ปิดรับบริจาค วันสุดท้ายในกาลบุญที่หาทำได้ยาก ขอเชิญร่วมทำบุญปัจจัยร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย นพศูล, 4 ตุลาคม 2016.

 1. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,872
  ��� ขอเชิญร่วมมหาบุญมหากุศลข้ามฝั่งโขง ���​

  ������ เนื่องด้วยข้าพเจ้าได้เห็นบุญใหญ่ในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว แล้วมีความประสงค์จะไปร่วมทำบุญและชักชวนญาติธรรมกัลยาณมิตรทุกท่านได้ร่วมทำบุญในการบรูณะปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงด้วยการโอบทองคำที่ปลายยอดพระธาตุและบรูณะองค์พระธาตุหลวงและบริเวณโดยรอบพระธาตุหลวง ซึ่งนานปีจะมีการบรูณะใหญ่สักครั้ง
  ***ซึ่งเป็นบุญที่หาทำได้ยากยิ่ง ในการที่จะได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุสำคัญอีกแห่งหนึ่งตามตำนานของพระอุรังคธาตุ
  ทางข้าพเจ้าจึงขอเป็นสะพานมหาบุญบอกล่าวมหาบุญมหากุศลในครั้งนี้ มายังญาติธรรมกัลยาณมิตรทุกท่านได้ทราบในการที่จะได้ร่วมเจริญมหากุศลสืบไป

  -------------------------------------
  ☯☯ สามารถร่วมบุญได้ที่ ☯☯
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 067-2-84741-9
  ชื่อบัญชี พรเทพ ธำรงสมบัติ

  ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเจริญมหากุศลในครั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ Facebook: Pornthep Ake หรือ ติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 085-060-0601 (พรเทพ)
  ร่วมบุญเจริญมหากุศลครั้งนี้ : ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๔.๕๙ น.
  ☀☀ปล.ท่านที่ร่วมเจริญมหากุศลครั้งนี้รบกวนแจ้งชื่อ-นามสกุล ได้ที่ Facebook: Pornthep Ake ได้ตลอดครับ
  *****************************
  �� ➡ หมายเหตุ: ในการบอกบุญครั้งนี้เป็นการที่ข้าพเจ้าจะได้นำปัจจัยที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมทำบุญกับข้าพเจ้าในการสมทบถวายในการบรูณะปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งข้าพเจ้าจะเป็นตัวแทนท่านทั้งหลายในการนำปัจจัยจากการทำบุญทั้งหมดที่ได้ไปถวาย ณ วัดพระธาตุหลวง แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่จะถึงนี้
  *****************************
  ��� พระ ธาตุหลวงองค์นี้ ตามตำนานอุรังคธาตุ เชื่อกันว่า เริ่มแรกในอาณาบริเวณถิ่นนี้ เนื่องด้วยมีเสาหินสี่เหลี่ยมปักไว้เป็นเครื่องหมายอันเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ ที่แสดงว่าพระพุทธศาสนาได้มาตั้งมั่นอยู่ก่อนแล้ว
  ครั้น พญาจันทบุรี (บุรีจันท์) ได้ก่อตั้งเมืองเวียงจันทน์ พร้อมกับพระอรหันต์ทั้ง ๕ องค์ ที่บวชเรียนมาจากกรุงราชคฤห์ จึงได้ช่วยกันสร้างพระธาตุ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริธาตุ (กระดูกหัวเหน่า) ขึ้นไว้เป็นที่เคารพบูชา โดยสร้างเป็นเจดีย์เล็กรูป "อุบมง" ขนาดสูง ๔ วา ๓ ศอก กว้างยาวด้านละ ๔ วา ไว้เป็นเบื้องต้น
  และได้รับการบูรณะมาตามยุคสมัย เช่น การเสียกรุงเวียงจันทน์แก่พม่า ในปี พ.ศ.๒๑๑๗ รัชกาลของพญาแสนสุรินทรฤๅชัย การเสียกรุงให้แก่สยาม ในปี พ.ศ.๒๓๒๒ และในปี พ.ศ.๒๓๗๐ คือ สงครามเจ้าอนุวงศ์ นครเวียงจันทน์ถูกเผาผลาญเสียสิ้น จนกลายเป็นเมืองร้างไปชั่วระยะหนึ่ง..."
  จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ ข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสได้เข้ายึดครองประเทศลาว และได้บูรณะพระธาตุหลวงขึ้นใหม่ ทำเป็นรูปหอคอย ทำให้ชาวลาวไม่พอใจ เพราะกลับกลายเป็นศิลปะแบบชาวตะวันตกไป
  ในช่วงเวลาต่อมาอีก ๓๘ ปี ประชาชนชาวลาวและสำนักฝรั่งเศสแห่งเมืองฮานอย จึงได้ร่วมกันซ่อมแซมแปลงองค์พระธาตุหลวงขึ้นใหม่ตามแบบศิลปะของลาว ดังปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน การบูรณะใช้เวลาถึง ๔ ปี เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘
  องค์พระธาตุยืนยาวมาได้เพียง ๔๐ ปี ก็เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงมาที่ยอดพระธาตุหลวง ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของลาว เป็นปีเดียวกับที่องค์พระธาตุพนมอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาว ไท-ลาว ที่จังหวัดนครพนม ได้ล้มลงเช่นเดียวกัน
  การบูรณะพระธาตุหลวง ได้เริ่มขึ้นใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ลักษณะรูปทรงของพระธาตุหลวงองค์ใหม่มาจากคติจักรวาล อันมีเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลาง เริ่มจากระเบียงและประตูทางเข้าทั้ง ๔ ทิศ เปรียบได้กับกำแพงจักรวาล ภายในระเบียงมีลานประทักษิณโดยรอบ
  ���
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 1 พฤศจิกายน 2016
 2. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,872
  ยอดรวมปัจจัยในการร่วมมหาบุญมหากุศลสมทบการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีดังนี้คือ
  ๑.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ครั้งที่ ๑ ทั้งสิ้น ๒,๖๒๕.๕๕ บาท
  ๒.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ครั้งที่ ๒ ทั้งสิ้น ๔,๔๙๙.๙๙ บาท
  ๓.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ครั้งที่ ๓ ทั้งสิ้น ๑,๘๔๘ บาท
  ๔.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ครั้งที่ ๔ ทั้งสิ้น ๓,๖๑๑.๖๑ บาท
  ๕.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ครั้งที่ ๕ ทั้งสิ้น ๑,๑๔๗.๕๐ บาท
  ๖.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ครั้งที่ ๖ ทั้งสิ้น ๒,๘๙๙ บาท
  ๗.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ครั้งที่ ๗ ทั้งสิ้น ๑,๖๖๐ บาท
  ๘.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ครั้งที่ ๘ ทั้งสิ้น ๒,๑๖๙ บาท
  ๙.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ครั้งที่ ๙ ทั้งสิ้น ๑,๕๕๐ บาท
  ๑๐.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ครั้งที่ ๑๐ ทั้งสิ้น ๓๒๕ บาท
  ๑๑.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ครั้งที่ ๑๑ ทั้งสิ้น ๐ บาท
  ๑๒.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ครั้งที่ ๑๒ ทั้งสิ้น ๐ บาท
  ๑๓.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ครั้งที่ ๑๓ ทั้งสิ้น ๐ บาท
  ๑๔.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ครั้งที่ ๑๔ ทั้งสิ้น ๐ บาท
  ๑๕.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ครั้งที่ ๑๕ ทั้งสิ้น ๖๕๐ บาท
  ๑๖.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ครั้งที่ ๑๖ ทั้งสิ้น ๐ บาท
  ๑๗.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ครั้งที่ ๑๗ ทั้งสิ้น ๐ บาท
  ๑๘.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ครั้งที่ ๑๘ ทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท
  ๑๙.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ครั้งที่ ๑๙ ทั้งสิ้น ๐ บาท
  ๒๐.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ครั้งที่ ๒๐ ทั้งสิ้น ๑,๓๐๙ บาท
  ๒๑.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ครั้งที่ ๒๑ ทั้งสิ้น ๑๔๐ บาท
  ๒๒.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ครั้งที่ ๒๒ ทั้งสิ้น ๙๒๒ บาท
  ๒๓.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ครั้งที่ ๒๓ ทั้งสิ้น ๓๕๐ บาท
  ๒๔.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ครั้งที่ ๒๔ ทั้งสิ้น ๑,๐๒๐ บาท
  ๒๕.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ครั้งที่ ๒๕ ทั้งสิ้น ๓๗๐ บาท
  ๒๖.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ครั้งที่ ๒๖ ทั้งสิ้น ๘๗๐ บาท
  ๒๗.ยอดรวมปัจจัยในการบอกบุญสมทบ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ครั้งที่ ๒๗ ทั้งสิ้น บาท


