ปิดรับบริจาค วันสุดท้าย อีก ๒๕กองบุญๆ๑๐๐ ร่วมสร้างพระโกศจุยเจียเล็กพิกุลทองคำนากเงินและของบรรจุพระธาตุวัดนาผาน่าน

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย นพศูล, 9 มีนาคม 2017.

 1. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  1f4e3.png 1f4e2.png ตุลิตะ ตุลิตัง สีฆะ สีฆัง บอกบุญเพื่อนำไปร่วมถวายกับทางวัดครับ 1f4e2.png 1f4e3.png
  2600.png2600.png ☀เนื่องด้วยผมจะเดินทางไปถวายพระบรมสารีริกธาตุเพื่อไปขอร่วมบรรจุกับทางวัดนาผา จังหวัดน่าน ภายในพระธาตุเจ้าศิลาเขตมงคลมหาชัย ทางผมได้จัดทำพระโกศแก้วแกะสลักจากหินแก้วจุยเจียเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญไปถวายในกาลนี้ และของบริวารถวายบรรจุในพระธาตุเจดีย์เพื่อเป็นพุทธบูชา

  2600.png2600.png ☀โดยของบริวารที่จะถวายร่วมบรรจุในพระธาตุเจดีย์เพื่อเป็นพุทธบูชากับทางวัด มีดังนี้ คือ
  ๑.กองบุญสร้างพระโกศแก้วแกะสลักจากหินแก้วจุยเจียแท้ ราคา ๗,๐๐๐ บาท กองบุญละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๗๐ กองบุญ
  ๒.พิกุลทองคำแท้ ราคาต่อ ๑ ดอก ๑,๘๐๐ บาท
  พิกุลนากแท้ ราคาต่อ ๑ ดอก ๑,๒๐๐ บาท
  พิกุลเงินแท้ ราคาต่อ ๑ ดอก ๕๐๐ บาท
  ๓.แจกันดอกไม้ทอง ราคาต่อ ๑ แจกัน ๘๐๐ บาท
  แจกันดอกไม้เงิน ราคาต่อ ๑ แจกัน ๘๐๐ บาท
  ๔.ตุงสีประจำทิศทั้ง ๔ ทิศ ทอจากไหมพรมรูป ๑๒ นักษัตร ความยาว ๓.๕๐ เมตร
  ตุงสีแดงประจำทิศเหนือ ราคา ๕๕๐ บาท
  ตุงสีเหลืองประจำทิศตะวันออก ราคา ๕๕๐ บาท
  ตุงสีม่วงหรือน้ำเงินประจำทิศใต้ ราคา ๕๕๐ บาท
  ตุงสีขวาประจำทิศตะวันตก ราคา ๕๕๐ บาท
  ๕.แก้วโป่งข่ามตามชื่อของล้านาคือ
  แก้วหมอกมุงเมือง ดวงละ ๒๐๐ บาท
  แก้วจอมขวัญ ดวงละ ๒๐๐ บาท
  แก้วจันทะแพง ดวงละ ๒๐๐ บาท
  แก้วก๊อ(ทับทิมแท้) ดวงละ ๓๐๐ บาท
  แก้วเผือก(เพชรแท้) ดวงละ ๘๐๐ บาท
  2600.png2600.png ☀จึงขอบอกบุญเจริญกุศลร่วมกันในครั้งนี้มายังท่านทั้งหลายที่จะร่วมบุญและบารมีร่วมกัน โดยปัจจัยส่วนหนึ่งจะได้รวบรวมไปถวายสมทบในงานสมโภชพระธาตุฯ ในกาลครั้งนี้ด้วย 2600.png2600.png


  1f308.png 1f308.png โดยท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อร่วมสมทบได้ตามกำลังศรัทธาหรือตามกองบุญได้ที่
  2600.png2600.png ☀ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 067-2-84741-9 ชื่อบัญชี พรเทพ ธำรงสมบัติ 2600.png2600.png

  1f308.png 1f308.png ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่
  Facebook: Pornthep Ake หรือ ติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 085-060-0601 (พรเทพ)

  2600.png2600.png ☀ระยะเวลาในการบอกบุญครั้งนี้ : ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 2600.png2600.png

