วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 แจกฟรีพระผงพระอามิตาภพุทธเจ้า แก่ท่านผู้ศรัทธา 

ในห้อง 'แจกฟรี' ตั้งกระทู้โดย jessica24b, 1 มีนาคม 2015.

 1. jessica24b

  jessica24b เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  493
  ค่าพลัง:
  +492
  วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 แจกฟรีพระผงพระอามิตาภพุทธเจ้า แก่ท่านผู้ศรัทธา 

  สมเด็จพระอามิตายุสอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระอามิตาภพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแห่งดินแดนสุขาวดีโลกธาตุ เบื้องประจิมทิศ ทรงบริบูรณ์พร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ดุจดั่งดวงหฤทัยในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ในพระธรรมสูตรที่ชื่อว่า “มหาสุขาวดีวยุหสูตร” ได้กล่าวไว้ว่า องค์สมเด็จพระอามิตาภพุทธเจ้า ครั้นทรงเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า “โลเกศวร” เมื่อทรงมีวโรกาสได้สดับธรรมที่พระพุทธองค์ พุทธนามว่า “พระโลเกศวรราช” จึงบังเกิดปิติปราโมทย์เกิดปัญญารู้แจ้ง ทรงดำริถึงการประกาศพระอนุตรสัมมาสัมโพธิจิต จึงสละราชบังลังก์ แล้วครองเพศสมณะฉายาว่า “ธรรมกร” ได้บำเพ็ญโพธิสัตวมรรค แล้วทรงตั้งประกาศ มหาปณิธานไว้ ๔๘ ประการ โดยมีข้อที่ ๑๘ ที่กล่าวไว้ว่า “เมื่อเพลาที่ข้าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ สรรพสัตว์ในทศทิศ เมื่อได้สดับนามของข้าพระองค์แล้ว จักเกิดศรัทราโสมนัสเป็นที่สุดแห่งใจ กุศลมูลบรรดามีก็อุทิศเพื่อขออุบัติยังโลกธาตุของข้าพระองค์ จนถึงการระลึก( ภาวนา)ถึงสิบวาระ หากมิได้มาอุบัติแล้วไซร้จักมิขอตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เว้นเสียแต่ผู้ก่ออนันตริยกรรม ๕ ประการและผู้ทำลายพระธรรม” (จากหนังสือมหาสุขาวดีวยุหสูตร พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก วัดเทพพุทธาราม จ.ชลบุรี) 

  จะกล่าวได้ว่าการระลึกถึงพระองค์ท่าน(พระอามิตาภพุทธเจ้า) และศรัทราอย่างบริสุทธิ์ใจ ก็ย่อมจะอุบัติยังสุขาวดีโลกธาตุ ด้วยเหตุนี้ทางคณะศิษย์พระโพธิสัตว์กวนอิม จึงมีจิตศรัทราที่จะจัดสร้าง พระผงพระอามิตาภพุทธเจ้า พุทธลักษณะตามคติมหายาน/วัชรยาน เพื่อมอบแก่ญาติธรรมผู้ศรัทราในองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า เป็นพุทธานุสติระลึกถึงองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณแห่งองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า เพื่อจักยังจุติสู่สุขาวดีพุทธเกษตร และเพื่อให้เหล่าผู้เจริญในธรรมได้บรรลุถึงพระนิพพานโดยเร็ว

  วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระผงพระอามิตาภพุทธเจ้า

  - เพื่อมอบแก่ผู้ศรัทธาในองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า
  - เพื่อเป็นพุทธานุสติระลึกถึงพระเมตตาธิคุณ พระกรุณาธิคุณแห่งองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า
  - เป็นกุศโลบาย ในโครงการ “สร้างสังคมพระโพธิสัตว์” เพื่อนำหลักพระธรรมสูตร และหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานิกายมหายานมาประกอบปฏิบัติให้เป็นไปตามวิถีชีวิต เพื่อยังประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ประเทศชาติ สังคม และตนเอง
  - เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบของผู้เจริญในธรรมให้ดำรงปฏิบัติทำความดีสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ธำรงมั่น ๕,๐๐๐ ปี

  ความหมาย

  ด้านหน้า : องค์พระอามิตาภพุทธเจ้าประทับนั่งท่าขัดสมาธิเพชร พระหัตถ์ทรงบาตร ปางมารวิชัยตามคติเถรวาท ประทับเหนือดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งดินแดนสุขาวดี เหนือองค์พระเป็นมนตรา "หูม" หรือ "โอม" และพระนามเป็นตัวอักษรไทยอ่านว่า "พระอามิตาภพุทธเจ้า"
  ด้านหลัง : บนสุดคือมันตราหูมหรือโอม เป็นองค์รวมแห่งพลังจักรวาล และพลังศรัทธาทั้งปวง เหนืออักษร "หูม" เป็นพระอุณาโลม เวียนทักขิณาวัตร หนึ่งในมหาปุริลักษณะ ๓๒ ประการแห่งองค์พระมหาบุรุษ รูปวัชรสี่ทิศ คืออาวุธประจำพระองค์ในองค์พระวัชรปาณีโพธิสัตว์ และท่านท้าวสักกะเทวราช เพื่อไว้ใช้ในการกำจัดอาสวะกิเลส และพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาให้จำเริญสถาพร ธำรงมั่น ๕,๐๐๐ ปี


  จำนวนจัดสร้างพระอามิตาภพุทธเจ้าทั้งหมด ๑๐,๐๐๐ องค์


  เงื่อนไขในการรับองค์พระ

  - เข้าใจถึงเจตนาจุดประสงค์ของผู้จัดสร้าง
  - ศรัทราในพระพุทธศาสนาอย่างถึงที่สุดแห่งใจ
  - ไม่โลภ ไม่ยึดติดในรูปวัตถุและไม่นำองค์พระไปเป็นของขลัง
  - ปฏิบัติบูชาตามหลักพระธรรม ของพระพุทธเจ้า

  วิธีการรับองค์พระ

  ที่อยู่ วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ที่บ้านคุณวิทูร ทิพรัตนราภรณ์ 222/52 ซอยยศเส2 ถนนบำรุงเมือง เทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ จ. กทม. 10100 เบอร์ 081-336-6577 วิทูร อีเมล์bhodhithas@yahoo.com ตรงข้ามโรงพยาบาลหัวเฉียวรถประจำทางที่ผ่าน 15, 47, 48, 204 , ปอ.508, ปอ.204

  ๑ ท่าน รับได้ไม่เกิน ๓ องค์

  ประกาศ หน่ำไฮ้กวนอิมยศเส 2แจกสติ๊กเกอร์ยันต์แก้ปีชงทุกราศี ทุกปีเกิด ทุกปีนักษัตริย์ ตลอดปี 2558 และตลอดชีวิต " ห่างบาป ไกลกรรม - เมตตา มีสุข "

  เนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม2558 เนื่องจากทางหน่ำไฮ้กวนอิมยศเส 2 จึงเห็นควรให้มีการแจกสติ๊กเกอร์ยันต์ " ห่างบาป ไกลกรรม - เมตตา มีสุข " ให้กับทุกๆท่านที่มาร่วมงานในวันดังกล่าว (สงวนสิทธิ์ไม่รับฝากต่อ-ให้รับด้วยตนเองเพียงคนล่ะ 1 ซองเท่านั้น)

  สติ๊กเกอร์ยันต์ " ห่างบาป ไกลกรรม - เมตตา มีสุข " มีพุทธคุณคุ้มครอง ป้องภัยอันตราย วิญญานร้าย คุณไสย บาปเคราะห์ ใช้ได้กับปีชงทุกราศี ทุกปีเกิด และทุกปีนักษัตริย์ ใช้ติดหน้าประตูบ้าน ติดกระจกรถยนต์ หรือวางบูชาไว้ที่บ้านได้ มีรูปแบบสวยงาม พิมพ์ 4 สีบนสติ๊กเกอร์ใสอย่างดี
  มารับแจก "แจกสติ๊กเกอร์ยันต ์" ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือไม่ต้องมีการร่วมบุญใดๆทั้งสิ้นระหว่างเวลา17.00น.-18.00น. ที่บ้าน "หน่ำไฮ้กวนอิม ยศเส2" เลขที่ 222/52 ซอยยศเส ถนนบำรุงเมือง (ซอยตรงกันข้ามโรงพยาบาลหัวเฉียว) เขตป้อมปราบฯ กทม.10100. โทร. 081-3366577 (วิทูร)อีเมล์ bhodhithas@yahoo.com รถประจำทางที่ผ่าน 15, 47, 48, 204 , ปอ.508, ปอ.204 **********กิจกรรมเหมือนเช่นเดิมทุกๆๆครั้งที่ผ่านเนื่องจากวันพฤหัสบดีที่5มีนาคม2558 ที่จะถึงนี้ เป็นวันพฤหัสบดีสัปดาห์แรกของเดือน ซึ่งจะมีการอัญเชิญญาณพระโพธิสัตว์กวนอิม ลงมาแสดงธรรม และชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาชีวิต รักษาโรควิบาก หนี้กรรม ให้กับบุคคลต่างๆตามปกติจึงขอเชิญชวนศิษย์ที่ศรัทธาในองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมทุกท่าน เข้ามารับพรจากองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือไม่ต้องมีการร่วมบุญใดๆทั้งสิ้นระหว่างเวลา19.00น. -23.00น. ที่บ้าน"หน่ำไฮ้กวนอิม ยศเส2" เลขที่ 222/52 ซอยยศเส ถนนบำรุงเมือง (ซอยตรงกันข้ามโรงพยาบาลหัวเฉียว) เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 โทร. 081-3366577 (วิทูร) อีเมล์ bhodhithas@yahoo.com รถประจำทางที่ผ่าน 15, 47, 48, 204 , ปอ.508, ปอ.204 **********หมายกำหนดการแก้ไขปัญหาชีวิต ชี้วิบากกรรม บำบัดทุกข์ แก่บุคคลทั่วไป 1.ทุกวันพฤหัสบดีแรก และวันพฤหัสบดีที่สาม ของแต่ละเดือน 2. เปิดบ้าน ตั้งแต่ 17.00 -18.00 น. และเวลา 18.00น. - 19.00น. สวดมนต์ไทย-จีน 3. เวลา 19.00น. - 22.00น. อัญเชิญญานพระแม่ประทับฯ ตรวจกรรม 4. เวลา 22.00น. - 23.00น. กิจกรรมอื่น นั่งสมาธิกรรมฐาน 5. รับสำรองที่นั่ง+ให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆๆทั้งสิ้น สัปดาห์ละไม่เกิน 20คน 6. ลงชื่อจอง หรือโทรศัพท์จองได้ **********แจกฟรี ซีดี-หนังสือพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์พาเที่ยวเมืองนรก. **********แจกฟรี พระผงพระอมิตพุทธพระพุทธเจ้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ต้องมีการร่วมบุญใดๆๆทั้งสิ้น
  จึงขอเรียนเชิญคณะศิษย์ และศิษย์เก่า-ศิษย์ใหม่ ทุกท่านโดยพร้อมกัน **********คำปณิธานของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์(นำมอกวนซีอิมผู่สัก)มีปณิธานหรือคำตั้งใจ ตั้งมั่นว่า***
  "หากยังมีสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ จักไม่ขอบรรลุพุทธภูมิ"

