ร่วมบุญสร้างเจดีย์ดอยหน่อตรัส บนดอยสูง จ.เชียงใหม่ (ชมภาพการถวายปัจจัยวาระแรก น.2)

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย peerakul, 25 พฤษภาคม 2016.

 1. peerakul

  peerakul เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  9,428
  ค่าพลัง:
  +33,484
  ขอเชิญร่วมบุญสร้างเจดีย์ดอยหน่อตรัส หรือเจดีย์พระคุณแม่ ตั้งอยู่บนดอยสูงใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่อยู่สูงสุดในประเทศไทย หลวงปู่ครูบาวงศ์ท่านเคยธุดงค์ผ่านมาที่นี่สมัยที่ท่านออกแสวงหาหลักธรรม ทางหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสาร

  หลวงปู่ครูบาวงศ์ท่านเล่าว่าหัวใจเจดีย์ยังมีอยู่..ท่านบอกให้ลูกศิษย์หลายครั้งว่าให้ไปสร้างครอบไว้บูรณะสร้างครอบเพื่อป้องกันคนขุดเพราะมีคนขุดมาแล้ว2ครั้ง แต่หลวงปู่ท่านบอกว่าหัวใจธาตุยังอยู่ลึกลงไปอีก ท่านบอกว่าถ้าท่านแข็งแรงยังหนุ่มอยู่จะไปสร้างเอง....บรรจุบันสร้างครอบแล้ว ครอบแล้วครั้งที่สอง เริ่มครอบครั้งที่สองเมื่อปี 2555 โดยมีพระชยพล โฆสิตธมฺโม เป็นแม่กองนำชาวบ้าน ผู้เอาแรงกายแรงใจมาร่วมกันสร้าง

  การสร้างเจดีย์ดอยหน่อตรัส เจดีย์นี้ครูบาชัยวงศาท่านกล่าวว่า ถ้าสร้างเสร็จจะเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศไทย เจดีย์พระคุณพ่อ อยู่ที่ดอยสุเทพ เจดีย์พระคุณแม่ อยู่ที่ดอยหน่อตรัสแห่งนี้

  ร่วมบุญตามจิตศรัทธาได้ที่...

  บัญชี นายนันทพงศ์ ชยาทิกุล
  เลขบัญชี 7412422621
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาอโศก

  ติดต่อ...นันทพงศ์ ชยาทิกุล (บัวระวงศ์ พรรณวดีศรีโสภาคย์)081-8278515


  ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลในการสร้างเจดีย์ดอยหน่อตรัส นี้จงอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้ความปรารถนานั้น ๆ จงพลันสำเร็จทุกประการเทอญ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 มิถุนายน 2016
 2. peerakul

  peerakul เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  9,428
  ค่าพลัง:
  +33,484
  [​IMG]
   
 3. peerakul

  peerakul เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  9,428
  ค่าพลัง:
  +33,484
  [​IMG]
   
 4. peerakul

  peerakul เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  9,428
  ค่าพลัง:
  +33,484
  ชาวเขาเผ่าต่างๆไม่มีปัจจัย ต่างร่วมแรงกายใจมาช่วยกันสร้างเจดีย์หน่อตรัส ด้วยศรัทธาในหลวงปู่ครูบาชัยวงศา

  [​IMG]
   
 5. peerakul

  peerakul เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  9,428
  ค่าพลัง:
  +33,484
  อานิสงส์การสร้างเจดีย์


