เสียงธรรม สมาธิ กสิณ อภิญญา,คําสอน 200+ Hrs.หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 6 ตุลาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,219
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  01 ทางเข้าสู่พระนิพพาน พระอริยะขั้นต้น(ตอน1) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  02 ทางเข้าสู่พระนิพพาน พระอริยะขั้นต้น(ตอน2) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  03 ทางเข้าสู่พระนิพพาน พระสกิทาคามี(ตอน3) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ทางพ้นทุกข์ PS YouTube
  Published on Jun 3, 2019
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,219
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  04 ทางเข้าสู่พระนิพพาน พระสกิทาคามี(ตอน4) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  05 ทางเข้าสู่พระนิพพาน พระอนาคามี(ตอน5) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  06 ทางเข้าสู่พระนิพพาน พระอนาคามี (ตอน6) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  07 ทางเข้าสู่พระนิพพาน พระอรหันต์ (ตอน7) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ทางพ้นทุกข์ PS YouTube

  Published on Jun 4, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 มิถุนายน 2019
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,219
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  10 ทางเดินสายพระอริยะสุกขวิปัสสโก(ตอน2) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  11 ทางเดินสายพระอริยะสุกขวิปัสสโ(ตอน3) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  13 ทางเดินสายพระอริยะสุกขวิปัสสโก(ตอน5) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ทางพ้นทุกข์ PS YouTube
  Published on Jun 4, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 มิถุนายน 2019
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,219
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  14 หลักสูตรพระอริยะว่าด้วยวิชชาสาม(ตอน1) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ทางพ้นทุกข์ PS YouTube
  Published on Jun 5, 2019
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,219
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  16 หลักสูตรสมาบัติ8 ปฏิสัมภิทาญาณ(ตอน1) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  17 หลักสูตรสมาบัติ8 ปฏิสัมภิทาญาณ(ตอน2) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  18 หลักสูตรสมาบัติ8 ปฏิสัมภิทาญาณ(ตอน3) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ทางพ้นทุกข์ PS YouTube

  Published on Jun 6, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 มิถุนายน 2019
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,219
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  19 หลักสูตรพระอริย อภิญญาหก หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  20 ปฏิปทาการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  21 วิปัสสนาญาณ9(บารมี10) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ทางพ้นทุกข์ PS YouTube
  Published on Jun 7, 2019

   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,219
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  26 อานาปานสติ (ตอน5)พัฒนาญาณ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  27 อานาปานสติ(ตอน6)พัฒนาญาณ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  29 อานาปานสติ(ตอน8)พัฒนาญาณ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ทางพ้นทุกข์ PS YouTube

  Published on Jun 8, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 มิถุนายน 2019
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,219
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  30 อานาปานสติ(ตอน9)พัฒนาญาณ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  31 หมวดอนุสติ5(ตอน1)แนวทางพ้นทุกข์ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  33 หมวดอนสติ5(ตอน3)แนวทางพ้นทุกข์ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ทางพ้นทุกข์ PS YouTube
  Published on Jun 9, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 มิถุนายน 2019
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,219
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  34 หมวดอนุสัญญา(ตอน1)พัฒนาญาณ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  35 หมวดอนุสัญญา(ตอน2)พัฒนาญาณ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  36 หมวดเทวตานุสติ(พัฒนาญาณ) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ทางพ้นทุกข์ PS YouTube

  Published on Jun 10, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 มิถุนายน 2019
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,219
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  37 หมวดกสิณ10(ตอน1)พัฒนาญาณ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  38 หมวดกสิณ10(ตอน2)พัฒนาญาณ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  39 อสุภกรรมฐาน(ตอน1)พัฒนาญาณ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  40 อสุภกรรมฐาน(ตอน2)พัฒนาญาณ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ทางพ้นทุกข์ PS YouTube

  Published on Jun 11, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 มิถุนายน 2019
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,219
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  41 พรหมวิหาร4(ตอน1)พัฒนาญาณ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  42 พรหมวิหาร4(ตอน2)พัฒนาญาณ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  43 พรหมวิหาร4(ตอน3)พัฒนาญาณ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  44 หมวดจตุธาตูวัฏฐาน4 พัฒนาญาณ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ทางพ้นทุกข์ PS YouTube

  Published on Jun 12, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 มิถุนายน 2019
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,219
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  45 อาหาเรปฏิกูลสัญญา(ตอน1)พัฒนาญาณ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  46 อาหาเรปฏิกูลสัญญา(ตอน2)พัฒนาญาณ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ทางพ้นทุกข์ PS YouTube
  Published on Jun 13, 2019

   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,219
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  58 กรรมฐาน40(ตอน4)ทางพ้นทุกข์ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  59 กรรมฐาน40(ตอน5)ทางพ้นทุกข์ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  61 กรรมฐาน40(ตอน7)ทางพ้นทุกข์ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ทางพ้นทุกข์ PS YouTube
  Published on Jun 16, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 มิถุนายน 2019
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,219
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  62 กรรมฐาน40(ตอน8)ทางพ้นทุกข์ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  63 กรรมฐาน40(ตอน9)ทางพ้นทุกข์ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  64 กรรมฐาน40(ตอน10)ทางพ้นทุกข์ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  65 แนวทางธรรมปฏิบัติ(ทางพ้นทุกข์) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ทางพ้นทุกข์ PS YouTube

  Published on Jun 17, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 มิถุนายน 2019
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,219
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  71 อานาปานสติ(ตอน4)พัฒนาญาณปัญญา หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  72 อานาปานสติ(ตอน5)พัฒนาญาณปัญญา หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  73 อานาปานสติ(ตอน6)พัฒนาญาณปัญญา หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ทางพ้นทุกข์ PS YouTube
  Published on Jun 19, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 มิถุนายน 2019
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,219
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  75 อานาปานสติ(ตอน8)พัฒนาญาณปัญญา หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  76 อานาปานสติ(ตอน9)พัฒนาญาณปัญญา หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ทางพ้นทุกข์ PS YouTube
  Published on Jun 20, 2019
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,219
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เจริญอานาปานสติอย่างเดียวก็ไปนิพพานได้

  สายธารา ประภัสสร
  Published on May 28, 2019
  การรักษาศีลให้บริสุทธิ์เป็นบันไดก้าวขึ้นสู่พระนิพพาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  นายพิชิต กิมขาว
  Published on Feb 27, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 มิถุนายน 2019
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,219
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,219
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  รับนิมนต์สร้างวัดท่าซุง หลวงพ่อฤาษีลิงดำ(พระราชพรหมยาน)

  พระ ผู้พ้นโลก
  Published on Jun 28, 2019
   
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,219
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  บอกคาถาพระอินทร์ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ(พระราชพรหมยาน)

  พระ ผู้พ้นโลก
  Published on Jul 2, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 กรกฎาคม 2019

แชร์หน้านี้

Loading...