ลักษณะมหาบุรุษ มีและเป็นจริง สิ่งที่ได้บำเพ็ญมา

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย โซ, 8 กันยายน 2016.

 1. โซ

  โซ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 สิงหาคม 2012
  โพสต์:
  352
  ค่าพลัง:
  +871
  ผู้กระทำกรรม มาแล้วแต่อดีต สั่งสมมาแล้วนับชาติไม่ถ้วน ในอสงไขยกัปป์ กระทำแต่กรรมดี เพื่อสัตว์ทุกหมู่เหล่า เป็นผู้มีเมตตา กรุณา ทาน ศีล ภาวนา ทำนุบำรุงศาสนา สร้าง ศาลา วิหาร อุโบสถ รักษาธรรม เผยแผ่ธรรมในพุทธศาสนา บุชาพระรัตนตรัย บำเพ็ญเพียร สมาธิ พร้อมด้วย ฌาน อภิญญา สมาบัติ
  เป็นผู้ตั้งมั่นเด็ดเดี่ยว ในธรรม ยอมถวายกาย เลือดเนื้อตนเองเพื่อ ประโยชน์สุข ของหมู่สัตว์บุคคล เป็นผู้ตั้งมั่นในศีล ธรรม
  รักษา วาจาใจ เป็นผู้มีสัจจะ เพื่อบำเพ็ญ บารมีสิบให้ครบถ้วน คือ
  1.การให้ การเสียสละ การเอื้อเฟื้อ
  2.
  รักษาศีล
  3.ละจากกามทั้งปวง หรือผู้แสวงการออกบวช
  4.สะสมปัญญา หาความรู้ รู้เหตุ และผล ความถูกต้อง
  5.สร้างความเพียร พยายาม เผชิญต่ออุปสรรคต่างๆ
  6.มีความอดทน อดกลั้น
  7.วางเฉย ใจเป็นกลาง มีสติรู้เหตุ และผล ในสิ่งที่เกิด ไม่โอนเอียง ทั้งทางดี และชั่ว
  8.มีความตั้งใจ กระทำไห้สำเร็จผล
  9.มีเมตตา กรุณา
  10.อธิษฐาน ตั้งมั่นในสัจจะ
  บารมีทั้งสิบนี้ เป็นบารมีที่จะนำเราไปสู่พระอริยะได้ ในอนาคต
  แต่ผู้ที่จะเข้าถึงความเป็นพระสัพพัญญู หรือพระมหาจักรพรรดิ์เราต้องตั้งความเพียร
  เพิ่มให้ครบองค์ประกอบนั้น มีสามแบบอย่างคือ
  1.
  บารมี ขั้นต้น ระดับสามัญ เช่น ทานบารมี ได้แก่ ให้ทรัพย์สินเงินทอง
  2.
  อุปบารมี หรือจวนจะสูงสุด เช่น ทานอุปบารมี ได้แก่ การเสียสละอวัยวะเป็นทาน
  3.
  ปรมัตถบารมี ทานปรมัตถบารมี ได้แก่ การสละชีวิตเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นทานสูง
  สุด
  เราต้องสร้างบารมีสิบ ให้เต็มสามขั้นนี้ถึงจะเรียกว่า บารมีสามสิบ

  ลักษณะมหาบุรุษมีหลักฐานกล่าวไว้อย่างนี้ว่า

  พระอานนท์ท่านเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี ได้ยินประชาชนสนทนากันด้วยเรื่องลักษณะมหาบุรุษของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เจ้าด้วยความเลื่อมใส แต่ไม่ทราบว่า เพราะเหตุไร พระพุทธองค์จึงทรงมีลักษณะมหาบุรุษเหล่านั้น
  แสดงได้ว่า องค์
  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ ท่านมีลักษณะแตกต่างจากบุคคลทั่วไป ที่เห็นได้ชัดแน่นอน

  มหาปุริสลักขณะ
  https://th.wikipedia.org/wiki/มหาปุริสลักขณะ

  มีคนสงสัยข้อนึงว่า ช่วงแขนยาวถึงเข่ามันจะเป็นมหาปุริสลักขณะได้อย่างไร ผมเลยทำมาไห้ดูคร่าวๆครับ เพราะถ้าเป็นจริงจริงๆ ทุกอย่าง
  จะสมส่วนกันหมด ผมทำมาได้แค่นี้ครับ ที่เหลือ จินตนาการเอาเองครับ
  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...