  1f60a.png 27a1.png ➡ หมายเหตุ : การบุญในครั้งนี้เป็นการทำบุญที่นำไปถวายร่วมบรรจุกับทางวัดนาผา จังหวัดน่าน โดยทางผมจะได้เดินทางไปถวายด้วยตัวเองก่อนวันบรรจุ ซึ่งวัดจะงานงานสมโภชช่วงวันที่ ๑๒-๑๔ เมษายน
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 มีนาคม 2017
 2. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  [​IMG][​IMG] ☀โดยของบริวารที่จะถวายร่วมบรรจุในพระธาตุเจดีย์เพื่อเป็นพุทธบูชากับทางวัด มีดังนี้ คือ
  ๑.กองบุญสร้างพระโกศแก้วแกะสลักจากหินแก้วจุยเจียแท้ ราคา ๗,๐๐๐ บาท(กองบุญละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๗๐ กองบุญ)
  ๑.๑ คุณชยานี พรหมมะกฤตและครอบครัวญาติมิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑.๒ คุณช่อปีบ กัลปพฤกษ์ พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑.๓ คุณ Famiyong Yong,คุณหนู มา,คุณมานะ ดีมงคล ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑.๔ ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท

  ๑.๕-๙ คุณภีรียศ เมฆม่วงแก้ว พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑๐ กองบุญทำบุญปัจจัย ๑,๐๐๐ บาท
  ๑.๑๐-๑๑ ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑.๑๒ ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑.๑๓-๒๐ คุณจรัสศรี ทองศรี พร้อมด้วยครอบครัวและคณะญาติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๘ กองบุญทำบุญปัจจัย ๘๐๐ บาท
  ๑.๒๑-๒๔ ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๔ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๔๐๐.๔๑ บาท
  ๑.๒๕ ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑.๒๖-๒๗ คุณปฐมรังสี พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๙๙ บาท
  ๑.๒๘-๒๙ ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑.๓๐-๓๓ คุณเชี่ยวชาญ พันธ์ศรี-คุณเปรมฤดี ชาญวงษ์ตระกูลและด.ช. เปรมทรัพย์ พันธ์ศรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑.๓๔-๓๕ คุณนพชัย เดชเสนพร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑.๓๖ คุณนุช(Alisa SangArun) พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑.๓๗ คุณeakvega พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑.๓๘-๔๒ ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๕ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๕๐๐ บาท
  ๑.๔๓ ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑.๔๔-๔๕ คุณบรรลือศักดิ์ เสมอลม พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๑.๔๖