  ยอดรวมปัจจัยทั้งสิ้น ๒๘,๙๖๖.๖๕ บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 30 ตุลาคม 2016
 3. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,872
  สรุปยอดทำบุญและรายนามผู้ร่วมทำบุญในวันที่ ๔ ตุลาคม วันที่ ๑ ของการบอกบุญร่วมสมทบในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ดังนี้คือ
  ๑.ดร.ศุภณัจ เตชะตานนท์ ร่วมทำบุญ ๓๙๖ บาท
  ๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๗๙ บาท
  ๓.คุณNoppadol Kumboon พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๓๐ บาท
  ๖.คุณNababhas Bhaddhasorasa Dhandhi-Chariyangkura พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๔๐ บาท
  ๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๓๐ บาท
  ๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐.๕๕ บาท
  ๑๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐ บาท
  ๑๑.คุณParichat Sonsawat พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๒.คุณFamiyong Yong,คุณหนู มา,คุณมานะ ดีมงคล ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๑๓.คุณPaveena Yoo พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๑๔.คุณAsher J. Maximus พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๑๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๑๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท

  ยอดรวมในการบอกบุญสมทบวันที่ ๑ ทั้งสิ้น ๒,๖๒๕.๕๕ บาท
   
 4. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,872
  สรุปยอดทำบุญและรายนามผู้ร่วมทำบุญในวันที่ ๒ ของการบอกบุญร่วมสมทบในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ดังนี้คือ
  ๑.คุณนฤพนธ์ หลง พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕ บาท
  ๓.คณะชมรมบึงลับแล พลจ.ธสจ. นำบุญโดยคุณณญาดา ศราภัยวานิช ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔.คุณJinny Walker พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๕๐ บาท
  ๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐ บาท
  ๗.คุณNawarat Wikorn พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๙ บาท
  ๘.คุณNarin Akarachotikavanith พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๔๐ บาท
  ๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๓๐ บาท
  ๑๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๑.คุณจรัสศรี ทองศรี พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๙๐๐ บาท
  ๑๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕๐ บาท
  ๑๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๑๔.คุณบุณณัฏฐา นายชนะ,คุณอภิปรัชญ์ นายณฐชนนท์และคุณภูมิมาณัฐ สิทธิพงศ์พิทยา(Boonnuttha Sittipongpittaya ) พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๑๕คุณPhornvipa PI (คุณชูศักดิ์ ดวงแก้ว,คุณฐิติวรรณ เมณฑกานุวงษ์,พรวิภา พรสรไชย) พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๙ บาท
  ๑๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐ บาท
  ๑๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๕ บาท
  ๑๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๓๐ บาท
  ๑๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐ บาท
  ๒๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๘ บาท
  ๒๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๒.คุณชุติมันต์ บุรานนท์ พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๒๓.คุณเกียรติพงษ์ กมลรุจิเรข พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๔.คุณพันธ์ทิพ วิมลรัตน์(Tip Pantip) พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐.๙๙ บาท
  ๒๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๒๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๓ บาท
  ๒๗.คุณดาวรัตน์ มิ่งฉาย พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท


  ยอดรวมในการบอกบุญสมทบวันที่ ๒ ทั้งสิ้น ๔,๔๙๙.๙๙ บาท
   
 5. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,872
  สรุปยอดทำบุญและรายนามผู้ร่วมทำบุญในวันที่ ๓ ของการบอกบุญร่วมสมทบในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ดังนี้คือ
  ๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ บาท
  ๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๓๒๙ บาท
  ๓.คุณมงคลไชย นภดวง(Mongkolchai Nopduang) ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๘ บาท
  ๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐ บาท
  ๖.คุณAtrvv Lek ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท

  ยอดรวมในการบอกบุญสมทบวันที่ ๓ ทั้งสิ้น ๑,๘๔๘ บาท
   
 6. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,872
  สรุปยอดทำบุญและรายนามผู้ร่วมทำบุญในวันที่ ๔ ของการบอกบุญร่วมสมทบในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ดังนี้คือ
  ๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ บาท
  ๒.คุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา(Lux Sriyotha) พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๓.คุณเกสร สูงปัญญา พร้อมด้วยครอบครัว (Lux Sriyotha Sriyotha) ร่วมทำบุญ ๘๔๒.๖๑ บาท
  ๔.คุณอุมาพร,คุณประภาส,คุณสุทธิแสน พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕.ตู้แอนด์เดอะแก๊งพร้อมคณะ นำบุญโดยคุณSupachai Too Anderson ร่วมทำบุญ ๘๐ บาท
  ๖.คุณศราวุฒิ ศรีอินทร์(Idall Kiss ,Kai SN) พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๗.นพ.ประวิทย์ พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๘๘ บาท
  ๘.คุณจักรกฤช อภิวัฒน์ชาติ(Boy Josh) พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๙.คุณThanapat Ketpon พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๐.คุณMaruJoe Thanapat พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท


  ยอดรวมในการบอกบุญสมทบวันที่ ๔ ทั้งสิ้น ๓,๖๑๑.๖๑ บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 12 ตุลาคม 2016
 7. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,872
  สรุปยอดทำบุญและรายนามผู้ร่วมทำบุญในวันที่ ๕ ของการบอกบุญร่วมสมทบในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ดังนี้คือ
  ๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐ บาท
  ๒.คุณSutape Phanthong พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๖๙ บาท
  ๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๔๘.๕๐ บาท
  ๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท


  ยอดรวมในการบอกบุญสมทบวันที่ ๕ ทั้งสิ้น ๑,๑๔๗.๕ บาท
   
 8. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,872
  สรุปยอดทำบุญและรายนามผู้ร่วมทำบุญในวันที่ ๖ ของการบอกบุญร่วมสมทบในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ดังนี้คือ
  ๑.คุณBhumibhat A Somvutdhikornchai พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒.คุณPam Amanda พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๓.คุณก้อย สุธาทิพย์ พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔.คุณLeksomboon Wichai พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๕๕ บาท
  ๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๕ บาท
  ๖.คุณJedsada Thipphawan พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗.คุณYing Smile พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๒.คณะเพื่อนๆ ของคุณDaoratana Mingchye ร่วมทำบุญ ๕๑๐ บาท
  ๑๓.คณะบ้านธารบุญ นำบุญโดยคุณAnn Pan ร่วมทำบุญ ๘๐๙ บาท
  ๑๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐ บาท


  ยอดรวมในการบอกบุญสมทบวันที่ ๖ ทั้งสิ้น ๒,๘๙๙ บาท
   
 9. Maxzen

  Maxzen สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2016
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +25
  ขอร่วมทำบุญครับ-กิติพนธ์
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_1203.JPG
   IMG_1203.JPG
   ขนาดไฟล์:
   126.5 KB
   เปิดดู:
   38
 10. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,872
  สรุปยอดทำบุญและรายนามผู้ร่วมทำบุญในวันที่ ๗ ของการบอกบุญร่วมสมทบในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ดังนี้คือ
  ๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๓๐ บาท
  ๒.คุณพัชริน เกรียงพิชิตชัย พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๓.คุณปลา พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๔.คณะบุญ นำบุญโดยคุณจรัสศรี ทองศรี ร่วมทำบุญ ๔๔๐ บาท
  ๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๘๐ บาท
  ๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐ บาท
  ๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท


  ยอดรวมในการบอกบุญสมทบวันที่ ๗ ทั้งสิ้น ๑,๖๖๐ บาท
   
 11. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,872
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณกิติพนธ์ พร้อมด้วยครอบครัว
  ที่ได้มีจิตอันเป็นมหากุศลเปี่ยมด้วยศรัทธาร่วมทำบุญมหากุศลร่วมสมทบในการบูรณะหุ้มทองคำที่ปลายยอดพระธาตุหลวงเวียงจันทน์และบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุหลวงและพระธาตุบริวารพร้อมด้วยหอไหว้และบริเวณโดยรอบพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ด้วยทุกประการครับ
   