  บัดนี้จักว่าด้วยอานิสงส์การสร้างพระเจดีย์ ครั้งเมื่ออดีตกาลผ่านมาแล้ว ๙๔ กัป มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า พระสิทธัตถะ ทรงประกาศพระศาสนาจนตลอดพระชนมายุจึงได้เสด็จดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพาน ชาวเมืองทั้งหลายก็พากันก่อพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ ยังมีบุรุษผู้หนึ่งมีจิตศรัทธาได้น้อมนำมาซึ่งปูนก้อนหนึ่งใส่ลงในระหว่างอิฐที่ก่อนั้น อันมาณพนี้ทำบุญเพียงแค่นั้น ครั้นทำลายเบญจขันธ์สิ้นชีพ ด้วยอำนาจแห่งกุศลนั้น ท่านได้เสวยสมบัติอยู่ในมนุษย์และเทพยดาตลอดกาลนานสิ้น ๙๔ กัป มิได้ไปบังเกิดในอบายภูมิทั้ง ๔ ครั้นมาถึงศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้ ก็ได้บังเกิดในตระกูลที่เลื่อมใสในพระศาสนา ครั้นอายุเจริญวัยขึ้นมาก็ได้ออกบวชในพระพุทธศาสนา ขวนขวายเจริญวิปัสสนาก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ตัดกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารชำระสันดานให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ท่านจึงได้เปล่งอุทานว่า "บุคคลใดมีจิตเลื่อมใส ได้กระทำการสักการบูชาสิ่งอันควรบูชา มีองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพล ย่อมมีอานิสงส์จะนับประมาณมิได้ ส่งผลให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง" โดยนัยที่วิสัชนามานี้แล อานิสงส์การสร้างพระเจดีย์..... การสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรืออัฐิธาตุของบุคคลที่ควรบูชาได้แก่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ และพระเจ้าจักรพรรดิเป็นการสร้างมงคลให้กับตนเองอย่างสูงสุด เมื่อตายไปย่อมสูสุขคติโลกสวรรค์ ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม และบรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย การมีส่วนร่วมสร้างพระเจดีย์จะมากหรือน้อย ถ้าทำด้วยความเลื่อมใสก็ย่อมได้รับอานิสงส์มากมาย ดังตัวอย่างจากพระไตรปิฎก สุตตันตปิฎกในมังคลัตถทีปนี ว่าด้วยการบูชา ดังนี้…….. "พระสุธาปิณฑิยเถระพระเถระรูปนี้ในชาติก่อนมีใจเลื่อมใส ได้ใส่ก้อนปูนขาวในระหว่างแผ่นอิฐซึ่ง ประชาชนกำลังก่ออิฐสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระนามว่า สิทธัตถะ ด้วยอำนาจแห่งบุญนั้นได้บันดาลให้ท่านได้ไปเกิดในสวรรค์และโลกมนุษย์ถึง 94 กัปป์" ……….. พระมหากัสสปเถระ ยังได้กล่าวถึงประวัติและผลบุญแห่งการสร้างพุทธเจดีย์ของท่านไว้ดังนี้ ในครั้งที่พระพุทธเจ้ามีนามว่าปทุมมุตตระ พระองค์ได้ปรินิพพานแล้ว พระมหากัสสปเถระได้ชักชวนหมู่ญาติมิตรและประชาชนให้มาร่วมกันสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้ากันเถิด ทุกคนมีจิตเลื่อมใสปิติอิ่มเอมใจจึงได้ช่วยกันสร้างเจดีย์สูงค่าเสร็จลงด้วยความเรียบร้อย เจดีย์สูงร้อยศอก สร้างปราสาทห้าร้อยศอกสูงตระหง่านจรดท้องฟ้า ทุกคนมีจิตปิติเบิกบานในอานิสงส์ผลบุญที่ได้พากันทำไว้ เมื่อท่านตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อยู่บนยานทิพย์เทียวด้วยม้าสินธพพันตัววิมานของท่านสูงตระหง่านเจ็ดชั้น มีปราสาทหนึ่งพันองค์ ซึ่งสร้างด้วยทองคำศาลาหน้ามุขสร้างด้วยแก้วมณี ส่องแสงสว่างเจิดจ้าไปทั่วสารทิศ ทั้งยังมีอำนาจเหนือเทวดาทั้งปวง เมื่อลงมาเกิดในโลกมนุษย์ในกัปป์ที่หกหมื่นในภัทรกัปป์นี้ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ครอบครองอาณาเขตไปถึง 4 ทวีป มีแก้วแหวนเงินทองมากมาย ประชาชนมีความสุขสำราญเหมือนดั่งบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งท่านเป็นอย่างนี้ถึง 33 ครั้ง ทั้งหมดเกิดจากผลบุญที่ได้ทำไว้จากการสร้างเจดีย์ และชาติสุดท้ายได้มาเกิดในสกุลพราหมณ์ที่ร่ำรวย แต่สละทรัพย์ออกบวชจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ผู้เลิศด้วยปฏิสัมภิทา 4 วิโมกข์ 8 และอภิญญา 6 การสร้างเจดีย์มีอานิสงส์มากมายเกินกว่าจะพรรณนา การได้มาซึ่งโอกาสพิเศษที่จะสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น นับเรื่องที่กระทำได้ยากยิ่ง…….
  รูปภาพของ ตามหลวงพ่อ ไปนิพพาน
   
 6. peerakul

  peerakul เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  9,428
  ค่าพลัง:
  +33,484
  รายชื่อผู้ร่วมบุญ


  1.คุณNarakorn Pakdee จำนวน 100 บาท
  2.คุณThosporn Mu จำนวน 300 บาท
  3.คุณBetty Kanya จำนวน 100 บาท
  4.คุณชาลี แซ่จึง จำนวน 20 บาท
  5.คุณธนิช จูฑาพิสุทธิ์ และ สุวิชญา ศิริพงษ์ไทย และครอบครัว 200 บาท
  ุุ6.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 4 ท่าน จำนวน 400 บาท
  7.คุณวิศรุต อัฒจักร 500 บาท
  8.คุณจุฬนี กาญจนพันธุ์ จำนวน 100 บาท
  9.คุณChaemon Ch จำนวน 100 บาท
  10.คุณ Tenpokensin จำนวน 309
  11.พรพรรณ สุวรรณล้อม และ ครอบครัว 200 บาท
  12.คุณkomean จำนวน 29 บาท
  13.คุณseanelsker จำนวน 30 บาท
  14.คุณนภัสพี จำนวน 500 บาท
  15.คุณหมอรณชัย ทางสายกลาง จำนวน 500 บาท
  16.คุณ Jutavadee Eartrakulpaiboon จำนวน 200 บาท
  17.คุณ Datti Buranasiri จำนวน 100บาท
  18.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 2000 บาท
  19.คุณอัชวัตร แสนศรี คุณรัฐกฤษ์ แสนศรี คุณเจริญ เดชคำภู ร่วมบุญสร้างเจดีย์หน่อตรัส จำนวน 700 บาท
  20.คุณแคทและคณะ (กองทุนบุญรวมสะสมเสบียงบุญ) จำนวน 500 บาท
  21.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 4828.36 บาท
  22.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 20 บาท
  23.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 222 บาท
  24.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 500 บาท
  25.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 1950 บาท
  26.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 1950 บาท
  27.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 100 บาท
  28.คุณวันเพ็ญยี จำนวน 100 บาท
  29. คุณtwentynine จำนวน 20 บาท
  30.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 100 บาท
  31.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 20 บาท
  32.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 500 บาท
  33.คุณปกรณ์ ลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ จำนวน 100 บาท
  34. คุณมะลิ-โกรัน รอนน์เบิร์ก คุณแม่ทองอยู่ พงศ์ภัทรา และนิธิมา คุณนีรานนท์ จำนวน 999.24 บาท
  35.คุณsongsakth จำนวน 100.03 บาท
  36.คุณChaemon Ch จำนวน 100 บาท
  37.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวนื 500 บาท
  38.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 50 บาท
  รวม 19,539.60 บาท​
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 กรกฎาคม 2016
 7. peerakul