  **********คำปณิธานพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์(นำมอตี้จ้างหวังผู่ซา)มีปณิธานหรือความตั้งใจ ตั้งมั่นว่า***
  “เมื่อโปรดสรรพสัตว์หมดสิ้นแล้วจึงจะสำเร็จโพธิญาณ หากนรกยังไม่ว่างจะไม่ขอสำเร็จพุทธผล”

  **********การเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์และ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ ทั้ง ๆ ที่พระองค์ท่านเองก็สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้ แต่ก็ไม่ยอมเข้าสู่จุดนั้น ก็เนื่องจากทนเห็นหมู่เหทล่าสรรพสัตว์ทั้งมวลต้องทนทุกข์ได้ยากไม่ได้นั่นเอง เพราะฉะนั้น การทำให้ปณิธานนี้ของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์และ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ สำเร็จลุล่วงไปให้ได้นั้น ควรหันมาทำความดีกันเยอะ ๆ สวดภาวนา อธิษฐานจิตระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้กันนะครับ
  **********หมายกำหนดการแก้ไขปัญหาชีวิต ชี้วิบากกรรม บำบัดทุกข์ทุกวันพฤหัสบดีแรก และวันพฤหัสบดีที่สาม ของแต่ละเดือนประจำปีมะแม พ.ศ 2558*****
  วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 5กุมภาพันธ์2558*****วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์2558*****วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน2557*****วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม2558******วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 1ตุลาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม2558
  กลุ่มพระโพธิสัตว์กวนอิม
  http://www.facebook.com/groups/248195085193691/
  *****แฟนเพจคณะศิษย์ยศเส2
  http://www.facebook.com/pages/%E0%B8...16426415202276
  เว็บไซต์กวนอิมยศเส2
  กวนอิม ยศเส 2 *****คณะศิษย์ยศเส2พระโพธิสัตว์กวนอิม https://m.facebook.com/groups/150394...5?ref=bookmark
  วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 พระแม่กวนอิม แจกฟรีหนังสือ/และซีดี MP3 "พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์พาเที่ยวเมืองนรก/บารมีพระโพธิสัตว์กวนอิม"


  ประกาศ!!!ฟรี!!!*****วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558*****อัญเชิญญาณพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์!!! ขอเรียนเชิญทุกๆท่านที่ต้องการแก้ไขปัญหาชีวิต ชี้วิบากกรรม บำบัดทุกข์ รักษาโรคกรรม คนเป็น ผู้ล่วงลับ เสียชีวิต คนหาย ด้วยญาณพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ ที่บ้านคุณวิทูร ทิพรัตนราภรณ์ 222/52 ซอยยศเส2 ถนนบำรุงเมือง เทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ จ. กทม. 10100 เบอร์ 081-336-6577 วิทูร อีเมล์bhodhithas@yahoo.com ตรงข้ามโรงพยาบาลหัวเฉียวรถประจำทางที่ผ่าน 15, 47, 48, 204 , ปอ.508, ปอ.204*****แจก!!!ฟรี!!!หนังสือ-ซีดีพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์พาเที่ยวเมืองนรก/บารมีพระโพธิสัตว์กวนอิม ดังคำปณิธานของพระแม่กวนอิม" หากยังมีสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ จักไม่ขอบรรลุพุทธภูมิ" หมายกำหนดการแก้ไขปัญหาชีวิต ชี้วิบากกรรม บำบัดทุกข์ แก่บุคคลทั่วไป 1.ทุกวันพฤหัสบดีแรก และวันพฤหัสบดีที่สาม ของแต่ละเดือน 2. เปิดบ้าน ตั้งแต่ 17.00น. -18.00น. เปิดลงชื่อลำดับคิว ก่อน-หลัง เวลา 18.00น. - 18.30น. สวดมนต์ไทย-จีน 3. เวลา 18.30น. - 21.00น. อัญเชิญญานพระแม่ประทับฯ ตรวจกรรม 4. เวลา 21.00น. - 22.00น. กิจกรรมอื่น นั่งสมาธิกรรมฐาน 5. รับสำรองที่นั่ง+ให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆๆทั้งสิ้น สัปดาห์ละไม่เกิน 20คน 6. ลงชื่อจอง หรือโทรศัพท์จองได้ เฉพาะในวันประทับญาณพระแม่กวนอิมวันพฤหัสแรก และวันพฤหัสที่สามของเดือน ตั้งแต่เวลา 10.00น.-17.00น. โปรดโทรศัพท์สำรองที่เบอร์ 081-336-6577 วิทูร***ใครที่ได้ไปให้ไปตามคิวที่บ้านคุณวิทูร ทิพรัตนราภรณ์***ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 21.00 น.

  เพื่อเป็นการเผยแผ่บารมีของพระโพธิสัตว์ทั้ง 2 พระองค์ ยืนยันการมีอยู่จริงของขุมนรก สภาพการลงทัณฑ์ในนรกขุมต่างๆ สอนให้มนุษย์รู้จักการทำดี ละชั่ว กลัวบาป เกรงกลัวการก่อกรรม ทำบาป กระทำความผิด ต้องตกนรกรับโทษทัณฑ์ และให้ความเข้าใจในวิธีการโปรดสัตว์ ความเมตตาของพระโพธิสัตว์ต่อมวลมนุษย์

  นอกจากนี้ในเนื้อเรื่องยังสอดแทรกเนื้อหาธรรมะ ให้แนวคิดการเลือกวิธีสร้างบุญให้ถูกต้อง ให้แนวคิดในความหมายของกฎไตรลักษณ์ ให้ความเข้าใจในการสื่อสารกับโอปปาติกะ และให้ความมั่นใจว่า แม้ปุถุชนคนธรรมดาก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ ถึงขั้นมีญาน มีจิตสัมผัสพิเศษ และรับบารมีความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้

  ขนาดหนังสือ 6 x 8 นิ้ว ความหนา 150 หน้า + รูป 4 สีกระดาษอาร์ทมันอีก 16 หน้า ปกเคลือบพีวีซีด้าน+สปอตยูวีอย่างดี เข้าเล่มเย็บสันไสกาว น้ำหนักหนังสือ 250+กรัม (2 ขีดครึ่ง)
  แก้ไขใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 5) ขนาดหนังสือ 6 x 8 นิ้ว ความหนา 180 หน้า + รูป 4 สีกระดาษอาร์ทมันอีก 24 หน้า รวมน้ำหนักหนังสือ 303+กรัม (3 ขีดกว่า)

  ขอรับหนังสือได้ฟรีท่านละ 1 เล่ม และซีดีคนละ1แผ่นฟรี
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 มีนาคม 2015
 2. jessica24b

  jessica24b เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  493
  ค่าพลัง:
  +492
  วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 แจกฟรีหนังสือ/และซีดี MP3

  วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 แจกฟรีหนังสือ/และซีดี MP3 "พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์พาเที่ยวเมืองนรก/บารมีพระโพธิสัตว์กวนอิม"


  ประกาศ!!!ฟรี!!!*****วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558*****อัญเชิญญาณพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์!!! ขอเรียนเชิญทุกๆท่านที่ต้องการแก้ไขปัญหาชีวิต ชี้วิบากกรรม บำบัดทุกข์ รักษาโรคกรรม คนเป็น ผู้ล่วงลับ เสียชีวิต คนหาย ด้วยญาณพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ ที่บ้านคุณวิทูร ทิพรัตนราภรณ์ 222/52 ซอยยศเส2 ถนนบำรุงเมือง เทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ จ. กทม. 10100 เบอร์ 081-336-6577 วิทูร อีเมล์ bhodhithas@yahoo.com ตรงข้ามโรงพยาบาลหัวเฉียวรถประจำทางที่ผ่าน 15, 47, 48, 204 , ปอ.508, ปอ.204*****แจก!!!ฟรี!!!หนังสือ-ซีดีพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์พาเที่ยวเมืองนรก/บารมีพระโพธิสัตว์กวนอิม ดังคำปณิธานของพระแม่กวนอิม" หากยังมีสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ จักไม่ขอบรรลุพุทธภูมิ" หมายกำหนดการแก้ไขปัญหาชีวิต ชี้วิบากกรรม บำบัดทุกข์ แก่บุคคลทั่วไป 1.ทุกวันพฤหัสบดีแรก และวันพฤหัสบดีที่สาม ของแต่ละเดือน 2. เปิดบ้าน ตั้งแต่ 17.00น. -18.00น. เปิดลงชื่อลำดับคิว ก่อน-หลัง เวลา 18.00น. - 18.30น. สวดมนต์ไทย-จีน 3. เวลา 18.30น. - 21.00น. อัญเชิญญานพระแม่ประทับฯ ตรวจกรรม 4. เวลา 21.00น. - 22.00น. กิจกรรมอื่น นั่งสมาธิกรรมฐาน 5. รับสำรองที่นั่ง+ให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆๆทั้งสิ้น สัปดาห์ละไม่เกิน 20คน 6. ลงชื่อจอง หรือโทรศัพท์จองได้ เฉพาะในวันประทับญาณพระแม่กวนอิมวันพฤหัสแรก และวันพฤหัสที่สามของเดือน ตั้งแต่เวลา 10.00น.-17.00น. โปรดโทรศัพท์สำรองที่เบอร์ 081-336-6577 วิทูร***ใครที่ได้ไปให้ไปตามคิวที่บ้านคุณวิทูร ทิพรัตนราภรณ์***ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 21.00 น.