 12. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,872
  สรุปยอดทำบุญและรายนามผู้ร่วมทำบุญในวันที่ ๘ ของการบอกบุญร่วมสมทบในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ดังนี้คือ
  ๑.คุณณพภรรม์ คชพลาย เเละคุณชุลีพรรณ ควรฤาชัย พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๙๙ บาท
  ๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๔๐๐ บาท
  ๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๗๐ บาท
  ๖.คุณกิติพนธ์ พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท


  ยอดรวมในการบอกบุญสมทบวันที่ ๘ ทั้งสิ้น ๒,๑๖๙ บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 12 ตุลาคม 2016
 13. tgbkt

  tgbkt Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 สิงหาคม 2016
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +81
  ร่วมทำบุญปัจจัยร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว จำนวน 40 บาท โอนวันที่ 12/10/59 ขอขอบคุณทุกท่านและขออนุโมทนาในบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงของทุกๆท่านด้วยครับ สาธุ
   
 14. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,872
  สรุปยอดทำบุญและรายนามผู้ร่วมทำบุญในวันที่ ๙ ของการบอกบุญร่วมสมทบในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ดังนี้คือ
  ๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐ บาท
  ๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕๐ บาท
  ๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕.ท่านผู้ชื่อยูสเซอร์ว่า "tgbkt" ร่วมทำบุญ ๔๐ บาท
  ๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๘.คุณเอื้อมพร เทพแจ่มใจ พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐ บาท


  ยอดรวมในการบอกบุญสมทบวันที่ ๙ ทั้งสิ้น ๑,๕๕๐ บาท
   
 15. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,872
  สรุปยอดทำบุญและรายนามผู้ร่วมทำบุญในวันที่ ๑๐ ของการบอกบุญร่วมสมทบในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ดังนี้คือ
  ๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๕ บาท
  ๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท

  ยอดรวมในการบอกบุญสมทบวันที่ ๑๐ ทั้งสิ้น ๓๒๕ บาท
   
 16. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,872
  สรุปยอดทำบุญและรายนามผู้ร่วมทำบุญในวันที่ ๑๕ ของการบอกบุญร่วมสมทบในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ดังนี้คือ]
  ๑.คุณสุรจิต วรรณรักษ์พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕๐ บาท
  ๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท


  ยอดรวมในการบอกบุญสมทบวันที่ ๑๕ ทั้งสิ้น ๖๕๐ บาท
   
 17. one-zee

  one-zee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2011
  โพสต์:
  1,520
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,628
  ร่วมทำบุญบรูณะปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงด้วยการโอบทองคำที่ปลายยอดพระธาตุ บรูณะองค์พระธาตุหลวงและบริเวณโดยรอบ จำนวน 1,000 บาท

  ขอกราบอนุโมทนาบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลกับทุกท่าน สาธุ ๆ ๆ อนุโมทามิ.

  (โอนเมื่อ 21/10/59 เวลา 22.13 น.)
   
 18. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,872
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญในกาลครั้งนี้ด้วยทุกประการครับผม
   
 19. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,872
  สรุปยอดทำบุญและรายนามผู้ร่วมทำบุญในวันที่ ๑๘ ของการบอกบุญร่วมสมทบในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ดังนี้คือ
  ๑.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า "one-zee"พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑,๐๐ บาท

  ยอดรวมในการบอกบุญสมทบวันที่ ๑๘ ทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท
   
 20. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  5,168
  ค่าพลัง:
  +3,872
  สรุปยอดทำบุญและรายนามผู้ร่วมทำบุญในวันที่ ๒๐ ของการบอกบุญร่วมสมทบในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ดังนี้คือ
  ๑.คุณบุญชู จารุวัฒนชัย (Boonchoo Jaruwattanachai) พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๒.คุณTukKata YimMy พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๓๐๙ บาท

  ยอดรวมในการบอกบุญสมทบวันที่ ๒๐ ทั้งสิ้น ๑,๓๐๙ บาท
   

แชร์หน้านี้

Loading...