ปิดรับบริจาค วันสุดท้าย ร่วมทำบุญหล่อพระเกตุเงินบริสุทธิ์ น้ำหนัก ๓ กิโลกรัม ถวายพระพุทธรูปโบราณ ณ ฝั่งลาว

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย นพศูล, 23 ตุลาคม 2017.

 1. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  1f31f.png 1f31f.png 1f31f.png พระเจ้าแสนแซว่.jpg 1f31f.png 1f31f.png 1f31f.png
  1f64f.png 1f64f.png 1f64f.png ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบุญจัดซื้อเม็ดเงินบริสุทธิ์ ๙๙.๙๙ % และถวายปัจจัยเพื่อสมทบร่วมกับทางวัดเพื่อหล่อพระเกตุพระพุทธรูปพระนาม พระเจ้ามเหสักข์(พระเจ้าแสนแซว่) องค์จริงองค์เก่าแก่ของทางวัดสีดอนสัก เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อทดแทนพระเกตุเก่าซึ่งได้หายสาบสูญไปนานแล้ว 1f64f.png 1f64f.png 1f64f.png
  1f31f.png 1f31f.png 1f31f.png โดยเปิดรับบุญร่วมเป็นเจ้าภาพ ดังนี้ 1f31f.png 1f31f.png 1f31f.png
  1f4a0.png ๑.กองบุญเม็ดเงินน้ำหนัก ๑ บาท กองบุญละ ๓๐๐ บาท
  1f4a0.png ๒.กองบุญละ ๑๐๐ บาท
  1f4a0.png ๓.เจริญกุศลทำบุญตามกำลังศรัทธาไม่จำกัดกองบุญ
  1f4e2.png ท่านใดที่ร่วมบุญแล้วผมรบกวนขอรายชื่อผู้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยครับ 1f4e2.png
  1f396.pngข้าพเจ้าจึงนำมาบอกบุญท่านทั้งหลาย เพื่อจะได้เป็นสะพานบุญนำไปสมทบร่วมกับทางวัดในการหล่อพระเกตุเงินบริสุทธิ์ในครั้งนี้้่ โดยมีการกำหนดหล่อพระเกตุที่โรงหล่อพรหมรังสี กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นี้
  1f64f.png 1f64f.png 1f64f.png ท่านสามารถโอนปัจจัยสมทบเจริญมหากุศลร่วมจัดซื้อเม็ดเงินบริสุทธิ์ ๙๙.๙๙ % เพื่อหล่อพระเกตุพุทธรูปได้ที่
  1f4b5.png 1f4b5.png 1f4b5.png ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 067-2-84741-9 ชื่อบัญชี พรเทพ ธำรงสมบัติ