  เพื่อเป็นการเผยแผ่บารมีของพระโพธิสัตว์ทั้ง 2 พระองค์ ยืนยันการมีอยู่จริงของขุมนรก สภาพการลงทัณฑ์ในนรกขุมต่างๆ สอนให้มนุษย์รู้จักการทำดี ละชั่ว กลัวบาป เกรงกลัวการก่อกรรม ทำบาป กระทำความผิด ต้องตกนรกรับโทษทัณฑ์ และให้ความเข้าใจในวิธีการโปรดสัตว์ ความเมตตาของพระโพธิสัตว์ต่อมวลมนุษย์

  นอกจากนี้ในเนื้อเรื่องยังสอดแทรกเนื้อหาธรรมะ ให้แนวคิดการเลือกวิธีสร้างบุญให้ถูกต้อง ให้แนวคิดในความหมายของกฎไตรลักษณ์ ให้ความเข้าใจในการสื่อสารกับโอปปาติกะ และให้ความมั่นใจว่า แม้ปุถุชนคนธรรมดาก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ ถึงขั้นมีญาน มีจิตสัมผัสพิเศษ และรับบารมีความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้

  ขนาดหนังสือ 6 x 8 นิ้ว ความหนา 150 หน้า + รูป 4 สีกระดาษอาร์ทมันอีก 16 หน้า ปกเคลือบพีวีซีด้าน+สปอตยูวีอย่างดี เข้าเล่มเย็บสันไสกาว น้ำหนักหนังสือ 250+กรัม (2 ขีดครึ่ง)
  แก้ไขใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 5) ขนาดหนังสือ 6 x 8 นิ้ว ความหนา 180 หน้า + รูป 4 สีกระดาษอาร์ทมันอีก 24 หน้า รวมน้ำหนักหนังสือ 303+กรัม (3 ขีดกว่า)

  ขอรับหนังสือได้ฟรีท่านละ 1 เล่ม และซีดีคนละ1แผ่นฟรี

  ประกาศ หน่ำไฮ้กวนอิมยศเส 2แจกสติ๊กเกอร์ยันต์แก้ปีชงทุกราศี ทุกปีเกิด ทุกปีนักษัตริย์ ตลอดปี 2558 และตลอดชีวิต " ห่างบาป ไกลกรรม - เมตตา มีสุข "

  เนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม2558 เนื่องจากทางหน่ำไฮ้กวนอิมยศเส 2 จึงเห็นควรให้มีการแจกสติ๊กเกอร์ยันต์ " ห่างบาป ไกลกรรม - เมตตา มีสุข " ให้กับทุกๆท่านที่มาร่วมงานในวันดังกล่าว (สงวนสิทธิ์ไม่รับฝากต่อ-ให้รับด้วยตนเองเพียงคนล่ะ 1 ซองเท่านั้น)

  สติ๊กเกอร์ยันต์ " ห่างบาป ไกลกรรม - เมตตา มีสุข " มีพุทธคุณคุ้มครอง ป้องภัยอันตราย วิญญานร้าย คุณไสย บาปเคราะห์ ใช้ได้กับปีชงทุกราศี ทุกปีเกิด และทุกปีนักษัตริย์ ใช้ติดหน้าประตูบ้าน ติดกระจกรถยนต์ หรือวางบูชาไว้ที่บ้านได้ มีรูปแบบสวยงาม พิมพ์ 4 สีบนสติ๊กเกอร์ใสอย่างดี
  มารับแจก "แจกสติ๊กเกอร์ยันต ์" ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือไม่ต้องมีการร่วมบุญใดๆทั้งสิ้นระหว่างเวลา17.00น.-18.00น. ที่บ้าน "หน่ำไฮ้กวนอิม ยศเส2" เลขที่ 222/52 ซอยยศเส ถนนบำรุงเมือง (ซอยตรงกันข้ามโรงพยาบาลหัวเฉียว) เขตป้อมปราบฯ กทม.10100. โทร. 081-3366577 (วิทูร)อีเมล์ bhodhithas@yahoo.com รถประจำทางที่ผ่าน 15, 47, 48, 204 , ปอ.508, ปอ.204 **********กิจกรรมเหมือนเช่นเดิมทุกๆๆครั้งที่ผ่านเนื่องจากวันพฤหัสบดีที่5มีนาคม2558 ที่จะถึงนี้ เป็นวันพฤหัสบดีสัปดาห์แรกของเดือน ซึ่งจะมีการอัญเชิญญาณพระโพธิสัตว์กวนอิม ลงมาแสดงธรรม และชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาชีวิต รักษาโรควิบาก หนี้กรรม ให้กับบุคคลต่างๆตามปกติจึงขอเชิญชวนศิษย์ที่ศรัทธาในองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมทุกท่าน เข้ามารับพรจากองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือไม่ต้องมีการร่วมบุญใดๆทั้งสิ้นระหว่างเวลา19.00น. -23.00น. ที่บ้าน"หน่ำไฮ้กวนอิม ยศเส2" เลขที่ 222/52 ซอยยศเส ถนนบำรุงเมือง (ซอยตรงกันข้ามโรงพยาบาลหัวเฉียว) เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 โทร. 081-3366577 (วิทูร) อีเมล์ bhodhithas@yahoo.com รถประจำทางที่ผ่าน 15, 47, 48, 204 , ปอ.508, ปอ.204 **********หมายกำหนดการแก้ไขปัญหาชีวิต ชี้วิบากกรรม บำบัดทุกข์ แก่บุคคลทั่วไป 1.ทุกวันพฤหัสบดีแรก และวันพฤหัสบดีที่สาม ของแต่ละเดือน 2. เปิดบ้าน ตั้งแต่ 17.00 -18.00 น. และเวลา 18.00น. - 19.00น. สวดมนต์ไทย-จีน 3. เวลา 19.00น. - 22.00น. อัญเชิญญานพระแม่ประทับฯ ตรวจกรรม 4. เวลา 22.00น. - 23.00น. กิจกรรมอื่น นั่งสมาธิกรรมฐาน 5. รับสำรองที่นั่ง+ให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆๆทั้งสิ้น สัปดาห์ละไม่เกิน 20คน 6. ลงชื่อจอง หรือโทรศัพท์จองได้ **********แจกฟรี ซีดี-หนังสือพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์พาเที่ยวเมืองนรก. **********แจกฟรี พระผงพระอมิตพุทธพระพุทธเจ้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ต้องมีการร่วมบุญใดๆๆทั้งสิ้น
  จึงขอเรียนเชิญคณะศิษย์ และศิษย์เก่า-ศิษย์ใหม่ ทุกท่านโดยพร้อมกัน **********คำปณิธานของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์(นำมอกวนซีอิมผู่สัก)มีปณิธานหรือคำตั้งใจ ตั้งมั่นว่า***
  "หากยังมีสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ จักไม่ขอบรรลุพุทธภูมิ"

  **********คำปณิธานพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์(นำมอตี้จ้างหวังผู่ซา)มีปณิธานหรือความตั้งใจ ตั้งมั่นว่า***
  “เมื่อโปรดสรรพสัตว์หมดสิ้นแล้วจึงจะสำเร็จโพธิญาณ หากนรกยังไม่ว่างจะไม่ขอสำเร็จพุทธผล”

  **********การเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์และ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ ทั้ง ๆ ที่พระองค์ท่านเองก็สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้ แต่ก็ไม่ยอมเข้าสู่จุดนั้น ก็เนื่องจากทนเห็นหมู่เหทล่าสรรพสัตว์ทั้งมวลต้องทนทุกข์ได้ยากไม่ได้นั่นเอง เพราะฉะนั้น การทำให้ปณิธานนี้ของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์และ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ สำเร็จลุล่วงไปให้ได้นั้น ควรหันมาทำความดีกันเยอะ ๆ สวดภาวนา อธิษฐานจิตระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้กันนะครับ
  **********หมายกำหนดการแก้ไขปัญหาชีวิต ชี้วิบากกรรม บำบัดทุกข์ทุกวันพฤหัสบดีแรก และวันพฤหัสบดีที่สาม ของแต่ละเดือนประจำปีมะแม พ.ศ 2558*****
  วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 5กุมภาพันธ์2558*****วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์2558*****วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน2557*****วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม2558******วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 1ตุลาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม2558
  กลุ่มพระโพธิสัตว์กวนอิม
  http://www.facebook.com/groups/248195085193691/
  *****แฟนเพจคณะศิษย์ยศเส2
  http://www.facebook.com/pages/%E0%B8...16426415202276
  เว็บไซต์กวนอิมยศเส2
  กวนอิม ยศเส 2 *****คณะศิษย์ยศเส2พระโพธิสัตว์กวนอิม https://m.facebook.com/groups/150394...5?ref=bookmark
  วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 แจกฟรีพระผงพระอามิตาภพุทธเจ้า แก่ท่านผู้ศรัทธา