  ๒.พิกุลทองคำแท้ ราคาต่อ ๑ ดอก ๑,๘๐๐ บาท(คุณรชต ทวินันท์,คุณขวัญดี หงษ์ทอง พร้อมด้วยครอบครัว,คุณอิทธิณัฐ ชะนะวงษ์ พร้อมด้วยครอบครัว,ร้านต้นทราย หมูมังกร และร้านเจ๊จุ๋ม โกกิ )
  พิกุลนากแท้ ราคาต่อ ๑ ดอก ๑,๒๐๐ บาท(คุณเกรียงไกร ศรีวันทนียกุล พร้อมด้วยครอบครัว)
  พิกุลเงินแท้ ราคาต่อ ๑ ดอก ๕๐๐ บาท(คุณตะวันฉาย พร้อมด้วยครอบครัว)
  ๒.แจกันดอกไม้ทอง ราคาต่อ ๑ แจกัน ๘๐๐ บาท(คุณเกรียงไกร ศรีวันทนียกุล พร้อมด้วยครอบครัว)
  แจกันดอกไม้เงิน ราคาต่อ ๑ แจกัน ๘๐๐ บาท(คุณวิภาวิดี จริยาธนาวุฒิ พร้อมด้วยครอบครัว)
  ๓.ตุงสีประจำทิศทั้ง ๔ ทิศ ทอจากไหมพรมรูป ๑๒ นักษัตร ความยาว ๓.๕๐ เมตร
  ตุงสีแดงประจำทิศเหนือ ราคา ๕๕๐ บาท(คุณวิภาวิดี จริยาธนาวุฒิ พร้อมด้วยครอบครัว)
  ตุงสีเหลืองประจำทิศตะวันออก ราคา ๕๕๐ บาท(คุณวิภาวิดี จริยาธนาวุฒิ พร้อมด้วยครอบครัว)
  ตุงสีม่วงหรือน้ำเงินประจำทิศใต้ ราคา ๕๕๐ บาท(คุณวิภาวิดี จริยาธนาวุฒิ พร้อมด้วยครอบครัว)
  ตุงสีขวาประจำทิศตะวันตก ราคา ๕๕๐ บาท(คุณวิภาวิดี จริยาธนาวุฒิ พร้อมด้วยครอบครัว)
  ๔.แก้วโป่งข่ามตามชื่อของล้านาคือ
  แก้วหมอกมุงเมือง ดวงละ ๒๐๐ บาท(คุณพรเทพ ธำรงสมบัติ-คุณนพชัย เดชเสน)
  แก้วจอมขวัญ ดวงละ ๒๐๐ บาท(คุณพรเทพ ธำรงสมบัติ-คุณนพชัย เดชเสน)
  แก้วจันทะแพง ดวงละ ๒๐๐ บาท(คุณมณทิพย์ อาทรธุระสุข พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท)
  แก้วก๊อ(ทับทิมแท้) ดวงละ ๓๐๐ บาท(คุณมณทิพย์ อาทรธุระสุข พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท)
  แก้วเผือก(เพชรแท้) ดวงละ ๘๐๐ บาท(คุณพรเทพ ธำรงสมบัติ พร้อมด้วยมารดา บิดาและคณะญาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๘๐๐ บาท)
  *-*กองบุญตามกำลังศรัทธา
  ๑.คุณSilver Lining พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
  ๒.คุณNoppamon Uniquely Noble พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๓๐ บาท
  ๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๕ บาท
  ๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๕ บาท
  ๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ๙.
  ๑๐.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 31 มีนาคม 2017
 3. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณชยานี พรหมมะกฤตและครอบครัวญาติมิตร ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 4. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณตะวันฉาย พร้อมด้วยครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๕๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 5. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณSilver Lining พร้อมด้วยครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณช่อปีบ กัลปพฤกษ์ พร้อมด้วยครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณมณทิพย์ อาทรธุระสุข พร้อมด้วยครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๕๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 8. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณพันธ์ทิพ วิมลรัตน์ พร้อมด้วยครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมสมทบถวายแหวนทองคำแท้ ๑ วง เพื่อร่วมถวายสมทบในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุเจดีย์ ณ วัดนาผา จังหวัดน่าน
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณรชต ทวินันท์,คุณขวัญดี หงษ์ทอง พร้อมด้วยครอบครัว,คุณอิทธิณัฐ ชะนะวงษ์ พร้อมด้วยครอบครัว,ร้านต้นทราย หมูมังกร และร้านเจ๊จุ๋ม โกกิ ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างดอกพิกุลทองคำ ทำบุญปัจจัย ๑,๘๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 10. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณรชต ทวินันท์ พร้อมด้วยครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมทำบุญถวายอัญมณีจำนวนหนึ่งเพื่อร่วมถวายทางวัดในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดนาผา จังหวัดน่าน
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณ Famiyong Yong,คุณหนู มา,คุณมานะ ดีมงคล ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 มีนาคม 2017
 12. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณNoppamon Uniquely Noble พร้อมด้วยครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๓๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 14. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างของถวายบรรจุพระธาตุฯ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 15. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างของถวายบรรจุพระธาตุฯ ทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 16. ธนาทร เมฆม่วงแก้ว

  ธนาทร เมฆม่วงแก้ว สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มกราคม 2017
  โพสต์:
  34
  ค่าพลัง:
  +107
  นายภีรียศ เมฆม่วงแก้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญ สร้างพระโกศแก้วหินจุยเจีย เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมกับวัดนาผา จ.น่าน จำนวน 10 กองบุญ โอนเงินแล้ว 1,000 บาท 16/03/60
  เวลา 08.58 น. ขออุทิศผลบุญกุศลนี้ ให้เทพเทวดารักษาตัวข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
  ท่านพยายมราช และขอให้ท่านพยายมราชได้โปรดเป็นพยานบุญนี้ให้ข้าพเจ้าด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ
   
 17. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณเกรียงไกร ศรีวันทนียกุล(TtwhO) พร้อมด้วยครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างดอกพิกุลนากแท้ ๑ ดอก และแจกันดอกไม้ทอง ๑ แจกัน ร่วมทำบุญปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 18. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างของถวายบรรจุพระธาตุฯ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 19. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างของถวายบรรจุพระธาตุฯ ทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 20. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณภีรียศ เมฆม่วงแก้ว พร้อมด้วยครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระโกศแก้วจุยเจียและพระรองเงินเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมกองบุญ ๑๐ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑,๐๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   

แชร์หน้านี้

Loading...