พระจักรพรรดิ(ภายใน)และรัตนเจ็ด เคล็่ดช่วยสร้างบารมี - จากการค้นคว้าด้วยวิชชาธรรมกาย

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 24 กรกฎาคม 2017.

 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,176
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,540  เผยแพร่เมื่อ 21 มี.ค. 2013
  หลวงป๋าเล่าเรื่อง "พระจักรพรรดิและรัตนะ๗" สาระเน้นๆ หาฟังได้ที่นี่ที่เดียว เข้มข้นตั้งแต่ต้นจนจบ หลวงป๋าบอกว่า "เป็นเคล็ดลับไม่เคยเปิดเผยที่ไหน" ครับ

  ไฟล์เสียงเดิม "35_fag_03"

  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 1 โดยอนุมัติมหาเถรสมาคม จัดอบรมพระกัมมัฏฐานแด่พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกาประจำปีปีละ 2 ครั้งคือ

  1. รุ่นกลางปี ระหว่างวันที่ 1-14 พฤษภาคม
  2. รุ่นปลายปี ระหว่างวันที่ 1-14 ธันวาคม
   
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,176
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,540
   
 3. น้ำดินไฟลม

  น้ำดินไฟลม สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 พฤษภาคม 2017
  โพสต์:
  14
  ค่าพลัง:
  +28
  สาธุ จร้าาาา:D:D
   
 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,176
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,540
  3722440_16996161_1657759394519684_4233007119307602820_n.jpg

  กายพระพุทธเจ้าจั
  กรพรรดิ  มีข้อสังเกตว่า เมื่อปฏิบัติภาวนาตามแนววิชชาธรรมกายชั้นสูงไปจนสุดละเอียด ในท่ามกลางธรรมกายตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า (กินความรวมถึงกายอื่นที่หยาบรองลงมาจนสุดกายหยาบคือกายมนุษย์ด้วย) ยังมีกายในกายซ้อนอยู่ต่อไปอีก คือ กาย "พระพุทธเจ้าจักรพรรดิ" หรือเรียกว่า "จักรพรรดิ" เฉยๆ ซึ่งเป็นกายภาคผู้เลี้ยง และเป็นประธานของรัตนะ 7 และกายสิทธิ์ทั้งหลาย มีลักษณะเหมือนพระธรรมกายโดยทั่วไป แต่ "ทรงเครื่อง" เหมือนพระทรงเครื่อง (อย่างเช่น พระแก้วมรกตทรงเครื่อง) ขาวใสบริสุทธิ์ยิ่งนักอีกเช่นกัน
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,176
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,540
  3722442_18034267_1247653465352500_1468566006809610367_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,176
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,540
  3722522_6361568614487520001.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,176
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,540
  ?temp_hash=ba962d05cc405e435fb5b81c6bedafe4.jpg
  #อมตวัชรวจีหลวงป๋า

  #หากผู้ใดมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจแล้ว
  #ย่อมใช้สมบัติพระจักรพรรดิได้ไม่รู้จักหมด

  นับตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ ผู้ปฏิบัติพระสัทธรรมถึงธรรมกายของพระพุทธเจ้า และถึงอายตนะนิพพาน ที่สถิตอยู่ของพระนิพพานของพระพุทธเจ้า และพระอรหันตขีณาสพ ผู้เข้าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแล้วทั้งหลาย ตามพระพุทธวจนะที่ปรากฏในพระไตรปิฎก จนถึงศิษย์ยานุศิษย์ผู้ได้รับคำสั่งสอนถ่ายทอดวิชชาธรรมกายอันศักดิ์สิทธิ์นี้ สืบต่อกันมาไม่ขาดสายจนถึงปัจจุบัน ล้วนต่างปฏิบัติพระสัทธรรม เพื่อขจัดขัดเกลากิเลสตน โดยทางศีล สมาธิ ปัญญา ได้ถึงธรรมกายอันบริสุทธิ์ แล้วเจริญวิชชา(*)ธรรมกายชั้นสูง ดับอธิษฐานถอนปาฏิหาริย์ธาตุธรรมของภาคดำ และภาคกลางๆ จนสุดละเอียด และอาราธนาบุญศักดิ์สิทธิ์ บารมี รัศมี กำลังฤทธิ์ อำนาจ(ในการปกครองธาตุธรรม) สิทธิ สิทธิเฉียบขาด ของพระพุทธเจ้า และพระอนุพุทธเจ้าทั้งหลาย พร้อมด้วยพระจักรพรรดิ(ภาคผู้เลี้ยง) ฯลฯ ถึงพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมในอายตนะนิพพานเป็น ทับทวีพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ และสังฆานุภาพ อันศักดิ์สิทธิ์ ในพระทั้งหลายที่ได้สร้างขึ้นนี้ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้มีไว้ในครอบครอง ผู้ทรงศีลทรงธรรม ผู้เคารพบูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติบูชา ด้วยศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย

  #พระพุทธเจ้า (ธรรมกายที่ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ) ตลอดถึงพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมทั้งหลาย ทรงเป็นใหญ่ในฝ่ายพระธรรมพระวินัย ทรงพระพุทธคุณอันถ่ายทอดตลอดถึงพระสังฆคุณ รวมถึงวิชชาธรรมกายอันศักดิ์สิทธิ์ สถิตอยู่ ณ ศูนย์กลางพระที่สร้างขึ้นนั้น โดยอธิษฐานจิตด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ของพระวิปัสสนาจารย์ผู้สร้าง ประดุจดังพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ที่ชาร์จกระแสไฟฟ้าไว้ดีแล้ว แผ่พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ แก่ผู้มีพระนี้ไว้ในครอบครอง ผู้ทรงศีลทรงธรรม ผู้เคารพบูชา โดยธรรมคุ้มครองป้องกันมิให้ตกไปในที่ชั่ว และให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง ตามพระบาลีพุทธภาษิตว่า "ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ" "ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม" (ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๒๙๐, ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๔)

  #พระจักรพรรดิ (ภาคผู้เลี้ยง) มี 3 ระดับ คือ จุลจักร มหาจักร บรมจักร ทรงเป็นใหญ่ในสมบัติ สถิตอยู่ ณ ศูนย์กลางของธรรมกาย ย่อมหล่อเลี้ยงผู้มีพระมีไว้ในครอบครอง ผู้ทรงศีลทรงธรรม คือผู้ละเว้นความชั่ว หมั่นประกอบบำเพ็ญคุณความดี มีทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล เป็นต้น ให้เป็นผู้มีความสุขสมบูรณ์ บริบูรณ์ ด้วยมนุษย์สมบัติ(โภคสมบัติ บริวารสมบัติ รูปสมบัติ คุณสมบัติ เป็นต้น) สวรรค์สมบัติ และถึงนิพพานสมบัติ มีมรรค ๔ ผล ๔ และพระนิพพาน ๑ ตามศักดิ์แห่งบุญบารมีของแต่ละท่าน ที่ได้สั่งสมอบรมมา

  วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจริญรุ่งเรืองด้วยปัจจัย ๔ ก็ด้วยสมบัติพระจักรพรรดินี้แล

  หลวงพ่อวัดปากน้ำ ได้เคยกล่าวไว้ว่า หากผู้ใดมีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ แล้ว ย่อมใช้สมบัติพระจักรพรรดิได้ไม่รู้จักหมด

  ผู้ประมาทขาดสติสัมปชัญญะ คือ ขาดความรู้สึกผิด-ชอบ-ชั่ว-ดี ไม่มีปัญญารู้แจ้งทางเจริญ-ทางเสื่อม ดังเช่น ผู้มักประพฤติผิดศีล ผิดธรรม ผู้มักประกอบมิจฉาชีวะ ผู้มักประมาทมัวเมาในชีวิต ฯลฯ แม้มีพระอยู่ในครอบครอง ก็ย่อมไม่ได้รับผลดีตามนี้.

  _____________
  (*) #วิชชา หมายถึง ความรู้แจ้ง ความรู้วิเศษ มีความสามารถพิเศษสูงกว่าวิชาความรู้ทางโลก มีตั้งแต่ระดับโลกิยวิชชา ถึงระดับโลกุตตรวิชชา ได้แก่วิชชา ๓ อันมี...

  (๑) #ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ปรีชาญาณระลึกชาติได้

  (๒) #จุตูปปาตญาณ ปรีชาญาณหยั่งรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย

  (๓) #อาสวักขยญาณ ปรีชาญาณหยั่งรู้วิธีทำอาสวกิเลสให้สิ้นไป

  ทั้ง ๓ ประการนี้ วิชชาที่ ๑-๒ เป็นโลกิยวิชชา ซึ่งเป็นอุปการะสำคัญช่วยให้เจริญถึงวิชชาที่ ๓ ซึ่งนับเป็นโลกุตตรวิชชา ความรู้แจ้งวิเศษ

  เช่นนี้ ยังมีแยกประเภทละเอียดออกไปอีกมาก เช่น วิชชา ๘ อันรวมอภิญญา ๖ เข้าด้วย เป็นต้น

  _____________
  เทศนาธรรมจาก

  พระเทพญาณมงคล
  หลวงตาเสริมชัย ชยมงฺคโล
  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
  อ.ดำเนินสะดวก
  จ.ราชบุรี
  _____________
  ที่มา
  "ตอบปัญหาธรรมะปฏิบัติ"
  _____________
  เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า
  ขอบพระคุณภาพประกอบธรรมะ.


  ***************************************************


   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,264
  กระทู้เรื่องเด่น:
  72
  ค่าพลัง:
  +103,810
  ขออนุโมทนาบุญครับ...ขอให้ข้าพเจ้ามีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องด้วยเทอญ สาธุครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...