  สมเด็จพระอามิตายุสอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระอามิตาภพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแห่งดินแดนสุขาวดีโลกธาตุ เบื้องประจิมทิศ ทรงบริบูรณ์พร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ดุจดั่งดวงหฤทัยในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ในพระธรรมสูตรที่ชื่อว่า “มหาสุขาวดีวยุหสูตร” ได้กล่าวไว้ว่า องค์สมเด็จพระอามิตาภพุทธเจ้า ครั้นทรงเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า “โลเกศวร” เมื่อทรงมีวโรกาสได้สดับธรรมที่พระพุทธองค์ พุทธนามว่า “พระโลเกศวรราช” จึงบังเกิดปิติปราโมทย์เกิดปัญญารู้แจ้ง ทรงดำริถึงการประกาศพระอนุตรสัมมาสัมโพธิจิต จึงสละราชบังลังก์ แล้วครองเพศสมณะฉายาว่า “ธรรมกร” ได้บำเพ็ญโพธิสัตวมรรค แล้วทรงตั้งประกาศ มหาปณิธานไว้ ๔๘ ประการ โดยมีข้อที่ ๑๘ ที่กล่าวไว้ว่า “เมื่อเพลาที่ข้าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ สรรพสัตว์ในทศทิศ เมื่อได้สดับนามของข้าพระองค์แล้ว จักเกิดศรัทราโสมนัสเป็นที่สุดแห่งใจ กุศลมูลบรรดามีก็อุทิศเพื่อขออุบัติยังโลกธาตุของข้าพระองค์ จนถึงการระลึก(ภาวนา)ถึงสิบวาระ หากมิได้มาอุบัติแล้วไซร้จักมิขอตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เว้นเสียแต่ผู้ก่ออนันตริยกรรม ๕ ประการและผู้ทำลายพระธรรม” (จากหนังสือมหาสุขาวดีวยุหสูตร พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก วัดเทพพุทธาราม จ.ชลบุรี)

  จะกล่าวได้ว่าการระลึกถึงพระองค์ท่าน(พระอามิตาภพุทธเจ้า) และศรัทราอย่างบริสุทธิ์ใจ ก็ย่อมจะอุบัติยังสุขาวดีโลกธาตุ ด้วยเหตุนี้ทางคณะศิษย์พระโพธิสัตว์กวนอิม จึงมีจิตศรัทราที่จะจัดสร้าง พระผงพระอามิตาภพุทธเจ้า พุทธลักษณะตามคติมหายาน/วัชรยาน เพื่อมอบแก่ญาติธรรมผู้ศรัทราในองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า เป็นพุทธานุสติระลึกถึงองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณแห่งองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า เพื่อจักยังจุติสู่สุขาวดีพุทธเกษตร และเพื่อให้เหล่าผู้เจริญในธรรมได้บรรลุถึงพระนิพพานโดยเร็ว

  วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระผงพระอามิตาภพุทธเจ้า

  - เพื่อมอบแก่ผู้ศรัทธาในองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า
  - เพื่อเป็นพุทธานุสติระลึกถึงพระเมตตาธิคุณ พระกรุณาธิคุณแห่งองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า
  - เป็นกุศโลบาย ในโครงการ “สร้างสังคมพระโพธิสัตว์” เพื่อนำหลักพระธรรมสูตร และหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานิกายมหายานมาประกอบปฏิบัติให้เป็นไปตามวิถีชีวิต เพื่อยังประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ประเทศชาติ สังคม และตนเอง
  - เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบของผู้เจริญในธรรมให้ดำรงปฏิบัติทำความดีสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ธำรงมั่น ๕,๐๐๐ ปี

  ความหมาย

  ด้านหน้า : องค์พระอามิตาภพุทธเจ้าประทับนั่งท่าขัดสมาธิเพชร พระหัตถ์ทรงบาตร ปางมารวิชัยตามคติเถรวาท ประทับเหนือดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งดินแดนสุขาวดี เหนือองค์พระเป็นมนตรา "หูม" หรือ "โอม" และพระนามเป็นตัวอักษรไทยอ่านว่า "พระอามิตาภพุทธเจ้า"
  ด้านหลัง : บนสุดคือมันตราหูมหรือโอม เป็นองค์รวมแห่งพลังจักรวาล และพลังศรัทธาทั้งปวง เหนืออักษร "หูม" เป็นพระอุณาโลม เวียนทักขิณาวัตร หนึ่งในมหาปุริลักษณะ ๓๒ ประการแห่งองค์พระมหาบุรุษ รูปวัชรสี่ทิศ คืออาวุธประจำพระองค์ในองค์พระวัชรปาณีโพธิสัตว์ และท่านท้าวสักกะเทวราช เพื่อไว้ใช้ในการกำจัดอาสวะกิเลส และพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาให้จำเริญสถาพร ธำรงมั่น ๕,๐๐๐ ปี


  จำนวนจัดสร้างพระอามิตาภพุทธเจ้าทั้งหมด ๑๐,๐๐๐ องค์


  เงื่อนไขในการรับองค์พระ

  - เข้าใจถึงเจตนาจุดประสงค์ของผู้จัดสร้าง
  - ศรัทราในพระพุทธศาสนาอย่างถึงที่สุดแห่งใจ
  - ไม่โลภ ไม่ยึดติดในรูปวัตถุและไม่นำองค์พระไปเป็นของขลัง

  - ปฏิบัติบูชาตามหลักพระธรรม ของพระพุทธเจ้า

  วิธีการรับองค์พระ

  ที่อยู่ วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ที่บ้านคุณวิทูร ทิพรัตนราภรณ์ 222/52 ซอยยศเส2 ถนนบำรุงเมือง เทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ จ. กทม. 10100 เบอร์ 081-336-6577 วิทูร อีเมล์ bhodhithas@yahoo.com ตรงข้ามโรงพยาบาลหัวเฉียวรถประจำทางที่ผ่าน 15, 47, 48, 204 , ปอ.508, ปอ.204


  ๑ ท่าน รับได้ไม่เกิน ๓ องค์
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 มีนาคม 2015
 3. jessica24b

  jessica24b เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  493
  ค่าพลัง:
  +492
  วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม2558 แจกสติ๊กเกอร์ยันต์แก้ปีชงทุกราศี ทุกปีเกิด ทุกปีนักษัตริย์ ตลอดปี 2558 และตลอดชีวิต

  ประกาศ หน่ำไฮ้กวนอิมยศเส 2แจกฟรีสติ๊กเกอร์ยันต์แก้ปีชงทุกราศี ทุกปีเกิด ทุกปีนักษัตริย์ ตลอดปี 2558 และตลอดชีวิต " ห่างบาป ไกลกรรม - เมตตา มีสุข "

  เนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม2558 เนื่องจากทางหน่ำไฮ้กวนอิมยศเส 2 จึงเห็นควรให้มีการแจกสติ๊กเกอร์ยันต์ " ห่างบาป ไกลกรรม - เมตตา มีสุข " ให้กับทุกๆท่านที่มาร่วมงานในวันดังกล่าว (สงวนสิทธิ์ไม่รับฝากต่อ-ให้รับด้วยตนเองเพียงคนล่ะ 1 ซองเท่านั้น)

  สติ๊กเกอร์ยันต์ " ห่างบาป ไกลกรรม - เมตตา มีสุข " มีพุทธคุณคุ้มครอง ป้องภัยอันตราย วิญญานร้าย คุณไสย บาปเคราะห์ ใช้ได้กับปีชงทุกราศี ทุกปีเกิด และทุกปีนักษัตริย์ ใช้ติดหน้าประตูบ้าน ติดกระจกรถยนต์ หรือวางบูชาไว้ที่บ้านได้ มีรูปแบบสวยงาม พิมพ์ 4 สีบนสติ๊กเกอร์ใสอย่างดี
  มารับแจก "แจกสติ๊กเกอร์ยันต ์" ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือไม่ต้องมีการร่วมบุญใดๆทั้งสิ้นระหว่างเวลา17.00น.-18.00น. ที่บ้าน "หน่ำไฮ้กวนอิม ยศเส2" เลขที่ 222/52 ซอยยศเส ถนนบำรุงเมือง (ซอยตรงกันข้ามโรงพยาบาลหัวเฉียว) เขตป้อมปราบฯ กทม.10100. โทร. 081-3366577 (วิทูร)อีเมล์ bhodhithas@yahoo.com รถประจำทางที่ผ่าน 15, 47, 48, 204 , ปอ.508, ปอ.204 **********กิจกรรมเหมือนเช่นเดิมทุกๆๆครั้งที่ผ่านเนื่องจากวันพฤหัสบดีที่5มีนาคม2558 ที่จะถึงนี้ เป็นวันพฤหัสบดีสัปดาห์แรกของเดือน ซึ่งจะมีการอัญเชิญญาณพระโพธิสัตว์กวนอิม ลงมาแสดงธรรม และชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาชีวิต รักษาโรควิบาก หนี้กรรม ให้กับบุคคลต่างๆตามปกติจึงขอเชิญชวนศิษย์ที่ศรัทธาในองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมทุกท่าน เข้ามารับพรจากองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือไม่ต้องมีการร่วมบุญใดๆทั้งสิ้นระหว่างเวลา19.00น. -23.00น. ที่บ้าน"หน่ำไฮ้กวนอิม ยศเส2" เลขที่ 222/52 ซอยยศเส ถนนบำรุงเมือง (ซอยตรงกันข้ามโรงพยาบาลหัวเฉียว) เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 โทร. 081-3366577 (วิทูร) อีเมล์ bhodhithas@yahoo.com รถประจำทางที่ผ่าน 15, 47, 48, 204 , ปอ.508, ปอ.204 **********หมายกำหนดการแก้ไขปัญหาชีวิต ชี้วิบากกรรม บำบัดทุกข์ แก่บุคคลทั่วไป 1.ทุกวันพฤหัสบดีแรก และวันพฤหัสบดีที่สาม ของแต่ละเดือน 2. เปิดบ้าน ตั้งแต่ 17.00 -18.00 น. และเวลา 18.00น. - 19.00น. สวดมนต์ไทย-จีน 3. เวลา 19.00น. - 22.00น. อัญเชิญญานพระแม่ประทับฯ ตรวจกรรม 4. เวลา 22.00น. - 23.00น. กิจกรรมอื่น นั่งสมาธิกรรมฐาน 5. รับสำรองที่นั่ง+ให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆๆทั้งสิ้น สัปดาห์ละไม่เกิน 20คน 6. ลงชื่อจอง หรือโทรศัพท์จองได้ **********แจกฟรี ซีดี-หนังสือพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์พาเที่ยวเมืองนรก. **********แจกฟรี พระผงพระอมิตพุทธพระพุทธเจ้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ต้องมีการร่วมบุญใดๆๆทั้งสิ้น
  จึงขอเรียนเชิญคณะศิษย์ และศิษย์เก่า-ศิษย์ใหม่ ทุกท่านโดยพร้อมกัน **********คำปณิธานของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์(นำมอกวนซีอิมผู่สัก)มีปณิธานหรือคำตั้งใจ ตั้งมั่นว่า***
  "หากยังมีสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ จักไม่ขอบรรลุพุทธภูมิ"

