ปิดรับบริจาค วันสุดท้าย เป็นสะพานบุญนำปัจจัยถวายร่วมสมทบบูรณะปฏิสังขรณ์หุ้มทองจังโกพระธาตุดอนเต้า ลำปาง

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย นพศูล, 14 มกราคม 2018.

 1. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,101
  ค่าพลัง:
  +3,786
  บุญใหญ่ในรอบ ๓๑ ปี ร่วมบูรณปฏิสังขรณ์และหุ้มทองจังโกพระบรมธาตุดอนเต้า ท่านใดจะฝากปัจจัยผมเพื่อร่วมทำบุญในครั้งนี้ได้นะครับ

  เนื่องด้วยทางผมและคณะจะได้เดินทางไปไหว้สักการะที่ วัดพระแก้วดอนเต้า ในช่วงวันที่ ๑๙ มกราคม นี้ และได้รับทราบข่าวบุญใหญ่ว่่าทางวัดกำลังมี "โครงการบูรณปฏิสังขรณ์หุ้มทองจังโกพระบรมธาตุดอนเต้า" ที่กำลังดำเนินการอยู่
  ทางผมจึงบอกบุญเพื่อเป็นสะพานบุญให้แด่ทุกท่านที่จะฝากทางผมร่วมทำบุญในครั้งนี้
  *********************************************************
  ท่านสามารถฝากปัจจัยกับทางผมเพื่อร่วมทำบุญได้ที่
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 067-2-84741-9 ชื่อบัญชี พรเทพ ธำรงสมบัติ

  หรือท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook: Pornthep Ake
  ท่านใดที่ร่วมทำบุญในกาลครั้งนี้รบกวนแจ้งชื่อ เพื่อข้าพเจ้าจะได้เขียนรายชื่อผู้ร่วมทำบุญในวันที่นำปัจจัยไปถวายที่วัดสืบไป
  ปิดการรับการเจริญกุศล ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๔.๐๐ น.(เที่ยงคืน)
  *******************************************************
  หมายเหตุ : ในการบอกบุญครั้งนี้ผมเป็นสะพานในการรวบรวมปัจจัยที่จะนำไปถวายทำบุญร่วมกับทางวัดในส่วนของผมและคณะเท่านั้น
  ปล. ท่านใดมีความประสงค์ร่วมทำบุญโดยตรงสามารถเดินทางไปร่วมทำบุญกับทางวัดได้ตลอด 26229789_1179127988888536_749499733002243114_n.jpg
   
