ปิดรับบริจาค วันสุดท้าย!! ร่วมทำบุญถวายผ้าห่มพระธาตุพนม เทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝน พระธาตุประจำวันเกิด รวม ๑๐ วัด

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย นพศูล, 26 พฤษภาคม 2019.

 1. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,101
  ค่าพลัง:
  +3,786
  ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน น้ำผึ้ง สังฆทานยา และของบริวาร ๑๐ วัดและถวายผ้าห่มพระบรมธาตุประจำปีวอกหรือปีลิง ถวายวันที่ ๑๓-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
  โดยรายชื่อวัดที่จะนำไปถวายมีดังนี้
  ๑.วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร
  ๒.วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม (พระธาตุประจำวันอาทิตย์) ถวายผ้าห่มพระธาตุประจำปีวอกหรือปีลิง
  ๓.วัดพระธาตุเรณูนคร จังหวัดนครพนม (พระธาตุประจำวันจันทร์)
  ๔.วัดพระธาตุศรีคุณ จังหวัดนครพนม (พระธาตุประจำวันอังคาร)
  ๕.วัดพระธาตุมหาชัย จังหวัดนครพนม (พระธาตุประจำวันพุธ)
  ๖.วัดพระธาตุมรุกขนคร จังหวัดนครพนม (พระธาตุประจำวันพุธกลางคืน)
  ๗.วัดพระธาตุประสิทธิ จังหวัดนครพนม (พระธาตุประจำวันพฤหัสบดี)
  ๘.วัดพระธาตุท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (พระธาตุประจำวันศุกร์)
  ๙. วัดมหาธาตุ พระธาตุนคร จังหวัดนครพนม (พระธาตุประจำวันเสาร์)
  ๑๐.วัดอินทร์แปง จังหวัดนครพนม

  *********************************************************
  สิ่งของที่ท่านสามารถจองเป็นเจ้าภาพนำไปถวายได้มีดังนี้
  ๑.เทียนพรรษาขนาด ๑๐ x ๑๐๐ จำนวน ๒๐ ต้นพร้อมขาตั้งเทียน ถวายวัดและ ๑ คู่ ทั้งหมด ๑๐ วัด คู่ละ ๑,๕๐๐ บาท
  ๒.ผ้าอาบน้ำฝนอย่างดี จำนวน ๑๐ ผืน ผืนละ ๙๙ บาท
  ๓.น้ำผึ้งแท้ จำนวน ๑๐ ขวด ขวดละ ๑๙๕ บาท
  ๔.สังฆทานยาชุดใหญ่ จำนวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๖๕๐ บาท
  ๕.ประทีปจุดถวาย ๑๐ วัดวัดละ ๑๐๘ ดวง วัดละ ๑๐๘ บาท
  ๖.ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า บำรุงวัด ๓๐๐ บาท

  *********************************************************
  โดยท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพตามกองบุญได้ดังนี้คือ
  ๑.กองบุญมหาจินดามณี เปิดรับ ๓๐๐ กองบุญ กองบุญละ ๑๐๐ บาท
  ๒.กองบุญสัพพะกิจ ทำบุญตามกำลังศรัทธาไม่จำกัดกองบุญ
  ๓.กองบุญพิเศษเศรษฐีทันใจ เปิดรับ ๑๐๐ กองบุญ กองบุญละ ๔๙๙ บาท (ได้รับหลวงพ่อทันใจมหาเศรษฐีเนื้อพุทธคุณ ๑ องค์ต่อ ๑ กองบุญ)

  *********************************************************
  โดยท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญได้โดยโอนปัจจัยสมทบเพิ่มเติ่มได้ที่
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 067-2-84741-9 ชื่อบัญชี พรเทพ ธำรงสมบัติ

  (โอนทำบุญข้ามประเทศผ่านทาง S.W.I.F.T. Code)
  Account Name : Pornthep Thomrongsombat
  Bank's name : KASIKORNBANK PCL
  Branch : PHO SAM TON
  Savings Account Number : 067-2-84741-9
  S.W.I.F.T. Code : KASITHBK

  ********************************************************
  ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ Facebook: Pornthep Thomrongsombat
  ท่านใดทำบุญตามกองบุญที่แจ้งไว้นั้นรบกวนแจ้งชื่อผู้ร่วมทำบุญกลับทางผมเพื่อจะได้รวบร่วมเพื่ออนุโมทนาบุญต่อไป
  ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 085-060-0601 และ ID Line.: 850600601 (พรเทพ)

  ระยะเวลาในการบอกบุญครั้งนี้ : วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือจนกว่ากองบุญจะเต็ม

  pageรวมใหม่สุด.jpg วัดอินทร์แปลง.jpg พระธาตุพนม.jpg พระธาตุเรณู.jpg พระธาตุศรีคุณ.jpg พระธาตุมหาชัย.jpg p1906937jov1fid1fcl1974cl151.jpg พระธาตุประสิทธิ.jpg พระะาตุท่าอุเทน.jpg พระธาตุนคร.jpg pageรวมเทียน.jpg ผ้าอาบน้ำฝน.jpg น้ำผึ้ง.jpg เทียนประทีป.jpg ชุดยา.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 มิถุนายน 2019
 2. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,101
  ค่าพลัง:
  +3,786
  รายนามท่านผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกองบุญดังนี้
  *-*กองบุญสัพพะกิจ ทำบุญตามกำลังศรัทธาไม่จำกัดกองบุญ