  peerakul เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  9,428
  ค่าพลัง:
  +33,484
  Narakorn Pakdee ร่วมบุญสร้างเจดีย์หน่อตรัส อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 100บาท

  อนุโมทนา สาธุ
   
 8. peerakul

  peerakul เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  9,428
  ค่าพลัง:
  +33,484
  Thosporn Mu ร่วมบุญสร้างเจดีย์หน่อตรัส อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 300บาท

  อนุโมทนา สาธุ
   
 9. peerakul

  peerakul เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  9,428
  ค่าพลัง:
  +33,484
  Betty Kanya ร่วมบุญสร้างเจดีย์หน่อตรัส อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 100บาท

  อนุโมทนา สาธุ
   
 10. deelek

  deelek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  6,697
  ค่าพลัง:
  +16,232
  กราบโมทนา สาธุ ในบุญกุศลทั้งหลายด้วยครับ
  นิพพานัง ปัจจโย โหตุ
   
 11. amreborn

  amreborn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มีนาคม 2015
  โพสต์:
  759
  ค่าพลัง:
  +2,319
  นาย ชาลี แซ่จึง ร่วมทำบุญ 20.- โอนวันที่ 26/5/59 เวลา 10.04 น. ขอร่วมอนุโมทนาในบุญของทุกท่านด้วยครับ
   
 12. peerakul

  peerakul เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  9,428
  ค่าพลัง:
  +33,484
  อนุโมทนา สาธุค่ะ
   
 13. peerakul

  peerakul เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  9,428
  ค่าพลัง:
  +33,484
  คุณธนิช จูฑาพิสุทธิ์ และ สุวิชญา ศิริพงษ์ไทย และครอบครัว 200 บาท
  ุผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5 ท่าน จำนวน 500 บาท
  คุณวิศรุต อัฒจักร 500 บาท


  อนุโมทนา สาธุค่ะ
   
 14. peerakul

  peerakul เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  9,428
  ค่าพลัง:
  +33,484
  จุฬนี กาญจนพันธุ์ ร่วมบุญโรงทานพระเข้าปริวาสกรรม จ.ปราจีนบุรี จำนวน 100บาท

  อนุโมทนา สาธุ
   
 15. Tenpokensin

  Tenpokensin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มกราคม 2007
  โพสต์:
  366
  ค่าพลัง:
  +1,624
  ข้าพเจ้าขอร่วมทำบุญสร้างเจดีย์ดอยหน่อตรัส บนดอยสูง จ.เชียงใหม่ จำนวน 309 บาท

  โอนปัจจัยแล้ววันนี้ 26/05/16 เวลา 13:14 น.

  ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ
   
 16. peerakul

  peerakul เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  9,428
  ค่าพลัง:
  +33,484
  สาธุค่ะ
   
 17. peerakul

  peerakul เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  9,428
  ค่าพลัง:
  +33,484
  คุณChaemon Ch ร่วมบุญสร้างเจดีย์หน่อตรัส อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 100บาท

  อนุโมทนา สาธุ
   
 18. peerakul

  peerakul เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  9,428
  ค่าพลัง:
  +33,484
  พรพรรณ สุวรรณล้อม และ ครอบครัว 200 บาท

  อนุโมทนา สาธุ
   
 19. komean

  komean เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2010
  โพสต์:
  240
  ค่าพลัง:
  +1,594
  ^___^
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. seanelsker

  seanelsker เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  1,195
  ค่าพลัง:
  +527
  ข้าพเจ้า นายสุระเดช โยฮันเซ่น ขอร่วมบุญเป็นจำนวนเงิน 30 บาท
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ

  ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ประสบแต่ความดี ปราศจากความทุกข์

  “อิทัง ปุญญะผะลัง”ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน
  และ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลายและพระยายมราชจงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด
  และ ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

  ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิด..
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...