  **********คำปณิธานพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์(นำมอตี้จ้างหวังผู่ซา)มีปณิธานหรือความตั้งใจ ตั้งมั่นว่า***
  “เมื่อโปรดสรรพสัตว์หมดสิ้นแล้วจึงจะสำเร็จโพธิญาณ หากนรกยังไม่ว่างจะไม่ขอสำเร็จพุทธผล”

  **********การเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์และ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ ทั้ง ๆ ที่พระองค์ท่านเองก็สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้ แต่ก็ไม่ยอมเข้าสู่จุดนั้น ก็เนื่องจากทนเห็นหมู่เหทล่าสรรพสัตว์ทั้งมวลต้องทนทุกข์ได้ยากไม่ได้นั่นเอง เพราะฉะนั้น การทำให้ปณิธานนี้ของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์และ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ สำเร็จลุล่วงไปให้ได้นั้น ควรหันมาทำความดีกันเยอะ ๆ สวดภาวนา อธิษฐานจิตระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้กันนะครับ
  **********หมายกำหนดการแก้ไขปัญหาชีวิต ชี้วิบากกรรม บำบัดทุกข์ทุกวันพฤหัสบดีแรก และวันพฤหัสบดีที่สาม ของแต่ละเดือนประจำปีมะแม พ.ศ 2558*****
  วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 5กุมภาพันธ์2558*****วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์2558*****วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน2557*****วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม2558******วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 1ตุลาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม2558. วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 แจกฟรีพระผงพระอามิตาภพุทธเจ้า แก่ท่านผู้ศรัทธา 

  สมเด็จพระอามิตายุสอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระอามิตาภพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแห่งดินแดนสุขาวดีโลกธาตุ เบื้องประจิมทิศ ทรงบริบูรณ์พร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ดุจดั่งดวงหฤทัยในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ในพระธรรมสูตรที่ชื่อว่า “มหาสุขาวดีวยุหสูตร” ได้กล่าวไว้ว่า องค์สมเด็จพระอามิตาภพุทธเจ้า ครั้นทรงเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า “โลเกศวร” เมื่อทรงมีวโรกาสได้สดับธรรมที่พระพุทธองค์ พุทธนามว่า “พระโลเกศวรราช” จึงบังเกิดปิติปราโมทย์เกิดปัญญารู้แจ้ง ทรงดำริถึงการประกาศพระอนุตรสัมมาสัมโพธิจิต จึงสละราชบังลังก์ แล้วครองเพศสมณะฉายาว่า “ธรรมกร” ได้บำเพ็ญโพธิสัตวมรรค แล้วทรงตั้งประกาศ มหาปณิธานไว้ ๔๘ ประการ โดยมีข้อที่ ๑๘ ที่กล่าวไว้ว่า “เมื่อเพลาที่ข้าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ สรรพสัตว์ในทศทิศ เมื่อได้สดับนามของข้าพระองค์แล้ว จักเกิดศรัทราโสมนัสเป็นที่สุดแห่งใจ กุศลมูลบรรดามีก็อุทิศเพื่อขออุบัติยังโลกธาตุของข้าพระองค์ จนถึงการระลึก(ภาวนา)ถึงสิบวาระ หากมิได้มาอุบัติแล้วไซร้จักมิขอตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เว้นเสียแต่ผู้ก่ออนันตริยกรรม ๕ ประการและผู้ทำลายพระธรรม” (จากหนังสือมหาสุขาวดีวยุหสูตร พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก วัดเทพพุทธาราม จ.ชลบุรี) 

  จะกล่าวได้ว่าการระลึกถึงพระองค์ท่าน(พระอามิตาภพุทธเจ้า) และศรัทราอย่างบริสุทธิ์ใจ ก็ย่อมจะอุบัติยังสุขาวดีโลกธาตุ ด้วยเหตุนี้ทางคณะศิษย์พระโพธิสัตว์กวนอิม จึงมีจิตศรัทราที่จะจัดสร้าง พระผงพระอามิตาภพุทธเจ้า พุทธลักษณะตามคติมหายาน/วัชรยาน เพื่อมอบแก่ญาติธรรมผู้ศรัทราในองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า เป็นพุทธานุสติระลึกถึงองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณแห่งองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า เพื่อจักยังจุติสู่สุขาวดีพุทธเกษตร และเพื่อให้เหล่าผู้เจริญในธรรมได้บรรลุถึงพระนิพพานโดยเร็ว

  วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระผงพระอามิตาภพุทธเจ้า

  - เพื่อมอบแก่ผู้ศรัทธาในองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า
  - เพื่อเป็นพุทธานุสติระลึกถึงพระเมตตาธิคุณ พระกรุณาธิคุณแห่งองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า
  - เป็นกุศโลบาย ในโครงการ “สร้างสังคมพระโพธิสัตว์” เพื่อนำหลักพระธรรมสูตร และหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานิกายมหายานมาประกอบปฏิบัติให้เป็นไปตามวิถีชีวิต เพื่อยังประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ประเทศชาติ สังคม และตนเอง
  - เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบของผู้เจริญในธรรมให้ดำรงปฏิบัติทำความดีสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ธำรงมั่น ๕,๐๐๐ ปี

  ความหมาย

  ด้านหน้า : องค์พระอามิตาภพุทธเจ้าประทับนั่งท่าขัดสมาธิเพชร พระหัตถ์ทรงบาตร ปางมารวิชัยตามคติเถรวาท ประทับเหนือดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งดินแดนสุขาวดี เหนือองค์พระเป็นมนตรา "หูม" หรือ "โอม" และพระนามเป็นตัวอักษรไทยอ่านว่า "พระอามิตาภพุทธเจ้า"
  ด้านหลัง : บนสุดคือมันตราหูมหรือโอม เป็นองค์รวมแห่งพลังจักรวาล และพลังศรัทธาทั้งปวง เหนืออักษร "หูม" เป็นพระอุณาโลม เวียนทักขิณาวัตร หนึ่งในมหาปุริลักษณะ ๓๒ ประการแห่งองค์พระมหาบุรุษ รูปวัชรสี่ทิศ คืออาวุธประจำพระองค์ในองค์พระวัชรปาณีโพธิสัตว์ และท่านท้าวสักกะเทวราช เพื่อไว้ใช้ในการกำจัดอาสวะกิเลส และพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาให้จำเริญสถาพร ธำรงมั่น ๕,๐๐๐ ปี


  จำนวนจัดสร้างพระอามิตาภพุทธเจ้าทั้งหมด ๑๐,๐๐๐ องค์


  เงื่อนไขในการรับองค์พระ

  - เข้าใจถึงเจตนาจุดประสงค์ของผู้จัดสร้าง
  - ศรัทราในพระพุทธศาสนาอย่างถึงที่สุดแห่งใจ
  - ไม่โลภ ไม่ยึดติดในรูปวัตถุและไม่นำองค์พระไปเป็นของขลัง
  - ปฏิบัติบูชาตามหลักพระธรรม ของพระพุทธเจ้า

  วิธีการรับองค์พระ

  ที่อยู่ วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ที่บ้านคุณวิทูร ทิพรัตนราภรณ์ 222/52 ซอยยศเส2 ถนนบำรุงเมือง เทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ จ. กทม. 10100 เบอร์ 081-336-6577 วิทูร อีเมล์bhodhithas@yahoo.com ตรงข้ามโรงพยาบาลหัวเฉียวรถประจำทางที่ผ่าน 15, 47, 48, 204 , ปอ.508, ปอ.204

  ๑ ท่าน รับได้ไม่เกิน ๓ องค์


  วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 พระแม่กวนอิม แจกฟรีหนังสือ/และซีดี MP3 "พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์พาเที่ยวเมืองนรก/บารมีพระโพธิสัตว์กวนอิม"