 2. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,101
  ค่าพลัง:
  +3,786
  รายชื่อผู้ร่วมฝากปัจจัยทำบุญถวายสมทบร่วมกับทางวัดบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุดอนเต้า จังหวัดลำปาง
  ๑.คุณสิทธิชัย-คุณราตรี ธำรงสมบัติ พร้อมด้วยครอบครัว คุณสมใจ ศรีใส พร้อมด้วยตระกูลศรีใส ตระกูลรัตนพันธุ์ และตระกูลธำรงสมบัติ คุณพรเทพ ธำรงสมบัติและคุณนพชัย เดชเสน ร่วมฝากทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๒.คุณพรวิภา,คุณชูศักดิ์,คุณฐิติวรรณ(Phornvipa Phornsorachai) ร่วมฝากทำบุญ ๑๑๐ บาท
  ๓.คุณSittisak Nilkhamheang ร่วมฝากทำบุญ ๙๙๙ บาท
  ๔.คุณPetcharaporn Boonsuk ร่วมฝากทำบุญ ๙๐๐ บาท
  ๕.คุณดาวรัตน์ มิ่งฉาย พร้อมด้้วยครอบครัว ร่วมฝากทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๖.คุณPhiraphong Chomjinda, Abhidol Bint Meekhapan,U-dhumbhorn,Alone'Ta Sarawut,Ao Ornnalin,Minirex Rattanasutthikul,Wichian Morthong,จอ คิดดีทำดี,รัชตา กิตติศิวมาศ,ภวัต กิตติศิวมาศ,พุทธ รักษา,วรมิตร ศิษย์รุ่นจิ๋ว ธมฺมวโร ร่วมฝากทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗.คุณสุรศักดิ์ ทศกาญจน์(พุทธบุตร รักในหลวง) ร่วมฝากทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๘.คุณPaat Foicockksongพร้อมด้วยครอบครัวร่วมฝากทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๙.คุณสุรภี ราชตา,คุณอัมพวา จงอักษร,คุณสนั่น-คุณจันทร์เพ็ญ-คุณสมันตวัชร-คุณจิตติ-คุณกิตติเดช ราชตา และคุณไชยรัชฏ์-คุณวรชิน นามเมือง ร่วมฝากทำบุญ ๑๐๘ บาท
  ๑๐.คุณนันท์ชนก ศิริปัทมา(แครอล นันท์ชนก ศิริปัทมา) ร่วมฝากทำบุญ ๓๓๓ บาท
  ๑๑.คุณแม่ สมพงษ์ สายบุญมา,คุณพ่อ พรเทพ อัมพรชูกิจ,นาย อานนท์ อัมพรชูกิจ,คุณ นาตยา ลายสนธิ์(Tuan-Anon Ampornchukij) ร่วมฝากทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๑๒.คุณเนธิยา ฉัตรพันธ์พร้อมครอบครัว (เพราะเรา คือผู้หญิง) ร่วมฝากทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๑๓.คุณNoopla Teeraporn พร้อมครอบครัว ร่วมฝากทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๑๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมฝากทำบุญ ๕ บาท
  ๑๕.คุณPrapatpong Piak ร่วมฝากทำบุญ ๙๙ บาท
  ๑๖.พระอาจารย์นเรศ รักษ์พลเมือง ร่วมฝากทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๑๗.คุณปาราเมศวร์ ชนรักษาและคุณศิวดล จงปั้น Phiraphong Chomjinda, ไดมอนด์ กลอรี่,Siwadon Jongpan ร่วมฝากทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๘.คุณปรัชญา ชื่นชอบ(ธรรมะ ชื่นชอบ) ร่วมฝากทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๙.คุณพชร ศิริภิญโญกฤต พร้อมคณะกองทุนบุญรวมนิพพานัง ร่วมฝากทำบุญ ๔๐๐ บาท
  ๒๐.คุณNarin Akarachotikavanith ร่วมฝากทำบุญ ๕๐ บาท
  ๒๑.คุณธานี ศรีแย้ม พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมฝากทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๒.คุณเอกสิทธิ์ พุ่มงามพร้อมครอบครัว-คุณสมเกียรติ เจือสุวรรณพร้อมครอบครัว-คุณปณิดา สิทธิบุรีพร้อมครอบครัว ร่วมฝากทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๓.คุณธงชัย พงษ์ศักดิ์โอภาส(Love Na Kub) ร่วมฝากทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมฝากทำบุญ ๑๗ บาท
  ๒๕.คุณวรณัน นาคตระกูลและด.ญ.นุสา นาคตระกูล(Prapatpong Piak) ร่วมฝากทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๖.คุณยุภาวดี รัตนวโรภาส ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๒๗.คุณเฉลิมศรี จูงใจ ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๒๘.คุณอัมพร อรชร ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๒๙.คุณปรียานุช บุญสมัคร ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๕๐ บาท
  ๓๐.คุณณัฐณิชาช์ ตันติยาพงศ์ ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๒๒๔ บาท
  ๓๑.คุณNaidam Narmdai ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๘ บาท
  ๓๒.คุณMc Karoon ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓๓.ร้านธนาคาร ค้าไม้ ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓๔.คุณJames Jaroenkrung ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๒๐ บาท
  ๓๕.คุณภคมน ธัชชลัมพล ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๕๙๙ บาท
  ๓๖.คุณPhadet Karakol ร่วมฝากปัจจับทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓๗.คุณเล็ก วงศ์ษา พร้อมครอบครัว(Lek Lek) ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓๘.คุณมยุรา อุทาภักดี(Lex Mayura Uthapukdee) ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓๙.คุณณัฐกิจ บุญมี(คิดดีพูดดีทำดี ทำได้ทุกวัน) ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๐.คุณยุทธนา อัครชัยยันต์ พร้อมครอบครัว(เล็ก ธนา) ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๒๑ บาท
  ๔๑.ท่านผู้ใช้ยูสเซอร์ว่า"SPARTANS" ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๕๐ บาท
  ๔๒.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"eakvega" ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๔๔.แม่ชีBuabaan Meesala ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๕.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"songsakth" ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๖.คุณวัชระ ปัญญาธีระ พร้อมครอบครัว ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๒๐ บาท
  ๔๗.คุณเสรี วงษ์ทองเหลือ พร้อมครอบครัว ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๘.คุณกนกอร กาญจนเภตรานันท์ พร้อมครอบครัว ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๕๐๙ บาท
  ๔๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๕๐.คุณสุชาติ-คุณวิยดา เลิศพันธ์-ด.ญ.พรรณนิภา-ด.ญ.ฐิติมา พรหมหงษ์และคุณแม่ลำเจียก เลิศพันธ์ ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๕๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๕๒.คุณธีรชัย เอื้อชลิตนุกูล พร้อมครอบครัว ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๕๓.คุณNapaphat Jedsadawat ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๙ บาท
  ๕๔
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 มกราคม 2018
 3. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,101
  ค่าพลัง:
  +3,786
  รายชื่อผู้ร่วมฝากปัจจัยทำบุญถวาย(วันที่ ๒ )
  ๑.คุณPrapatpong Piak ร่วมฝากทำบุญ ๙๙ บาท
  ๒.พระอาจารย์นเรศ รักษ์พลเมือง ร่วมฝากทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๓.คุณปาราเมศวร์ ชนรักษาและคุณศิวดล จงปั้น Phiraphong Chomjinda, ไดมอนด์ กลอรี่,Siwadon Jongpan ร่วมฝากทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔.คุณปรัชญา ชื่นชอบ(ธรรมะ ชื่นชอบ) ร่วมฝากทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕.คุณพชร ศิริภิญโญกฤต พร้อมคณะกองทุนบุญรวมนิพพานัง ร่วมฝากทำบุญ ๔๐๐ บาท
  ๖.คุณNarin Akarachotikavanith ร่วมฝากทำบุญ ๕๐ บาท
  ๗.คุณธานี ศรีแย้ม พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมฝากทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๘.คุณเอกสิทธิ์ พุ่มงามพร้อมครอบครัว-คุณสมเกียรติ เจือสุวรรณพร้อมครอบครัว-คุณปณิดา สิทธิบุรีพร้อมครอบครัว ร่วมฝากทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๙.คุณLove Na Kub ร่วมฝากทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมฝากทำบุญ ๑๗ บาท
  ๑๑.คุณวรณัน นาคตระกูลและด.ญ.นุสา นาคตระกูล(Prapatpong Piak)