  1f4e3.png 1f399.pngหรือท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ 1f5a5.png ️Facebook: Pornthep Ake
  260e.png ☎️ 1f4f2.png ติดต่อได้ที่เบอร์โทรและLINE : 085-060-0601 (พรเทพ)
  1f5a5.pngท่านใดที่โอนร่วมในกองบุญในงานบุญนี้แล้วรบกวนแจ้งทางหน้าโฟสหรือทางกล่องข้อความของข้าพเจ้าด้วยนะครับ
  1f4a0.png 26b1.png ⚱️ปิดรับบุญวันสุดท้ายวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐ น. 26b1.png ⚱️ 1f4a0.png
  1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png
  270d.png ✍️หมายเหตุ : การบอกบุญในการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะได้นำไปร่วมกับทางวัดเพื่อถวายร่วมหล่อพระเกตุ ไม่ได้เป็นส่วนของทางวัดที่บอกบุญอยุู่แล้ว พระเกตุ.jpg พระเกตุ1.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 ตุลาคม 2017
 2. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  1f31f.png 1f31f.png 1f31f.png รายนามผู้ร่วมทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพ 1f31f.png 1f31f.png 1f31f.png
  1f4a0.png กองบุญเม็ดเงินน้ำหนัก ๑ บาท กองบุญละ ๓๐๐ บาท เปิด ๑๐๐ กองบุญ
  ๑.คุณNirut Chaiwatthanayothin,คุณอรวรรณ เปาวิมาน,คุณKunapas Chaiwatthanayothin ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๒-๔.หลวงพ่อพระธัมมสรโณ(รวยทรัพย์ รับโชค) ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ทำบุญ ๙๐๐ บาท
  ๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๖ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐.๕๕ บาท
  ๑๐-๑๒.คุณปราณี-คุณกิตติ เลิศวิริยะโชติ พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ทำบุญ ๙๐๐ บาท
  ๑๓-๑๗.คุณธวัลรัตน์ รัตนโชติชัยสกูล,คุณ ประดิษฐ์ ฐิติวัฒนาการล,คุณสุมาลี ฐิติวัฒนาการ,คุณอุททเนศกัณฑ์ ลาภสมสิทธิ์และคุณวลัยพรรณ ลาภสมสิทธิ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๕ กองบุญ ทำบุญ ๑,๕๐๐ บาท
  ๑๘.คุณกชศรา วงค์คม(Kodsara Wongkom) พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๑๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๒๐.คุณธนโชติ โก้กระโทกพร้อมด้วยครอบครัวและคณะญาติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๒๑.พระอาจารย์นเรศ รักษ์พลเมือง ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๒๒-๒๓.กลุ่มบุญญาทิพย์ นำบุญโดยคุณพัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๖๐๐ บาท
  ๒๔.คุณจันทรัสม์ สุ่นศรีเมือง พร้อมด้วยครอบครัว(Jantarat Soonsrimuang) ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๒๔.คุณธัชพล แก่นศึกษา พร้อมด้วยครอบครัว(Jimmy Jorpor Cat) ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๒๕.คุณแม่ลิ้นจี่ แก่นศึกษา พร้อมด้วยครอบครัว(Jimmy Jorpor Cat) ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๒๖-๒๘.คุณวีระพันธุ์ ไพสิทมณีวงศ์ พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ทำบุญ ๙๐๐ บาท
  ๒๙.คุณวิยดา เลิศพันธ์ พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๓๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๓๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐.๕๕ บาท
  ๓๔.คุณสุภาพ ซาซาโอะ พร้อมด้วยครอบครัว (Suphab Sasao) ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๓๕.คุณWitsanu tone พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๓๖.คุณพรเทพ ธำรงสมบัติ-คุณนพชัย เดชเสน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๓๗.คุณสิทธิชัย-คุณราตรี-คุณศรีสุดา-คุณพรเทพ ธำรงสมบัติ,คุณสมใจ ศรีใส,คุณกมล พันท้าว,คุณไพรัช มีสุธา พร้อมด้วยคณะญาติธรรมและคณะลูกศิษย์เสด็จปู่พรหมเมศวรทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๓๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐.๙๙ บาท
  ๓๙.
  1f4a0.png กองบุญละ ๑๐๐ บาท เปิด ๒๕๐ กองบุญ
  ๑.คุณ Famiyong Yong,คุณหนู มา,คุณมานะ ดีมงคล ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒.สิบโทสุวพิชญ์ แสงมาศ พร้อมด้วยครอบครัว(AhonAnt Ranger) ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓-๔.หลวงพ่อพระธัมมสรโณ(รวยทรัพย์ รับโชค) ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๕.ครอบครัวเลี้ยงพันธุ์สกุลและครอบครัวจิวะชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๖-๗.ท่านผู้ใช้ยูสเซอร์ชื่อว่า "focus100" ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๘.คุณปราณี-คุณกิตติ เลิศวิริยะโชติ พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๙.คุณTanaka Cutekorn พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๐.คุณสุรภี ราชตา,คุณอัมพวา จงอักษร,คุณสนั่น-คุณจันทร์เพ็ญ-คุณสมันตวัชร ราชตา,คุณไชยรัชฏ์-คุณวรชิน นามเมือง,คุณจิตติ-คุณกิตติเดช ราชตา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๑-๑๒.คุณแครอล นันท์ชนก ศิริปัทมา พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ๑๘๘ บาท
  ๑๓.คุณรัตนาวดี โนศรี พร้อมด้วยครอบครัว(Sang Ying Nosi) ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๔.คุณช่อปีบ กัลปพฤกษ์ พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๕.คุณFaithip Intakhat พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๖-๑๗.คุณพุฒิเศรษฐ สุวรรณวาสี พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพกอง ทำบุญ ๒๓๐ บาท
  ๑๘-๑๙.คุณจันทรัสม์ สุ่นศรีเมือง พร้อมด้วยครอบครัว(Jantarat Soonsrimuang) ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๒๐.คุณวีระพันธุ์ ไพสิทมณีวงศ์ พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๑.คุณอภิชาติ บุญทัน-คุณเพ็ญแข บุตรสาธรรม พร้อมด้วยครอบครัว(Ichat Bun) ร่วมเป็นเจ้าภาพกอง ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๓.คุณAlisa SangArun พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ๑๐๐ บาท