  ประกาศ!!!ฟรี!!!*****วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558*****อัญเชิญญาณพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์!!! ขอเรียนเชิญทุกๆท่านที่ต้องการแก้ไขปัญหาชีวิต ชี้วิบากกรรม บำบัดทุกข์ รักษาโรคกรรม คนเป็น ผู้ล่วงลับ เสียชีวิต คนหาย ด้วยญาณพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ ที่บ้านคุณวิทูร ทิพรัตนราภรณ์ 222/52 ซอยยศเส2 ถนนบำรุงเมือง เทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ จ. กทม. 10100 เบอร์ 081-336-6577 วิทูร อีเมล์bhodhithas@yahoo.com ตรงข้ามโรงพยาบาลหัวเฉียวรถประจำทางที่ผ่าน 15, 47, 48, 204 , ปอ.508, ปอ.204*****แจก!!!ฟรี!!!หนังสือ-ซีดีพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์พาเที่ยวเมืองนรก/บารมีพระโพธิสัตว์กวนอิม ดังคำปณิธานของพระแม่กวนอิม" หากยังมีสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ จักไม่ขอบรรลุพุทธภูมิ" หมายกำหนดการแก้ไขปัญหาชีวิต ชี้วิบากกรรม บำบัดทุกข์ แก่บุคคลทั่วไป 1.ทุกวันพฤหัสบดีแรก และวันพฤหัสบดีที่สาม ของแต่ละเดือน 2. เปิดบ้าน ตั้งแต่ 17.00น. -18.00น. เปิดลงชื่อลำดับคิว ก่อน-หลัง เวลา 18.00น. - 18.30น. สวดมนต์ไทย-จีน 3. เวลา 18.30น. - 21.00น. อัญเชิญญานพระแม่ประทับฯ ตรวจกรรม 4. เวลา 21.00น. - 22.00น. กิจกรรมอื่น นั่งสมาธิกรรมฐาน 5. รับสำรองที่นั่ง+ให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆๆทั้งสิ้น สัปดาห์ละไม่เกิน 20คน 6. ลงชื่อจอง หรือโทรศัพท์จองได้ เฉพาะในวันประทับญาณพระแม่กวนอิมวันพฤหัสแรก และวันพฤหัสที่สามของเดือน ตั้งแต่เวลา 10.00น.-17.00น. โปรดโทรศัพท์สำรองที่เบอร์ 081-336-6577 วิทูร***ใครที่ได้ไปให้ไปตามคิวที่บ้านคุณวิทูร ทิพรัตนราภรณ์***ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 21.00 น.

  เพื่อเป็นการเผยแผ่บารมีของพระโพธิสัตว์ทั้ง 2 พระองค์ ยืนยันการมีอยู่จริงของขุมนรก สภาพการลงทัณฑ์ในนรกขุมต่างๆ สอนให้มนุษย์รู้จักการทำดี ละชั่ว กลัวบาป เกรงกลัวการก่อกรรม ทำบาป กระทำความผิด ต้องตกนรกรับโทษทัณฑ์ และให้ความเข้าใจในวิธีการโปรดสัตว์ ความเมตตาของพระโพธิสัตว์ต่อมวลมนุษย์

  นอกจากนี้ในเนื้อเรื่องยังสอดแทรกเนื้อหาธรรมะ ให้แนวคิดการเลือกวิธีสร้างบุญให้ถูกต้อง ให้แนวคิดในความหมายของกฎไตรลักษณ์ ให้ความเข้าใจในการสื่อสารกับโอปปาติกะ และให้ความมั่นใจว่า แม้ปุถุชนคนธรรมดาก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ ถึงขั้นมีญาน มีจิตสัมผัสพิเศษ และรับบารมีความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้

  ขนาดหนังสือ 6 x 8 นิ้ว ความหนา 150 หน้า + รูป 4 สีกระดาษอาร์ทมันอีก 16 หน้า ปกเคลือบพีวีซีด้าน+สปอตยูวีอย่างดี เข้าเล่มเย็บสันไสกาว น้ำหนักหนังสือ 250+กรัม (2 ขีดครึ่ง)
  แก้ไขใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 5) ขนาดหนังสือ 6 x 8 นิ้ว ความหนา 180 หน้า + รูป 4 สีกระดาษอาร์ทมันอีก 24 หน้า รวมน้ำหนักหนังสือ 303+กรัม (3 ขีดกว่า)

  ขอรับหนังสือได้ฟรีท่านละ 1 เล่ม และซีดีคนละ1แผ่นฟรี. กลุ่มพระโพธิสัตว์กวนอิม
  http://www.facebook.com/groups/248195085193691/
  *****แฟนเพจคณะศิษย์ยศเส2
  http://www.facebook.com/pages/คณะศิษย์ยศเส-2/116426415202276
  เว็บไซต์กวนอิมยศเส2
  กวนอิม ยศเส 2 *****คณะศิษย์ยศเส2พระโพธิสัตว์กวนอิม https://m.facebook.com/groups/150394595049515?ref=bookmark
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 มีนาคม 2015
 4. jessica24b

  jessica24b เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  493
  ค่าพลัง:
  +492
  แจกฟรีภาพพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์สีจีวรแดงพื้นครีม

  วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม2558 เนื่องจากทางหน่ำไฮ้กวนอิมยศเส 2 จึงเห็นควรให้มีการแจกฟรี ภาพพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์สีจีวรแดงพื้นครีมให้กับทุกๆท่านที่มาร่วมงานในวันดังกล่าว (สงวนสิทธิ์ไม่รับฝากต่อ-ให้รับด้วยตนเองเพียงคนล่ะ 1 ภาพเท่านั้น) มีพุทธคุณคุ้มครอง ป้องภัยอันตราย วิญญานร้าย คุณไสย บาปเคราะห์ ใช้ได้กับปีชงทุกราศี ทุกปีเกิด และทุกปีนักษัตริย์ ใช้ติดหน้าประตูบ้าน ติดกระจกรถยนต์ หรือวางบูชาไว้ที่บ้านได้ มีรูปแบบสวยงาม พิมพ์ 4 สี ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือไม่ต้องมีการร่วมบุญใดๆทั้งสิ้นระหว่างเวลา17.00น.-18.00น. ที่บ้าน "หน่ำไฮ้กวนอิม ยศเส2" เลขที่ 222/52 ซอยยศเส ถนนบำรุงเมือง (ซอยตรงกันข้ามโรงพยาบาลหัวเฉียว) เขตป้อมปราบฯ กทม.10100. โทร. 081-3366577 (วิทูร)อีเมล์ bhodhithas@yahoo.com รถประจำทางที่ผ่าน 15, 47, 48, 204 , ปอ.508, ปอ.204 **********กิจกรรมเหมือนเช่นเดิมทุกๆๆครั้งที่ผ่านเนื่องจากวันพฤหัสบดีที่5มีนาคม2558 ที่จะถึงนี้ เป็นวันพฤหัสบดีสัปดาห์แรกของเดือน ซึ่งจะมีการอัญเชิญญาณพระโพธิสัตว์กวนอิม ลงมาแสดงธรรม และชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาชีวิต รักษาโรควิบาก หนี้กรรม ให้กับบุคคลต่างๆตามปกติจึงขอเชิญชวนศิษย์ที่ศรัทธาในองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมทุกท่าน เข้ามารับพรจากองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือไม่ต้องมีการร่วมบุญใดๆทั้งสิ้นระหว่างเวลา19.00น. -23.00น. ที่บ้าน"หน่ำไฮ้กวนอิม ยศเส2" เลขที่ 222/52 ซอยยศเส ถนนบำรุงเมือง (ซอยตรงกันข้ามโรงพยาบาลหัวเฉียว) เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 โทร. 081-3366577 (วิทูร) อีเมล์ bhodhithas@yahoo.com รถประจำทางที่ผ่าน 15, 47, 48, 204 , ปอ.508, ปอ.204 **********หมายกำหนดการแก้ไขปัญหาชีวิต ชี้วิบากกรรม บำบัดทุกข์ แก่บุคคลทั่วไป 1.ทุกวันพฤหัสบดีแรก และวันพฤหัสบดีที่สาม ของแต่ละเดือน 2. เปิดบ้าน ตั้งแต่ 17.00 -18.00 น. และเวลา 18.00น. - 19.00น. สวดมนต์ไทย-จีน 3. เวลา 19.00น. - 22.00น. อัญเชิญญานพระแม่ประทับฯ ตรวจกรรม 4. เวลา 22.00น. - 23.00น. กิจกรรมอื่น นั่งสมาธิกรรมฐาน 5. รับสำรองที่นั่ง+ให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆๆทั้งสิ้น สัปดาห์ละไม่เกิน 20คน 6. ลงชื่อจอง หรือโทรศัพท์จองได้ **********แจกฟรี ซีดี-หนังสือพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์พาเที่ยวเมืองนรก. **********แจกฟรี พระผงพระอมิตพุทธพระพุทธเจ้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ต้องมีการร่วมบุญใดๆๆทั้งสิ้น
  จึงขอเรียนเชิญคณะศิษย์ และศิษย์เก่า-ศิษย์ใหม่ ทุกท่านโดยพร้อมกัน **********คำปณิธานของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์(นำมอกวนซีอิมผู่สัก)มีปณิธานหรือคำตั้งใจ ตั้งมั่นว่า***
  "หากยังมีสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ จักไม่ขอบรรลุพุทธภูมิ"

  **********คำปณิธานพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์(นำมอตี้จ้างหวังผู่ซา)มีปณิธานหรือความตั้งใจ ตั้งมั่นว่า***
  “เมื่อโปรดสรรพสัตว์หมดสิ้นแล้วจึงจะสำเร็จโพธิญาณ หากนรกยังไม่ว่างจะไม่ขอสำเร็จพุทธผล”