  ๑.คุณนิธินันท์-คุณณภัชนันท์ พาณิชย์โศภณ และคุณสุดใจ-คุณนิรินธน์ คณหาร ร่วมทำบุญ ๘๒ บาท
  ๒.
  *-*กองบุญมหาจินดามณี เปิดรับ ๓๐๐ กองบุญ กองบุญละ ๑๐๐ บาท
  ๑-๔.คุณนาคราช-วลัญช์รัช-รวี,คุณวลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช,คุณรวี อาณานุการ,คุณปัณฑ์ณัฐ ปมณฑ์พัณณณัฐ และคุณรัฐนันท์ กิจเปรื่อง ร่วมทำบุญ ๔ กองบุญ ปัจจัย ๔๐๒ บาท
  ๕.คุณกลยุทธ แก้วบัวดี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"วชิโร" ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๗.คุณสิริกร อัญชลีเวช พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๘-๑๐.คุณสุภาพ ซาซาโอะ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๓ กองบุญ ปัจจัย ๓๖๐ บาท
  ๑๑.คุณหิรัญยา-ด.ญ.ภัทรานิษฐ์-ด.ช.เศรษฐกิจ จำปาทิพย์ ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ปัจจัย ๑๒๐ บาท
  ๑๒.คุณทิพมณีวรรณณา อินต๊ะขัติ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๓-๓๒.คุณแม่ฮุยเค็ง แซ่เล้า,คุณไชยวัฒฯ์-คุณวิภาวดี จริยาธนาวุฒิ พร้อมครอบครัว และบริวารชายหญิงทุกคน ร่วมทำบุญ ๒๐ กองบุญ ปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท
  ๓๓-๓๖.คุณโชดก ขำรักษา พร้อมคณะ ร่วมทำบุญ ๔ กองบุญ ปัจจัย ๓๙๐ บาท
  ๓๗-๔๐.คุณสุทธิ กระจ่างโพธิ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๔ กองบุญ ปัจจัย ๔๐๐ บาท
  ๔๑.
  *-*กองบุญพิเศษเศรษฐีทันใจ เปิดรับ ๑๐๐ กองบุญ กองบุญละ ๔๙๙ บาท (ได้รับหลวงพ่อทันใจมหาเศรษฐีเนื้อพุทธคุณ ๑ องค์ต่อ ๑ กองบุญ)
  ๑.คุณนาคราช-วลัญช์รัช-รวี,คุณวลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช,คุณรวี อาณานุการ,คุณปัณฑ์ณัฐ ปมณฑ์พัณณณัฐ และคุณรัฐนันท์ กิจเปรื่อง ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ปัจจัย ๔๙๙ บาท
  ๒.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กรกฎาคม 2019
 3. walanrat

  walanrat naga

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2019
  โพสต์:
  183
  ค่าพลัง:
  +352
  โอนเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.62 เวลา 13:32 น. จำนวน 901 บาท ผ้าอาบน้ำฝน 99 บาท น้ำผึ้ง 195 บาทประทีป 108 บาทกองบุญพิเศษเศรษฐีทันใจ 499 บาท ขออุทิศส่วนกุศลให้แก่
  -นาคราช-วลัญช์รัช-รวี
  -นางสาววลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช
  -นายรวี อาณานุการ
  -นางสาวปัณฑ์ณัฐ ปมณฑ์พัณณณัฐ
  -นางสาวรัฐนันท์ กิจเปรื่อง
  ที่เหลือให้แก่
  1.นาคราช 2.เจ้ากรรมนายเวร 3.เทวาอารักษ์กาย 4.ผู้ถือบุญถือบาป 5.ศัตรูผู้คิดร้ายกับข้าพเจ้าไม่ว่าชาติไหนๆก็ตาม รู้จักก็ดี ไม่รู้จักก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดี 6.โรคาพยาธิในร่างกายและเจ้าที่ผู้ตายซับตายซ้อน ณ.ที่บ้านและที่ทำงาน 7.ญาติพี่น้อง 9 ชั่วโคตร ขอให้พบแต่ความดี ไม่มีความทุกข์ คำว่าไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จอย่าพึงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ทุกภพทุกชาติขอให้เกิดมาในตระกูลพ่อแม่มีสัมมาทิฐิ ขอให้มีปัญญาเหมือนพระสาลีบุตร เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์เหมือนพระอานนท์ มีลาภผลเหมือนพระสีวลี เป็นคนดีเหมือนพระองคุลีมาร อายุยืนนานเหมือนพระพากุล
   