  ร่วมเป็นปัจจัยทั้งสิ้น ๒,๑๖๖ บาท
   
 4. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,101
  ค่าพลัง:
  +3,786
  26238786_1179127958888539_9076125813412168344_n.jpg วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม บ้านเวียงเหนือ ถนนพระแก้ว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  พระบรมธาตุบรรจุพระเกศาธาตุพระพุทธเจ้า ๔ องค์ , พระบรมธาตุหัวใจ

  ประวัติวัดพระแก้วดอนเต้า ตำนานฉบับพื้นเมือง
  กล่าวว่า ครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนมายุอยู่ องค์สมเด็จพระบรมครูเสด็จประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหาร พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ ๑,๕๐๐ รูป ในคราวนั้น พระสงฆ์ทั้งหลายได้สนทนากัน ถึงเรื่องในอดีตกาลที่ผ่านมา คือปรารภเรื่องพระภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์เป็นที่บำเพ็ญสมณธรรม พระพุทธเจ้าทรงทราบจึงเสด็จออกมาจากพระคันธกุฏิ แล้วตรัสถามพระภิกษุทั้งหลาย พระอานนท์ก็กราบทูลตามที่สนทนากัน

  องค์สมเด็จพระภควันต์จึงตรัสว่า การบำเพ็ญธรรมในป่าอันสงบเช่นนั้น มิใช่มีแต่พระภิกษุรูปนั้นรูปเดียว แม้เราตถาคตเองครั้งเสวยพระชาติเป็นพญานกแขกเต้า ก็ได้ม่อนดอนเต้า เป็นที่อาศัย เพราะ “ม่อนดอนเต้า” เป็นสถานที่อันประเสริฐ เป็นที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้อยู่สร้างบารมีธรรมมานานแล้ว ในวันนี้เราตถาคตก็จักเสด็จไปที่นั้นพร้อมกับพวกเธอทั้งหลาย พระองค์ตรัสดังนี้แล้ว จึงเสด็จพร้อมกับพระภิกษุทั้งหลายไปสู่ม่อนดอนเต้าด้วยอิทธิฤทธิ์ แล้วทรงทรมานพวกยักษ์และคนพาลทั้งหลายที่อาศัยอยู่ ณ ที่นั้น ด้วยพระธรรมคำสั่งสอน จนมีผู้บรรลุมรรคผลมากมาย แล้วจึงได้ตรัสเล่าต่อไปอีกว่า