  **********การเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์และ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ ทั้ง ๆ ที่พระองค์ท่านเองก็สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้ แต่ก็ไม่ยอมเข้าสู่จุดนั้น ก็เนื่องจากทนเห็นหมู่เหทล่าสรรพสัตว์ทั้งมวลต้องทนทุกข์ได้ยากไม่ได้นั่นเอง เพราะฉะนั้น การทำให้ปณิธานนี้ของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์และ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ สำเร็จลุล่วงไปให้ได้นั้น ควรหันมาทำความดีกันเยอะ ๆ สวดภาวนา อธิษฐานจิตระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้กันนะครับ
  **********หมายกำหนดการแก้ไขปัญหาชีวิต ชี้วิบากกรรม บำบัดทุกข์ทุกวันพฤหัสบดีแรก และวันพฤหัสบดีที่สาม ของแต่ละเดือนประจำปีมะแม พ.ศ 2558*****
  วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 5กุมภาพันธ์2558*****วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์2558*****วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน2557*****วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม2558******วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 1ตุลาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม2558
  กลุ่มพระโพธิสัตว์กวนอิม
  http://www.facebook.com/groups/248195085193691/
  *****แฟนเพจคณะศิษย์ยศเส2
  http://www.facebook.com/pages/%E0%B8...16426415202276
  เว็บไซต์กวนอิมยศเส2
  กวนอิม ยศเส 2 *****คณะศิษย์ยศเส2พระโพธิสัตว์กวนอิม https://m.facebook.com/groups/150394...5?ref=bookmark
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 มีนาคม 2015
 5. jessica24b

  jessica24b เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  493
  ค่าพลัง:
  +492
  วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 พระแม่กวนอิม แจกฟรีหนังสือ/และซีดี MP3 "พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์พาเที่ยวเมืองนรก/บารมีพระโพธิสัตว์กวนอิม"


  ประกาศ!!!ฟรี!!!*****วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558*****อัญเชิญญาณพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์!!! ขอเรียนเชิญทุกๆท่านที่ต้องการแก้ไขปัญหาชีวิต ชี้วิบากกรรม บำบัดทุกข์ รักษาโรคกรรม คนเป็น ผู้ล่วงลับ เสียชีวิต คนหาย ด้วยญาณพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ ที่บ้านคุณวิทูร ทิพรัตนราภรณ์ 222/52 ซอยยศเส2 ถนนบำรุงเมือง เทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ จ. กทม. 10100 เบอร์ 081-336-6577 วิทูร อีเมล์bhodhithas@yahoo.com ตรงข้ามโรงพยาบาลหัวเฉียวรถประจำทางที่ผ่าน 15, 47, 48, 204 , ปอ.508, ปอ.204*****แจก!!!ฟรี!!!หนังสือ-ซีดีพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์พาเที่ยวเมืองนรก/บารมีพระโพธิสัตว์กวนอิม ดังคำปณิธานของพระแม่กวนอิม" หากยังมีสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ จักไม่ขอบรรลุพุทธภูมิ" หมายกำหนดการแก้ไขปัญหาชีวิต ชี้วิบากกรรม บำบัดทุกข์ แก่บุคคลทั่วไป 1.ทุกวันพฤหัสบดีแรก และวันพฤหัสบดีที่สาม ของแต่ละเดือน 2. เปิดบ้าน ตั้งแต่ 17.00น. -18.00น. เปิดลงชื่อลำดับคิว ก่อน-หลัง เวลา 18.00น. - 18.30น. สวดมนต์ไทย-จีน 3. เวลา 18.30น. - 21.00น. อัญเชิญญานพระแม่ประทับฯ ตรวจกรรม 4. เวลา 21.00น. - 22.00น. กิจกรรมอื่น นั่งสมาธิกรรมฐาน 5. รับสำรองที่นั่ง+ให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆๆทั้งสิ้น สัปดาห์ละไม่เกิน 20คน 6. ลงชื่อจอง หรือโทรศัพท์จองได้ เฉพาะในวันประทับญาณพระแม่กวนอิมวันพฤหัสแรก และวันพฤหัสที่สามของเดือน ตั้งแต่เวลา 10.00น.-17.00น. โปรดโทรศัพท์สำรองที่เบอร์ 081-336-6577 วิทูร***ใครที่ได้ไปให้ไปตามคิวที่บ้านคุณวิทูร ทิพรัตนราภรณ์***ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 21.00 น.

  เพื่อเป็นการเผยแผ่บารมีของพระโพธิสัตว์ทั้ง 2 พระองค์ ยืนยันการมีอยู่จริงของขุมนรก สภาพการลงทัณฑ์ในนรกขุมต่างๆ สอนให้มนุษย์รู้จักการทำดี ละชั่ว กลัวบาป เกรงกลัวการก่อกรรม ทำบาป กระทำความผิด ต้องตกนรกรับโทษทัณฑ์ และให้ความเข้าใจในวิธีการโปรดสัตว์ ความเมตตาของพระโพธิสัตว์ต่อมวลมนุษย์

  นอกจากนี้ในเนื้อเรื่องยังสอดแทรกเนื้อหาธรรมะ ให้แนวคิดการเลือกวิธีสร้างบุญให้ถูกต้อง ให้แนวคิดในความหมายของกฎไตรลักษณ์ ให้ความเข้าใจในการสื่อสารกับโอปปาติกะ และให้ความมั่นใจว่า แม้ปุถุชนคนธรรมดาก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ ถึงขั้นมีญาน มีจิตสัมผัสพิเศษ และรับบารมีความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้

  ขนาดหนังสือ 6 x 8 นิ้ว ความหนา 150 หน้า + รูป 4 สีกระดาษอาร์ทมันอีก 16 หน้า ปกเคลือบพีวีซีด้าน+สปอตยูวีอย่างดี เข้าเล่มเย็บสันไสกาว น้ำหนักหนังสือ 250+กรัม (2 ขีดครึ่ง)
  แก้ไขใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 5) ขนาดหนังสือ 6 x 8 นิ้ว ความหนา 180 หน้า + รูป 4 สีกระดาษอาร์ทมันอีก 24 หน้า รวมน้ำหนักหนังสือ 303+กรัม (3 ขีดกว่า)

  ขอรับหนังสือได้ฟรีท่านละ 1 เล่ม และซีดีคนละ1แผ่นฟรี


  วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 แจกฟรีพระผงพระอามิตาภพุทธเจ้า แก่ท่านผู้ศรัทธา

  สมเด็จพระอามิตายุสอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระอามิตาภพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแห่งดินแดนสุขาวดีโลกธาตุ เบื้องประจิมทิศ ทรงบริบูรณ์พร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ดุจดั่งดวงหฤทัยในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ในพระธรรมสูตรที่ชื่อว่า “มหาสุขาวดีวยุหสูตร” ได้กล่าวไว้ว่า องค์สมเด็จพระอามิตาภพุทธเจ้า ครั้นทรงเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า “โลเกศวร” เมื่อทรงมีวโรกาสได้สดับธรรมที่พระพุทธองค์ พุทธนามว่า “พระโลเกศวรราช” จึงบังเกิดปิติปราโมทย์เกิดปัญญารู้แจ้ง ทรงดำริถึงการประกาศพระอนุตรสัมมาสัมโพธิจิต จึงสละราชบังลังก์ แล้วครองเพศสมณะฉายาว่า “ธรรมกร” ได้บำเพ็ญโพธิสัตวมรรค แล้วทรงตั้งประกาศ มหาปณิธานไว้ ๔๘ ประการ โดยมีข้อที่ ๑๘ ที่กล่าวไว้ว่า “เมื่อเพลาที่ข้าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ สรรพสัตว์ในทศทิศ เมื่อได้สดับนามของข้าพระองค์แล้ว จักเกิดศรัทราโสมนัสเป็นที่สุดแห่งใจ กุศลมูลบรรดามีก็อุทิศเพื่อขออุบัติยังโลกธาตุของข้าพระองค์ จนถึงการระลึก(ภาวนา)ถึงสิบวาระ หากมิได้มาอุบัติแล้วไซร้จักมิขอตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เว้นเสียแต่ผู้ก่ออนันตริยกรรม ๕ ประการและผู้ทำลายพระธรรม” (จากหนังสือมหาสุขาวดีวยุหสูตร พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก วัดเทพพุทธาราม จ.ชลบุรี) 

  จะกล่าวได้ว่าการระลึกถึงพระองค์ท่าน(พระอามิตาภพุทธเจ้า) และศรัทราอย่างบริสุทธิ์ใจ ก็ย่อมจะอุบัติยังสุขาวดีโลกธาตุ ด้วยเหตุนี้ทางคณะศิษย์พระโพธิสัตว์กวนอิม จึงมีจิตศรัทราที่จะจัดสร้าง พระผงพระอามิตาภพุทธเจ้า พุทธลักษณะตามคติมหายาน/วัชรยาน เพื่อมอบแก่ญาติธรรมผู้ศรัทราในองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า เป็นพุทธานุสติระลึกถึงองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณแห่งองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า เพื่อจักยังจุติสู่สุขาวดีพุทธเกษตร และเพื่อให้เหล่าผู้เจริญในธรรมได้บรรลุถึงพระนิพพานโดยเร็ว

  วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระผงพระอามิตาภพุทธเจ้า

  - เพื่อมอบแก่ผู้ศรัทธาในองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า
  - เพื่อเป็นพุทธานุสติระลึกถึงพระเมตตาธิคุณ พระกรุณาธิคุณแห่งองค์พระอามิตาภพุทธเจ้า
  - เป็นกุศโลบาย ในโครงการ “สร้างสังคมพระโพธิสัตว์” เพื่อนำหลักพระธรรมสูตร และหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานิกายมหายานมาประกอบปฏิบัติให้เป็นไปตามวิถีชีวิต เพื่อยังประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ประเทศชาติ สังคม และตนเอง
  - เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบของผู้เจริญในธรรมให้ดำรงปฏิบัติทำความดีสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ธำรงมั่น ๕,๐๐๐ ปี