 4. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,101
  ค่าพลัง:
  +3,786
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณนาคราช-วลัญช์รัช-รวี,คุณวลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช,คุณรวี อาณานุการ,คุณปัณฑ์ณัฐ ปมณฑ์พัณณณัฐ และคุณรัฐนันท์ กิจเปรื่อง
  ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระธาตุพนม เทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนพร้อมของบริวาร พระธาตุประจำวันเกิด รวม ๑๐ วัด ทำบุญกองบุญพิเศษเศรษฐีทันใจ ๑ กองบุญ และกองบุญมหาจินดามณี ทำบุญปัจจัย ๙๐๑ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 5. zakell

  zakell สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤศจิกายน 2017
  โพสต์:
  43
  ค่าพลัง:
  +138
  ขอร่วมบุญในกองบุญมหาจินดามณี
  เพื่อถวายผ้าอาบน้ำฝนครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,101
  ค่าพลัง:
  +3,786
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณกลยุทธ แก้วบัวดี พร้อมครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระธาตุพนม เทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนพร้อมของบริวาร พระธาตุประจำวันเกิด รวม ๑๐ วัด ทำบุญกองบุญมหาจินดามณี ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 7. วชิโร

  วชิโร สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2007
  โพสต์:
  28
  ค่าพลัง:
  +66
  ร่วมบุญ 100 บาท อนุโมทนาในความตั้งใจครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,101
  ค่าพลัง:
  +3,786
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"วชิโร" ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระธาตุพนม เทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนพร้อมของบริวาร พระธาตุประจำวันเกิด และวัดอื่นรวม ๑๐ วัด ทำบุญกองบุญมหาจินดามณี ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 9. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,101
  ค่าพลัง:
  +3,786
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณสิริกร อัญชลีเวช พร้อมครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระธาตุพนม เทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนพร้อมของบริวาร พระธาตุประจำวันเกิด และวัดอื่นรวม ๑๐ วัด ทำบุญกองบุญมหาจินดามณี ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 10. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,101
  ค่าพลัง:
  +3,786
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณสุภาพ ซาซาโอะ พร้อมครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระธาตุพนม เทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนพร้อมของบริวาร พระธาตุประจำวันเกิด และวัดอื่นรวม ๑๐ วัด ทำบุญกองบุญมหาจินดามณี ๓ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๖๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 11. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,101
  ค่าพลัง:
  +3,786
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณหิรัญยา-ด.ญ.ภัทรานิษฐ์-ด.ช.เศรษฐกิจ จำปาทิพย์ ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระธาตุพนม เทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนพร้อมของบริวาร พระธาตุประจำวันเกิด และวัดอื่นรวม ๑๐ วัดทำบุญกองบุญมหาจินดามณี ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๒๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 12. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,101
  ค่าพลัง:
  +3,786
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณทิพมณีวรรณณา อินต๊ะขัติ พร้อมครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระธาตุพนม เทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนพร้อมของบริวาร พระธาตุประจำวันเกิด และวัดอื่นรวม ๑๐ วัด ทำบุญกองบุญมหาจินดามณี ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 13. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,101
  ค่าพลัง:
  +3,786
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณแม่ฮุยเค็ง แซ่เล้า,คุณไชยวัฒฯ์-คุณวิภาวดี จริยาธนาวุฒิ พร้อมครอบครัว และบริวารชายหญิงทุกคน ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระธาตุพนม เทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนพร้อมของบริวาร พระธาตุประจำวันเกิด และวัดอื่นรวม ๑๐ วัดทำบุญกองบุญมหาจินดามณี ๒๐ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 14. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,101
  ค่าพลัง:
  +3,786
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณนิธินันท์-คุณณภัชนันท์ พาณิชย์โศภณ และคุณสุดใจ-คุณนิรินธน์ คณหาร ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระธาตุพนม เทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนพร้อมของบริวาร พระธาตุประจำวันเกิด และวัดอื่นรวม ๑๐ วัด ทำบุญกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๘๒ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 15. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,101
  ค่าพลัง:
  +3,786
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณโชดก ขำรักษา พร้อมคณะ ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระธาตุพนม เทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนพร้อมของบริวาร พระธาตุประจำวันเกิด และวัดอื่นรวม ๑๐ วัดทำบุญกองบุญมหาจินดามณี ๓ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๙๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 16. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,101
  ค่าพลัง:
  +3,786
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณสุทธิ กระจ่างโพธิ พร้อมครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระธาตุพนม เทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนพร้อมของบริวาร พระธาตุประจำวันเกิด และวัดอื่นรวม ๑๐ วัดทำบุญกองบุญมหาจินดามณี ๔ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๔๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 17. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,101
  ค่าพลัง:
  +3,786
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระธาตุพนม เทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนพร้อมของบริวาร พระธาตุประจำวันเกิด และวัดอื่นรวม ๑๐ วัดทำบุญกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   

แชร์หน้านี้

Loading...