลย

  อีกอย่างหนึ่ง สักกายทิฏฐิ ติดในตัวตน
  เห็นเป็นเราเป็นเขา ก็ทำให้เกิดความ
  ยึดมั่นสำคัญผิด

  แล้วอีกอย่างหนึ่ง วิจิกิจฉา ก็เกิดความ
  ลังเลสงสัยวิ่งกันไปวิ่งกันมา ไม่รู้ว่า
  จะไปข้างไหนดี ก็เลยหมุมไปหมุนมา
  อยู่ตามโลกนี่เอง

  เมื่อเรารู้ความเป็นไปของกายและจิตดี
  เราก็จะพ้นจาก เครื่องข้องดังกล่าวมาแล้ว
  จิตก็หลุดจาก กาย ละเสียได้ซึ่งกิเลส
  อาสวะ เรียกว่า อาสวักขยญาณ ดวงจิต
  เข้าถึง วิปัสสนาญาณ

  ก็จะไหลเข้าสู่กระแสธรรมถึงพระนิพพาน
  เป็นที่สุด...

  #ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

  UZD81Ykl9GHCZaBblSZOImT-GxwXxIG_MJYKdHPdcEUE&_nc_ohc=9pxrJeWu7oAAX9__KNg&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg

  ----------------------------------------------------------------------------------
   
 2. mrmos

  mrmos Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  810
  ค่าพลัง:
  +640

แชร์หน้านี้

Loading...