  “พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า กกุสันโธ ได้เอาพระเกศา ๘ เส้น มาบรรจุไว้ในที่นี้ พระพุทธโกนาคม ก็เอาพระเกศามาบรรจุไว้ ๑๖ เส้น และพระพุทธกัสสป ได้นำพระเกศามาบรรจุไว้ ๓๒ เส้น เมื่อพระพุทธเจ้าเหล่านั้นปรินิพพานแล้ว อัครสาวกทั้งหลายก็นำเอาพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาบรรจุไว้ที่นี้ และเราตถาคตก็จักเอาพระเกศา ๑๐๘ เส้น มาบรรจุไว้ ณ ที่นี้

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย สถานที่นี้ต่อไป จะเป็นบ้านเมืองที่เจริญรุ่งเรือง จักเป็นสถานที่เคารพสักการบูชาแก่คน ๑๐๑ ภาษา เมื่อเราตถาคตปรินิพพานไปแล้ว พระสาวกของเรามีพระเจ้าอโศกมหาราช พร้อมด้วยพระมหินทร์จะได้นำเอาพระธาตุมะแกว (หัวใจ) ของเรามาบรรจุไว้ที่พระบรมธาตุดอนเต้านี้”
   
 5. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,101
  ค่าพลัง:
  +3,786
  รายชื่อผู้ร่วมฝากปัจจัยทำบุญถวาย(วันที่ ๓ )
  ๑.นพ. ประวิทย์ ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๕๕ บาท
  ๒.คุณMantra Mandala พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๕๐ บาท
  ๓. คุณพลพล บุตรสาพันธ์ ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔.คุณกนกอร กาญจนเภตรานันท์ พร้อมครอบครัว (Kanok Orn) ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๕.คุณช่อปีบ กัลปพฤกษ์ ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๕๐ บาท
  ๕.คุณพุทธบุตร สู่นิพพาน ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๐ บาท

  รวมปัจจัยวันที่ ๓ เป็นปัจจัย ๘๕๕ บาท
   
 6. SPARTANS

  SPARTANS เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  3,380
  ค่าพลัง:
  +2,980
  ร่วมบุญ 150- อนุโมทนากับผู้ร่วมบุญทุกท่านครับ ^_^
  B8BPv7AbzkMx.jpg
   
 7. eakvega

  eakvega Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  364
  ค่าพลัง:
  +760
  ###ข้าพเจ้าฯ ขอมีส่วนร่วมในการ "บูรณะปฏิสังขรณ์หุ้มทอง-พระบรมธาตุดอนเต้า" (ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง) จ.ลำปาง

  ###ขออุทิศบุญกุศลที่ได้กระทำทั้งหมดในครั้งนี้ไปให้แก่ (เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าฯ) เพื่อเป็นการขอขมาและขออโหสิกรรมต่อกันและกัน..

  ###ขอท่านทั้งหลายได้โปรดเป็นสักขีพยานและได้โปรดจงร่วมอนุโมทนาสาธุฯพร้อมกันเทอญฯ

  ::ขอร่วมถวายจตุปัจจัยเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐ บาท::

  **ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนทุกพระองค์ด้วยเทอญฯ**

  {โอนเมื่อ 16 ม.ค. 61,เวลา 17.21 น.}
   
 8. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,101
  ค่าพลัง:
  +3,786
  รายชื่อผู้ร่วมฝากทำบุญในวันที่ ๔
  ๑.คุณยุภาวดี รัตนวโรภาส ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๒.คุณเฉลิมศรี จูงใจ ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๓.คุณอัมพร อรชร ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๔.คุณปรียานุช บุญสมัคร ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๕๐ บาท
  ๕.คุณณัฐณิชาช์ ตันติยาพงศ์ ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๒๒๔ บาท
  ๖.คุณNaidam Narmdai ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๘ บาท
  ๗.คุณMc Karoon ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๘.ร้านธนาคาร ค้าไม้ ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๙.คุณJames Jaroenkrung ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๒๐ บาท
  ๑๐.คุณภคมน ธัชชลัมพล ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๕๙๙ บาท
  ๑๑.คุณPhadet Karakol ร่วมฝากปัจจับทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๒.คุณเล็ก วงศ์ษา พร้อมครอบครัว(Lek Lek) ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๓.คุณมยุรา อุทาภักดี(Lex Mayura Uthapukdee) ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๔.คุณณัฐกิจ บุญมี(คิดดีพูดดีทำดี ทำได้ทุกวัน) ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๕.คุณยุทธนา อัครชัยยันต์ พร้อมครอบครัว(เล็ก ธนา) ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๒๑ บาท
  ๑๖.ท่านผู้ใช้ยูสเซอร์ว่า"SPARTANS" ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๕๐ บาท
  ๑๗.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"eakvega" ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท

  รวมปัจจัยในวันที่ ๔ ทั้งสิ้น ๔,๘๗๒ บาท
   
 9. songsakth

  songsakth เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,552
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +2,220
  ได้โอนเงิน จำนวน 200 บาท วันที่ 17/01/61 เวลา 13.09 น.
  โดยขอร่วมบุญ ดังนี้
  - ร่วมบุญบูรณะปฏิสังขรณ์หุ้มทองจังโก พระบรมธาตุดอนเต้า ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง จ.ลำปาง จำนวน 100 บาท
  - ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายผ้าห่มพระบรมธาตุ ๙ แห่ง ปี ๒๕๖๑ พร้อมด้วยของบริวาร 1 กองบุญ จำนวน 100 บาท
   
 10. pernod

  pernod เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  173
  ค่าพลัง:
  +1,311
  ขอร่วมบุญปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุ 500บาท เข้าบ/ช ธนาคารกสิกรไทย
  วันนี้ 17/1/61 เวลา 13.24น ชื่อ ธีรชัย เอื้อชลิตนุกูล เรียบร้อยแล้วครับ
   
 11. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,101
  ค่าพลัง:
  +3,786
  รายชื่อผู้ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ วันที่ ๕
  ๑.แม่ชีBuabaan Meesala ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"songsakth" ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓.คุณวัชระ ปัญญาธีระ พร้อมครอบครัว ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๒๐ บาท
  ๔.คุณเสรี วงษ์ทองเหลือ พร้อมครอบครัว ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕.คุณกนกอร กาญจนเภตรานันท์ พร้อมครอบครัว ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๕๐๙ บาท
  ๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๙.คุณธีรชัย เอื้อชลิตนุกูล พร้อมครอบครัว ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๑๐.คุณNapaphat Jedsadawat ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๙ บาท

  รวมเป็นปัจจัยทั้งสิ้น ๓,๑๓๘ บาท
   
 12. วอสุข

  วอสุข เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 พฤศจิกายน 2014
  โพสต์:
  110
  ค่าพลัง:
  +402
  ขอร่วมทำบุญ 500 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_2788.JPG
   IMG_2788.JPG
   ขนาดไฟล์:
   69.8 KB
   เปิดดู:
   20
  • IMG_2788.JPG
   IMG_2788.JPG
   ขนาดไฟล์:
   69.8 KB
   เปิดดู:
   18
 13. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,101
  ค่าพลัง:
  +3,786
  รายนามผู้ที่ร่วมฝากปัจจัยทำบุญวันที่ ๖
  ๑.คุณคมศักดิ์ พลอินทวงษ์ พร้อมครอบครัวและสหายธรรม ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑,๐๕๐ บาท
  ๒.คุณวิภาวดี จริยาธนาวุฒิพร้อมด้วยครอบครัว (Sathaporn Jewellry) ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๕,๐๐๐ บาท
  ๓.คุณชาตรี ชูศักดิ์ พร้อมครอบครัว ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๘๐ บาท
  ๔. คุณNutta Santithum พร้อมครอบครัว ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๒๐ บาท
  ๕.คุณวรวิทย์ หิรัญเรืองแสง และคุณพิมธนภา เสวิวัตน์(Waorawit Saenghinr) ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๖.คุณนัฐญนัน ธันดรัฐบันพนัน และคุณวษิฐิวิระ รีราวิภัคภาษิฏา ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑ บาท
  ๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑ บาท
  ๙.คุณLetitbe Letitbe ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐ บาท
  ๑๐. คุณวัฒนา สุขอวยชัย ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๑๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐ บาท
  ๑๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๕ บาท
  ๑๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๒๐ บาท
  ๑๕.คุณเจริญไท มานะโรจน์ พร้อมด้วยคณะ ร่วมฝากปัจจัยทำบุญ ๑๐๐ บาท

  รวมเป็นปัจจัยทั้งสิ้น ๘,๒๙๗ บาท
   

แชร์หน้านี้

Loading...