  ความหมาย

  ด้านหน้า : องค์พระอามิตาภพุทธเจ้าประทับนั่งท่าขัดสมาธิเพชร พระหัตถ์ทรงบาตร ปางมารวิชัยตามคติเถรวาท ประทับเหนือดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งดินแดนสุขาวดี เหนือองค์พระเป็นมนตรา "หูม" หรือ "โอม" และพระนามเป็นตัวอักษรไทยอ่านว่า "พระอามิตาภพุทธเจ้า"
  ด้านหลัง : บนสุดคือมันตราหูมหรือโอม เป็นองค์รวมแห่งพลังจักรวาล และพลังศรัทธาทั้งปวง เหนืออักษร "หูม" เป็นพระอุณาโลม เวียนทักขิณาวัตร หนึ่งในมหาปุริลักษณะ ๓๒ ประการแห่งองค์พระมหาบุรุษ รูปวัชรสี่ทิศ คืออาวุธประจำพระองค์ในองค์พระวัชรปาณีโพธิสัตว์ และท่านท้าวสักกะเทวราช เพื่อไว้ใช้ในการกำจัดอาสวะกิเลส และพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาให้จำเริญสถาพร ธำรงมั่น ๕,๐๐๐ ปี


  จำนวนจัดสร้างพระอามิตาภพุทธเจ้าทั้งหมด ๑๐,๐๐๐ องค์


  เงื่อนไขในการรับองค์พระ

  - เข้าใจถึงเจตนาจุดประสงค์ของผู้จัดสร้าง
  - ศรัทราในพระพุทธศาสนาอย่างถึงที่สุดแห่งใจ
  - ไม่โลภ ไม่ยึดติดในรูปวัตถุและไม่นำองค์พระไปเป็นของขลัง

  - ปฏิบัติบูชาตามหลักพระธรรม ของพระพุทธเจ้า

  วิธีการรับองค์พระ

  ที่อยู่ วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 ที่บ้านคุณวิทูร ทิพรัตนราภรณ์ 222/52 ซอยยศเส2 ถนนบำรุงเมือง เทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ จ. กทม. 10100 เบอร์ 081-336-6577 วิทูร อีเมล์bhodhithas@yahoo.com ตรงข้ามโรงพยาบาลหัวเฉียวรถประจำทางที่ผ่าน 15, 47, 48, 204 , ปอ.508, ปอ.204


  ๑ ท่าน รับได้ไม่เกิน ๓ องค์
   
 6. jessica24b

  jessica24b เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  493
  ค่าพลัง:
  +492
  ประกาศ หน่ำไฮ้กวนอิมยศเส 2แจกสติ๊กเกอร์ยันต์แก้ปีชงทุกราศี ทุกปีเกิด ทุกปีนักษัตริย์ ตลอดปี 2558 และตลอดชีวิต " ห่างบาป ไกลกรรม - เมตตา มีสุข "

  เนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม2558 เนื่องจากทางหน่ำไฮ้กวนอิมยศเส 2 จึงเห็นควรให้มีการแจกสติ๊กเกอร์ยันต์ " ห่างบาป ไกลกรรม - เมตตา มีสุข " ให้กับทุกๆท่านที่มาร่วมงานในวันดังกล่าว (สงวนสิทธิ์ไม่รับฝากต่อ-ให้รับด้วยตนเองเพียงคนล่ะ 1 ซองเท่านั้น)

  สติ๊กเกอร์ยันต์ " ห่างบาป ไกลกรรม - เมตตา มีสุข " มีพุทธคุณคุ้มครอง ป้องภัยอันตราย วิญญานร้าย คุณไสย บาปเคราะห์ ใช้ได้กับปีชงทุกราศี ทุกปีเกิด และทุกปีนักษัตริย์ ใช้ติดหน้าประตูบ้าน ติดกระจกรถยนต์ หรือวางบูชาไว้ที่บ้านได้ มีรูปแบบสวยงาม พิมพ์ 4 สีบนสติ๊กเกอร์ใสอย่างดี
  มารับแจก "แจกสติ๊กเกอร์ยันต ์" ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือไม่ต้องมีการร่วมบุญใดๆทั้งสิ้นระหว่างเวลา17.00น.-18.00น. ที่บ้าน "หน่ำไฮ้กวนอิม ยศเส2" เลขที่ 222/52 ซอยยศเส ถนนบำรุงเมือง (ซอยตรงกันข้ามโรงพยาบาลหัวเฉียว) เขตป้อมปราบฯ กทม.10100. โทร. 081-3366577 (วิทูร)อีเมล์ bhodhithas@yahoo.com รถประจำทางที่ผ่าน 15, 47, 48, 204 , ปอ.508, ปอ.204 **********กิจกรรมเหมือนเช่นเดิมทุกๆๆครั้งที่ผ่านเนื่องจากวันพฤหัสบดีที่5มีนาคม2558 ที่จะถึงนี้ เป็นวันพฤหัสบดีสัปดาห์แรกของเดือน ซึ่งจะมีการอัญเชิญญาณพระโพธิสัตว์กวนอิม ลงมาแสดงธรรม และชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาชีวิต รักษาโรควิบาก หนี้กรรม ให้กับบุคคลต่างๆตามปกติจึงขอเชิญชวนศิษย์ที่ศรัทธาในองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมทุกท่าน เข้ามารับพรจากองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือไม่ต้องมีการร่วมบุญใดๆทั้งสิ้นระหว่างเวลา19.00น. -23.00น. ที่บ้าน"หน่ำไฮ้กวนอิม ยศเส2" เลขที่ 222/52 ซอยยศเส ถนนบำรุงเมือง (ซอยตรงกันข้ามโรงพยาบาลหัวเฉียว) เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 โทร. 081-3366577 (วิทูร) อีเมล์ bhodhithas@yahoo.com รถประจำทางที่ผ่าน 15, 47, 48, 204 , ปอ.508, ปอ.204 **********หมายกำหนดการแก้ไขปัญหาชีวิต ชี้วิบากกรรม บำบัดทุกข์ แก่บุคคลทั่วไป 1.ทุกวันพฤหัสบดีแรก และวันพฤหัสบดีที่สาม ของแต่ละเดือน 2. เปิดบ้าน ตั้งแต่ 17.00 -18.00 น. และเวลา 18.00น. - 19.00น. สวดมนต์ไทย-จีน 3. เวลา 19.00น. - 22.00น. อัญเชิญญานพระแม่ประทับฯ ตรวจกรรม 4. เวลา 22.00น. - 23.00น. กิจกรรมอื่น นั่งสมาธิกรรมฐาน 5. รับสำรองที่นั่ง+ให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆๆทั้งสิ้น สัปดาห์ละไม่เกิน 20คน 6. ลงชื่อจอง หรือโทรศัพท์จองได้ **********แจกฟรี ซีดี-หนังสือพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์พาเที่ยวเมืองนรก. **********แจกฟรี พระผงพระอมิตพุทธพระพุทธเจ้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ต้องมีการร่วมบุญใดๆๆทั้งสิ้น
  จึงขอเรียนเชิญคณะศิษย์ และศิษย์เก่า-ศิษย์ใหม่ ทุกท่านโดยพร้อมกัน **********คำปณิธานของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์(นำมอกวนซีอิมผู่สัก)มีปณิธานหรือคำตั้งใจ ตั้งมั่นว่า***
  "หากยังมีสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ จักไม่ขอบรรลุพุทธภูมิ"

  **********คำปณิธานพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์(นำมอตี้จ้างหวังผู่ซา)มีปณิธานหรือความตั้งใจ ตั้งมั่นว่า***
  “เมื่อโปรดสรรพสัตว์หมดสิ้นแล้วจึงจะสำเร็จโพธิญาณ หากนรกยังไม่ว่างจะไม่ขอสำเร็จพุทธผล”

  **********การเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์และ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ ทั้ง ๆ ที่พระองค์ท่านเองก็สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้ แต่ก็ไม่ยอมเข้าสู่จุดนั้น ก็เนื่องจากทนเห็นหมู่เหทล่าสรรพสัตว์ทั้งมวลต้องทนทุกข์ได้ยากไม่ได้นั่นเอง เพราะฉะนั้น การทำให้ปณิธานนี้ของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์และ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ สำเร็จลุล่วงไปให้ได้นั้น ควรหันมาทำความดีกันเยอะ ๆ สวดภาวนา อธิษฐานจิตระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้กันนะครับ
  **********หมายกำหนดการแก้ไขปัญหาชีวิต ชี้วิบากกรรม บำบัดทุกข์ทุกวันพฤหัสบดีแรก และวันพฤหัสบดีที่สาม ของแต่ละเดือนประจำปีมะแม พ.ศ 2558*****
  วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 5กุมภาพันธ์2558*****วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์2558*****วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน2557*****วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม2558******วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 1ตุลาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน2558*****วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม2558*****วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม2558
  กลุ่มพระโพธิสัตว์กวนอิม
  http://www.facebook.com/groups/248195085193691/
  *****แฟนเพจคณะศิษย์ยศเส2
  http://www.facebook.com/pages/%E0%B8...16426415202276
  เว็บไซต์กวนอิมยศเส2
  กวนอิม ยศเส 2 *****คณะศิษย์ยศเส2พระโพธิสัตว์กวนอิม https://m.facebook.com/groups/150394...5?ref=bookmark
   
 7. ทิพกะเพชร

  ทิพกะเพชร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  71
  ค่าพลัง:
  +152
  ขออนุโมนากับกิจกรรมนี้ด้วยนะค่ะ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จะได้ร่วมงาน ส่วนตัวข้าพเจ้าเอง คงไปไม่ได้เพราะไม่มีเงินค่ารถ
   
 8. kil2ito

  kil2ito สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2014
  โพสต์:
  33
  ค่าพลัง:
  +8
  ขอร่วมอนุโมธนาบุญ ตัวผมนั้นเดินสายกลาง แต่ขอตั้งจิตอธิษฐาน ร่วม ครับผม
   

แชร์หน้านี้

Loading...