  1f4a0.png เจริญกุศลทำบุญตามกำลังศรัทธาไม่จำกัดกองบุญ
  ๑.ท่านผู้ใช้ยูสเซอร์ชื่อว่า "ธรรมวิวัฒน์" ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๕๐ บาท
  ๒.นพ.ประวิทย์ พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๓๓ บาท
  ๓.คุณLetitbe Letitbe พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๒๐ บาท
  ๔.คุณเพชร โภคา พร้อมด้วยครอบครัว(Petchpho Phoca) ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๕๐ บาท
  ๕.คุณธราภุช โพธิ์แสง-คุณทองรวม จันทบัตร พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ๓๐ บาท
  ๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๖ บาท
  ๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๕ บาท
  ๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๒ บาท
  ๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑๕ บาท
  ๑๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑ บาท
  ๑๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑ บาท
  ๑๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๓ บาท
  ๑๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๒๐ บาท
  ๑๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๒๐ บาท
  ๑๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๕ บาท
  ๑๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๖ บาท
  ๑๗.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 พฤศจิกายน 2017
 3. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  Nirut Chaiwatthanayothin211060.jpg สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณNirut Chaiwatthanayothin,คุณอรวรรณ เปาวิมาน,คุณKunapas Chaiwatthanayothin ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
   
 4. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,252
  กระทู้เรื่องเด่น:
  72
  ค่าพลัง:
  +103,801
  ร่วมบุญสร้างพระเกศ 50 บาท
  ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  Famiyong Yong221060.jpg
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณ Famiyong Yong,คุณหนู มา,คุณมานะ ดีมงคล ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
   
 6. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๕ บาท
   
 7. focus100

  focus100 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  192
  ค่าพลัง:
  +931
  เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 60 เวลา 08.01 น. ได้โอนเงินไปร่วมกองบุญฯ จำนวนเงิน 200 บาทเรียบร้อยครับ
   
 8. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สิบโทสุวพิชญ์ แสงมาศ พร้อมด้วยครอบครัว(AhonAnt Ranger) ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑๐๐ บาท
   
 9. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๒๐ บาท
   
 10. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใช้ยูสเซอร์ชื่อว่า "ธรรมวิวัฒน์" ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๕๐ บาท
   
 11. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใช้ยูสเซอร์ชื่อว่า "focus100" ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๒๐๐ บาท
   
 12. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  รวยทรัพย์ รับโชค301060.jpg
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อพระธัมมสรโณ(รวยทรัพย์ รับโชค) ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑,๑๐๐ บาท
   
 13. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  Ong-Art Liangphansakul301060.jpg
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับครอบครัวเลี้ยงพันธุ์สกุล และ ครอบครัวจิวะชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑๐๐ บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 31 ตุลาคม 2017
 14. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑๕ บาท
   
 15. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๕ บาท
   
 16. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๕๐ บาท
   
 17. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑๐๐ บาท
   
 18. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญถวายเม็ดเงินน้ำหนัก ๑ บาท ๑ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
   
 19. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑๐ บาท
   
 20. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,122
  ค่าพลัง:
  +3,852
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๕ บาท
   

แชร์หน้านี้

Loading...