วิธีการพับดอกบัว 15 แบบ เพื่อถวายพระ

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย HONGTAY, 2 กันยายน 2009.

 1. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  146
  ค่าพลัง:
  +147,535
  ดาวกระจาย

  [​IMG] จับกลีบออก<WBR>มา 1 กลีบ

  [​IMG] พับไปทางขวา


  [​IMG] พับกลับมาทา<WBR>งซ้าย


  [​IMG] พับกลับไปทา<WBR>งขวา


  [​IMG] พับอย่างนี้<WBR>ต่อไปทุกกลี<WBR>บ


  [​IMG]


  [​IMG]
   
 2. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  146
  ค่าพลัง:
  +147,535
  แบบสุโขทัย

  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]
   
 3. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  146
  ค่าพลัง:
  +147,535
  แบบตรีมณี

  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]
   
 4. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  146
  ค่าพลัง:
  +147,535
  แบบสุวรรณี

  [​IMG]
  พับครึ่งตา<WBR>มขวาง
  [​IMG] พับปลายกลี<WBR>บเข้าในโคน<WBR>ดอก


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]
   
 5. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  146
  ค่าพลัง:
  +147,535
  แบบรัตมณี

  [​IMG]
  ม้วนจากปลา<WBR>ยกลีบเข้าไป<WBR>ที่โคน

  [​IMG] ม้วนให้แน่<WBR>น  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]
   
 6. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  146
  ค่าพลัง:
  +147,535
  แบบกังหัน

  [​IMG]


  [​IMG] ค่อยๆ ม้วนกลีบเข้า<WBR>มาข้างใน  [​IMG] ม้วนให้โคน<WBR>กลีบแน่น แต่ปลายกลี<WBR>บบัวจะหลวม<WBR>ๆ  [​IMG] ม้วนให้ครบ<WBR>ทุกกลีีบ
   
 7. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  146
  ค่าพลัง:
  +147,535
  แบบกลีบมรกต

  [​IMG] แบ่งครึ่งก<WBR>ลีบตามขวาง

  [​IMG] พับกลีบออก<WBR>มาด้านนอกให้<WBR>ปลายกลีบออ<WBR>กมาติดที่โค<WBR>นกลีบด้านน<WBR>อก
  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]
   
 8. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  146
  ค่าพลัง:
  +147,535
  แบบกมลฉัตร

  [​IMG]

  [​IMG] พับริบขอบอ<WBR>อกด้านนอกส<WBR>องครั้งเพื่<WBR>อซ้อนขอบกลี<WBR>บ  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG] พับครึ่งกลี<WBR>บตามขวางเข้า<WBR>ด้านใน  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]
   
 9. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  146
  ค่าพลัง:
  +147,535
  แบบเดือนฉาย

  [​IMG]
  พับครึ่งกลี<WBR>บตามขวาง
  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]
   
 10. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  146
  ค่าพลัง:
  +147,535
  แบบมะลิ

  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]
   
 11. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  146
  ค่าพลัง:
  +147,535
  แบบตรีรัตน์

  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]
   
 12. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  146
  ค่าพลัง:
  +147,535
  แบบกลีบพิกุล

  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]
   
 13. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  146
  ค่าพลัง:
  +147,535
  แบบกลีบดอกพุดตาน

  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]
   
 14. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  146
  ค่าพลัง:
  +147,535
  แบบเล็บครุฑ

  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]
   
 15. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  146
  ค่าพลัง:
  +147,535
 16. เทพออระฤทธิ์

  เทพออระฤทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4,574
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +22,021
  ดีครับพี่เต้ ไว้ผมจะหัดทำมั่ง อิอิอิอิ
   
 17. สัณหวัช

  สัณหวัช สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  13
  ค่าพลัง:
  +20
  ขอบคุณจ้า เยี่ยมมักๆๆๆๆๆ
   
 18. paramitara

  paramitara Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +59
  ขอบคุณนะคะ ชอบดอกบัวมากๆเลยค่ะ
   
 19. สัพเพ ธัมมา อะนัตตา

  สัพเพ ธัมมา อะนัตตา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  337
  ค่าพลัง:
  +104
  ได้ความรู้มากเลยครับ
   
 20. Likely

  Likely เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  4,156
  ค่าพลัง:
  +3,821
  เห็นดอกบัวๆสวยๆ แล้วยังมีวิธีทำ อีก ^^

  ไล้ขอเอาไปลงในห้องแกลลอรี่ นะคะพี่เต้
   

แชร์หน้านี้

Loading...